Skaistgiriai: iš praeities į dabartį

1618228567_Scan0003

Leidinys, skirtas Skaistgirių kaimo storijai. Vartant beveik 500 puslapių knygą rasime Skaistgirių kaimo istoriją, tarpukariu gyvenusių 30 šeimų istorijas, paminėti žymesni Skaistgirių žmonės, prisiminimų skyriuje Justino Tarnausko ir kitų gyventojų pasakojimai apie tremtį, karo baisumus. Įdomu paskaityti, ką apie Skaistgirių kaimą rašė tarpukario spauda, publikuojami kun. Juozapo Vaičaičio laiškai, rašyti Šlapikų šeimai į Sibirą.
1987 m. Skaistgiriuose buvo organizuota kraštotyrininkų klubo „Ramuva“ ekspedicija, knygoje pateikiami jos metu surinkti Skaistgirių kaimo gyventojų pasakojimai apie meteorologiją, maistą, talkas, statybos papročius ir kita. Aišku, knygoje sugulė poetinė kūryba, pateikiamas etnografijos terminų žodynėlis. Leidinį puošia Elenos Kudirkienės, Genovaitės Morkūnienės, Valentinos Antanaitienės ir Onos Skaisgirytės karpiniai ir rankdarbiai, knygos viršeliuose – Vido Venslovaičio nuotraukos.