Bibliotekos leidiniai

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos mokslinių konferencijų straipsnių rinkiniai

Egodokumentika Aukštaitijos knygos kultūros kontekste : [straipsnių rinkinys] [sudarytojai Genovaitė Astrauskienė, Arvydas Pacevičius] / Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakultetas. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2018. – 271, [1] p. : iliustr. ; 22 cm. – (Bibliotheca Lituana ; 5). – ISBN 978-609-459-917-0

Privačioji raštija ir egodokumentinis paveldas : straipsnių rinkinys : [konferencijos medžiaga, 2015 09 07; sudarytojas Arvydas Pacevičius] / Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakultetas, Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų institutas. – Vilnius : Akademinė leidyba, 2017. – 276 [1] p. : iliustr., nuotr.  – (Bibliotheca Lituana ; 4). – ISBN 978-9955-33-708-9

Kelionių aprašymai kaip egodokumentinis paveldas : straipsnių rinkinys : [konferencijos medžiaga, 2014 10 15; sudarytojai Genovaitė Astrauskienė, Arvydas Pacevičius, Tomas Petreikis] / Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas. – Panevėžys : Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka : [Amalkeros leidyba], 2015. – 158 [1] p. : iliustr., portr., faks. – ISBN 978-9955-659-69-3 

Panevėžio kraštas ir žmonės amžininkų atsiminimuose = [Panevėžys region and its people in the memoirs of contemporaries] : [konferencijos medžiaga, 2013 10 16; sudarytoja Margarita Mašalienė] / Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka. – Panevėžys : [Amalkeros leidyba] : Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 2014. – 208, [1] p. : iliustr., portr., faks. – ISBN 978-9955-659-60-0

Panevėžio krašto kultūrinio gyvenimo atspindžiai epistoliniame palikime = [Reflections of the cultural life of Panevėžys region in the epistolary heritage : konferencijos medžiaga] [sudarytoja Margarita Mašalienė] / Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka. – Panevėžys : [Amalkeros leidyba] : Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 2013. – 133, [1] p., faks. : iliustr., portr. ; 20 cm. – ISBN 978-9955-659-55-6

Kultūros laukas Gabrielės Petkevičaitės-Bitės ir šiuolaikinėje Lietuvoje : [konferencijos medžiaga ir parodos „Gabrielė Petkevičaitė-Bitė: laikas ir žmonės“ katalogas] [sudarytoja Audronė Palionienė ]/ Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka. – Panevėžys : [Amalkeros leidyba] : Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 2011. – 79, [1] p. : iliustr. ; 21 cm. – ISBN 978-9955-659-45-7

Gabrielė Petkevičaitė-Bitė Lietuvos kultūros kontekste = Gabrielė Petkevičaitė-Bitė in the context of Lithuanian culture : konferencijos medžiaga, Panevėžys 2010 04 08; [sudarytoja, pratarmės autorė Audronė Palionienė] / Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka. – Panevėžys : [Amalkeros leidyba] : Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės  viešoji biblioteka, 2010. – 167, [1] p., : iliustr., faks. – ISBN 978-9955-659-41-9

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės rankraštinis palikimas Lietuvos kultūros paveldo saugyklose = Gabrielė Petkevičaitė-Bitė’s manuscript heritage preserved at cultural heritage institutions of Lithuania : konferencijos medžiaga, 2009 03 26; [sudarytoja Audronė Palionienė] / Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka. – Panevėžys : [Amalkeros leidyba] : Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 2009. – 123, [1] p. : iliustr., faksim. – ISBN 978-9955-659-37-2

Panevėžio krašto išeivijos kultūrinis palikimas Lietuvos kultūros paveldo saugyklose = Cultural legacy of emigrants from Panevėžys region at cultural heritage institutions of Lithuania : konferencijos medžiaga, 2008 04 24; [sudarytoja Audronė Palionienė] / Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka. – Panevėžys [i.e. Vilnius] : Versus aureus, 2008. – 151, [1] p. : iliustr., faks. – ISBN 978-9955-34-161-1

Menininkas ir asmenybė : mokslinės konferencijos, skirtos režisieriaus Juozo Miltinio 100-osioms gimimo metinėms paminėti, medžiaga. – Vilnius : Versus aureus, 2008. – 140 p. : iliustr.. – ISBN 978-9955-34-082-9

