Panevėžio krašto istorijos ir kultūros atodangos: atsiminimai jungia kartas ir bendruomenes

Projekto trukmė: 2019 01 07–2019 12 16

Projekto pristatymas
Biblioteka – kraštotyrinius paveldo rinkinius sauganti, skaitmeninanti, virtualioje erdvėje viešinanti institucija. Projektinių veiklų metu sukurtos naujos paslaugos ir virtualūs produktai bibliotekos lankytojams: portalas krašto istorijai ir kultūrai pažinti „Panevėžio kraštas virtualiai“, bibliotekoje įrengta asmeninių archyvų dokumentų skaitmeninimo savitarnos erdvė, sukurtas žaidybinis edukacinis turinys, virtualios parodos ir video paskaitos, kuriama skaitmeninė kolekcija, vykdomi mokymai ir konsultacijos.  Tęsiant projektinę „Panevėžio krašto istorijos ir kultūros atodangų“ veiklą siekiame Bibliotekos paveldo fondų pristatymo bendruomenei, mokymų specialistams pagalba populiarinti ir gausinti Bibliotekos rankraštinių paveldo dokumentų fondą bei aktualią paveldo informaciją apie Panevėžio miestą ir jo žymius žmones.

Projekto metu planuojamos veiklos
Projekto eigoje, siekiant aktualizuoti atminties išsaugojimo svarbą, numatoma vykdyti veiklas keliomis kryptimis: 1. Viešinti sukauptą kultūros paveldo informaciją. Išleisti ir pristatyti gausiai iliustruotą atsiminimų iš bibliotekos rankraščių fondų leidinį „Tarpukario Panevėžys ir panevėžiečiai amžininkų akimis: atsiminimų rinkinys“ ir sukurti Panevėžyje gyvenusių žymių žmonių atminimo įamžinimo vietų (paminklinių lentų) galeriją portale „Panevėžio kraštas virtualiai“. 2. Įtraukti bendruomenių narius į atsiminimų apie Panevėžį rinkimą. Populiarinti ir gausinti Bibliotekos kraštotyrinių rankraštinių paveldo dokumentų fondą, įtraukiant įvairias miesto bendruomenes, akcentuojant atsiminimų rinkimo svarbą. Skatinti naujos rubrikos „Parašyk apie Panevėžį“ pildymą. 3. Vykdyti mokymus bibliotekininkams apie kraštotyrinių paveldo dokumentų rinkimo ir sklaidos veiklas. Organizuoti seminarą Panevėžio regiono savivaldybių bei mokyklų bibliotekų bibliotekininkams apie krašto kultūros paveldo dokumentų ir kitos kraštotyrinės medžiagos atpažinimą, užrašymą, rinkimą ir panaudojimą.

Numatomas projekto rezultatas
Išleistas iliustruotas atsiminimų iš bibliotekos rankraštyno fondų leidinys „Tarpukario Panevėžys ir panevėžiečiai amžininkų akimis: atsiminimų rinkinys“ (300 egz.), pristatytas bibliotekoje ar bendruomenėse pagal pageidavimą; sukurta Panevėžyje gyvenusių žymių žmonių atminimo įamžinimo vietų (atminimo lentų) virtuali galerija portale „Panevėžio kraštas virtualiai“; organizuota įvairių bendruomenių narių įtraukimo į rubrikos „Parašyk apie Panevėžį“ pildymą akcija; organizuotas seminaras Panevėžio regiono savivaldybių bei mokyklų bibliotekų bibliotekininkams krašto kultūros paveldo dokumentų rinkimo ir aktualinimo tematika.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Audronė Palionienė, Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vedėja, el. p. audrone.palioniene@pavb.lt,
tel. (8 45) 58 25 40

Projektą finansuoja

LKT_Logotipas Panevezio-miesto-savivaldybe logo