Investicinis projektas „Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos pastato modernizavimas (Aukštaičių g. 4–2, Panevėžys)“

Projekto trukmė iki 2021 gruodžio 31 d.

Projekto vykdytojas
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

Projekto tikslas modernizuoti PAVB vaikų literatūros skyriaus infrastruktūrą, pritaikant ją regiono vaikų ir vietos bendruomenės informaciniams ir kultūriniams poreikiams.

Įgyvendinus projekto veiklas, bus atnaujinta bibliotekos infrastruktūra, pagerinta bibliotekos teikiamų paslaugų kokybė, sukurtos naujos erdvės vaikams.

Projektas parengtas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonę NR. 07.1.1-CPVA-V-304 „Modernizuoti kultūros infrastruktūrą“.