Religinės mažumos, visuomenė ir valstybė šiuolaikinėje Lietuvoje

religines-mazumos-visuomene-ir-valstybe-siuolaikineje-lietuvoje

Religijų įvairovė yra kiekvienos šiuolaikinės visuomenės socialinė tikrovė, o religinės mažumos yra jos neatsiejama dalis. Šioje mokslo monografijoje analizuojami religinių mažumų, visuomenės ir valstybės santykiai šiuolaikinėje Lietuvoje pasitelkiant socioistorinę perspektyvą bei taikant sociologinę analizę.

Monografijoje aptariamas religijų įvairovės reiškinys bei jo bruožai, religijos ir valstybės santykiai, religijų persekiojimo bei diskriminacijos dėl religijos problemos, religinių mažumų ir Lietuvos visuomenės santykių raida ir dinamika. Monografija bus naudinga visiems besidomintiems šiuolaikiniais religijų tyrimais – tyrėjams ir studentams, o taip pat religijos politikos formuotojams bei tiems, kurių gyvenimą tiesiogiai liečia šios politikos priemonės.

„Tai įdomus mokslinis darbas, praplečiantis visuomenės žinias apie kitatikius, svarbus religijų įvairovės pažinimui bei religinio pliuralizmo ideologijos sklaidai.“
dr. Regina Laukaitytė, Lietuvos istorijos institutas