Rankraštinis paveldas Lietuvos kultūroje ir istorinėje atmintyje = Manuscript heritage in Lithuanian culture and historical memory : konferencijos medžiaga, Panevėžys 2005 04 20; [sudarytoja Genovaitė Astrauskienė] / Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka. – Panevėžys : Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 2006. – 143, [1] p. : iliustr. – ISBN 9955-659-12-2

Lietuviškos spaudos atgavimo šimtmetis praeities ir dabarties sąsajos = [The centenary of the restoration of the Lithuanian press: the link between the past and the present] : mokslinės konferencijos medžiaga, Panevėžys, 2004 04 21; [sudarytojas Raimundas Klimavičius] / Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka. – Panevėžys : Panevėžio spaustuvė, 2005. – 96, [2] p. : iliustr. – ISBN 9955-412-79-8

Panevėžio kultūrinė erdvė ir žmonės: Lietuvos pirmosios nepriklausomybės tarpsnis = [The cultural space and people of Panevėžys: the period of the first independence of Lithuania] : mokslinės konferencijos medžiaga, Panevėžys, 2002 04 04;  [sudarytojas Raimundas Klimavičius] / Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka. – Panevėžys : [Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka], 2003. – 82, [1] p. : iliustr. – ISBN 9955-450-44-4

Gabrielė Petkevičaitė-Bitė: laikmetis, žmonės, aplinka = Gabrielė Petkevičaitė-Bitė: time, people, environment : mokslinės konferencijos pranešimai, parodos, Panevėžys, 2001 03 28; [sudarytoja Genovaitė Astrauskienė] / Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka. – Panevėžys : [Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės- Bitės  viešoji biblioteka], 2002. – 82 ,[1]p. : iliustr. – ISBN 9955-450-23-1

Panevėžio krašto spauda: leidyba ir sklaida = The press in Panevėžys region: publishing and dissemination : mokslinė konferencija, 2000 parodos / [sudarytoja Genovaitė Astrauskienė]. – Panevėžys : [Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės biblioteka], 2001. – 107,[1]p. – ISBN 9955-450-04-5

Panevėžio apskrities institucinės bibliotekos : konferencija, parodos, [Panevėžys, 1999]; [sudarytojai Genovaitė Astrauskienė, Arvydas Karaška] / [Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka. – Panevėžys : [UAB „Nevėžio sp.“], 2000. – 94 p. – ISBN 9986-9293-4-2

Asmeninė biblioteka – tautos istorinės atminties dalis : konferencija’98, parodos / Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka. – Panevėžys, 1998. – 66 p.


Jaunųjų kūrėjų almanachai

Nevėžis, 2018 : jaunųjų kūrėjų almanachas /. – Panevėžys : Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 2019. – 158, [4] p. : iliustr. – ISBN 978-609-95275-9-8

Nevėžis, 2017 : jaunųjų kūrėjų almanachas /. – Panevėžys : Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 2018. – 131, [3] p. : iliustr. – ISBN 978-609-95275-8-1

Nevėžis, 2016 : jaunųjų kūrėjų almanachas /. – Panevėžys : Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 2017. – 164, [2] p. : iliustr. – ISBN 978-609-95275-6-7

Nevėžis, 2015 : jaunųjų kūrėjų almanachas /. – Panevėžys : Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 2016. – 145, [3] p. : iliustr. – ISBN 978-609-95275-3-6

Nevėžis, 2014 : jaunųjų kūrėjų almanachas / [sudarytojas Arnoldas Simenas]. – Panevėžys : [Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka], 2015. – 134, [2] p. : iliustr. – ISBN 978-609-8104-20-2

Nevėžis, 2013 : jaunųjų kūrėjų almanachas / [sudarytoja Solveiga Skaudienė ; redaktorius Arnoldas Simėnas]. – Panevėžys : [Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka], 2014. – 134, [2] p. : iliustr. – ISBN 978-609-8104-10-3

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos ir Panevėžio kraštotyros muziejaus konferencijų straipsnių rinkiniai

Istorijos ženklų skaitymo pamokos : 2016-ųjų rugpjūčio 22 dienos konferencijos, skirtos Juozo Urbšio 120 metų sukakčiai, medžiaga / [sudarytojas Arnoldas Simėnas]. – Panevėžys : Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 2016. – 115, [10] p.

kad neištirptume, o išliktume amžiams… : konferencijose „Laisvas žodis: iškovojimas, atsakomybė, misija (2013 m.) , „Baltijos kelias – tautos savimonės išraiška (2014 m.), „Žvilgsnis. Atskaitos taškas – 1990 m. kovo 11 d.” (2015 m.) Juozo Urbšio tėviškėje (Zaosės vnkm., Čiūrų k.) ir Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje perskaitytų pranešimų rinktinė / Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka. – Panevėžys : Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 2015. – 191 p.

