Dangaus šulinys

Dangaus šulinys

Tai novelių ir sakmių rinkinys apie Žemaitiją. Autorius grįžta į šio krašto priešistoriję, pagoniškojo tikėjimo, krikšto, kovų su kry¬žiuočiais laikus, lyriniais vaizdais tarsi apdainuodamas meilę savo kraštui, gamtai, atskleisdamas žmonių tarpusavio santykius, aukštindamas meilės jėgą, nepalaužiamą dvasią ir išminties galią. Nau¬dodamasis tautosakos, mitologijos v motyvais, autorius kuria kiek romantizuotą, o dažnai ir tragišką Žemaitijos ir jos žmonių likimą. Sakmėse gausu šio krašto dainų, patarlių, frazeologizmų, sutei¬kiančių pasakojimams emocionalumo ir patrauklumo.

Antroji knygos „Dangaus šulinys. Žemaitiškos istorijos, tikros ir išgalvotos, girdėtos ir susapnuotos“ dalis skirta žemaičių rašytojams, istorikams, kunigams, žinomiems, o kartais jau ir pamirštiems šviesuoliams. Gyvais vaizdais autorius aprašo S. Daukanto, S. Valiūno, A. Viena¬žindžio, Šatrijos Raganos, Žemaitės, K. Praniauskaitės, L. Jucevičiaus ir kitų gyvenimo, veiklos ir kūrybos epizodus, pateikia ne¬mažai nežinomų biografinių faktų. Biografiniams eskizams nestinga magijos, metafizikos ir romantikos.