Įgyvendinti projektai

2023 m. įgyvendinti projektai

Tarptautinis projektas „Inovatyvūs Lietuvos bibliotekų skaitymo skatinimo sprendimai vaikų ir jaunimo socialinių santykių kūrimui su aplinka“

Projekto trukmė: 2021 07 20–2023 11 22

Projekto pristatymas
Projektu siekiama 5–8 klasių (10–15 metų) moksleiviams sukurti inovatyvų skaitymo skatinimo produktą – skaitymo iššūkio virtualų žaidimą, kurio scenarijus vystytųsi kaip įvykių ir užduočių grandinė, orientuota į pasirinkimus, sprendimus, susijusius su žaidimo herojaus elgesiu. Virtualus žaidimas savo turiniu bus susietas su trimis knygų kolekcijomis, keliaujančiomis Panevėžio, Kauno ir Klaipėdos regionų viešųjų bibliotekų tinkle. Žaisdami šį žaidimą vaikai ir paaugliai ieškos atsakymų bei patarimų tikslinėje literatūroje. Skaitymo iššūkis ir jį papildanti literatūra padės vaikams ir jaunimui spręsti socialinių santykių su aplinka problemas, o tuo pačiu – ugdyti skaitymo įpročius, formuoti bręstančio žmogaus vertybių pasaulį. Skaitymo iššūkio žaidimas ir knygų kolekcija tikslinei grupei bus prieinami nemokamoje mobilioje programėlėje, o su žaidimo užduotimis susieta literatūra – specialiose teminėse lentynose regionų bibliotekose ir specialiuose knygų išdavimo „paštomatuose“ savivaldybių rajonų ir kaimiškose vietovėse, kuriose yra ugdymo įstaigos (siekiant maksimalaus prieinamumo, bekontakčio knygų išdavimo). Į žaidimo kūrimą bus įtraukti užsienio partneriai, kultūros, meno, mokslo ir kūrybinių industrijų atstovai, jaunimo savanoriai. Siekiant projekto metu sudaryti sąlygas tikslinės grupės dalyvavimui kultūrinio švietimo veiklose, pagal virtualaus žaidimo ir knygų kolekcijos turinį, ekspertai edukatoriai parengs edukacinių-kultūrinių veiklų rinkinį. 5–8 klasių moksleiviai turės galimybę regiono ir vietos lygio bibliotekose sistemingai dalyvauti edukaciniuose užsiėmimuose, kuriuose knygų skaitymas bus pateikiamas kaip įdomus užsiėmimas, skatinantis vaizduotę ir kūrybiškumą, padedantis rasti ir įvertinti savo ir kitų žmonių poelgius, suprasti jausmus ir kt. Skaitymo iššūkio žaidimas bus tęsiamas pasibaigus projektui, pildant kolekcijas naujomis knygomis ir inicijuojant naujus skaitymo iššūkius.

Projekto metu planuojamos veiklos
1. Tyrimas, skirtas tikslinės grupės skaitymo įgūdžių ir socialinių santykių problematikos identifikavimui, vykdomas projekte dalyvaujančių apskričių bibliotekų specialistų.
2. Tyrimas, skirtas nustatyti kiek padidėjo kultūrinių veiklų prieinamumas savivaldybių rajonų  ar kaimiškose seniūnijose gyvenantiems vaikams ir jaunimui, vykdomas projekte dalyvaujančių apskričių bibliotekų specialistų.
3. Knygų kolekcijų tikslinei grupei kūrimas su tiesioginiais (projekte dalyvaujančios apskričių bibliotekos ir Norvegijos mokslo ir kultūros institutas) ir netiesioginiais (IBIS nariai, vertėjų ir leidyklų atstovai) partneriais.
4. Skaitymo iššūkio žaidimo, susieto su knygų kolekcijomis, kūrimas su projekto partneriais, jaunimo savanoriais ir kūrybinių industrijų atstovais.
5. Knygų kolekcijų atpažinimo vietų bibliotekose įrengimas pagal menininkų parengtą koncepciją.
6. Sukurto produkto (žaidimo) pristatymo renginiai, organizuojami vienu metu 34-ose Panevėžio, Kauno ir Klaipėdos regionų viešųjų bibliotekų tinklą sudarančiose bibliotekose: 1 regioninėje, 28-ose savivaldybių lygmens, 5-iose vietos lygmens (savivaldybių rajonų/kaimiškose seniūnijose).
7. Edukaciniai užsiėmimai  5–8 klasių moksleiviams ir vyresniems 5 k./ mėn. iš viso 39-iose viešosiose bibliotekose;  iš viso 1755 užsiėmimai.
8. Skaitymo iššūkio žaidimo dalyvių apdovanojimo renginiai organizuojami vienu metu iš viso 39-iose bibliotekose, kuriose bus apdovanojama 117 dalyvių, laimėjusių žaidimą.

Projekto rezultatas
Pagrindinėmis projekto veiklomis – skaitymo iššūkio žaidimo ir edukacinių veiklų organizavimu – Panevėžio, Kauno ir Klaipėdos viešųjų bibliotekų tinkle bus plėtojamas skaitymo motyvaciją didinančių kultūrinio švietimo veiklų prieinamumas 5–8 klasių (10–15 metų) moksleiviams. Su skaitymo iššūkiu susietos knygų kolekcijos tikslinei projekto grupei sudarys galimybę rinktis gerai jų poreikius atitinkančius, naujausius leidinius ir gauti greitą poreikio išpildymą. Platus viešųjų bibliotekų tinklas užtikrins projekto veiklų pasiekiamumą itin didelei tikslinei auditorijai. Skaitymo iššūkio žaidimu, kaip pagrindine tikslinės auditorijos pritraukimo ir skaitymo motyvacijos didinimo priemone, bus siekiama pritraukti 880 unikalių tikslinės grupės dalyvių. Edukacinėse veiklose, organizuojamose bibliotekose regionų ir vietos lygmeniu, bus siekiama pritraukti 12285 tikslinės grupės dalyvių. Į projekto veiklas bus siekiama įtraukti 30 % tikslinės grupės 5–8 klasių moksleivių, gyvenančių savivaldybių rajonų/kaimiškose seniūnijose, tačiau besimokančių mokyklose, esančiose artimiausiuose savivaldybių centruose. Šio projekto metu sukurta keliaujančių knygų kolekcijų dalinimosi sistema – tai inovatyvus knygų sklaidos ir prieinamumo sprendimas, kuris ateityje galės būti tobulinamas ir pritaikomas visuose Lietuvos regionuose.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Raimonda Gvozdienė, Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus projektų vadovė, el. p. raimonda.gvozdiene@pavb.lt, tel. +370 669 50 674

Informacinis partneris:

Logo

Projektą finansuoja:

iceland

Renginių ciklas „Literatūros ir kino dienos bibliotekoje XIV“

Projekto trukmė 2023 01 02–2023 12 15

Projekto pristatymas 
Tai jau 14 metų iš eilės Panevėžio G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos kartu su regiono bibliotekomis vykdomas projektas, kurio metu regiono gyventojai supažindinami su iškiliomis, Valstybės kultūros ir meno premijomis (nacionalinė ir vyriausybės) apdovanotomis asmenybėmis bei jų kūryba.

Projekto metu planuojamos veiklos 
Įgyvendinant projektą G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje, Panevėžio regiono viešosiose bibliotekose ir kitose viešosiose erdvėse auditorijai pateikiama plati, aukštos kultūrinės vertės programa – susitikimai, literatūros vakarai bei filmų peržiūros, paroda.

Numatyta surengti poeto, vertėjo, prozininko, dramaturgo Gintaro Patacko kūrybos vakarą ir filmuotos medžiagos apie jį peržiūrą; susitikimą su pianiste Mūza Rubackyte ir jos knygos „Gimusi po fortepijonu“ pristatymą; susitikimą su Prancūzijos ir Lietuvos aktore, visuomenės veikėja Karolina Masiulytė-Paliuliene; žurnalistės, dokumentinio kino kūrėjos Nijolės Baužytės kūrybos vakarą; susitikimą su kino režisieriumi Linu Mikuta; kūrybos vakarą „Menininkų duetas: apie fotografijas kalbasi Virginijus Kinčinaitis ir Algimantas Aleksandravičius“. Kino aktorė Agnė Šataitė skaitys poečių, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureačių – Onės Baliukonės ir Juditos Vaičiūnaitės kūrybą. Bendradarbiaujant su Lietuvos nacionaliniu muziejumi surengti fotomenininko Rimanto Dichavičiaus portretų parodą „Veidai, tapę mūsų laiko ženklais“, kurios atidaryme dalyvaus autorius ir menotyrininkė Ramutė Rachlevičiūtė. Bendradarbiaujant su Kauno miesto kameriniu teatru kartu pristatyti G. Padegimo režisuotą spektaklį „Noktiurnas”, specialiai pritaikytą mažoms erdvėms.

Projekto rezultatas 
1. Suorganizuoti 16 aukštos meninės vertės renginius.
2. Įvykdyti 4 filmų, filmuotos medžiagos peržiūras.
3. Surengti  Rimanto Dichavičiaus parodą „Veidai, tapę mūsų laiko ženklais“.
4. Įsigyti premijų laureatų naujausių leidinių, skirtų bibliotekų lankytojams.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Skirmantė Karpavičienė, Komunikacijos ir kultūros vadybos skyrius, kultūrinės veiklos vadybininkė, el. p. skirmante.karpaviciene@pavb.lt, tel. (8 45) 50 20 39.

Projektą finansuoja

LKT_Logotipas 

Bibliotekų edukatorių vadybinių kompetencijų gerinimas pasakojimo metodais grįstų edukacijų plėtrai Panevėžio regione

Projekto trukmė: 2023 02 01–2023 10 31

Projekto pristatymas 
Projektas, skirtas suteikti vadybinių žinių Panevėžio regiono viešųjų bibliotekų darbuotojams, įgijusiems kompetencijų pagal Europos pasakojimo federacijos (FEST) sukurtą ugdymo modelį ir pasakojimo metodais vykdantiems edukacijas viešosiose bibliotekose, siekiant gerinti pasakojimo edukacijų prieinamumą įvairaus amžiaus vartotojų grupėms Panevėžio regiono viešųjų bibliotekų tinkle.

Projekto metu planuojamos veiklos
1. Organizuojami pagal parengtą mokymų programą Paslaugų dizaino metodo mokymai (24 val.):
– 20 asm. grupei Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje;
– 20 asm. grupei Molėtų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje.
2. Atliekamas projekto poveikio vertinimo tyrimas.
3. Atliekamas mokymų kokybės vertinimo tyrimas.
4. Vykdomas projekto rezultatų viešinimas.

Projekto rezultatas
1. 40 Panevėžio regiono viešųjų bibliotekų darbuotojų įgys žinių ir praktinių įgūdžių pagal Paslaugų dizaino mąstymo metodiką (angl. „design thinking“).
2. Projekto organizatoriai parengs anketas prieš/po mokymų, skirtas ištirti ar pagerėjo mokymų dalyvių kompetencijos ir tyrimo išvadose išanalizuos kaip praktiškai taikomos mokymų metu įgytos žinios ir įgūdžiai.
3. Projekto organizatoriai mokymų dalyviams po kiekvienų mokymų pateiks mokymų kokybės vertinimo anketas, jas išanalizuos ir parengs tyrimo išvadas.
4. Projekto organizatoriai parengs straipsnį, pristatantį projekto rezultatus profesinei bendruomenei ir visuomenei. Straipsnis bus publikuojamas žurnale Tarp knygų, Europos elektroninėje švietimo platformoje EPALE, Panevėžio regiono bibliotekų tinklaraštyje, Regiono bibliotekų svetainėse ir Facebook paskyrose.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje
Laima Butkūnienė, Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyrius, projektų koordinatorė, el. p. laima.butkuniene@pavb.lt, tel. (8 45) 50 20 38

Projektą finansuoja:

LKT_Logotipas

Jaunųjų kūrėjų galimybių tribūna NEVĖŽIS 2023

Projekto trukmė: 2023 01 02–2023 12 28

Projekto pristatymas 
Tai tęstinis projektas, skirtas telkti  literatūrai ir vizualiesiems menams polinkį turinčius  Panevėžio regiono jaunuolius ir atsidavusius savo profesijai mokytojus jaunojo kūrėjo kūrybos puoselėjimui.

Projekto metu planuojamos veiklos
1. Bus organizuojama projekto misija „Pastebėk kuriantį“: projekto organizatorius ir partneriai analizuos ir vykdys geriausių jaunųjų kūrėjų darbų atranką publikuoti kartą per mėnesį dienraščio ,,Sekundė“ atlanke „Nevėžis“ bei nominantų apdovanojimams.  
2. Projekto organizatorius jaunųjų literatų ir iliustruotojų kūrybą rengs publikuoti portaluose AINA, JP, partnerių svetainėse. 2023 metais numatoma jaunųjų kūrėjų darbus spausdinti Panevėžio regiono laikraščiuose: „Darbas“ (Pasvalio r.), „Kupiškėnų mintys“, „Tėvynė“ (Panevėžio r.).
4. Projekto organizatorius parengs leidybai regiono jaunųjų literatų ir iliustruotojų kūrybos metinį almanachą.
5. Bus organizuojamas iškilmingas dalyvių apdovanojimų renginys.

Projekto rezultatas 
1. Į projekto misijos „Pastebėk kuriantį” vykdymą bus įtraukti per 30 regiono mokyklų pedagogų.
2. Sudarytos palankios sąlygos jaunimo kūrybiškumo plėtrai, į veiklas bus siekiama  įtraukti per 150 dalyvių. 2023 metų projekte bus skatinami dalyvauti ir jaunieji fotografai.
3. Surengtos dvi kūrybinės dirbtuvės kuriantiems jaunuoliams ir seminaras-diskusija pedagogams.
4. Išleisti 12 „Nevėžio“ atlankų krašto dienraštyje „Sekundė“ ir parengta po 12 „Nevėžio“ puslapių portaluose AINA ir JP; išleisti jaunųjų kūrybos puslapiai regiono miestų laikraščiuose.
5. Parengtas ir išspausdintas „Jaunųjų kūrėjų almanachas 2023“ 300 egz. tiražu.
6. Surengtas projekto baigiamasis renginys – nominantų apdovanojimai skulptoriaus Vytauto Tallat-Kelpšos sukurtomis statulėlėmis ,,Sidabrinis Nevėžis“, Panevėžio miesto mero prizu bei nominacijas žyminčiais diplomais „Sidabriniai Nevėžiukai“. Pristatytas „Jaunųjų kūrėjų almanachas“.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Arnoldas Simėnas, ​Komunikacijos ir kultūros vadybos skyriaus kultūros projektų vadovas, el. p. arnoldas.simenas@pavb.lt, tel. 8 688 757 27.

Projektą finansuoja:

LKT_Logotipas

Elenos Mezginaitės XII Lietuvos moksleivių dainuojamosios poezijos festivalis-konkursas „Mano senas drauge…“

Projekto trukmė: 2023 01 03–2023 12 15

Projekto pristatymas 
Dainuojamosios poezijos festivalyje-konkurse „Mano senas drauge…“ kviečiami dalyvauti Lietuvos moksleiviai iki 19 m. Paraiškas dalyvavimui gali teikti solistai, ansambliai ir grupės. Konkurse skiriami apdovanojimai laureatams: I, II ir III vietos skiriamos už Elenos Mezginaitės poezijos muzikinę interpretaciją ir I, II ir III vietos už profesionalų atstovavimą dainuojamosios poezijos žanrui. Laureatų koncerto metu žiuri skelbia individualias nominacijas. Vienas iš atlikėjų skelbiamas Festivalio-konkurso DIDŽIOJO PRIZO laimėtoju. Vienas dalyvis apdovanojamas Panevėžio miesto mero prizu. Visi kūrėjai laureatai  apdovanojami didžiąja Elenos Mezginaitės kūrybos rinktine „Mano senas drauge…“. Festivalis kiekvienais metais sutraukia per 120 kūrėjų ir atlikėjų. Tai renginys, padėjęs ne vienam jaunuoliui užkopti į didžiąją sceną!

Projekto metu planuojamos veiklos
1. Vykdyti festivalio organizacinį darbą, puoselėjant autorinių teisių kultūrą bendradarbiaujant su  Panevėžio V. Žemkalnio gimnazijos mokytojais ir moksleiviais.
2. Vykdyti festivalio viešinimo kampaniją ir transliuoti internete laureatų koncertą per bibliotekos facebook’o paskyrą.
3. Sukurti filmą apie laureatų koncertą.

Projekto rezultatas
1. Surengti du koncertai – konkursinis ir laureatų.
2. Pravesta 1 diskusija su dalyviais ir jų mokytojais.
3. Sukurta dainos „Mano senas drauge…“ (ž. Elenos Mezginaitės, muz. Egidijus Štaras ir Edmundas Petrovas) aranžuotė styginių kvartetui ir festivalio šaukiniui.
4. Sukurtas laureatų koncerto filmas.
5. Įgyvendinta festivalio viešinimo kampanija.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Arnoldas Simėnas, ​Komunikacijos ir kultūros vadybos skyriaus kultūros projektų vadovas, el. p. arnoldas.simenas@pavb.lt, tel. 8 688 757 27.