Pasipriešinimas šiapus ir anapus „geležinės uždangos” : [konferencijos, vykusios 2012 metų rugpjūčio 23 dieną Juozo Urbšio tėviškėje Čiūrų kaime ir Panevėžio G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje, perskaitytų pranešimų rinktinė / sudarytojas Arnoldas Simėnas]. – Panevėžys : [Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka], 2012. – 61, [18] p.

Neginkluotos kovos pergalė : diplomatija, rezistencija ir tylusis tautos pasipriešinimas : konferencijos, skirtos laisvės gynimo ir didžiųjų netekčių atminimo metams, pranešimų rinktinė / [sudarytojas Arnoldas Simėnas]. – Panevėžys : Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka : Panevėžio miesto kraštotyros muziejus, 2011. – 69, [1] p.

Du atkurtosios nepriklausomybės dešimtmečiai, 1990–2010 : sąjūdžio konferencijos, vykusios Juozo Urbšio tėviškėje, Čiūrų k., Zaosėje ir Panevėžio G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje rugpjūčio 20 d., pranešimų rinktinė : [Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos ir Panevėžio miesto kraštotyros muziejaus bendras projektas / sudarytojas Arnoldas Simėnas. – Panevėžys : Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka : Panevėžio miesto kraštotyros muziejus, 2011. – 67, [1] p.

Baltijos kelias. 1939–1989–2009 : konferencijoje, vykusioje 2009 m. rugpjūčio 20 d. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje perskaitytų pranešimų rinktinė / [Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos ir Panevėžio miesto kraštotyros muziejaus bendras projektas]. – Panevėžys : [Panevėžio miesto kraštotyros muziejus], 2010. – 76, [1] p.

Sąjūdžiui ­­­– 20: Sąjūdžio konferencijos, vykusios Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje rugsėjo 7 d., pranešimų rinktinė / sudarytojas Arnoldas Simėnas. – Panevėžys: Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 2009. – 70, [16] p.

Istorijos saugotojų istorija: atminties institucijų istorijos tyrinėjimų retrospektyva, dabartis, ateities galimybės : straipsnių rinkinys : [elektroninis išteklius] / Greta Kėvelaitienė. – Panevėžys : Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 2023. – 1 pdf failas (91 p.).

Bibliografiniai leidiniai

Juozo Miltinio asmeninė biblioteka : katalogas / Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka ; [sudarė Angelė Mikelinskaitė]. – Panevėžys : Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 2008 – . – d. : iliustr. – (Exegi monumentum)
[D. 1]. – 2008 (Vilnius : Standartų sp.). – 319 p., [8] iliustr. lap. : iliustr., faks. – Bibliogr. įž. str. išnašose. – ISBN 978-9955-659-32-7
[D. 2] : katalogo rodyklės. – 2009. – 110, [2] p. – ISBN 978- 9955-659-36-5

Rankraščių rinkinių rodyklė / Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka; sudarytoja Stasė Mikeliūnienė. – Panevėžys: Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 2004. – 67,[1] p.: iliustr. – ISBN 9955-9484-8-5.

Povilas Šiaučiūnas – žmogus, kuris paišo varnas: bibliografija / sudarytojas Povilas Šiaučiūnas; bibliografiją parengė Margarita Mašalienė. – [Panevėžys: Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 2003]. – 39 p.: iliustr.

Giedrimundas Gabrėnas, 1952–1995: bibliografija / Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės viešoji biblioteka; parengė Margarita Mašalienė. – 24 p.

Mikeliūnienė, Stasė. Panevėžys, 1940–1980: literatūros rodyklė / Panevėžio viešoji biblioteka. – Vilnius: Lietuvos TSR valstybinė respublikinė biblioteka, 1983. – 352 p.

Parodų katalogai ir informaciniai leidiniai

Povilaitis, Stasys. Po repeticijų : [fotografijų paroda] : katalogas / sudarytojai: Angelė Mikelinskaitė, Stasys Povilaitis. – Panevėžys : Amalkeros leidyba, 2018. – [28] p., įsk. virš. – ISBN 978-9955-659-89-1

Eidrigevičius, Stasys. Šaknys ir šakos : [piešinių] parodos katalogas [2016. 12. 02 – 2017. 01. 02, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka ]. – Panevėžys : Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 2016. – [22] p. – ISBN 978-609-95275-5-0

Public libraries of Northeastern Lithuania : flexible today and wired for the future / Įžang. str. autorė Virginija Švedienė. – [Panevėžys : Panevėžys County Gabrielė Petkevičaitė-Bitė Public Library, 2016]. – [10] p.

