Informacinių išteklių valdymo skyrius

Skyriaus veiklos tikslas – bendradarbiaujant ir pagal kompetenciją derinant tarpusavyje su apskričių ir savivaldybių viešosiomis bibliotekomis formuoti universalų Bibliotekos veiklos tikslus ir nustatytos Teritorijos gyventojų poreikius tenkinantį informacijos išteklių fondą, vykdyti metaduomenų kūrimą, užtikrinti informacijos išteklių fondo išsaugojimą, organizuoti jo prieinamumą ir panaudojimą.

Renata Lukošiūnienė (skyriaus vadovė)Tel. (0 45) 46 66 31
Mobilus tel. +370 612 46 033

Edita Grybienė (vyr. bibliotekininkė-metodininkė)Tel. (0 45) 46 66 31

Greta Brimonienė (vyr. bibliotekininkė-metodininkė)Tel. (0 45) 50 20 37

Morta Palionienė (vyr. bibliotekininkė)Tel. (0 45) 46 69 97

Dalia Prasevičienė (vyresn. bibliotekininkė)Tel. (0 45) 50 20 37

Vida Pliaškienė (vyresn. bibliotekininkė)Tel. (0 45) 50 20 37

Jolanta Žižiūnaitė (vyresn. bibliotekininkė)Tel. (0 45) 50 20 37

Regina Vasiliauskienė (vyresn. bibliotekininkė)Tel. (0 45) 46 66 31

Lina Sokolova (vyresn. bibliotekininkė)Tel. (0 45) 46 69 97

Elena Deveikienė (vyresn. bibliotekininkė)Tel. (0 45) 46 69 97

Laima Charmanskienė (restauratorė)