Lietuvos mokyklos ateitys klaidžiojant antropocene

lietuvos-mokyklos-ateitys-klaidziojant-antropocene

Knygoje apžvelgiant bendrojo lavinimo mokyklos kaitą, siekiama projektuoti ateitį, o ne diagnozuoti praeities ir dabarties pokyčius. Norima užčiuopti jau potencialiai ar kol kas tik virtualiai švietimo lauke išskirtinas ateities įžvalgas – sąmoningas ir pasąmoningas, keliant klausimus: kur link pasuks Lietuvos bendrojo ugdymo mokykla, kiek ji seks esamomis kitų šalių trajektorijomis, o kiek rinksis savitą būdą, priklausomą nuo šalies sociokultūrinio konteksto ir globalių iššūkių gyventi antropocene?

Pateikiami Lietuvos mokyklos ateities scenarijai, atskleidžiamas Lietuvos švietimo ekspertų samprotavimų, požiūrių, vertybių paveikslas.