Įmonių klasterių formavimosi įgalinimas: tarp intervencijos ir saviorganizacijos

Įmonių klasterių formavimosi įgalinimas tarp intervencijos ir saviorganizacijos

Šioje monografijoje „Įmonių klasterių formavimosi įgalinimas: tarp intervencijos ir saviorganizacijos“ pristatomuose tyrimuose pagrindinis dėmesys sutelktas į klasterių formavimąsi ir aplinkybes. Leidinyje pristatomi kompleksinių saviorganizacija grįstų industrinių sistemų formavimosi teoriniai principai, išskiriamos pagrindinės strateginės prieigos, leidžiančios tokioms sistemoms atsirasti. Taip pat pristatomi Lietuvos klasterių dinamikos tyrimai, atskleidžiantys esminius jų vystymo ir valdymo iššūkius. Didelį dėmesį mokslo leidinyje autoriai skyrė pasitikėjimo tarp įmonių formavimosi problemų nagrinėjimui. Knygoje pateikiamas naujas požiūris į valdymo procesus priimant sprendimus kompleksinėje ir dinamiškai kintančioje terpėje, kurioje neveikia daugelis klasikinių hierarchinių valdymo sprendimų. Monografija vertinga tiek vadybos ir organizavimo srities mokslininkams, tiek valdymo praktikams, tinklų koordinatoriams ir socialiniams antrepreneriams.