Projektą finansuoja:

LKT_Logotipas 

Juozo Miltinio kultūrinio paveldo sklaida, pasitelkiant papildytos realybės technologijas

Projekto trukmė: 2023 02 07–2023 12 11

Projekto pristatymas
Tai antrasis ir baigiamasis projekto „Juozo Miltinio kultūrinio paveldo sklaida, pasitelkiant papildytos realybės technologijas“ etapas, kurį įgyvendinus bus sudaryta galimybė virtualiai atskleisti svarbiausius Juozo Miltinio gyvenimo ir kūrybos faktus, išvežti, parodyti ir pristatyti visuomenei režisieriaus Juozo Miltinio namus, jo teatrą Panevėžio miesto ir regiono įstaigose bei viešosiose erdvėse.

Projekto metu planuojamos veiklos
1. Virtualios ekspozicijos programavimo darbai.
2.  Licencijavimas (licencijos nupirkimas) pagal pasirinktą papildytos realybės platformą.
3.  Galutinės versijos patalpinimas į „Google Play“ elektroninę parduotuvę viešai, nemokamai vartotojų prieigai.
4. Profesionalus tekstų įgarsinimas.
5. Virtualios ekspozicijos sklaida regiono kultūros įstaigose.

Projekto rezultatas
1. Suprogramuota mobilioji papildytos realybės programėlė ant kilnojamos parodos skydelių. Programėlė sukurta tiek „Android“, tiek „iOS“ sistemų naudotojams.
2. Papildytos realybės programėle pasiekiami tekstai bus įgarsinti  lietuvių ir anglų kalbomis. 
3. Kilnojamos parodos su papildytos realybės technologijomis pristatymas Panevėžio mieste ir regione.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Angelė Mikelinskaitė, Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyrius, vyriausioji bibliotekininkė, el. p. miltinis@pavb.lt, tel. (8 45) 43 69 89

Projektą finansuoja

LKT_Logotipas 

Renginių ciklas „Maža žemėlapyje, didi pasaulyje 5“

Projekto trukmė: 2023 01 02–2023 12 15

Projekto pristatymas
Šiuo tęstiniu projektu biblioteka siekia išryškinti Lietuvą garsinančių Panevėžio regiono menininkų kūrybą, per novatorišką formą ieškoti skirtingų meno šakų sintezės ir bendradarbiavimo.

Projekto metu planuojamos veiklos
Minint 2023-iuosius – Aukštaitijos – metus, projekte numatomi penki pagrindiniai, tarpusavyje derantys ar net susiliejantys, renginių ciklai: literatūros, dailės, muzikos, leidinių ir dokumentų, teatro. Literatūros ciklas apims literatūrinius minėjimus, susitikimus su Lietuvoje ir pasaulyje pamėgtais Panevėžio regiono literatais. Dailės ciklas apims panevėžiečių menininkų, garsinančių miestą šalyje ir užsienyje, kūrybos parodas. Muzikos ciklas kvies koncertuoti garsius iš Panevėžio krašto kilusius klasikinės muzikos atlikėjus bei susitikti su orkestrų, kolektyvų vadovais. Leidinių ir dokumentų parodų ciklui bus skirtos parodos, garsinančios savo krašto asmenybes „Savo Tėvynę laikyk visu pasauliu“, minint Aukštaitijos metus, kitos parodos. Teatro ciklas apims susitikimus su režisieriais ir aktoriais.

Projekto rezultatas
Ši veiklų visuma skleis žinią apie Panevėžio regiono istoriją, populiarins garsius jo žmones, kels krašto įvaizdį įtvirtinant jį kaip svarbų ir kultūriškai aktyvų ne tik šalies mastu, bet ir užsienyje. Platus renginių spektras pritrauks skirtingomis meno sritimis besidominčius žmones, skatins tarpdisciplininį bendradarbiavimą, augins pasididžiavimą savo krašto menininkais.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Skirmantė Karpavičienė, Komunikacijos ir kultūros vadybos skyrius, kultūrinės veikos vadybininkė, el. p. skirmante.karpaviciene@pavb.lt, tel. (8 45) 50 20 39.

Projektą finansuoja

  LKT_Logotipas  

Knygos festivalis „Vasaros knygų fiesta“, skirtas Aukštaitijos metams

Projekto trukmė: 2023 01 02–2023 09 30

Projekto pristatymas
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka daug metų puoselėja tradiciją rengti knygos festivalį „Vasaros knygų fiesta“. Šis knygos festivalis suburs mažuosius ir didesnius knygų leidėjus, supažindins su naujausiomis įvairaus žanro knygomis.

Projekto metu planuojamos veiklos
Renginio metu vyks knygų, leidinių prekyba, vyks leidyklų naujausių leidinių pristatymai, edukaciniai užsiėmimai. Knygų leidėjų pristatomi autoriai patraukliuose susitikimuose supažindins su naujausiais savo kūriniais.

Projekto rezultatas
Knygos festivalis į Panevėžį sukvies žmones iš Aukštaitijos regiono – tiek pačius dalyvius, tiek žiūrovus. Tai prisidės prie kultūrinio turizmo plėtojimo.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje
Skirmantė Karpavičienė, Komunikacijos ir kultūros vadybos skyrius, kultūrinės veikos vadybininkė, el. p. skirmante.karpaviciene@pavb.lt, tel. (8 45) 50 20 39.

Projektą finansuoja

Biblioterapijos ir kūrybiškumo stovykla jaunimui „Kėdes į lauką“

Projekto trukmė 2023 04 01–2023 09 30

Projekto pristatymas
Tai apdovanojimą pelnęs, jau 4-us metus vykdomas projektas 14-29 m. miesto jaunimui. Projekte susilieja terapija ir kūrybiškumas, knyga ir technologijos, meninis ugdymas ir jaunimui patrauklios pramogos/veiklos. Naudojami paveikūs, retai taikomi metodai, tokie kaip biblioterapija ir pasakojimas (storytelling), dizaino mąstysena (desing thinking). Jie prisideda prie asmeninių dalyvių pokyčių ir augimo. Stovyklos veiklos numatomos įvairiose bibliotekos ir Panevėžio miesto erdvėse (bibliotekos kiemelyje, Kultūros, poilsio ir pramogų parke, Dailės galerijos kiemelyje, Kraštotyros muziejuje, J. Miltinio dramos teatre ir kt.). Bus organizuojamos išvykos į Panevėžio regioną, lankomos kitos jaunimo erdvės ir gamtos objektai. Šiemet minint Aukštaitijos metus bus skiriama dėmesio Aukštaitijos krašto tradicijoms.

Projekto metu planuojamos veiklos

 1. Dalyvių susipažinimas ir įvadas į kūrybinį rašymą.
 2. Biblioterapija aplink mus (pasakų, poezijos terapija ir kt.).
 3. Grupės formavimo ir intensyvūs kūrybinio rašymo užsiėmimai.
 4. Kūrybiškumas ir komandinį darbą lavinantys pratimai (desing thinking, storytelling, vizualinio mąstymo ir kt.).
 5. Kūrybinio ir terapinio rašymo dirbtuvės taikant biblioterapijos ir pasakojimo storytelling technikas.
 6. Išvykos ir pažintis su Juozo Miltinio asmenybe (aplankomas J. Miltinio dramos teatras, memorialinis butas).
 7. Edukacinės programos, viktorinos, orientacinis užsiėmimas, ekskursijos ir pan.
 8. Susitikimai su įdomiais, kūrybiškumą ir emocinę sveikatą stiprinančiais lektoriais.
 9. Mitų ir legendų kūrimas, gilinimasis į aukštaičių papročius.
 10. Pojūčių ir terapinis kortelių žaidimas „Jaukis“ ir kt.

Projekto rezultatas
Planuojama, kad į projekto veiklas įsitrauks 18–25 jaunuoliai, 5–8 savanoriai.
Dalyviai įgis naujų žinių, stiprins kompetencijas, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, atskleis savo gebėjimus. Sužinos apie įvairias jaunimo konsultavimo, laisvalaikio vietas mieste. Dalyvaus kūrybinėse ir komandinėse užduotyse, ugdys lyderystę, skatins kūrybinę raišką, įsitrauks į komandinį darbą. Susipažinę su meditacijos, streso, biblioterapijos ir kitomis streso valdymo technikomis taps atsparesni nepalankioms situacijoms.
Atras daugiau savirealizacijos galimybių, įgis renginių organizavimo, vadybos patirties.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje
Malvina Zimblienė, Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyrius, veiklų jaunimui organizatorė
El. p. malvina.zimbliene@pavb.lt, tel. 8 616 19175

Projektą finansuoja

Nešdavo save į šventę ir pats buvo šventė. Aktoriui Algirdui Paulavičiui – 80

Projekto trukmė: 2023 07 03–2023 12 18

Projekto pristatymas
Projektas skirtas Panevėžio krašto visuomenei aktualizuoti aktoriaus Algirdo Paulavičiaus (1943–2020) intelektualinį ir kūrybinį palikimą. Projekto parengimo ir įgyvendinimo veiklose dalyvaus Panevėžio kraštui svarbūs žmonės ir institucijos – Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatras, Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka. Projekto rezultatų  (paroda, filmas) sklaida bus vykdoma regiono bibliotekose.

Projekto metu planuojamos veiklos
1. Parengti kilnojamąją parodą apie aktoriaus Algirdo Paulavičiaus gyvenimą ir kūrybą.
2. Sukurti dokumentinį filmą.
3. Surengti Algirdo Paulavičiaus teatralizuotą vakarą.
4. Viešinti projekto veiklas žiniasklaidoje ir medijose.
5. Tirti projekto metu sukurtų kultūros produktų (renginys, paroda, filmas) poveikį visuomenei. 

Projekto rezultatas
Parengta kilnojamoji paroda ir sukurtas dokumentinis filmas.
Surengtas teatralizuotas paminėjimo vakaras.
Projekto veiklos paviešintos žiniasklaidoje ir medijose.
Apibendrintas projekto metu sukurtų kultūros produktų poveikio visuomenei tyrimas.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje
Angelė Mikelinskaitė,  Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyrius, vyriausioji bibliotekininkė, el. p. miltinis@pavb.lt, tel. (8 45) 43 69 89

Projektą finansuoja

LKT_Logotipas 

Dokumentų rinkinio „Karo verpetuose. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka 1940–1944 metais“ leidyba ir sklaida

Projekto trukmė: 2023 05 01–2023 12 01

Projekto pristatymas
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka skaičiuodama savo veiklos 100-metį leidžia dokumentų rinkinį „Karo verpetuose. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka 1940–1944 metais“. Šiame leidinyje bus skelbiami dokumentai, atspindintys Bibliotekos veiklą Antrojo pasaulinio karo laikotarpiu. Karo, kurio metu Lietuva prarado savo valstybingumą, o jos teritorija buvo okupuota Sovietų Sąjungos, Vokietijos ir vėl Sovietų Sąjungos kariuomenių. Trys viena paskui kitą sekusios okupacijos sunaikino visa tai, ką Lietuva buvo sukūrusi per nepriklausomos valstybės gyvavimo dvidešimtmetį. Okupacijų metu įvykusi radikali visuomenės gyvenimo transformacija neaplenkė ir Panevėžyje veikusios bibliotekos, tada vadintos Panevėžio valstybine viešąja biblioteka.

Projekto metu planuojamos veiklos
Numatomi leidinio pristatymo renginiai ir nauja archyvine informacija papildytos Bibliotekos ekskursijos.

Projekto rezultatas
Iš viso planuojama publikuoti 97 archyvinius dokumentus ir periodinėje spaudoje paskelbtus straipsnius bei informacinius pranešimus, susijusius su Bibliotekos veikla 1940–1944 metais. Archyvinių dokumentų paieška buvo atliekama Lietuvos valstybės centriniame archyve (LCVA) saugomuose Lietuvos TSR liaudies švietimo ministerijos (f. R-762) ir karo metais veikusios Švietimo vadybos (f. R-629) fonduose bei PAVB rankraštyne (f. 22). Bus išleistas 300 egz. mokslinis dokumentų rinkinio tiražas.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje
Greta Kėvelaitienė, Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyriaus vadovė, el.p. greta.kevelaitiene@pavb.lt, tel. +370 643 04929

Projektą finansuoja

Pasakojame apie kultūros paveldą II

Projekto trukmė: 2023 07 31–2023 11 30

Projekto pristatymas
Europos kultūros paveldo dienų (rugsėjo 8–17 d.) metu Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka kartu su partneriais visuomenei pristatys Panevėžio regiono nekilnojamojo kultūros paveldo objektus. Atminties institucijos susiduria su problema, kad apie istorines asmenybes ir su jomis susijusį nekilnojamąjį kultūros paveldą informacijos yra mažai, todėl aktualu kurti įdomų ir įtraukiantį pasakojimą.

Projekto metu planuojamos veiklos
Biblioteka organizuos mokymus su pasakojimo (storytelling) specialiste Milda Varnauskaite. Su ja bus parengtos iškalbingos pasakojimo ekskursijos apie istorines asmenybes ir pastatus. Panevėžio regiono bibliotekų specialistai lankysis restauravimo centruose Lietuvoje.

Projekto rezultatas
Mokymuose dalyvaus 20 regiono bibliotekų specialistų. Planuojama, kad per „Kultūros paveldo dienų“ renginius bibliotekoje apsilankys apie 300 dalyvių. Panevėžio regiono bibliotekų specialistai susipažins su dokumentinio kultūros paveldo restauravimo metodikomis restauravimo centruose Lietuvoje.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje
Greta Kėvelaitienė, Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyriaus vadovė, el.p. greta.kevelaitiene@pavb.lt, tel. +370 643 04 929.

Projektą finansuoja
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

2022 m. įgyvendinti projektai

Pasakojimo meno ir metodo modelio sukūrimas Lietuvos bibliotekoms

Projekto trukmė: 2020 09 19–2022 06 30

Projekto pristatymas
Projektas skirtas plėtoti šiuolaikinį pasakojimo meną Lietuvoje ir partnerių iš Švedijos bei Norvegijos pagalba sukurti pasakojimo meno ir metodo taikymo modelį Lietuvos bibliotekoms, išbandyti ir įveiklinti jį kaip naują edukacinę paslaugą įvairaus amžiaus ir socialinių grupių vartotojams.

Projekto metu planuojamos veiklos
Inovatyvaus metodo patirties perėmimas bus vykdomas Šiaurės rytų Lietuvos regiono bibliotekininkams organizuojant pasakojimo meno ir metodo mokymų sesijas, lydimas išbandymų fokus grupėse, refleksijos renginių bei parengiant projektą pristatančią parodą atstovavimui Lietuvoje ir Šiaurės šalyse.

Projekto rezultatas

– 2020 m. suorganizuota 6 val. trukmės įvadinė pasakojimo metodų mokymų sesija „Žodinis pasakojimas. Istorija, pasakotojas ir klausytojas“ viešųjų bibliotekų specialistams. Lektorė – edukatorė, projektų vadovė Rose Marie Lindfors iš Šiaurės pasakojimo meno centro (Nordic Storytelling Centre, Švedija). Dviejų dienų mokymuose dalyvavo 215 dalyvių. Lektorė supažindino mokymų dalyvius su žodinio pasakojimo metodais, dalinosi savo sėkmingiausiais pasakojimo taikymo metodais bibliotekose. Mokymų dalyviai praktiškai mokėsi taikyti pasakojimo metodus nesinaudojant knygomis, pasitelkiant tik vaizduotę, mokėsi pristatyti begarses knygas ir kt.

– 2021 m. suorganizuoti 5 dienų trukmės (40 val.) edukacinių pasakojimo programų kūrimo mokymai Panevėžio regiono bibliotekų specialistams. Lektorės Rose Marie Lindfors iš Šiaurės pasakojimo meno centro (Nordic Storytelling Centre, Švedija) ir profesionali pasakotoja, menininkė Tiril Bryn (Norvegija). Mokymų programa paremta Europos pasakojimo federacijos (FEST) sukurtu pasakotojo kompetencijų ugdymo modeliu. Mokymų metu 40-čiai Panevėžio ir Utenos apskričių bibliotekų specialistų ugdytos 8 pasakotojo kompetencijos. Panevėžio ir Utenos apskričių bibliotekų specialistai, padedami profesionalių pasakotojų, sukūrė 5-ias unikalias edukacines programas, skirtas skirtingoms bibliotekų auditorijoms. Pasakojimo programoms edukacinių priemonių rinkinius parengė menininkė Neringa Minkevičienė. Mokymų metu bibliotekininkų sukurtas edukacijos metodiškai aprašytos Edutekoje.

– 2022 m. vasario mėn. 24–27 d. jungtinis Panevėžio regiono bibliotekininkų sukurtų edukacinių programų pristatymas Vilniaus knygų mugėje. Molėtų VB, Panevėžio Elenos Mezginaitės VB, Anykščių VB, Anykščių VB filialo Istorijų dvarelis, Pasvalio VB, Biržų VB ir Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos edukatorės mugės lankytojams iš viso pravedė 41 edukaciją, dalyvavo 441 dalyvis.

– 2022 m. iki birželio mėn. 30 d. bibliotekų specialistai panaudodami edukacinių priemonių rinkinius Panevėžio ir Utenos apskričių bibliotekose iš viso pravedė per 200 pasakojimo edukacinių užsiėmimų vaikų, jaunimo, suaugusiųjų auditorijoms.

