Įmonių klasterių formavimosi įgalinimas tarp intervencijos ir saviorganizacijos

Įmonių klasterių formavimosi įgalinimas: tarp intervencijos ir saviorganizacijos

Šioje monografijoje „Įmonių klasterių formavimosi įgalinimas: tarp intervencijos ir saviorganizacijos“ pristatomuose tyrimuose pagrindinis dėmesys sutelktas į klasterių formavimąsi ir aplinkybes. Leidinyje pristatomi kompleksinių saviorganizacija grįstų industrinių sistemų formavimosi teoriniai principai, išskiriamos pagrindinės strateginės prieigos, leidžiančios tokioms sistemoms atsirasti. Taip pat pristatomi Lietuvos klasterių dinamikos tyrimai, atskleidžiantys esminius jų vystymo ir valdymo iššūkius. Didelį dėmesį mokslo leidinyje autoriai….. Skaityti daugiau