Generalinis konsulas Vytautas Čekanauskas: atstovavimas Lietuvai JAV Vakarų pakrantėje

cekanauskas 2

Ši knyga tęsia po antrosios Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo prasidėjusią pokario lietuvių diplomatams skirtų monografijų tradiciją. Naujos monografijos dėmesio centre – Lietuvos garbės generalinio konsulo Los Andžele, inžinieriaus Vytauto Čekanausko gyvenimas ir veikla.

Prof. J. Skiriaus pasirinkimą apžvelgti V. Čekanausko veiklą nulėmė keletas veiksnių. Pirmasis – prieš keliolika metų jo tyrinėta pirmojo Los Andželo garbės generalinio konsulo dr. Juliaus J. Bielskio, kurio įpėdiniu tapo šios naujausios monografijos veikėjas, veikla ir tyrinėjimų pagrindu išleista knyga. Dviejų konsulų veiklos analizė jau leidžia kalbėti ir apie Lietuvos generalinio konsulato Los Andžele istoriją bei jo svarbą plėtojant lietuvišką veiklą JAV Vakarų pakrantėje. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, V. Čekanauskas dar 19 metų (iki pat mirties) ėjo garbės generalinio konsulo pareigas. Tai ilgiausiai jau nepriklausomos Lietuvos valstybei dirbęs Lietuvos diplomatinės tarnybos narys. Nauja knyga suteikia progą ne tik iš arčiau pažvelgti ir detaliau patyrinėti vieno garbės konsulo vykdytas funkcijas, bet ir susidaryti platesnį vaizdą apie Lietuvos diplomatinės tarnybos ir Užsienio reikalų ministerijos veiklą.