– 2022 m. gegužės mėn. 16–18 d. projekto metu sukauptos patirties pristatymas Šiaurės pasakojimo meno centre (Nordic Storytelling Centre, Skellefteå miestas, Švedija). Dalyvavo 9-ios pasakojimo edukacijų vedėjos iš Panevėžio miesto ir rajono, Biržų, Kupiškio, Molėtų, Utenos, Rokiškio ir Zarasų bibliotekų.

– 2022 m. gegužės 31 d. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje surengta projekto baigiamoji konferencija, skirta dalintis patirtimi su šalies bibliotekininkais. Dalyvavo projekto partnerės Rose Marie Lindfors ir Tiril Bryn bei Lietuvos bibliotekų bendruomenė. Iš viso 71 dalyvis. Konferencijos programa

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje
Laima Butkūnienė, Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyrius, projektų koordinatorė, el. p. laima.butkuniene@pavb.lt, tel. (8 45) 50 20 38

Projektą finansuoja

Nordic culture point logotipas

Elenos Mezginaitės XI Lietuvos moksleivių dainuojamosios poezijos festivalis – konkursas „Mano senas drauge“

Apie festivalį-konkursą „Mano senas drauge…“

Kuo ypatingas festivalio žanras? Dainuojamoji poezija skatina jaunimą dainuoti lietuvių kalba, skaityti, ieškoti sau artimos minties, emocijos, suprasti žodžio prasmę, išgirsti poetinės kalbos skambesį. 

Vienas iš esminių festivalio leitmotyvų – žinia apie Elenos Mezginaitės kūrybos savitumą, priminimas apie iškiliausią Aukštaitijos regiono poetę, kritikų vertinamą kaip europinio lygio poezijos kūrėją. E. Mezginaitė tapo įkvėpimo šaltiniu ne vienam dainų autoriui ir atlikėjui. Jos tekstus savo dainoms rinkosi kompozitoriai Laimis Vilkončius, Alvydas Jegelevičius, roko grupė  „Hiperbolė“, dainininkas Kastytis Kerbedis, dainuojantys aktoriai Vladas Bagdonas, Kristina Kazlauskaitė, „Keistuolių teatras“, vienas iš žanro pradininkų Alfredas Kukaitis ir kt.

2022 m. vyks vienuoliktasis festivalis-konkursas

XI Lietuvos moksleivių ir jaunimo dainuojamosios poezijos festivalis-konkursas ,,Mano senas drauge…“, skirtas Elenai Mezginaitei atminti, vyks 2022 m. lapkričio 25 d. Panevėžio Muzikiniame teatre, adresu Nepriklausomybės aikštė 8. Aktualiausia informaciją sekite Facebook renginio diskusijoje.

Festivalio-konkurso nuostatai

Festivalio-konkurso paraiška pildymui

Užpildytą paraišką iki 2022 m. lapkričio 21 d. siųskite el. paštu rasa.majauskiene@gmail.com

Dainuojamosios poezijos festivalyje-konkurse „Mano senas drauge…“ dalyvauti gali moksleiviai iki 19 m. iš visos Lietuvos. Paraiškas teikti gali tiek solistai, tiek ansambliai, grupės. Renginys, padėjęs ne vienam jaunajam atlikėjui užkopti į didesnes scenas, gali tapti ir jūsų kūrybinio proveržio vieta!

Konkurso pasirodymus koncerto metu vertins komisija, kurią sudaro:

 • Vienas iš dainuojamosios poezijos žanro pradininkų Virgis Stakėnas,
 • poetės Elenos Mezginaitės dukra Mėta Kvetkienė,
 • festivalio organizatorius Arnoldas Simėnas,
 • festivalio globėjas, meninės keramikos įmonės „Midenė“ direktorius Gražvydas Žegulis.

Vertinimo kriterijai:

 • tekstų muzikinė interpretacija;
 • kūrinio ir atlikimo įtaigumas;
 • atlikimo profesionalumas;
 • kūrybos originalumas.

Praėjusių metų įspūdžiai

Jau dešimtmetį vykstantis festivalis-konkursas savo scenoje turėjo nemažai šiuo metu žinomų atlikėjų, grupių, dainų autorių. Konkurso dalyviai auga ir tobulėja kartu su organizatoriais.

Įvyko dainuojamosios poezijos festivalis-konkursas „Mano senas drauge…“

X Lietuvos moksleivių dainuojamosios poezijos festivalis-konkursas „Mano senas drauge…“, vaizdo įrašas


Organizatoriai ir partneriai


Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka
Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazija
Panevėžio muzikinis teatras
Panevėžio Elenos Mezginaitės viešoji biblioteka

Projektą finansuoja

LKT_Logotipas  Panevėžio miesto savivaldybės logotipas 

Jaunųjų kūrėjų galimybių tribūna NEVĖŽIS

Projekto trukmė 2022 01 04–2022 12 31

Projekto pristatymas
Jaunųjų kūrėjų galimybių tribūna „Nevėžis“ – tai dešimtus metus vykstantis, vienas masiškiausių Panevėžio regiono kuriantį jaunimą telkiančių projektų. Per praėjusius devynis sezonus metus projekte dalyvavo daugiau nei 900 moksleivių, apie 30 proc. jų – kelerius metus iš eilės.
Patyrusi projekto organizatorių komanda kartu su dalyvaujančių mokyklų pedagogais taiko aiškias, išbandytas priemones, kaip įtraukti, skatinti kuriančius mokinius.

Projekto metu planuojamos veiklos
Mokiniai teikia savo kūrinius projektui. Jų kūryba analizuojama, atrenkami išskirtiniausi darbai. Kartą per mėnesį krašto dienraštyje ,,Sekundė“ jaunųjų literatų ir iliustruotojų kūrybai yra skiriamas atlankas „Nevėžis“, kuris įkeliamas ir į internetinius portalus AINA, JP, išplatinamas partnerių svetainėse. 2022 m. projektu numatoma tęsti plėtrą – jaunųjų kūrėjų darbus spausdinti ir kituose Panevėžio regiono laikraščiuose: „Darbas“ (Pasvalio r.), „Kupiškėnų mintys“. Bus parengtas ir išleistas regiono jaunųjų literatų ir iliustruotojų kūrybos specialaus dizaino jubiliejinis – dešimtasis almanachas. Jį iliustruos projekto partnerių – Panevėžio dailės mokyklos ir Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos jaunieji dailininkai. 2022 metų projekte kaip iliustruotojai dalyvaus ir jaunieji fotografai.

Projekto metu bibliotekos „Elenos Mezginaitės kertėje“ bus organizuojamos 3 kūrybinės dirbtuvės – „ABC klasė“ jauniesiems literatams ir iliustruotojams, kurių temos: „Iliustracija tekstui“; „Eilėdara, žodžių paieškos“; „Leidybos pagrindai“. 2022 m. naujovė – 1 kūrybinės dirbtuvės-diskusija pedagogams, dirbantiems su kuriančiais vaikais.

Projekto rezultatas
Kūrėjo geno vaikuose skatinimas. Panevėžio regiono moksleivijos ir pedagogų, žiniasklaidos telkimas į bendruomenę, kurios veiklos bendras vardiklis – menas, kultūra, motyvuotas požiūris į dvasinį tobulėjimą, asmenybės kūrybiškumą, pagarbą autoriniam darbui. Gal didesnė dalis jaunųjų autorių ir netaps profesionaliais rašytojais, dailininkais, bet jie išliks kūrėjais, kultūrinės spaudos skaitytojais, gebančiais vertinti kūrybinių raiškų įvairovę.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje
Arnoldas Simėnas, ​Komunikacijos ir kultūros vadybos skyriaus kultūros projektų vadovas, el. p. arnoldas.simenas@pavb.lt, tel. 8 688 757 27.

Projektą finansuoja

LKT_Logotipas  Panevėžio miesto savivaldybės logotipas 

Literatūros ir kino dienos bibliotekoje XIII

Projekto trukmė: 2022 03 01–2022 12 23

Projekto pristatymas
„Literatūros ir kino dienos bibliotekoje XIII“ –  tai tęstinis G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos projektas, skirtas Panevėžio regiono gyventojams populiarinti Valstybės kultūros ir meno premijomis (nacionalinė ir vyriausybės) apdovanotų menininkų kūrybą.

Projekto metu planuojamos veiklos
Projekto metu G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje ir 10-yje Panevėžio regiono viešųjų bibliotekų bus organizuojama Valstybės kultūros ir meno premijomis apdovanotų menininkų naujausios kūrybos pristatymo programa. Renginiai numatomi laureatams skulptoriams Gediminui Karaliui, Stanislovui Kuzmai, vienam žymiausių Panevėžio krašto lietuvių kompozitoriui ir pedagogui – Broniui Kutavičiui. Vyks vakarai, skirti tarpdisciplininiam menininkui Artūrui Railai, kino operatoriui Jonui Tomaševičiui, dramaturgui, rašytojui Sauliui Šalteniui. Planuojamas iš Biržų krašto kilusio, pasaulinio garso menininko Jono Meko 100-ųjų gimimo metinių vakaras. Vyks poezijos, dienoraščių, laiškų skaitymai ir filmo peržiūra. Numatytas menotyrininko Helmuto Šabasevičiaus knygos „Šokio erdvėse. Balerinos Loretos Bartusevičiūtės kūryba“ pristatymas bei dar daugelis kitų vakarų, susitikimų.

Projekto rezultatas
Numatyta surengti aukštos kultūrinės vertės renginių, parengtų bendradarbiaujant su Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Projektu įgyvendinamos veiklos užtikrins iškilių Lietuvos meno kūrėjų kūrybos sklaidą Panevėžio regiono bibliotekose ir sudarys galimybę regiono gyventojams gyvai pažinti Valstybės kultūros ir meno premijomis apdovanotus, kultūrai ir menui nusipelniusius asmenis.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Skirmantė Karpavičienė, Komunikacijos ir kultūros vadybos skyrius, kultūrinės veikos vadybininkė, el. p. skirmante.karpaviciene@pavb.lt, tel. (8 45) 50 20 39.

Projektą finansuoja

Panevėžio miesto savivaldybės logotipas  LKT_Logotipas

Maža žemėlapyje, didi pasaulyje 4

Projekto trukmė: 2022 03 01–2022 12 23

Projekto pristatymas
Šiuo tęstiniu projektu biblioteka siekia išryškinti Lietuvą garsinančių Panevėžio regiono menininkų kūrybą, per novatorišką formą ieškoti skirtingų meno šakų sintezės ir bendradarbiavimo.

Projekto metu planuojamos veiklos
Projekte numatomi keturi pagrindiniai, tarpusavyje derantys ar net susiliejantys renginių ciklai: : literatūros, dailės, muzikos, leidinių ir dokumentų, paskaitų, šokio, teatro bei performanso. Literatūros ciklas apims literatūrinius minėjimus, susitikimus su Lietuvoje ir pasaulyje pamėgtais Panevėžio regiono literatais.
Dailės ir fotografijos ciklas apims panevėžiečių menininkų, garsinančių miestą šalyje ir užsienyje kūrybos parodas.
Muzikos ciklas kvies garsius iš Panevėžio krašto kilusius klasikinės muzikos atlikėjus, garsinančius Lietuvą įvairiose Europos šalyse.
Leidinių ir dokumentų parodų ciklui bus skirtos Jono ir Adolfo Mekų dokumentų paroda iš Biržų viešosios bibliotekos bei minint G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekos 100-mečiui.
Teatro ciklas apims susitikimus su aktoriais.

Projekto rezultatas
Ši veiklų visuma prisidės prie žinių apie Panevėžio regiono istoriją ir garsius jo žmones populiarinimo, krašto įvaizdžio kėlimo, įtvirtinant jį kaip svarbų ir kultūriškai aktyvų ne tik šalies mastu, bet ir užsienyje. Platus renginių spektras pritrauks skirtingomis meno sritimis besidominčius žmones, skatins tarpdisciplininį bendradarbiavimą, augins pasididžiavimą savo krašto menininkais.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Skirmantė Karpavičienė, Komunikacijos ir kultūros vadybos skyrius, kultūrinės veikos vadybininkė, el. p. skirmante.karpaviciene@pavb.lt, tel. (8 45) 50 20 39.

Projektą finansuoja

Panevėžio miesto savivaldybės logotipas

Tarptautinis pasakojimo festivalis SEKAS 2022

Projekto trukmė 2022 06 01–2022 12 31

Projekto pristatymas
Tarptautinis pasakojimo festivalis SEKAS 2022 – tai projektas, siekiantis atkreipti visuomenės dėmesį į seniausią meno formą – istorijų pasakojimą. 2022 metų festivalio tema – šeimos-giminės istorijos. Festivalio formatas kuriamas tokiu būdu, jog užtikrintų tikslinių auditorijų aktyvaus dalyvavimo veiklose galimybes, taikomojo pasakojimo meno praktikų ir metodų integravimą šeimų, regiono bibliotekų bei mokyklų mokymosi veiklų procesuose bei lietuvių pasakotojų bendruomenės meistriškumo augimą.

Projekto metu planuojamos veiklos
Festivalio programa apima profesionalių pasakotojų pasirodymus, kūrybines dirbtuves, pasakojimo edukacinių renginių ciklą „Pasakojis“ , skirtą vaikams ir jų tėveliams bei istorijų pasakojimo akciją visuomenei. Festivalio programoje numatytos veiklos supažindins plačiąją visuomenę su pasakojimo meno formų įvairove ir plačiomis jo pritaikymo galimybėmis. Kviesime literatūros ir atminties institucijų specialistus semtis patirties integruoti pasakojimo meną ir metodus savo veiklose. Festivalyje pasakojimo pasirodymus surengti bus kviečiami Lietuvos ir užsienio profesionalūs istorijų pasakotojai.

Projekto rezultatas
Pasakojimo festivalio veiklos paskatins istorijų pasakojimo žanro plėtrą Lietuvoje, aktualizuos kultūros vartotojams lietuvių tautosaką (sakmes, padavimus, pasakas) ir literatūrą, leis prisiminti savo šeimos-giminės istorijas. Inspiruos atminties institucijų specialistus naudoti istorijų pasakojimą, kaip įrankį, kalbant apie literatūrą, lavinant mąstymo ir kalbos įgūdžius vaikų ir jaunimo tarpe.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Skirmantė Karpavičienė, Komunikacijos ir kultūros vadybos skyrius, kultūrinės veiklos vadybininkė el. p. skirmante.karpaviciene@pavb.lt, tel. (8 45) 50 20 39

Projektą finansuoja

Panevėžio miesto savivaldybės logotipas

Veiklios šeimos Panevėžyje

Projekto trukmė: 2022 09 08–2022 12 15

Projekto pristatymas
Tęstinis projektas „Veiklios šeimos Panevėžyje“ spręs jaunų šeimų socialinės įtraukties, užimtumo problemas, didins bendruomeniškumą, plėtos įvairias pozityvias užimtumo ir laisvalaikio iniciatyvas, skatins sveikos gyvensenos ir emocinės gerovės ugdymą, skatins išreikšti kūrybines galias.

Projekto metu planuojamos veiklos
Numatoma 14 kiekvieną savaitę  vyksiančių susitikimų šeimoms aktualiomis temomis su įvairių sričių specialistais: psichologais, edukologais, sveikatos specialistais ir kitais. Susitikimai formuojami taip, kad šalia fizinių vyktų ir nuotolinės transliacijos, siekiant platesnės tikslinės auditorijos įtraukties.

Programa sudaryta apimant keturias dimensijas, tai:

 • Psichologinė gerovė – ieškomi psichologinės gerovės stiprinimo būdai, akcentuojant kiekvieno šeimos nario svarbą, kalbama apie teigiamą savęs vertinimą, harmonijos namuose kūrimą;
 • Specialistų (logopedai, psichologai) atsakymai – padedantys vaikus auginantiems tėvams spręsti aktualius klausimus, kurie susiję su kalbinės raidos problemomis, saviraiškos galimybėmis; kalbantys apie jaunų žmonių virsmą tėvais, kylančius iššūkius ir kaip pozityviai priimti naujas patirtis;
 • Skaitymas ir skaitymo strategijos – ankstyvojo skaitymo svarba, sensorinių skaitymų mokymai bendruomenei siekiant šio metodo individualaus pritaikymo šeimose;
 • Kūrybiškumas – dalyvavimas skirtinguose kūrybiniuose užsiėmimuose, terapinių metodų ir formų praktikavimas, skatinant bendruomeniškumą ir susitelkimą, formuojant turiningo ir kokybiško laisvalaikio įpročius.

Projekto rezultatas
Planuojama, kad projekto veiklose dalyvaus apie 1000 dalyvių. Projekto pasisekimo atveju planuojama, kad programa bus vykdoma ir 2023 metais, tęsiant šeimoms aktualias temas.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Šarūnė Leikienė, vyr. bibliotekininkė-metodininkė, el. p. sarune.leikiene@pavb.lt, tel. 8 652 148 54.

