Komunikacijos ir kultūros vadybos skyrius

Skyriaus veiklos tikslas – komunikuoti apie Bibliotekos ir Kultūros ministerijos nustatytos teritorijos bibliotekų veiklą bei kuriamas vertes visuomenei, aktualizuoti bibliotekų teikiamas paslaugas, kuriamus produktus tikslinėms grupėms; formuoti Bibliotekos identitetą ir prisidėti prie Teritorijos bibliotekų identiteto stiprinimo; inicijuoti ir įgyvendinti Bibliotekos kultūrinius projektus.

Jurga Žilytė (skyriaus vadovė)Tel. (8 45) 50 16 48
Mobilus tel. +370 687 11 478

Rūta Paukštytė (komunikacijos koordinatorė)Tel. (8 45) 50 16 48
Mobilus tel. +370 687 94 993

Skirmantė Karpavičienė (kultūrinės veiklos vadybininkė)Tel. (8 45) 50 20 39
Mobilus tel. +370 616 19 058

Asta Sarapienė (komunikacijos specialistė)Tel. (8 45) 50 16 98

Vilija Stokienė (komunikacijos specialistė)Tel. (8 45) 50 16 99

Jūratė Kirtiklytė (dizainerė-maketuotoja)Tel. (8 45) 50 16 98

Virginija Januševičienė (kultūrinės veiklos vadybininkė)Tel. (8 45) 50 20 39
Mobilus tel. +370 616 19 153

Elvyra Pažemeckaitė (kultūrinės veiklos organizatorė)Tel. (8 45) 46 55 54
Mobilus tel. +370 616 19 286

Arnoldas Simėnas (kultūros projektų vadovas)Tel. (8 45) 46 55 65
Mobilus tel. +370 688 75 727