Su gerumo ženklu: kardinolas Vincentas Sladkevičius: jo gimtinė, kilmė, memorialinės vietos

aaaaaaaaaaaaalaurinavičius viršelis

2021-ieji buvo paskelbti kardinolo Vincento Sladkevičiaus metais. Tėvynės pažinimo draugija ta proga išleido J. Laurinavičiaus straipsnių, reportažų, atsiminimų knygą „Su gerumo ženklu: kardinolas Vincentas Sladkevičius: jo gimtinė, kilmė, memorialinės vietos”. Šio leidinio įvade autorius rašo: „Džiaugiuos, kad Atgimimo laikais teko pažinti kardinolą Vincentą Sladkevičių. Savivaldybės rūmai, kur tuo metu buvo įsikūrusi Kaišiadorių rajono redakcija – šalia Kristaus Atsimainymo katedros. Vos už kokių šimto metrų buvo ir kuklus medinis vyskupijos kurijos pastatas. Ten ir gyveno, dirbo kard. V. Sladkevičius. Beveik kasdien pėstute į katedrą. Kartkartėmis pasitaikydavo akis į akį susitikti, o atsiradus dalykiniam reikalui, dar ir į kuriją užeiti.”