Projektą finansuoja

Panevėžio miesto savivaldybės logotipas
XXII tarptautinė mokslinė konferencija, skirta Bibliotekos šimtmečiui paminėti

Projekto trukmė 2022 06 01–2022 12 01

Projekto pristatymas
Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos kartu su Vilniaus universitetu, Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvos istorijos instituto ir kitų svarbiausių mokslinių įstaigų mokslininkais Panevėžyje, bibliotekos patalpose, organizuos XXII mokslinę konferenciją, skatinančią tarptautinį ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą bei atminties institucijų darbuotojus, mokslininkus, paveldo tyrinėtojus kvies aptarti ne tik tradicinę kraštotyros veiklą, bet ir gilintis į mikroistorijos tyrimus per institucijų istoriją. Konferencija pavadinimu „Istorijos saugotojų istorija: atminties institucijų istorijos tyrinėjimų retrospektyva, dabartis, ateities galimybės“. kvies ne tik skaityti pranešimus, bet ir rengti mokslinius straipsnius, kurie bus išleisti elektroniniame leidinyje ir prieinami ne tik mokslininkams ir tyrinėtojams, bet ir kraštotyros tyrimų mėgėjams.

Projekto metu planuojamos veiklos
XXII mokslinė konferencija „Istorijos saugotojų istorija: atminties institucijų istorijos tyrinėjimų retrospektyva, dabartis, ateities galimybės“ skirta mikroistorijos turimų aktualinimui ir sklaidai surengimas Panevėžyje, bendradarbiaujant su paveldo tyrinėjimų veiklą vykdančiomis mokslo institucijomis.

Projekto rezultatas
Organizuotas mikroistorijos tyrinėjimų renginys sukvies pranešėjus iš įvairių pasaulio ir šalies institucijų, gausią klausytojų ir kolegų auditoriją. Konferencijoje bus užmegzti nauji ir sutvirtinti jau esami ryšiai tarp tyrinėtojų iš įvairių mokslo įstaigų, akcentuota tarptautinių kultūros tyrinėjimų svarba. Šios konferencijos vertybė – solidūs, pasižymintys netikėtomis įžvalgomis, pranešimai ir straipsniai parengti įvairių mokslo sričių atstovų. Daugelyje konferencijoje pristatomų tyrinėjimų dominuos krašto kultūros istorijos, pilietinės istorijos, kraštotyros, šaltiniotyros tema, kas leis plėsti konferencijos dalyvių bei, vėliau, straipsnių rinkinio skaitytojų žinias apie institucijų tyrinėjimus.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Greta Kėvelaitienė, Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyriaus vadovė, el.p. greta.kevelaitiene@pavb.lt, tel. +370 643 04929.

Projektą finansuoja

Panevėžio miesto savivaldybės logotipas
Pasakojame apie kultūros paveldą

Projekto trukmė: 2022 07 01–2022 11 01

Projekto pristatymas
Organizuojant Europos kultūros dienas (rugsėjo 9-18 dienomis), Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka kartu su partneriais planuoja pristatyti Panevėžio regiono nekilnojamo kultūros paveldo objektus.

Projekto metu planuojamos veiklos
Atliepiant į Kultūros paveldo pristatymą tvariai, biblioteka organizuos mokymus su pasakojimo (ang. storytelling) specialiste Milda Varnauskaite kurios pagalba bus parengtos pasakojimo ekskursijos apie istorines asmenybes ir pastatus pasitelkiant žymiai iškalbingesnius metodus. Pasakojimas- pats tvariausias pristatymo metodas, jis nereikalauja jokių papildomų priemonių tik pačio pasakotojo kompetencijų ir pasirengimo. Atminties institucijos susiduria su problema, kad apie istorines asmenybes ir su jais susijusį nekilnojamą kultūros paveldą informacijos yra tikrai mažai, tai kaip sukurti įdomų ir įtraukiantį pasakojimą, įterpti mitus ir legendas?

Projekto rezultatas
Mokymuose dalyvaus 15 regiono bibliotekų specialistų. Planuojama, kad per „Kultūros paveldo dienų“ renginius bibliotekoje apsilankys apie 200 dalyvių.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Greta Kėvelaitienė, Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyriaus vadovė, el.p. greta.kevelaitiene@pavb.lt, tel. +370 643 04929.

Projektą finansuoja

Panevėžio regiono viešųjų bibliotekų darbuotojų psichologinio atsparumo įgūdžių ir socialinių emocinių kompetencijų stiprinimas pasitelkiant kultūros ir meno intervencijas

Projekto trukmė 2022 07 21–2022 12 01

Projekto pristatymas
Projektas skirtas stiprinti vyresnio amžiaus Panevėžio regiono viešųjų bibliotekų specialistų, tiesiogiai dirbančių su įvairaus amžiaus ir socialinių grupių vartotojais, emocinį atsparumą neigiamiems psichikos sveikatos rizikos veiksniams (stresui, nerimui, konfliktams, tarpasmeniniams santykiams ir kt.), sudarant sąlygas darbo vietoje mokytis pažangių ir veiksmingų streso įveikimo būdų, paremtų įtraukiojo meno pažinimo metodika.

Projekto metu planuojamos veiklos
1. Kontaktiniai 8 savaičių mokymai pagal Dėmesingu įsisąmoninimu grįstą streso valdymo (MBSR) metodiką Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje ir Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje.
2. Nuotoliniai 8 savaičių mokymai pagal Dėmesingu įsisąmoninimu grįstą streso valdymo (MBSR) metodiką mažesnių miestelių filialuose ir kaimiškose vietovėse dirbantiems bibliotekininkams, kurie dažniausiai dirba po vieną ir negali visai dienai uždaryti bibliotekos.
3. Vienos dienos išvažiuojamoji edukacija pagal Vizualinio mąstymo metodiką į MO muziejų: gyvi susitikimai įžangai į mokymus ar mokymų pabaigoje.
4. Keturi nuotoliniai Vizualinio mąstymo metodo edukaciniai užsiėmimai grupėse (ne didesnei kaip 20 asmenų grupei).
5. Bendradarbiaujant su mokymų partneriais parengti viešai internetu prieinamą metodiką ir vykdyti jos sklaidą Lietuvos bibliotekoms bei visuomenei.
6. Parengti internetines anketas ir vykdyti mokymų dalyvių apklausas mokymų kokybės vertinimui ir projekto poveikio prieš ir po veiklų identifikavimui, parengiant apibendrinimus, išvadas ir vykdant viešinimą.
7. Projekto veiklų viešinimo kampanijos organizavimas ir vykdymas.

Projekto rezultatas
– Išmokyta ne mažiau kaip 200 unikalių Panevėžio regiono viešųjų bibliotekų specialistų, kurie įgys streso valdymo ir kūrybiškumo įgūdžių pagal Dėmesingu įsisąmoninimu grįstą streso valdymo (MBSR) ir  Vizualinio mąstymo metodikas.
– 200 mokymų dalyvių Dėmesingu įsisąmoninimu grįsto streso valdymo (MBSR) mokymuose įgaus žinių ir streso valdymo įgūdžių, reikalingų pojūčių pritaikymui mokantis pažinti meną pagal Vizualinio mąstymo metodiką. Su naujai suformuotais dėmesingumo sensorikai įgūdžiais Vizualinio mąstymo edukaciniuose užsiėmimuose įgyti gebėjimai leis juos pritaikyti asmeniškai ir savo bibliotekų bendruomenėse, edukacinėse veiklose, emocinės būsenos gerinimo veiklose su vartotojais.
– Projekto metu bus parengtos iš viso trys internetinės mokymų dalyvių apklausos, skirtos nustatyti   mokymų kokybę ir parengti projekto poveikio vertinimo tyrimą. Duomenys bus susisteminti, parengtos mokymų kokybės ir projekto poveikio išvados.
– Projekto Dėmesingu įsisąmoninimu grįsto streso valdymo (MBSR) mokymų lektorius parengs viešam naudojimui metodinę priemonę apie bibliotekų darbuotojų emocinės būklės darbo vietose gerinimą, skirtą Lietuvos bibliotekų ir kt. kultūros įstaigų specialistams, dirbantiems su vaikų, jaunimo, suaugusiųjų ir kt. auditorijomis.
– Projekto metu bus įgyvendinta projekto veiklų viešinimo strategija, skirta informuoti visuomenę apie projekto veiklų įgyvendinimą ir dalintis projekto metu sukurtais produktais (metodika, tyrimai) bei gerąja patirtimi su Lietuvos bibliotekų specialistų bendruomene.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje
Laima Butkūnienė, Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus projektų koordinatorė, el. p. laima.butkuniene@pavb.lt, tel. (8 45) 50 16 49

Projektas finansuojamas Visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis, kurį administruoja Sveikatos apsaugos ministerija

2021 m. įgyvendinti projektai

XIV konferencija, skirta Baltijos keliui ir Juodojo kaspino dienai atminti

Projekto trukmė 2021 01 04–2021 10 10

Projekto pristatymas
Tai – gyvosios istorijos konferencija, kasmet rengiama Juodojo kaspino ir Baltijos kelio dienai paminėti. Partneris – Panevėžio kraštotyros muziejus.

Pasirinkta inovatyvi konferencijos struktūra: I dalis vyksta ne tradicinėje konferencijų salėje, o paskutiniojo tarpukario Lietuvos užsienio reikalų ministro Juozo Urbšio, kuris baigė Juozo Balčikonio gimnaziją (tuomet Vyrų gimnaziją), tėviškės sodyboje, Čiūrų kaime. Atvykusieji į konferenciją turi galimybę susipažinti su čia veikiančia nuolatine ekspozicija – Lietuvos diplomato,  vertėjo J. Urbšio gyvenimu ir veikla. Konferencijos dieną biblioteka sudaro sąlygas norintiems atvykti į šią sodybą.

Šįmet projektas dėl pandemijos išsiplės ir vyks trijose vietose: Juozo Urbšio tėviškės sodyboje, Čiūrų k., Panevėžio r.; Panevėžio G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje ir pirmą kartą Panevėžio kraštotyros muziejuje po restauracijos.

Konferencijos metu vyks Baltijos šalių kardelių paroda, į kurią pakviesti žymiausi selekcinininkai ir augintojai. „Baltijos kelio gėlės“ paroda pateisino lūkesčius, įnešant dar vieną spalvą į tradicinį projektą, suteikiant jam ne vien dalykinį, bet ir emocinį krūvį.

Projekto metu planuojamos veiklos
2021 metais rugpjūčio mėnesį  vyks jau keturioliktoji konferencija. Konferenciją pradės dainų autorė ir atlikėja Ilona Papečkytė. Programoje – patriotiškumo, pilietiškumo motyvas, akcentuojant, kad menas ir kultūra yra neatsiejami nuo tautos minties brendimo, savimonės ir istorinės atminties. Renginį ves Juozo Miltinio teatro aktorius, „Auksinio scenos kryžiaus“ kavalierius, „Sidabrinės gervės“ apdovanojimo laureatas, ministro Juozo Urbšio vaidmens proginiame spektaklyje atlikėjas Albinas Kėleris. Pranešimus skaitys istorikai, žinomi Lietuvoje valstybininkai, visuomenininkai.
Dalyvaujantiems renginyje bus sudaromos galimybės pabendrauti, padiskutuoti su lektoriais  – I dalyje, tradicinės Gilių kavos pertraukėlės metu, po Ministro ąžuolu ir II dalyje – Panevėžio kraštotyros muziejuje.

Bus surengta Baltijos šalių kardelių paroda, į kurią pakviesti žymiausi „Baltijos kelio gėlės“ selekcinininkai ir augintojai. Jos atidarymas bus pirmasis visų renginių ciklo, skirto Baltijos kelio ir Juodojo kaspino dienos paminėjimui. Paroda veiks 3 dienas.

Projekto rezultatas
Pasitelkiant istorikus, mokslininkus, įvairų sričių menininkus ir naujausiąja Lietuvos istorija besidominčią visuomenę, rugpjūčio 23-iąją, Baltijos kelio dieną, bus paminėta reikšminga Lietuvos valstybei data. Konferencijoje paskelbti pranešimai bus paskleisti internetinėje erdvėje, darant juos plačiau prieinamus Lietuvos naująja istorija besidominčiai visuomenei.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Arnoldas Simėnas, Kultūrinių renginių ir leidybos skyriaus kultūrinių renginių organizatorius, el.p. arnoldas.simenas@pavb.lt, tel. +370  688 75 727

Projektą finansuoja

Panevezio-miesto-savivaldybe

Kūrybiškumo ir biblioterapijos stovykla jaunimui „Kėdes į lauką“

Projekto trukmė 2021 06 15–2021 10 01

Projekto pristatymas
Projekte susijungia terapija ir kūrybiškumas, knyga ir technologijos, meninis ugdymas ir jaunimui patrauklios pramogos/veiklos. Stovyklos veiklos numatomos vykdyti įvairiose bibliotekos ir Panevėžio miesto erdvėse (bibliotekos kiemelyje, poilsio ir pramogų parke, Dailės galerijos kiemelyje, Kraštotyros muziejuje, Miltinio teatre ir kt.). Bus organizuojamos išvykos į Panevėžio regioną. Bus lankomos kitos Jaunimo erdvės ir gamtos objektai.

Projekto metu planuojamos veiklos
•        Dalyvių susipažinimas ir įvadas į kūrybinį rašymą
•        Biblioterapija aplink mus (pasakų terapija, poezijos terapija ir kt.)
•        Grupės formavimo ir intensyvūs kūrybinio rašymo užsiėmimai
•        Forumo teatras ir improvizacijos
•        Kūrybiškumas ir komandinį darbą lavinantys pratimai
•        FOTOBINGO fotografavimo varžybos
•        Išvyka į Anykščius. Kūrybinio ir terapinio rašymo dirbtuvės taikant biblioterapijos ir storytelling technikas
•        Skaitymo sesijos pagal Pomodoro techniką mokantis produktyvumo
•        Spragsinčių minčių diena – filmų, klipų peržiūros ir diskusijos
•        Kaligrafijos dirbtuvės autentiškoje G. Petkevičaitės-Bitės aplinkoje
•        Tatuiruočių dirbtuvės su henna
•        Tylos ir meditacijos diena
•        Fotografavimo dirbtuvės
•        Protmūšis „Menai ir memai”
•        Jaunimo fotografijų paroda
•        Lino raižinio „Exlibris“ dirbtuvės
•        Išvyka į Pasvalį. Kūrybinės edukacijos Atviros jaunimo erdvės fotografijos ir įrašų studijoje, komandinio darbo užduotys
•        Stovyklos slemo dienos ir kūrybiniai performansai
•        Išvyka į Krekenavą ir pojūčių terapija su Kneipo pojūčių takais ir pojūčių meditacija
•        Atvirlaiškių dekoravimo dirbtuvės
•        Piknikas Panevėžio poilsio ir pramogų parke
•        Išvykos ir susipažinimas su Juozo Miltinio asmenybe. Lankomas Juozo Miltinio teatras ir Juozo Miltinio palikimo studijų centras
•        Mitų ir legendų kūrimas, gilinimasis į papročius. Lankomas Kraštotyros muziejus
•        Lankoma Panevėžio Dailės galerija

Projekto rezultatas
Planuojama, kad į projekto veiklas įsitrauks per 100 dalyvių. Į projekto veiklų organizavimą bus įtraukti 5 savanoriai.
Projekto metu jaunuoliai įgys naujų žinių, sustiprins savo kompetencijas. Renginių metu atskleis savo gebėjimus ir stiprins savo socialinius bendravimo ir bendradarbiavimo  įgūdžius. Įgys žinių apie įvairius jaunimo konsultavimo taškus mieste.
Visų išvykų metu jaunimas pagal išgirstas žinias, miesto ar vietovės legendas dalyvaus kūrybinėse ir komandinėse užduotyse, kurios stiprins socialinius ryšius, ugdys lyderystę, skatins kūrybiškumą ir įtrauks į komandinį darbą. Susipažins su meditacijos ir streso valdymo technikomis.
Jaunuoliai stiprins savo socialinius bendradarbiavimo įgūdžius, atras galimybes savirealizacijai, įgys renginio organizavimo, vadybos žinių.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Malvina Zimblienė, Kultūrinių renginių ir leidybos skyrius, kultūrinės veiklos vadybininkė
el. p. malvina.zimbliene@pavb.lt, tel. 8 616 19175

Projektą finansuoja

Panevezio-miesto-savivaldybe

Šiaurės šalių vaikų knygos potvynis

Projekto trukmė: 2020 06 01–2021 06 30

Projekto pristatymas
Projekto tikslas – supažindinti vaikus, jaunimą ir specialistus su klasikine ir šiuolaikine Šiaurės ir Baltijos šalių vaikų literatūra, inovatyviais formatais skatinti skaitymo įpročius, didinti šiaurietiškos literatūros matomumą Lietuvoje, pritraukiant dideles auditorijas į Panevėžį. Bendradarbiaujant su partneriais bus parengtos specialios programos tikslinėms grupėms: kūrybinių dirbtuvių ciklai vaikams, jų tėvams ir jaunimui, mokymai mokytojams, atminties institucijų specialistams.

