Hibridinė komunikacija politikoje

Hibridinė komunikacija politikoje

Kintant sąlygoms, keičiantis socialinei ir technologinei terpei įvyksta komunikacinio prisitaikymo ir keitimosi procedūra, kuomet įprasti veiksmai praranda efektyvumą ir ima įgyti naujas funkcijas, tinkamas kitoje situacijoje, siekiant kitokių rezultatų. Tokios hibridinės esaties būsenos, būdingos viskam: kultūrai, įvairių tipų santykiams, pasaulėžiūrinėms pozicijoms ir t. t. Knygoje „Hibridinė komunikacija politikoje“ aptariami nauji komunikacinių santykių reiškiniai bei galimos jų raidos tendencijos.