1658234754_organizacines-kulturos-vertinimas

Organizacinės kultūros vertinimas

Metodinėje mokomojoje knygoje ,,Organizacinės kultūros vertinimas” aptarti organizacinės kultūros vertinimo metodai, kurie gali būti taikomi įvairia veikla užsiimančiose organizacijose. Be to, ši metodinė mokomoji knyga gali būti naudinga analizuojant moksliniu požiūriu. Nurodyta rengiant šią knygą panaudota literatūra, pateiktas pagrindinių sąvokų žodynėlis.

Organizacinė kultūra

Organizacinė kultūra

Šiandien, remiantis daugelio mokslinių darbų analize ir asmeniniais tyrimais, galima teigti, kad organizacinės kultūros vertinimui, formavimui ir keitimui organizacijų vadovai vis dar skiria nepakankamai dėmesio. Monografijos „Organizacinė kultūra: vertinimas, formavimas, keitimas“ autorės pateikia dažniausia taikomas organizacinės kultūros vertinimo metodikas ir savo sukurtą sudėtinę organizacinės kultūros vertinimo metodiką. Čia pateikti organizacinės kultūros vertinimo kokybinio ir kiekybinio tyrimo rezultatai,….. Skaityti daugiau