Projekto metu planuojamos veiklos
2020 m. trys Baltijos šalys: Estija, Latvija ir Lietuva (tik Panevėžys) eksponuos žinomos islandų rašytojos ir iliustratorės Kristín Ragna Gunnarsdóttir sukurtą parodą. Idėja: paroda sukurta taip, kad kiekvienas svečias aktyviai dalyvautų siūlomuose nuotykiuose. Ji suskirstyta į keletą skyrių, kaip pašto stotis. Pavyzdžiui, „Midgardo gyvatėje“ (Miðgarðsormur) vaikai leidžiasi į kūrybinę kelionę. Keliautojai pasipuošia kostiumais ir pasidaro kelionės pasus, kuriuos „antspauduoja“ kiekvienoje naujoje vietoje. Visus paveikslus kurs vaikai kartu su parodos autore. Dirbtuvėse dalyvaus Panevėžio dailės mokyklos moksleiviai. Pagrindinis interaktyvios parodos elementas yra didelis vikingų laivas, kurio dydis ir matmenys leidžia jame sėdėti net 25 vaikams ir klausytis Šiaurės ir Baltijos šalių literatūros skaitymų ar individualiai skaityti parodos knygas. Pagrindinė parodos auditorija yra vaikai nuo 3 iki 12 metų. Vaikų dalyvavimas parodoje apima atskirtose erdvėse išsidėsčiusias veiklas: kostiumų, pasų, personažų, pasakojimų kūrimą ir skaitymą, poezijos rašymą, žinutės rašymą butelyje, žvejybą, atsipalaidavimą ir įvairias knygų viktorinas bei kūrybines valandas su dailininkais, rašytojais, iliustratoriais, pasakotojais. Visas turinys pritaikytas interaktyviai pažinti literatūrą. Numatoma išleisti informacinį leidinį apie parodą ir jį dovanoti parodos dalyviams. Taip pat organizuoti viešus renginius bendrojo ugdymo mokyklų, darželių grupėms, šeimoms su vaikais, dalyvaujant rašytojams, knygų iliustratoriams, pasakotojams ir poetams iš Šiaurės ir Baltijos šalių.

Projekto tęstinumas
Po šios parodos bus toliau siekiama panašaus formato parodas skatinti bibliotekose, „Potvynio banga“ (parodos mobili versija) risis per miesto ir rajono bibliotekas ir jų filialus. Toliau bendradarbiaujant su knygų kūrėjais, interaktyviai pristatomas skaitymas vaikams ir specialistams parodos metu išmoktomis technikomis.

Projekto rezultatas
Nauja interaktyvi paslauga; per 8000 vaikų inovatyviais būdais susipažinusių su Šiaurės ir Baltijos šalių šiuolaikine ir klasikine literatūra; planuojama, kad parodoje apsilankys apie 500 specialistų.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Toma Apynytė-Kirslienė, Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyriaus vadovė, el. p. toma.apynyte-kirsliene@pavb.lt, tel. (8 45) 43 56 77

Projektą finansuoja

Panevezio-miesto-savivaldybeŠiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje_logo

 

LR KM priemonės „Aprūpinti bibliotekas socialinės ir informacinės atskirties grupėms skirta įranga bei priemonėmis“ įgyvendinimas

Programos trukmė – iki 2021 m. gruodžio 31 d.

Programos pristatymas
Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka įgyvendina Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2021–2023 m. strateginio plano priemonę „Aprūpinti bibliotekas socialinės ir informacinės atskirties gyventojų grupėms skirta įranga bei priemonėmis“, kuria siekiama didinti kultūros paslaugų prieinamumą ir gerinti jų kokybę socialinės bei informacinės atskirties gyventojų grupėms.

Programos metu planuojamos veiklos
Mokymai Panevėžio regiono bibliotekų specialistams, teikiantiems kultūrines, edukacines, informacines paslaugas  negalią ar specialiuosius poreikius turintiems asmenims ir skirtingoms jautrioms socialinę atskirtį patiriančioms visuomenės grupėms. Kilnojamo šviesų edukacinio rinkinio (suformuoto 2020 m.) ir kilnojamos sensorinės įrangos rinkinio „Pojūčių erdvė“ (suformuoto 2019 m.) paslaugos organizavimas Panevėžio regiono viešosiose bibliotekose. Priemonių, skirtų autizmo spektro sutrikimą ir kitų raidos sutrikimų turintiems asmenims, kūrimas ir pritaikomumas bibliotekų veikloje. Universalios edukacinės skaitymo programos „Sensoriniai skaitymai“, pritaikytos specialiųjų poreikių asmenims įgyvendinimas Panevėžio regiono viešosiose bibliotekose. Visuomenės informuotumo apie priemonės „Aprūpinti bibliotekas socialinės bei informacinės atskirties gyventojų grupėms skirta įranga ir priemonėmis“ įgyvendinimą Lietuvos bibliotekose didinimas.

Programos rezultatas

Atsižvelgiant į bibliotekų specialistų poreikius, kvalifikacinių gebėjimų tobulinimui organizuojami mokymai šiomis kryptimis:

–    virtualių (nuotolinių) kultūrinių, edukacinių paslaugų  kūrimo ir organizavimo principai bibliotekose;

–    kultūrinių, edukacinių ir informacinių paslaugų kokybiško, įtraukiančio ir paveikaus turinio kūrimas;

–    bibliotekų paslaugos, kūrybiško laisvalaikio galimybės, skaitymo turinys ir biblioterapija.

Mokymai suteiks bibliotekų specialistams žinių, kaip kurti, teikti kokybiškas kultūros ir informacines paslaugas per kultūrines, edukacines ar mokomąsias veiklas.  Taip pat prisidės prie kokybiškų informavimo, konsultavimo paslaugų gerinimo savo vartotojams. Šios paslaugos didins socialinę atskirtį patiriančių asmenų įtraukti į bibliotekų organizuojamas kultūrines veiklas, virtualių (nuotolinių) paslaugų/įrankių pagalba bibliotekų paslaugos priartės prie vartotojų.

Bus vykdomas 2020 metais suformuoto Kilnojamo šviesų edukacinio rinkinio, skirto darbui su įvairias negalias turinčiais ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikais, paslaugos organizavimas Panevėžio regiono viešosiose bibliotekose. Sukurta priemonė (kilnojamas šviesų rinkinys, darbo juo metodika ir edukacinė programa) bus pristatyta regiono bibliotekų specialistams. Pagal poreikį bus sudarytas kilnojamo šviesų edukacinio rinkinio panaudos grafikas ir numatyti vizitai į Panevėžio regiono viešąsias bibliotekas.

Bus vykdoma 2019 metais suformuotos kilnojamos sensorinės įrangos rinkinio „Pojūčių erdvė“ paslauga Panevėžio regiono bibliotekose. Pagal Panevėžio regiono viešųjų bibliotekų poreikį bus atnaujintas rinkinio panaudos grafikas ir vyks numatyti Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos specialistų vizitai į Panevėžio regiono viešąsias bibliotekas.

Įgyvendinamas tęstinis projektas „Biblioteka visiems“ kartu su Panevėžio regiono viešosiomis bibliotekomis. Jo metu bus sukurti specializuoti patalpų planai (sensoriniai žemėlapiai), papildantys 2020 metais kiekvienai projekte dalyvavusiai bibliotekai parengtus individualius autizmui draugiškų elementų rinkinius. Bus organizuojami naudojimosi Boardmaker programine  įranga mokymai ir konsultacijos Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos specialistams, siekiant pristatyti naują paslaugą ir įveiklinti  įsigytą grafinę teksto interpretavimo įrangą, reikalingą pagaminti bendravimo priemones asmenims, turintiems komunikacijos sutrikimų.

Įgyvendinama universali edukacinė skaitymo programa „Sensoriniai skaitymai“ leis plėsti bibliotekų teikiamas paslaugas. Sudarys galimybes patirti skaitymo ir bendravimo džiaugsmą kuo platesniam visuomenės ratui, įtraukiant ir socialiai pažeidžiamas grupes ar specialiųjų poreikių turinčius asmenis. Programoje dalyvaujančioms bibliotekoms numatytos organizuoti veiklos, kurios apims programos pristatymą, mokymų bibliotekų specialistams organizavimą, metodinio leidinio perdavimą, sensorinių skaitymų organizavimui skirtų priemonių paketų (susietų su metodinio leidinio edukacinėmis programomis) ir sensorinių skaitymų erdvės formavimui skirtų papildomų priemonių rinkinių sudarymą ir perdavimą nuolatiniam naudojimui kiekvienai bibliotekai.

Dalyvavimas komunikacijos kampanijos ir konferencijos „Biblioteka visiems“, skirtos bibliotekų atvirumo ir paslaugų integralumo koncepcijos plėtojimui, organizavime. Įgyvendinamų veiklų tikslas – didinti visuomenės informuotumą apie priemonės „Aprūpinti bibliotekas socialinės ir informacinės atskirties gyventojų grupėms skirta įranga bei priemonėmis“ įgyvendinimą Lietuvos bibliotekose ir kuriamą vertę visuomenei.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje
Audronė Palionienė, direktorės pavaduotoja kultūrinei veiklai el. p. audrone.palioniene@pavb.lt, tel. (8 45) 46 68 61

Priemonę finansuoja
Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija

Tarptautinė kvalifikacija novatoriškoms bibliotekų idėjoms, 3

Projekto trukmė: 2019–2021 m.

Projekto pristatymas
Projekto tikslas – sudaryti galimybę G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekos darbuotojams, atsakingiems už mokymų suaugusiems vartotojams organizavimą, mokymų programų ir edukacijų rengėjams bei vykdytojams kelti kvalifikaciją pažangiose Europos viešosiose bibliotekose bei mokymų centruose ir teikti bibliotekoje įvairesnių paslaugų, skirtų suaugusiųjų švietimui.

Projekto metu planuojamos veiklos
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos šeši darbuotojai 2020 m. birželio mėn. dalyvaus kursuose The Village Storytelling mokymų centre Škotijoje. 2021 m. keturi bibliotekos darbuotojai dalyvaus darbo stebėjimo vizite Hueskos viešojoje bibliotekoje Ispanijoje. Projekto dalyviams mokymai ir darbo stebėjimas suteiks galimybę pagilinti savo profesinius įgūdžius, įgyti naujų profesinių teorinių ir praktinių žinių. Sudarys galimybę gyvai pamatyti užsienio kolegų suaugusiesiems organizuojamus įvairius edukacinius mokymus ir projektus, ugdys gebėjimus kurti naujas mokymų programas savoms bendruomenėms.

Numatomas projekto rezultatas
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos darbuotojai parengs ir vykdys naujas edukacines programas suaugusiesiems arba naujų metodų pagalba atnaujins esamas.

Naudojant projekto metu sukauptą informaciją, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje bus inicijuojami ir įgyvendinami nauji projektai, skirti suaugusiųjų švietimui. Inovatyviomis idėjomis bus pasidalinta su Panevėžio regiono viešųjų bibliotekų specialistais ir Lietuvos bibliotekininkų profesine bendruomene.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Laima Butkūnienė, Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyrius, projektų koordinatorė, el. p. laima.butkuniene@pavb.lt, tel. (8 45) 50 20 38

Projektą finansuoja

Švietimo mainų paramos fondas

Pasakojimo meistrystė Lietuvos bibliotekų auditorijoms

Projekto trukmė 2020 06 01–2021 12 31

Projekto pristatymas
Projektas skirtas Panevėžio regiono bibliotekininkų profesiniam  tobulėjimui Pasakojimo meistrystės (Storytelling) srityje. Projekto partneriai – profesionalūs pasakotojai iš Legendų muziejaus (Švedija) ir Jelgavos viešosios bibliotekos (Latvija). Projekto įgyvendinimui skirta 4000 €.

Projekto metu planuojamos veiklos
Projekte numatytos kūrybinės dirbtuvės su Latvijos ir Švedijos profesionaliais pasakotojais Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje ir mentorystė, parengiant tris unikalias pasakojimo ekskursijas Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešajai bibliotekai: apie bibliotekos siūlomas paslaugas, apie bibliotekos istoriją ir senovinį bibliotekos pastatą, apie rašytoją ir visuomenės veikėją Gabrielę Petkevičaitę-Bitę. Po mokymų Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos specialistai sukurs pavyzdinę mokomąją medžiagą pasakojimo taikymui atminties institucijose, siekiant įkvėpti Lietuvos muziejų, bibliotekų specialistus savarankiškai kurti atstovaujamų institucijų istorijas. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos specialistai įgyta patirtimi dalinsis su Panevėžio regiono bibliotekomis profesiniuose renginiuose: seminaruose, konferencijose, profesiniuose susitikimuose.

Projekto rezultatas
Įgyvendinamas projektas prisidės prie Pasakojimo meistrystės (Storytelling) populiarinimo Lietuvos bibliotekininkų bendruomenei ir plačiajai visuomenei. Projekto mokymuose dalyvaujantys bibliotekininkai, kurdami konkrečias pasakojimo istorijas mokysis iš patyrusių specialistų ir įgis reikiamos kompetencijos. Projekto metu sukurti pasakojimai bus naudojami bibliotekos neformaliojo švietimo veiklose ir pritrauks į biblioteką naujų, ypač moksleiviško amžiaus, lankytojų.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Laima Butkūnienė, Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyrius, projektų koordinatorė, el. p. laima.butkuniene@pavb.lt, tel. (8 45) 50 20 38

Projektą bendrai finansuoja Europos pasakotojų federacija ir ES programa „Kūrybiška Europa“

Fest logo

Co funded creative

Gabrielei Petkevičaitei-Bitei 160!

Projekto trukmė 2021 03 01–2021 12 01

Projekto pristatymas
Biblioteka inicijuoja leidybos projektą „Gabrielei Petkevičaitei-Bitei- 160“, kurio metu būtų išleista albumas. Leidžiamą albumą sudarys tokie skyriai: įvadinis žodis, kurį parengs profesorė Viktorija Daujotytė, pagal šiame projekte pateiktą konferencijoje skaityto pranešimo temą; Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gyvenimo ir kūrybos apžvalginis tekstas; Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gyvenimo ir veiklos chronologinis aprašymas; Šeima ir artimieji; Vaikystė ir mokymosi metai; Visuomeninė ir kultūrinė veikla; Pedagoginis darbas; Kūryba; Gyvenimo saulėlydis. Albumas sudarytas iš Lietuvos kultūros paveldo saugyklose saugomų su rašytojos gyvenimą, veiklą ir kūrybą atspindinčių fotografijų bei dokumentų vaizdų.

Projekto metu planuojamos veiklos
Knygos pristatymo renginiai, viešinimo akcijos, ekskursijos, edukacijos ir Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimimo metinių įprasminimas Panevėžio mieste. Siekiant optimaliai viešinti išleistą leidinį, šalia knygos pristatymo bus rengiamas interaktyvus testas „16 faktų apie Gabrielę Petkevičaitę-Bitę jos 160-ajam jubiliejui“, jo tikslas – pritraukti jaunąją auditoriją. Jubiliejiniais metais Biblioteka pristatys naują ekspozicijos erdvę, kurioje bus pristatomi Gabrielės Petkevičaitės-Bitės leidiniai, jos namų aplinka, senosios Bibliotekos knygos. Pasakojimo meno (storytelling) metodu sukurtos ekskursijos ir edukacijos leis dar labiau pažinti šią asmenybę.

Projekto rezultatas
Sukurti ir išleisti iliustruotą albumą skirtą išskirtinei Gabrielės Petkevičaitės-Bitės asmenybei. Knygos pristatymu skatinti visuomenės istorinį tapatumo pažinimą. Siekiamas rezultatas: 300 egz. knyga, formatas: 21×23 cm. Apimtis: 5–6 spaudos lankai. 

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Greta Kėvelaitienė, Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vedėja, el.p. greta.kevelaitiene@pavb.lt, tel. +370 643 049 29

Projektą finansuoja

Panevezio-miesto-savivaldybe

XXI mokslinė konferencija, skirta Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 160-osioms metinėms paminėti

Projekto trukmė 2021 05 01–2021 12 01

Projekto pristatymas
Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos darbuotojai kartu su Kauno Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvos istorijos instituto ir kitų svarbiausių mokslo įstaigų mokslininkais Panevėžyje, bibliotekos patalpose, organizuos XXI mokslinę konferenciją, skatinančią tarptautinį ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą bei atminties institucijų darbuotojus, mokslininkus, paveldo tyrinėtojus kvies aptarti ne tik tradicinę kraštotyros veiklą, bet pagerbti ir paminėti svarbią visuomenės veikėją, rašytoją Gabrielę Petkevičaitę-Bitę kaip pilietinės visuomenės formuotoją. Konferencija pavadinimu „Panevėžio krašto visuomenės organizacijos XIX pab.–XX pr. ir jų poveikis pilietinės visuomenės formavimosi procesui Lietuvoje” kvies ne tik skaityti pranešimus, bet ir rengti mokslinius straipsnius, kurie bus išleisti elektroniniame leidinyje ir prieinami ne tik mokslininkams ir tyrinėtojams, bet ir kraštotyros tyrimų mėgėjams.


Projekto metu planuojamos veiklos
XXI mokslinės konferencijos „Panevėžio krašto visuomenės organizacijos XIX pab.–XX pr.  ir jų poveikis pilietinės visuomenės formavimosi procesui Lietuvoje” lokalaus paveldo aktualinimui ir sklaidai surengimas Panevėžyje, bendradarbiaujant su paveldo tyrinėjimų veiklą vykdančiomis mokslo institucijomis.

