XVII–XVIII a. kėdainiečių asmenvardžiai 

1674649199_LKI

Ši monografija – tai Radvilų miesto istorinio vardyno tyrimo pradžia. Šiame darbe mėginama atkurti autentišką XVII–XVIII a. miestiečių istorinės antroponimijos vaizdą, daugiausia remiantis unikaliomis Kėdainių aktų knygomis.

Knygoje analizuojama kėdainiečių vyrų ir moterų įvardijimo raida, pavardžių formavimasis, asmenvardžių lenkinimo, darybos ir kilmės polinkiai. Taip pat publikuojama rankraštinių dokumentų, iš kurių rinkti miestiečių antroponimai, kopijų. Darbo medžiaga nulėmė jo struktūrą: atskirai aptariami Kėdainių gyventojų etninių grupių asmenvardžiai. Stengtasi dėstyti tokiu stiliumi ir forma, kad monografija būtų prieinama ne tik onomastikos specialistams, bet ir platesnei visuomenei. Todėl rašoma ir apie Kėdainių bendruomenės daugiatautį, daugiakultūrį fenomeną. Norisi tikėti, kad pateikiama antroponiminė medžiaga, jos analizė ir išvados bus aktualios ne tik istorinei lietuvių antroponimikai, bet ir Lietuvos miestų istorijos, miestiečių tautinės sudėties, šeimos istorijos, lyčių istorijos tyrimams.