Laisvės šaukliai : parodos, skirtos Lietuvos Sąjūdžio spaudos 25-erių metų jubiliejui, katalogas : [Panevėžys] 2013 m. rugpjūčio 13 d. – spalio 30 d. / Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka. – Panevėžys : [Reklamos forma], 2013. – 27, [1] p. – ISBN 978-609-8104-06-6

Juozo Urbšio visuomeninės minties ir kultūros centras : [informacinis leidinys / Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka. – [Panevėžys] : [Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka], [2011]. – 1 lankstinys : iliustr.

Kazimieras Barėnas, 1907-2006 : rašytojas, leidėjas, vertėjas : [bukletas] / [sudarė Rita Kosmauskienė]. – Panevėžys : Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 2007. – 1 lankstinys (8 p.)

Aido draugijai 100: Tarptautinio ekslibrisų konkurso katalogas = Catalogue of International Ex libris Competition / Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės viešoji biblioteka; Panevėžio bibliofilų klubas; sudarytoja Laima Butkūnienė. – Panevėžys : [Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka], 2006 – 40 p.

Kunigui Alfonsui Lipniūnui 100: Parodos bukletas : 2005 03 08 – 2005 04 11 / Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės viešoji biblioteka; sudarytoja Albina Saladūnaitė. – [Panevėžys, 2005]. – 1 lankstinys (4 p.)

Keturi spaudos draudimo dešimtmečiai Panevėžio krašte: knygos, žmonės, atmintis = Four Decades of the Press Ban in Panevėžys Region: Books, People, Memory: parodos katalogas : 2004 04 21 – 2004 05 07 / Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės viešoji biblioteka; [sudarytoja Ilona Mažylytė]. – [Panevėžys : Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės viešoji biblioteka, 2005]. – 24 p. – ISBN 9955- 412-81-X

Režisieriaus Juozo Miltinio dailės kūrinių rinkinio katalogas: tapyba, grafika, skulptūra / [Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Juozo Miltinio palikimo studijų centras; sudarytojas Raimundas Klimavičius]. – Panevėžys : [Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka], 2004. – 39, [1]p. – ISBN 9955-659-07

Panevėžys: penki šimtmečiai dokumentuose, ikonografijoje ir leidiniuose: parodos, skirtos Panevėžio miesto įkūrimo 500 metų jubiliejui, katalogas / [sudarytojai Raimundas Klimavičius, Margarita Mašalienė]. – [Panevėžys] : Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 2003. – 18, [2] p.

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka : 80 / [sudarytoja ir teksto autorė Genovaitė Astrauskienė]. – [Panevėžys : Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka], 2002. – 15 p. : iliustr. – ISBN 9955-450-33-9.

Juozui Grušui 100: [parodos katalogas: 2001 11 28 – 2002 02 25] / Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Juozo Miltinio palikimo studijų centras; sudarytoja Angelė Mikelinskaitė; dailininkas Povilas Šiaučiūnas. – Panevėžys: Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 200. – 1 lankstinys (6 p): iliustr.

Juozo Miltinio palikimo studijų centras: [informacinis leidinys] / Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Juozo Miltinio palikimo studijų centras; sudarytojos: Angelė Mikelinskaitė, Gaiva Žukauskienė; dailininkas Vygantas Kosmauskas. – Panevėžys: Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, [1999]. – 1 lankstinys (6 p.): iliustr.

Juozas Miltinis ir Paryžius = Juozas Miltinis et Paris: konferencija; Juozo Miltinio gyvenimas ir teatras = Le théâtre et la vie de Juozas Miltinis: paroda: [1999 09 03 : kvietimas – programa] / Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Juozo Miltinio palikimo studijų centras; sudarytojas Arvydas Karaška – Panevėžys, 1999. – 1 lankstinys (8 p.)

Panevėžio krašto asmenvardiniai knygos ženklai = Panevėžys Region Personal Bookplates: paroda, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos galerija „2-asis aukštas“, 1998. III. 24 – IV.14: katalogas / Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka; sudarytojas Arvydas Karaška; – Panevėžys, 1998. – 24 p., XLVIII iliustr. p.