Projekto rezultatas
Organizuotas knygos kultūros tyrinėjimų renginys sukvies pranešėjus iš įvairių šalies institucijų, gausią klausytojų ir kolegų auditoriją. Konferencijoje bus užmegzti nauji ir sutvirtinti jau esami ryšiai tarp tyrinėtojų iš įvairių mokslo įstaigų, akcentuota lokalių (šiuo atveju – Panevėžio krašto) kultūros tyrinėjimų svarba. Šios konferencijos vertybė – solidūs, pasižymintys netikėtomis įžvalgomis, lyginamuoju aspektu, įvairių mokslo sričių atstovų parengti pranešimai, kurie bus sudėti į elektroninį leidinį.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Greta Kėvelaitienė, Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vedėja, el.p. greta.kevelaitiene@pavb.lt, tel. +370 643 04929

Projektą finansuoja

Panevezio-miesto-savivaldybe


Juozo Miltinio kultūrinio paveldo sklaida, pasitelkiant papildytos realybės technologijas. Pirmasis etapas

Projekto trukmė 2021 02 01–2021 12 30

Projekto pristatymas
Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos žinioje esantis Juozo Miltinio palikimo studijų centras su partneriais pradeda įgyvendinti projektą „Juozo Miltinio kultūrinio paveldo sklaida, pasitelkiant papildytos realybės technologijas. Pirmasis etapas“. Projektas paremtas Lietuvos kultūros tarybos Tolygios kultūrinės raidos prioritete Panevėžio regiono kultūrinio identiteto populiarinimas, kultūrinis turizmas.

Projekto esmė – pasitelkus papildytos realybės programėlę sukurti Juozo Miltinio paveldo interaktyviąją prieigą. Šis projektas – labai šiuolaikiškas savo idėja ir įgyvendinimo būdu – bus kuriamas dviem etapais, bendradarbiaujant su kūrybinių industrijų atstovais. Galutiniai projekto rezultatai, t. y. mobilioji papildytos realybės aplikacija, leis susipažinti su J. Miltinio palikimo studijų centre turimais fondais bei autentiška aplinka už memorialinio buto-muziejaus ribų. Toks sklaidos būdas aktualus ne tik šiuo sudėtingu laikotarpiu, bet ir po jo, nes projekto forma labai patraukli, ją galima vystyti toliau, įtraukiant daugiau faktinės bei dokumentinės medžiagos bei moderniai ir inovatyviai įprasminti iškilios asmenybės palikimą.

Papildytoji realybė veikia interaktyviai ir yra valdoma kiekvieno žiūrovo individualiai. Tokiam projektui nereikalinga sudėtinga ir brangi įranga: kiekvienas, turintis išmanųjį telefoną ar planšetę su Android operacine įranga, galės naudotis projekto rezultatu. Projekto ašis – tai 360 laipsnių ir 3-D interakcijos bei modeliai, kurių pagalba bus galima perteikti turtingą kultūrinį teatro paveldą ir Juozo Miltinio įdomiausius, svarbiausius gyvenimo ir kūrybos epizodus.

Programėlė veiks tiek Miltinio muziejaus patalpose, tiek bet kurioje kitoje vietoje ir aplinkoje, kur projekto darbuotojas nusiveš kilnojamos ekspozicijos informacinių skydelių rinkinį su specialiais užkoduotais žymekliais. Skydeliuose taip pat matysime tradiciškai pateiktą pirminę informaciją. Žiūrovai turės tik įsikelti projekto metu pagamintą mobiliąją programėlę į savo įrenginį ir galės pasinerti į virtualų pasaulį.

Keliauti su virtualiu muziejumi lengva – todėl sklaidos galimybės praktiškai beribės. Taigi įgyvendinus šį projektą virtualių paslaugų pasiekiamumas bus tolygesnis, mažės kultūrinė atskirtis, įvairios visuomenės grupės turės galimybę naudotis aktualiomis kultūros paslaugomis šiuolaikinėmis formomis.

Projekto metu planuojamos veiklos
Įgyvendinant projektą bus vykdoma skaitmeninės informacijos pateikčių atranka, skaitmenizavimas ir kūrimas įvairiais šiuolaikiniais formatais. Taip pat tęsiamas bendradarbiavimas su kūrybinių industrijų atstovais ir kultūros paveldo kūrėjais, kuriami virtualūs turai, sudėtinės jų dalys. Projekto metu sukurtus inovatyvius produktus ir jų rezultatus  viešinsime žiniasklaidos kanalais bei naujas paslaugas pristatyme visuomenei.

Projekto rezultatas
Išplėstos realybės elementais papildyta kilnojama paroda, pristatanti legendinį Juozo Miltinio teatrą ir jo kūrėjus bei didinanti Juozo Miltinio palikimo studijų centre saugomo kultūros paveldo turinio pažinimą ir pasiekiamumą visuomenei. Sukauptos istorinės medžiagos ir teatro archyvo regione viešinimas.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Angelė Mikelinskaitė, Juozo Miltinio palikimo studijų centras (KKPSS), vyr. bibliotekininkė, el. p.: miltinis@pavb.lt, tel. (8 45) 43 69 89

Projektą finansuoja

LKT_Logotipas
Panevezio-miesto-savivaldybe

Literatūros ir kino dienos bibliotekoje XII

Projekto trukmė 2021 01 05–2021 12 20

Projekto pristatymas
„Literatūros ir kino dienos bibliotekoje XII“ –  tai tęstinis G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos projektas, skirtas Panevėžio regiono gyventojams populiarinti Valstybės kultūros ir meno premijomis (nacionalinė ir vyriausybės) apdovanotų menininkų kūrybą.

Projekto metu planuojamos veiklos
Projekto metu G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje ir 10-yje Panevėžio regiono viešųjų bibliotekų bus organizuojama Valstybės kultūros ir meno premijomis apdovanotų menininkų naujausios kūrybos pristatymo programa. Renginiai numatomi laureatams rašytojams Ramutei Skučaitei minint jos 90-ąjį jubiliejų. Grigorijui Kanovičiui, kurio romanas „Šėtono apžavai“ (2020) buvo apdovanotas svarbiu literatūriniu apdovanojimu. Šiais metais ypač gausiai išleistų laureatų rašytojų knygų pristatymai: Kęstučio Navako „Šeši šeši“, Aido Marčėno „Nieko nebus“, Vlado Braziūno „Vilniaus heterologija“, Vytauto Rubavičiaus „Smilgos šešėlis: vidurnaktis“, Liutauro Degėsio „Lengva nebus“, Rimvydo Stankevičiaus „Kiaurai kūnus“, Vandos Juknaitės „Kalbasi susitikę“, prof. dr. Viktorijos Daujotytės „Iš Bileišių vasarų“, Donaldo Kajoko romano „Skudurėlių šventė“ ir kt. Įgyvendinant projektą bus įsigyta naujausių laureatų leidinių,  dokumentinių filmų bei literatūros kūrinių ekranizacijų ir papildyta bibliotekos mediateka, skirta regiono švietimo ir kultūros įstaigų lankytojų individualiam naudojimui.

Projekto rezultatas
Numatyta surengti per 20 aukštos kultūrinės vertės renginių, parengtų bendradarbiaujant su Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Projektu įgyvendinamos veiklos užtikrins iškilių Lietuvos meno kūrėjų kūrybos sklaidą Panevėžio regiono bibliotekose ir sudarys galimybę regiono gyventojams gyvai pažinti Valstybės kultūros ir meno premijomis apdovanotus, kultūrai ir menui nusipelniusius asmenis. Planuojama, kad projekto renginiuose apsilankys per 1000 regiono gyventojų.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Skirmantė Karpavičienė, Kultūrinių renginių ir leidybos skyriaus vedėja,
el. p. skirmante.karpaviciene@pavb.lt, tel. (8 45) 50 16 48

Projektą finansuoja

Panevezio-miesto-savivaldybeLKT_Logotipas

Maža žemėlapyje, didi pasaulyje 3

Projekto trukmė: 2021 02 01–2021 12 17

Projekto pristatymas
Šiuo tęstiniu projektu biblioteka siekia išryškinti Lietuvą garsinančių Panevėžio regiono menininkų kūrybą, per novatorišką formą ieškoti skirtingų meno šakų sintezės ir bendradarbiavimo.

Projekto metu planuojamos veiklos

 • Projekte numatomi keturi pagrindiniai, tarpusavyje derantys ar net susiliejantys renginių ciklai: literatūros, dailės, muzikos, leidinių ir dokumentų.Literatūros ciklas apims literatūrinius minėjimus, susitikimus su Lietuvoje ir pasaulyje pamėgtais Panevėžio regiono literatais.
 • Dailės ciklas „Garsūs Panevėžio regiono menininkai“ apims panevėžiečių menininkų, garsinančių miestą šalyje ir užsienyje kūrybos parodas.
 • Muzikos ciklas kvies garsius iš Panevėžio krašto kilusius klasikinės muzikos atlikėjus, garsinančius Lietuvą įvairiose Europos šalyse.
 • Leidinių ir dokumentų parodų ciklui bus skirtos parodos Alfonso Zikaro 140-osioms ir Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 160-osioms gimimo metinėms įprasminti.

Projekto rezultatas
Ši veiklų visuma prisidės prie žinių apie Panevėžio regiono istoriją ir garsius jo žmones populiarinimo, krašto įvaizdžio kėlimo, įtvirtinant jį kaip svarbų ir kultūriškai aktyvų ne tik šalies mastu, bet ir užsienyje. Platus renginių spektras pritrauks skirtingomis meno sritimis besidominčius žmones, skatins tarpdisciplininį bendradarbiavimą, augins pasididžiavimą savo krašto menininkais.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Skirmantė Karpavičienė, Kultūrinių renginių ir leidybos skyrius, vedėja
el. p. skirmante.karpaviciene@pavb.lt, tel. (8 45) 50 16 48

Projektą finansuoja 

LKT_LogotipasPanevezio-miesto-savivaldybe

Veiklios šeimos Panevėžyje

Projekto trukmė 2021 08 26 – 2021 12 09

Projekto pristatymas
Tęstinis projektas „Veiklios šeimos Panevėžyje“ spręs jaunų šeimų socialinės įtraukties, užimtumo problemas, didins bendruomeniškumą, plėtos įvairias pozityvias užimtumo ir laisvalaikio iniciatyvas, skatins sveikos gyvensenos ir emocinės gerovės ugdymą.

Projekto metu planuojamos veiklos
Numatoma 16 kiekvieną savaitę  vykstančių susitikimų šeimoms aktualiomis temomis su įvairių sričių specialistais: psichologais, edukologais, sveikatos specialistais ir kitais. Susitikimai formuojami taip, kad šalia fizinių vyktų ir nuotolinės transliacijos arba įvedus karantino apribojimus, vyktų nuotoliniai renginiai.

Rugsėjo pradžia bus skirta fizinei ir psichinei sveikatai, jos gerinimui. Bus kalbama apie vaikų adaptaciją darželyje, mokykloje, kaip šeima turėtų pasiruošti naujai pradžiai. Akcentuojama gamtos ir natūralių priemonių svarba sveikatai ir imunitetui gerinti.

Spalis skirtas laisvalaikiui ir laiko planavimo svarbai siekiant harmonijos namuose, literatūrai, kaip vienam iš geriausių laisvalaikio leidimo būdui šeimoje, biblioterapijai.

Lapkritį bus akcentuojama kiekvieno šeimos nario svarba, kalbama apie pasikeitusius šeimos prioritetus gimus vaikeliui ir naujus iššūkius, apie moters savivertę; tėčio įtaką ir ryšį, svarbą šeimoje ir apie vaiko poreikius.

Gruodis skirtas tenkinti savišvietos poreikius, lavinti kūrybines galias ir gebėjimus, skatinti šeimas tapti aktyviais Panevėžio bendruomenės nariais kviečiant į biblioteką ir pristatant ją kaip patrauklią šeimos laisvalaikio leidimo vietą, organizuojant šeimų kūrybiškumo ekspozicinę mugę „Tai sukūrė šeima“.

Projekto rezultatas
Planuojama, kad projekto veiklose dalyvaus apie 400 dalyvių. Projekto pasisekimo atveju planuojama, kad programa bus vykdoma ir 2022 metais, tęsiant šeimoms aktualias temas.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Šarūnė Leikienė, vyr. bibliotekininkė-metodininkė, el. p.sarune.leikiene@pavb.lt, tel. 8 652 148 54

Projektą finansuoja

Panevezio-miesto-savivaldybe
 

Lietuvos moksleivių dainuojamosios poezijos festivalis-konkursas ,,Mano senas drauge…“, skirtas Elenai Mezginaitei atminti

Apie festivalį-konkursą „Mano senas drauge…“

Kuo ypatingas festivalio žanras? Dainuojamoji poezija skatina jaunimą dainuoti lietuvių kalba, skaityti, ieškoti sau artimos minties, emocijos, suprasti žodžio prasmę, išgirsti poetinės kalbos skambesį. 

Vienas iš esminių festivalio leitmotyvų – žinia apie Elenos Mezginaitės kūrybos savitumą, priminimas apie iškiliausią Aukštaitijos regiono poetę, kritikų vertinamą kaip europinio lygio poezijos kūrėją. E. Mezginaitė tapo įkvėpimo šaltiniu ne vienam dainų autoriui ir atlikėjui. Jos tekstus savo dainoms rinkosi kompozitoriai Laimis Vilkončius, Alvydas Jegelevičius, roko grupė  „Hiperbolė“, dainininkas Kastytis Kerbedis, dainuojantys aktoriai Vladas Bagdonas, Kristina Kazlauskaitė, „Keistuolių teatras“, vienas iš žanro pradininkų Alfredas Kukaitis ir kt.

2021 m. vyks jubiliejinis dešimtasis festivalis-konkursas

X Lietuvos moksleivių ir jaunimo dainuojamosios poezijos festivalis-konkursas ,,Mano senas drauge…“, skirtas Elenai Mezginaitei atminti, vyks 2021 m. lapkričio 12 d. Panevėžio Muzikiniame teatre, adresu Nepriklausomybės aikštė 8. Aktualiausia informaciją sekite Facebook renginio diskusijoje.

Festivalio-konkurso nuostatai

Festivalio-konkurso paraiška pildymui

Užpildytą paraišką iki lapkričio 8 d. siųskite el. paštu rasa.majauskiene@gmail.com.

Dainuojamosios poezijos festivalyje-konkurse „Mano senas drauge…“ dalyvauti gali moksleiviai iki 19 m. iš visos Lietuvos. Paraiškas teikti gali tiek solistai, tiek ansambliai, grupės. Renginys, padėjęs ne vienam jaunajam atlikėjui užkopti į didesnes scenas, gali tapti ir jūsų kūrybinio proveržio vieta!

Konkurso pasirodymus koncerto metu vertins komisija, kurią sudaro:

 • kantri muzikos legenda Virgis Stakėnas,
 • dainuojamosios poezijos atlikėjas ir pradininkas Lietuvoje Alfredas Kukaitis,
 • poetės Elenos Mezginaitės dukra Mėta Kvetkienė,
 • festivalio organizatorius Arnoldas Simėnas,
 • festivalio globėjas, meninės keramikos įmonės „Midenė“ direktorius Gražvydas Žegulis.

Vertinamo kriterijai:

 • tekstų muzikinė interpretacija;
 • kūrinio ir atlikimo įtaigumas;
 • atlikimo profesionalumas;
 • kūrybos originalumas.

Praėjusių metų įspūdžiai

Jau dešimtmetį vykstantis festivalis-konkursas savo scenoje turėjo nemažai šiuo metu žinomų atlikėjų, grupių, dainų autorių. Konkurso dalyviai auga ir tobulėja kartu su organizatoriais.


Organizatoriai ir partneriai
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka
Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazija
Panevėžio muzikinis teatras

Projektą finansuoja

Lietuvos Respublikos Kultūros taryba  

Jaunųjų kūrėjų galimybių tribūna NEVĖŽIS

Projekto trukmė 2021 01 04–2021 12 17

Projekto pristatymas
Jaunųjų kūrėjų galimybių tribūna „Nevėžis“ – tai devintus metus vyksiantis, vienas stipriausių Panevėžio regiono kuriantį jaunimą telkiančių projektų. Per minimus metus projekte dalyvavo daugiau nei 500 moksleivių, apie 30 proc. jų – kelerius metus iš eilės.
Patyrusi projekto organizatorių komanda kartu su dalyvaujančių mokyklų pedagogais taiko aiškias, išbandytas priemones, kaip įtraukti, skatinti kuriančius mokinius.

