Organizacinė kultūra

Organizacinė kultūra

Šiandien, remiantis daugelio mokslinių darbų analize ir asmeniniais tyrimais, galima teigti, kad organizacinės kultūros vertinimui, formavimui ir keitimui organizacijų vadovai vis dar skiria nepakankamai dėmesio. Monografijos „Organizacinė kultūra: vertinimas, formavimas, keitimas“ autorės pateikia dažniausia taikomas organizacinės kultūros vertinimo metodikas ir savo sukurtą sudėtinę organizacinės kultūros vertinimo metodiką. Čia pateikti organizacinės kultūros vertinimo kokybinio ir kiekybinio tyrimo rezultatai, kuriais remiantis išryškinti organizacijose vyraujantys esminiai organizacinės kultūros vertinimo, formavimo bei keitimo bruožai.

Monografija „Organizacinė kultūra: vertinimas, formavimas, keitimas“ skirta organizacijų vadovams, dėstytojams, doktorantams, vadybos krypties studentams.