Įžymūs lietuviai: istorijos ir kultūros kūrėjai

zymus-lietuviai-istorijos-ir-kulturos-kurejai

Roko Subačiaus knygoje ,,Įžymūs lietuviai. Istorijos ir kultūros kūrėjai”  pateiktos įžymių lietuvių, palikusių ryškų pėdsaką tautos istorijoje ir kultūroje, biografijos. Tai Mindaugas ir Morta, Vytautas Didysis, A. Kulvietis ir M. Mažvydas, K. Donelaitis, S. Daukantas, M. Valančius, J. Kudirka, M.K. Čiurlionis, J. Basanavičius, Maironis, J. Marcinkevičius. Aprašyti ne tik tų iškilių asmenybių nuopelnai, bet ir sudėtingas gyvenimo kelias, pomėgiai, pateikiami įdomesni, mažiau žinomi faktai, tačiau nėra autoriaus išgalvotų. Tos biografijos leidžia apžvelgti visą istorinį Lietuvos raidos laikotarpį – nuo XIII a. iki šio amžiaus pradžios.

Knygoje „Įžymūs lietuviai. Istorijos ir kultūros kūrėjai“pateiktos palyginti nedidelės apimties, bet informatyvios įžymių lietuvių biografijos. Jos rašytos remiantis skelbtais pagrindiniais šaltiniais – monografijomis, istorijos studijomis, raštais, atsiminimais, jie nurodyti knygos gale.