Projekto metu planuojamos veiklos
Projekto metu bibliotekos „Elenos Mezginaitės kertėje“ bus organizuojamos 3 kūrybinės dirbtuvės – „ABC klasė“ jauniesiems literatams ir iliustruotojams, kurių temos: „Iliustracija tekstui”; „Eilėdara, žodžių paieškos”; „Leidybos pagrindai”. 2021 m. naujovė – 1 kūrybinės dirbtuvės-diskusija pedagogams, dirbantiems su kuriančiais vaikais, bus skirta mokytojų gebėjimams atrasti bei skatinti kuriančius vaikus, juos ugdyti. Mokiniai teikia savo kūrinius projektui. Jų kūryba analizuojama, atrenkami išskirtiniausi darbai. Kartą per mėnesį krašto dienraštyje ,,Sekundė“ jaunųjų literatų ir iliustruotojų kūrybai yra skiriamas atlankas „Nevėžis“, kuris įkeliamas ir į internetinius portalus AINA, JP, išplatinamas partnerių svetainėse. 2021 m. projektu numatoma tęsti plėtrą – jaunųjų kūrėjų darbus spausdinti ir kituose Panevėžio regiono laikraščiuose: „Biržiečių žodis“, „Darbas“ (Pasvalio r.), „Kupiškėnų mintys“, „Gimtasis Rokiškis“, Panevėžio rajono savaitraštyje „Tėvynė“. Bus parengtas ir išleistas regiono jaunųjų literatų ir iliustruotojų kūrybos specialaus dizaino almanachas. Jį iliustruos projekto partnerių – Panevėžio dailės mokyklos ir Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos jaunieji dailininkai. 2021 metų projekte kaip iliustruotojai dalyvaus ir jaunieji fotografai.

Projekto rezultatas
Kūrėjo geno vaikuose skatinimas. Panevėžio regiono moksleivijos ir pedagogų, žiniasklaidos telkimas į bendruomenę, kurios veiklos bendras vardiklis – menas, kultūra, motyvuotas požiūris į dvasinį tobulėjimą, asmenybės kūrybiškumą, pagarbą autoriniam darbui. Gal didesnė dalis jaunųjų autorių ir netaps profesionaliais rašytojais, dailininkais, bet jie išliks kūrėjais, kultūrinės spaudos skaitytojais, gebančiais vertinti kūrybinių raiškų įvairovę.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Arnoldas Simėnas, Kultūrinių renginių ir leidybos skyriaus renginių organizatorius, el. p. arnoldas.simenas@pavb.lt, tel. 8 688 757 27

Projektą finansuoja 

LKT_Logotipas
Panevezio-miesto-savivaldybe
 

KOMANDiruotė

Projekto trukmė: 2021 lapkritis – gruodis

Projekto pristatymas
Iniciatyva „KOMANDiruotė“ sieksime padėti jaunimo organizacijoms sustiprinti tarpusavio saitus ir lengviau įtraukti naujus narius, organizuojant komandos lipdymo ir komandinio darbo užsiėmimus. Užsiėmimų metu Panevėžio jaunimo organizacijos stiprins savo narių tarpusavio ryšį ir mokysis dirbti komandiškai, kas padės efektyviau ir greičiau spręsti problemas, vienys senus ir naujus narius, tokiu būdu sulipdydama stiprią, produktyviai dirbančią komandą.

Projekto metu planuojamos veiklos

 • 1,5–2 val. trukmės komandos stiprinimo užsiėmimai organizacijoms ir neformalioms jaunimo grupėms kartu su AJE darbuotojais ir savanoriais. Viso – 3–5 užsiėmimai (esant poreikiui ir daugiau).
 • Galimybė organizuoti komandinio darbo užsiėmimus, savarankiškai pasitelkiant iniciatyvos metu nupirktas priemones (komandiniai stalo žaidimai ir kt.).

Projekto rezultatas
Komandinio darbo mokymuose dalyvavusios jaunimo organizacijos ar neformalios grupės sustiprins tarpusavio ryšį su senbuvių ir naujų narių komanda bei pastiprins komandinio darbo kompetencijas.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Malvina Zimblienė, Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyrius, veiklų jaunimui organizatorė
el. p. malvina.zimbliene@pavb.lt, tel. 8 616 19175

Projektą finansuoja

Panevėžio miesto savivaldybės logotipas

Eskizavimo klubas

Projekto trukmė: 2021 spalis – gruodis

Projekto pristatymas
Kūryba yra ne tik meninę vertę turinčio rezultato siekimas, bet ir saviraiška, terapija, kurios metu išlaisvinamos negatyvios emocijos, geriau susipažįstama su savimi. Neretai įprasti švietimo sistemoje taikomi meno pažinimo metodai tinka tik mažai daliai jaunimo, dėl to prarandama galimybė pažinti save visapusiškai arba lieka nerealizuoti talentai vizualiesiems menams.
Taip pat, populiarėjant medijoms ir socialiniams tinklams, yra reikalingi gebėjimai kurti vizualų turinį, dizainą.
Iniciatyva „Eskizavimo klubas“ kviesime pažinti įvairias dailės formas, technikas, įtrauksime jaunimą į kūrybinę veiklą ir savęs pažinimą.

Projekto metu planuojamos veiklos
Bus organizuojami kūrybinį jaunimo potencialą atskleidžiantys ir ugdantys užsiėmimai jaunimui, meno terapijos ir intuityviojo piešimo sesijos.

Projekto rezultatas
Dalyvavę jaunuoliai pastiprins savo kompetencijas meno srityje, išbandys naujas technikas, atras naujas savirealizacijos galimybes ir išlaisvins susikaupusias neigiamas emocijas.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Malvina Zimblienė, Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyrius, veiklų jaunimui organizatorė
el. p. malvina.zimbliene@pavb.lt, tel. 8 616 19175

Projektą finansuoja

Panevėžio miesto savivaldybės logotipas

Judesiu į save

Projekto trukmė: 2021 lapkritis – gruodis

Projekto pristatymas
Karantino metu yra pastebėtos pasekmės jaunuolių psichinei ir fizinei sveikatai. Dažniau sergama depresija, sunkiau suvaldyti nerimą, koncentruotis pamokose, užklasinėse veiklose, dėl nutrūkusių kūno kultūros užsiėmimų ir užsidariusių sporto klubų apleistas fizinis aktyvumas, kurio trūkumas ne tik silpnina imunitetą ar raumenis, bet ir emocinį atsparumą.

Iniciatyva „Judesiu į save“ skatinsime, užklupus rudeniškoms nuotaikoms, rūpintis savo fizine ir emocine sveikata. Jogos, šokio ir judesio terapijos užsiėmimų metu dalyviai išlaisvins savo emocijas per judesį, geriau pažins savo kūną ir vidinį pasaulį, gerins laikyseną, taisyklingą kvėpavimą ir įgys daugiau pasitikėjimo savimi.

Projekto metu planuojamos veiklos

 • Šokio terapijos užsiėmimas, kuriuo bus padedama įveikti judesio, šokio baimę.
 • Judesio/šokio dirbtuvės.
 • Jogos/meditacijos pradmenys, kurių metu bus padedama atsipalaiduoti, lavinti taisyklingą kvėpavimą, lankstumą.

Projekto rezultatas

 1. Suorganizuotose dirbtuvėse jaunuoliai atskleis savo  potencialą judesio dirbtuvėse.
 2. Atras galimybes ir sužinos, kaip visapusiškai rūpintis sveikata: tiek fizine, tiek psichine, nes užsiėmimų metus bus ugdomas požiūris, jog svarbu rūpintis abiem, siekiant subrandinti harmoningą, sėkmingą ir visuomenišką asmenybę.
 3. Susidomės aktyviu gyvenimo būdu, išbandę judesio terapijos metodus, įveiks judesio, šokio baimes, padidins pasitikėjimą savimi, kuris reikalingas asmeniniam jauno žmogaus tobulėjimui, augimui.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Malvina Zimblienė, Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyrius, veiklų jaunimui organizatorė
el. p. malvina.zimbliene@pavb.lt, tel. 8 616 19175

Projektą finansuoja

Panevėžio miesto savivaldybės logotipas

2020 m. įgyvendinti projektai

Literatūros ir kino dienos bibliotekoje XI

Projekto trukmė: 2020 02 01–2020 12 20

Projekto pristatymas
Tai tęstinis bibliotekos vykdomas projektas, skirtas Panevėžio regiono gyventojams populiarinti Valstybės kultūros ir meno premijomis (nacionalinė ir vyriausybės) apdovanotų menininkų kūrybą.

Projekto metu planuojamos veiklos
12-oje Panevėžio regiono viešųjų bibliotekų bus organizuojami Valstybės kultūros ir meno premijomis apdovanotų menininkų kūrybos vakarai. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje ketinama surengti išskirtinį renginį skirtą aktoriui, Vyriausybės kultūros ir meno premijos laureatui Albinui Kėleriui. Vasaros metu kiekvieną ketvirtadienį Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje bus organizuojamos meninių ir dokumentinių filmų peržiūros su diskusijomis apie įvairių meno sričių Valstybės kultūros ir meno premijų laureatus. Projekto tęstinumo užtikrinimui bus įsigyta dokumentinių filmų bei literatūros kūrinių ekranizacijų ir papildyta bibliotekos mediateka, skirta regiono švietimo ir kultūros įstaigų lankytojų individualiam naudojimui. 2020 metais bus tęsiamas interaktyvaus kryžiažodžio sprendimas, skirtas laureatų kūrybos populiarinimui viešojoje interneto erdvėje.

Projekto rezultatas
Iš viso numatyta surengti 21 aukštos kultūrinės vertės renginį, parengtą bendradarbiaujant su Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Projektu įgyvendinamos veiklos užtikrins iškilių Lietuvos meno kūrėjų kūrybos sklaidą Panevėžio regiono bibliotekose ir sudarys galimybę regiono gyventojams gyvai pažinti Valstybės kultūros ir meno premijomis apdovanotus, kultūrai ir menui nusipelniusius asmenis. Planuojama, kad projekto renginiuose apsilankys per 1000 regiono gyventojų.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Laima Butkūnienė, Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus projektų koordinatorė
el. p. laima.butkuniene@pavb.lt, tel. (8 45) 50 20 38

Projektą finansuoja

Panevezio-miesto-savivaldybeLKT_Logotipas

LR KM priemonės „Aprūpinti bibliotekas socialinės ir informacinės atskirties grupėms skirta įranga bei priemonėmis“ įgyvendinimas

Programos trukmė – iki 2020 gruodžio 31 d.

Programos pristatymas
Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka įgyvendina Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2018–2020 m. strateginio plano priemonę „Aprūpinti bibliotekas socialinės ir informacinės atskirties gyventojų grupėms skirta įranga bei priemonėmis“, kuria siekiama didinti kultūros paslaugų prieinamumą ir gerinti jų kokybę socialinės bei informacinės atskirties gyventojų grupėms.

Programos metu planuojamos veiklos
Teoriniai ir praktiniai mokymai Panevėžio regiono bibliotekų specialistams, aptarnaujantiems asmenis su negalia. Kūrimas naujų paslaugų, skirtų autizmo spektro, bendravimo sutrikimų ir įvairias negalias turintiems asmenims Panevėžio regiono viešosiose bibliotekose. Nacionalinės skaitymo skatinimo akcijos „Vasara su knyga“ interneto svetainės atnaujinimas, siekiant sudaryti lygias galimybes negalią turintiems asmenims savarankiškai įsitraukti ir dalyvauti akcijoje.

Programos rezultatas
Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės ir Utenos A. ir M. Miškinių viešosiose bibliotekose organizuojami mokymai bibliotekų specialistams: nuotoliniai mokymai „Bendravimo etiketas su žmonėmis, turinčiais negalią“, seminarai „Bibliotekoje – asmuo, turintis autizmo spektro sutrikimų“ ir „Kaip padėti sau ir kitam“, praktiniai mokymai „ASS ir edukacija bibliotekoje: sensoriniai skaitymai“.

Įgyvendinamas projektas „Biblioteka visiems“ kartu su Panevėžio regiono viešosiomis bibliotekomis. Bus parengtos naujos priemonės, didinančios viešųjų bibliotekų paslaugų prieinamumą autizmo spektro sutrikimą ir kitų raidos sutrikimų turintiems asmenims. Bus sukurtas kvalifikacinis vaizdo filmas bibliotekų specialistams. Įgyta grafinė teksto interpretavimo įranga, skirta pagaminti bendravimo priemones asmenims, turintiems komunikacijos sutrikimų.

Kuriama nauja paslauga – kilnojamoji šviesų edukacija, skirta bibliotekų specialistų darbui su žmonėmis, turinčiais įvairių negalių (autizmo spektro, klausos, regos, psichikos ir kt.). Šviesų edukacijos rinkinys ir metodinės priemonės pagal panaudos grafiką bus perduotas Panevėžio regiono bibliotekoms.

Bus vykdoma 2019 metais suformuotos kilnojamos sensorinės įrangos rinkinio „Pojūčių erdvė“ paslauga Panevėžio regiono viešosiose bibliotekose. Sudarytas kilnojamo rinkinio „Pojūčių erdvė“ panaudos grafikas regiono bibliotekoms. Numatyti 8 Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos specialistų vizitai į Panevėžio regiono bibliotekas.

Nacionalinės skaitymo skatinimo akcijos „Vasara su knyga“ interneto svetainės atnaujinimas ir pritaikymas asmenims su negalia, sudarant lygias galimybes savarankiškai įsitraukti ir dalyvauti akcijoje.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje
Audronė Palionienė, direktorės pavaduotoja kultūrinei veiklai el. p. audrone.palioniene@pavb.lt, tel. (8 45) 46 68 61          

Projektą finansuoja  
Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija

Panevėžio viešųjų bibliotekų bendradarbiavimo su verslu galimybių tyrimas

Projekto trukmė 2020 05 04–2020 12 10

Projekto pristatymas
Šiuo projektu Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka inicijuoja mokslo tyrimą, skirtą išanalizuoti Panevėžyje veikiančio verslo sektoriaus informacinių ir infrastruktūrinių paslaugų poreikį miesto viešosiose bibliotekose  bei nustatyti Panevėžio miesto viešųjų bibliotekų bendradarbiavimo galimybes su Panevėžio miesto verslo sektoriumi.

Projekto metu planuojamos veiklos
Siekiant išanalizuoti visų Panevėžyje veikiančių viešųjų bibliotekų potencialą teikti paslaugas verslo sektoriui, projekto metu bus sukurta kokybinio tyrimo metodika, vadovaujantis sukurta metodika bus atliekamas kokybinis tyrimas, parengta kokybinio tyrimo ataskaita ir išvados apie Panevėžio miesto viešųjų bibliotekų ir  verslo sektoriaus sąveikas, ateities modelius bei bibliotekų paslaugų plėtros galimybes.

Projekto rezultatas
Atliktas kokybinis tyrimas pasitarnaus kryptingam Panevėžio miesto viešųjų bibliotekų bendradarbiavimui su vietos verslo įmonėmis bei asmenimis ir suteiks galimybę Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešajai bibliotekai vykdyti naują, mokslu pagrįstą bibliotekos veiklos kryptį.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje
Ramunė Greiciūnienė, Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus vedėja
el. p. ramune.greiciuniene@pavb.lt, tel. (8 45) 50 16 49

Projektą finansuoja

Panevezio-miesto-savivaldybe

Europos žydų kultūros dienos bibliotekoje

Projekto trukmė 2020 07 01–2020 10 01

Projekto vykdytojas
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

Projekto pristatymas
Organizuojant Europos žydų kultūros dienas (rugsėjo mėnesio pirmą savaitę), Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka miestiečiams ir miesto svečiams pristatys Naftalio Feigenzono spaustuvės, pirmosios Panevėžio spaustuvės, pastatą. Biblioteka pristatys ne tik ekskursiją pagal pasakojimo metodiką, bet ir leidinių parodą, bei kvies iš arčiau susipažinti su knygų restauravimu edukacijoje.

Projekto metu planuojamos veiklos
Ekskursija Naftalio Feigenzono spaustuvės pastate (1880 m.), kur šiuo metu įsikūrusi biblioteka, yra unikali tuo, kad šiose patalpose ekskursantai beveik niekad nėra vedžiojami, tai puiki galimybė pamatyti ir susipažinti su unikalaus turinio pasakojimu apie Naftalį Feigenzoną. Rugsėjo mėnesį (renginių proga) bus parengta ir atidaryta N. Feigenzono spaustuvės leidinių paroda iš bibliotekos senų ir retų spaudinių.

Projekto įgyvendinimo metu, planuojama specialiai šiems renginiams sukurti edukaciją, kurios tikslas būtų supažindinti dalyvius su knygos istorija, popieriaus gamyba, restauratoriaus profesiją, jo darbo ypatumus, darbo priemonėmis ir medžiagomis. Studijuoti knygos anatomiją. Ypatingas dėmesys būtų skiriamas pagrindiniam knygą sudarančiam elementui – popieriui, jo vidiniam pasauliui: kas yra plaušas? Ligninas? Kas lemia popieriaus tvirtumą? Kodėl popierius keičia spalvą? Kas yra rūgštys? kodėl popierius sensta? Ar įmanoma sustabdyti senėjimą ir kaip? Kas yra rašalo korozija? Kalbant apie spaustuvės atsiradimo svarbą šiame regione, dalyviams bus siekiama atskleisti įdomų vidinį knygos pasaulį, kuriame nuolat vyksta įvairūs procesai, parodantys, kad knyga yra gyva.