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 1922–1997: [informacinis leidinys; sudarė Genovaitė Astrauskienė] / dail. Vygantas Kosmauskas. – [Panevėžys, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka], 1997]. – [11 p.], iliustr.

[Panevėžio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka]: bukletas išleistas suteikiant Panevėžio viešajai bibliotekai Gabrielės Petkevičaitės-Bitės vardą / sudarytojos: Margarita Mašalienė, Albina Saladūnaitė; dailininkė Stasė Medytė. – [Panevėžys: Panevėžio viešoji biblioteka, 1989]. – 1 lankstinys (8 p.): iliustr.

Panevėžio viešajai bibliotekai 60 metų: [informacinis leidinys] / Panevėžio viešoji biblioteka; sudarytojas Leonas Jonušas. – Panevėžys: Panevėžio sp., 1982. – 1 lankstinys (10 p.): iliustr.

Kiti leidiniai

Tarpukario Panevėžys ir panevėžiečiai amžininkų akimis : atsiminimų rinkinys / sudarytojas, įvado ir komentarų autorius Raimundas Klimavičius. – Panevėžys : Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 2019. – 130, [2] p. – ISBN 978-609-8257-00-7

Kelio pradžia : Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka 1921-1940 metais : dokumentų rinkinys / sudarė Raimundas Klimavičius. – Panevėžys : Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 2017. – 207, [1] p., [2] iliustr. lap. – ISBN 978-609-95275-7-4

[Kalendorius, 2017] / Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-bitės viešoji biblioteka ; Juozo Urbšio visuomeninės minties ir kultūros centras. – Panevėžys : Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-bitės viešoji biblioteka, 2016. – [24] p.

Juozas Miltinis. Teatras kaip ugnies žemė / Juozo Miltinio palikimo studijų centras. – Panevėžys : [Amalkeros leidyba] : Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 2015. – 35, [1] p. – ISBN 978-9955-659-63-1

Vasara su knyga kitaip / sudarytoja Megana Pesse. – Panevėžys : Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 2015. – 32 p.

„Žydinti Latvija“ : [gėlių kolekcininko Janio Salenso] tulpių paroda : [atvirukų rinkinys] / Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka. – Panevėžys : Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 2014. – [8] atvirukai apl.

Mano senas drauge : [kūrybos rinktinė] / Elena Mezginaitė. – 2-oji papild. laida, inicijuota Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos, Juozo Urbšio visuomeninės minties ir kultūros centro – Panevėžys – Klaipėda [i.e. Klaipėda] : Eglės leidykla, 2014. – 431, [17] p.

Vasara su knyga ir lėle : [Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros centro vasaros užimtumo projekto leidinys / tekstai – Gemos Dromantienės ir Onos Kaluinienės ; nuotraukos – Virginijaus Benašo. – [Panevėžys] : Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, [2014]. – 26 p., iliustr.

Plačiame gyvenimo vieškely : atsiminimai (1920-1959) / Aleksandra Šilgalytė ; parengė Lionė Lapinskienė, Audronė Palionienė. – Panevėžys, 2013. – 97, [1] p. : iliustr.

Knygos mylėtojo kalendorius, 2013 / sudarytoja Genovaitė Astrauskienė ; dailininkė Asta Radvenskienė ; Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka. – Panevėžys, [2012] – [86] p. : iliustr.

Prabėgančios stotys: eilėraščiai / Kazimieras Barėnas. – Panevėžys : [Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka], 201. – 127 p., [4] iliustr. lap. – ISBN 978-609-95275-0-5

Elektroniniai leidiniai

Edukacija bibliotekoje: galimybės ir iššūkiai / Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka [interaktyvus]. – Panevėžys, 2018. – Prieiga internete

Bibliografijos rodyklė „Panevėžio apskrities verslas ir pramonė 2016 metais“ [interaktyvus] / parengė Loreta Dundulienė. – Panevėžys, 2017. – Prieiga internete

Vasara su knyga ir lėle [Elektroninis leidinys] / Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka Vaikų ir jaunimo literatūros centras; tekstai Gemos Dromantienės ir Onos Kaluinienės, nuotraukos Virginijaus Benašo. – Panevėžys, 2014. – Prieiga per internetą

Kaip pasakoti istorijas: vadovas pradedantiesiems / sudarytoja Greta Kėvelaitienė. – Panevėžys, 2021. – Prieiga internete