Darbo rinkos politikos pagrindai

1663316300_darbo-rinkos-politikos-pagrindai

Šioje mokomojoje knygoje aptariami ir apibūdinami pagrindiniai darbo rinkos politikos elementai: gyventojų užimtumas, nedarbo problematika, darbo ekonominė ir sociologinė samprata, socialinio dialogo principai, darbo rinkos politikos priemonių analizė ir kt. Darbo rinkos politika sudaro prielaidas tam tikrais veiksmais ir priemonėmis daryti įtaką šalies ekonominei ir socialinei raidai, todėl nuo XX a. pradžios ji vis labiau lemia paskiros šalies vystymosi eigą. Knygoje supažindinama tiek su teoriniais darbo rinkos politikos aspektais, tiek ir pateikiama praktinių pavyzdžių, atskleidžiančių skirtingus darbo rinkos valdymo būdus, jų naudojimo prielaidas ir padarinius.

Tikimės, kad knyga ,,Darbo rinkos politikos pagrindai” sudomins akademinę bendruomenę, socialinius mokslus studijuojantį jaunimą, taip pat bus pravarti verslininkams ir viešojo sektoriaus darbuotojams, organizuojantiems ir sprendžiantiems darbo rinkos politikos klausimus