Palik tik dainą man

Palik tik dainą man

Leidinį sudaro 4 skyriai. Pirmajame sudėta kūryba iš trijų išleistų rinkinių – „Žygio draugai“ (1954), „Ošia gimtinės beržai“ (1956), „Ir nusinešė saulę miškai“ (1969) – bei dviejų rinktinių, parengtų paties poeto: „Beržų lopšinė“ (1961) ir „Ilgesys – ta giesmė“ (1972).

Antrame skyriuje „Vėjuotas poeto gyvenimas“ skaitytojas suras įvairių autorių atsiminimus ir keletą specialiai šiai knygai pateiktų tekstų. Atsižvelgiant į XXI a. skaitymo ypatumus, pateikiama trumpų, fragmentiškų, bet gražiai poeto vėjuoto gyvenimo portretą papildančių atsiminimų.

Širvys buvo ir talentingas vertėjas – tai liudija trečiajame skyriuje spausdinami eilėraščių vertimai iš rusų kalbos.