Sociolingvistinė Lietuvos panorama : gyventojų kalbinės nuostatos ir kalbinis elgesys

sociolingvistine-lietuvos-panorama-kalbines-nuostatos-ir-kalbinis

Remiantis projekto „Lietuvos gyventojų kalbinės nuostatos ir kalbinis elgesys“ (2020–2021) duomenų analizės rezultatais knygoje pristatoma sociolingvistinė Lietuvos situacija, atskleidžiama trečiojo XXI a. dešimtmečio pradžios kalbų bei tarmių mokėjimo, vartojimo, kalbinių nuostatų panorama.

„Ši Vilniaus universiteto mokslininkių parengta kolektyvinė monografija akademinei bendruomenei (bet ne tik) pristato naujausią Lietuvos sociolingvistinį portretą: kokias kalbas ir kalbines atmainas moka, vartoja, ką apie jas mąsto ir kaip jas vertina trečiojo XXI amžiaus dešimtmečio pradžios Lietuvos gyventojai. Monografijoje ne tik gražiai išskleidžiamas dabartinis Lietuvos gyventojų kalbinio elgesio bei nuostatų spektras, bet ir remiantis ankstesnių tyrimų rezultatais parodomi ivykę, vykstantys reikšmingi pokyčiai. Esu tikra, kad šis leidinys, žymintis lietuviškų sociolingvistinių tyrimų brandą, taps kiekvieno sociolingvistika Lietuvoje besidominčio tyrėjo parankine knyga.“
Aurelija Tamošiūnaitė (Johannes Gutenberg-Universität Mainz)