XX amžiaus antrosios pusės Lietuvos laisvės kovas menančios vietos ir statiniai

xx-amziaus-antrosios-puses-lietuvos-laisves-kovas

Leidinyje apžvelgiami 1940‒1941 m. ir 1944‒1990 m. sovietų represinių struktūrų vykdytas Lietuvos piliečių genocidas ir vykusios kovos už Lietuvos laisvę, pristatant, nagrinėjat ir teikiant duomenis apie įvairiais laikotarpiais statytus paminklus, žyminčius svarbias įvykių ir laidojimo vietas, bei statinius.