Projekto rezultatas
Planuojama, kad per „Europos Žydų kultūros dienų“ renginius bibliotekoje apsilankys apie 200 dalyvių.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Greta Kėvelaitienė, Vaikų literatūros skyriaus vedėja, el. p. greta.kevelaitiene@pavb.lt, tel. tel. (8 45) 43 56 77

Projektą finansuoja
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

Tarptautinis pasakojimo festivalis SEKAS 2020

Projekto trukmė 2020 04 15–2020 12 15

Projekto pristatymas
Tarptautinis pasakojimo festivalis SEKAS 2020 – tai projektas, siekiantis atkreipti visuomenės dėmesį į seniausią meno formą – istorijų pasakojimą. 2020 metų festivalio tema – „Stiprios ir drąsios“. Kviestiniai festivalio dalyviai profesionaliuose pasakojimuose ieškos įkvėpimo Lietuvos ir Panevėžio krašto istorijoje, atsisukdami į Panevėžio regionui svarbias asmenybes, mūsų istorijos, giminės ir kitas herojes.

Projekto metu planuojamos veiklos
Festivalio programa apima profesionalių pasakotojų pasirodymus, kūrybines dirbtuves, pasakojimo edukacinių renginių ciklą „Pasakojis“ , skirtą vaikams ir jų tėveliams bei istorijų pasakojimo akciją visuomenei. Festivalio programoje numatytos veiklos supažindins plačiąją visuomenę su pasakojimo meno formų įvairove ir plačiomis jo pritaikymo galimybėmis. Kviesime literatūros ir atminties institucijų specialistus semtis patirties integruoti pasakojimo meną ir metodus savo veiklose. Festivalyje pasakojimo pasirodymus surengti bus kviečiami Lietuvos ir užsienio profesionalūs istorijų pasakotojai.

Projekto rezultatas
Pasakojimo festivalio veiklos paskatins istorijų pasakojimo žanro plėtrą Lietuvoje, aktualizuos kultūros vartotojams lietuvių tautosaką (sakmes, padavimus, pasakas) ir literatūrą, leis prisiminti, atpažinti istorijos ir šiandienos herojes. Inspiruos atminties institucijų specialistus naudoti istorijų pasakojimą, kaip įrankį, kalbant apie literatūrą, lavinant mąstymo ir kalbos įgūdžius vaikų ir jaunimo tarpe.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Laima Butkūnienė, Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus projektų koordinatorė el. p. laima.butkuniene@pavb.lt, tel. (8 45) 50 20 38

Projektą finansuoja

LKT_LogotipasNordic culture point logotipas

 

Maža žemėlapyje, didi pasaulyje 2

Projekto trukmė: 2020 01 02–2020 12 29

Projekto pristatymas
Šiuo tęstiniu projektu biblioteka siekia išryškinti Lietuvą garsinančių Panevėžio regiono menininkų kūrybą, per novatorišką formą ieškoti skirtingų meno šakų sintezės ir bendradarbiavimo.

Projekto metu planuojamos veiklos

Projekte numatomi trys pagrindiniai, tarpusavyje derantys ar net susiliejantys renginių ciklai: literatūros, dailės ir muzikos bei vienas didelis jungtinis renginys, apimantis daug skirtingų meno šakų ir veiklų, aktyviai įtraukiantis kūrėjus ir bendruomenės narius.

•   Literatūros ciklas apims literatūrinius minėjimus; susitikimus su Lietuvoje ir pasaulyje pamėgtais Panevėžio regiono rašytojais.
•   Dailės ciklas „Garsūs Panevėžio regiono menininkai“ apims tris profesionalias personalines tapybos parodas bei 2 fotografijų parodas.
•   Muzikos ciklas kvies garsius Panevėžio regiono klasikinės ir populiariosios muzikos atlikėjus.

Projektą karūnuos iš Biržų kilusio, pasaulinę šlovę pelniusio menininko Jono Meko atminimui skirtas renginys „Jono Meko gyvenimo džiazas“.

Numatomas projekto rezultatas
Ši veiklų visuma prisidės prie žinių apie Panevėžio regiono istoriją ir garsius jo žmones populiarinimo, krašto įvaizdžio kėlimo, įtvirtinant jį kaip svarbų ir kultūriškai aktyvų ne tik šalies mastu, bet ir užsienyje. Platus renginių spektras pritrauks skirtingomis meno sritimis besidominčius žmones, skatins tarpdisciplininį bendradarbiavimą, augins pasididžiavimą savo krašto menininkais.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Skirmantė Karpavičienė,
Kultūrinių renginių ir leidybos skyriaus vedėja,
el. p. skirmante.karpaviciene@pavb.lt, tel. (8 45) 50 16 48

Projektą finansuoja

Panevezio-miesto-savivaldybeLKT_Logotipas

Jubiliejai po Melpomenės ženklu

Projekto trukmė: 2020 03 01–2020 12 27

Projekto pristatymas
Projektas „Jubiliejai po Melpomenės ženklu“ – tai  Panevėžio dramos teatro įkūrimo 80-mečio bei teatro kūrėjų – Vaclovo Blėdžio (1920–1999), Alberto Stepankos (1920–1998), Vyganto Kosmausko (1960–2001) – jubiliejinių sukakčių paminėjimas, surengiant šias sukaktis pažyminčius renginius, kurie skatins suprasti šių asmenybių reikšmę mūsų dienų gyvenimui bei prisiminti teatro istoriją.

Projekto metu planuojamos veiklos
Sukakčių minėjimo renginiams numatoma: surinkti su teatro ir kino aktoriumi išlikusius filmuotus kadrus ir sumontuoti edukacinį pažintinį filmą, atskleidžiantį aktoriaus V. Blėdžio gyvenimą ir kūrybą, išeksponuoti parodą; bendradarbiaujant su kraštotyros muziejumi surengti dailininko-scenografo A. Stepankos darbų retrospektyvinę parodą; dailininko-senografo V. Kosmausko plakatus pristatyti Panevėžio J. Miltinio dramos teatro erdvėse.

Projekto rezultatas
Projekto įgyvendinimo metu bus paminėtos Panevėžio dramos teatro ir jo asmenybių jubiliejinės sukaktys, teatro istorija ir kūrėjai pristatyti miesto bendruomenei. Surengtuose kultūriniuose renginiuose bus aktualinamas į UNESCO Lietuvos nacionalinį registrą įtrauktas mieste saugomas kultūrinis paveldas, ugdomas kultūrinis tapatumas, puoselėjama atmintis. Renginiai, skirti legendinio teatro asmenybių sukaktims paminėti, įsilies į bendrą jubiliejinių renginių paminėjimo kontekstą mieste.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Angelė Mikelinskaitė, Juozo Miltinio palikimo studijų centro vyr. bibliotekininkė, el.p. miltinis@pavb.lt, tel. +370 616 19 168

Projektą finansuoja

Panevezio-miesto-savivaldybe

XIII konferencija, skirta Baltijos keliui ir Juodojo kaspino dienai atminti. Nepriklausomybės atkūrimui – 30

Projekto trukmė: 2020 02 01–2020 12 29

Projekto pristatymas
Tai – gyvosios istorijos konferencija, kasmet rengiama Juodojo kaspino ir Baltijos kelio dienai paminėti. Partneris – Panevėžio kraštotyros muziejus.

Pasirinkta inovatyvi konferencijos struktūra: I dalis vyksta ne tradicinėje konferencijų salėje, o paskutiniojo tarpukario Lietuvos užsienio reikalų ministro Juozo Urbšio, kuris baigė Juozo Balčikonio gimnaziją (tuomet Vyrų realinę), tėviškės sodyboje, Čiūrų k., kur atvykusieji į konferenciją turi galimybę susipažinti su nuolatine ekspozicija Lietuvos diplomato,  vertėjo gyvenimu ir veikla. Konferencijos dieną norintiems dalyvauti sudaroma galimybė atvykti į J. Urbšio tėviškę.

Antroji konferencijos dalis vyksta Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos konferencijų salėje, kur skaitomi pranešimai naujosios istorijos temomis. Po jų vyksta diskusijos.

Projekto metu planuojamos veiklos
2020 metais rugpjūčio mėnesį  vyks jau tryliktoji konferencija. Konferenciją pradės dainų autorius ir atlikėjas Povilas Girdenis. Programoje –patriotiškumo, pilietiškumo motyvas, akcentuojant, jog menas ir kultūra yra neatsiejami nuo tautos minties brendimo, savimonės ir istorinės atminties. Renginį ves profesionalus aktorius, Scenos Kryžiaus kavalierius Albinas Kėleris. Pranešimus skaitys istorikai, Nepriklausomybės Atkūrimo akto signatarai, žinomi Lietuvoje valstybininkai, visuomenininkai.

Naujovė – bus surengta Baltijos šalių kardelių paroda, į kurią pakviesti žymiausieji „Baltijos kelio gėlės“ selekcinininkai ir augintojai. Jos atidarymas bus pirmasis visų renginių ciklo, skirto Baltijos kelio ir Juodojo kaspino paminėjimui. Paroda veiks 3 dienas.

Projekto rezultatas
Pasitelkiant istorikus, mokslininkus, įvairų sričių menininkus ir naujausiąja Lietuvos istorija besidominčią visuomenę, rugpjūčio 23-iąją, Baltijos kelio dieną, bus paminėta reikšminga Lietuvos valstybei data. Konferencijoje paskelbti pranešimai bus paskleisti internetinėje erdvėje, darant juos plačiau prieinamus Lietuvos naująja istorija besidominčiai visuomenei.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Arnoldas Simėnas, Kultūrinių renginių ir leidybos skyriaus kultūrinių renginių organizatorius, el.p. arnoldas.simenas@pavb.lt, tel. +370  688 75 727.

Projektą finansuoja

Panevezio-miesto-savivaldybe

Momentai ir monumentai: senųjų spaudinių lobyno ir rašytojos Gabrielės Petkevičaitės-Bitės memorialinės aplinkos atradimo scenarijai naujoje bibliotekos ekspozicijoje

Projekto trukmė: 2019 12 20–2020 06 01
II etapas

Projekto pristatymas
Projekto tikslas – atverti visuomenei Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekos senųjų spaudinių lobyną ir įprasminti rašytojos, visuomenės veikėjos, pirmosios Steigiamojo Seimo pirmininkės Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimą inovatyvioje ekspozicijoje, sukuriant patrauklų interaktyvų edukacinį turinį naujoms lankytojų grupėms pritraukti.

Projekto metu planuojamos veiklos
Numatoma įrengti inovatyvią ekspoziciją, atspindinčią dvi temas: bibliotekoje saugomų senųjų spaudinių lobyną ir rašytojos Gabrielės Petkevičaitės-Bitės memorialinę aplinką. Ekspozicijoje bus integruotas skaitmeninis, susietas su e-paveldu kultūros paveldo turinys, kuris bus naudojamas įgyvendinant  edukacines veiklas ir integruotas pamokas bibliotekoje. Ekspozicijos išpildymas bus paremtas vizualiais, potyriminiais, žaidybiniais sprendimais, šviesos, vaizdo, garso instaliacijomis. Ekspozicija bus prieinama lietuvių ir anglų kalbomis, pritaikyta regos negalią turintiems asmenims.

Numatomas projekto rezultatas
Įrengta originali, estetiška, inovatyviomis technologijomis ir meniniais sprendimais grįsta ekspozicija, kurianti ilgalaikį poveikį visuomenei. Planuojamos ekskursijos, edukacijos, integruotos pamokos įvairiomis temomis: knygnešiai, spaudos draudimas, knygos ženklai, spausdinimo, iliustravimo ir knygrišybos menas, rašytojos G. Petkevičaitės-Bitės veikla, kūryba, lietuvių kalba, tautiškumo ženklai ir kt.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Audronė Palionienė, direktorės pavaduotoja kultūrinei veiklai, el. p., audrone.palioniene@pavb.lt, tel. (8 45) 58 25 40

Projektą finansuoja

LKT_Logotipas

Veiklios mamos Panevėžyje

Projekto trukmė 2020 09 03–2020 12 17

Projekto pristatymas
Užtikrinti mamų, esančių motinystės atostogose socializaciją ir užimtumą, įtraukti į bendruomeninę veiklą pasiūlant joms kokybiškas paslaugas ir profesionalias žinias, emocinę gerovę, sveiką gyvenseną ir bendradarbiavimą skatinančius susitikimus-užsiėmimus.

Projekto metu planuojamos veiklos
Kiekvieną ketvirtadienį mamos su vaikais bus kviečiamos į biblioteką susitikti ir kalbėtis įvairiais vaikų auginimo ir priežiūros klausimais. Į susitikimus atvyks įvairių sričių specialistai. Bus kalbama apie vaikų adaptaciją darželyje, vaikų ligas, imunitetą ir natūralias stiprinančias priemones, vaistažoles ir kt. Kalbėsime apie moters vaidmenis gyvenime ir kaip visa tai suderinti, kaip sėkmingai grįžti į darbo rinką po motinystės atostogų.

Kalbėsime apie skaitymo svarbą vaikų raidai ir kodėl būtina kuo anksčiau pradėti skaityti, kaip mes turime tai daryti, kad skaitymas būtų išties įdomus, prasmingas ir efektyvus; bus pristatomi abėcėlės mokymosi metodai. IBBY (ang. International Board on books for Young People, liet. Tarptautinė vaikų knygos taryba) specialistai išmokys skaityti vis populiarėjančias paveikslėlių knygas, bei terapines pasakas taikant biblioterapijos metodą. Apie vaikų emocinę gerovę ir emocinio intelekto ugdymą, vaikų amžiaus tarpsnius, šeimos svarbą ir pasikeitusius prioritetus gimus vaikeliui, tėčio vaidmenį, mamos emocinę būklę šeimos gerovei kalbės šių sričių specialistai profesionalai, psichologai, edukologai ir kt. Paskutinis susitikimas suburs miesto įstaigas bendrumo šventei, kur bus pristatomos įvairios laisvalaikio praleidimo formos, pramogos, ugdymo vietos mūsų mieste.

Projekto rezultatas
Įgyvendinus 2020-ųjų metų projektą veiklose dalyvaus apie 320 mamų. Projekto pasisekimo atveju planuojama, kad programa bus vykdoma ir 2021 metais tęsiant aktualias, mamoms reikalingas temas.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Greta Kėvelaitienė, Vaikų literatūros skyriaus vedėja, el. p. greta.kevelaitiene@pavb.lt, tel. tel. (8 45) 43 56 77

Projektą finansuoja

Panevezio-miesto-savivaldybe

Biblioteka arčiau tavęs

Projekto trukmė: 2020 01 02–2020 12 20

Projekto pristatymas
Projekto metu biblioteka numato sukurti mobiliąją aplikaciją, sujungsiančią vienuolika Panevėžio ir Utenos regione veikiančių bibliotekų (toliau – Bibliotekų) į virtualų bibliotekų ir vartotojų tinklą. Šį tinklą sudarys visos regione veikiančios Bibliotekos ir jų filialai, kuriems programėlėje bus sukurtos atskiros virtualios aplinkos. Vartotojui programėlėje pasirinkus vieną iš bibliotekų jis bus nukreipiamas į būtent tai bibliotekai sukurtą virtualią aplinką, kurioje bus galimybė matyti artimiausius renginius, visas teikiamas paslaugas bei kitą vartotojui aktualią informaciją. Mobili programėlė ne tik sutrumpins vartotojo informacijos paieškos kelią, tačiau padės išspręsti ir kitą šiandien aktualią regiono bibliotekų, turinčių statiškas informacines svetaines problemą – suteiks bibliotekoms galimybę patraukliai ištransliuoti informaciją.

Projekto metu planuojamos veiklos
1. Sukurti programą, sujungsiančią Panevėžio ir Utenos teritorijoje veikiančias bibliotekas į virtualų tinklą.
2. Naudojant GPS technologiją užtikrinti vartotojo buvimo vietos ir programėlės ryšį.
3. Užtikrinti netrikdomą programėlės veikimą (numatyti programėlės priežiūros darbus, apmokyti naudotis programėle bibliotekos darbuotojus, teikti konsultacijas vartotojams).
4. Užtikrinti nenutrūkstamą komunikaciją apie naują paslaugą (pasitelkus skirtingus komunikacijos kanalus skelbti informaciją apie paslaugą, analizuoti grįžtamąjį ryšį).

Projekto rezultatas
Sukurta inovatyvi mobili aplikacija Panevėžio ir Utenos teritorijoje veikiančių bibliotekų vartotojams.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje Toma Apynytė-Kirslienė, vyr. bibliotekininkė, el.p. toma.apynyte-kirsliene@pavb.lt , tel. (8 45) 50 20 36

Projektą finansuoja

LKT_Logotipas

Įgūdžių laboratorija: Panevėžio miesto jaunimo kompetencijų stiprinimas

Projekto trukmė: 2019 06–2020 10 30

Projektas, įgyvendinamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto pristatymas
Tai projektas, siekiantis padėti socialinę atskirtį patiriančiam jaunimui ugdytis kompetencijas reikalingas ateities darbo rinkai, padedančias lengviau integruotis į gyvenamąją aplinką ir bendraamžių grupes, skatinantis įvairių pažiūrų, subkultūrų ir socialinės padėties Panevėžio miesto jaunimo savirealizacijos galimybes, suteikiantis erdvę burtis prasmingam laisvalaikiui bibliotekoje – neįpareigojančioje aplinkoje.

Projekto metu planuojamos veiklos
Bus organizuojami kompiuterinio raštingumo, darbo su kompiuterinėmis programomis mokymai, komandinio darbo, viešo kalbėjimo užsiėmimai, lyderystės, savireklamos, maketavimo, laiko planavimo ir kitos apklausoje nurodytos veiklos, didinančios asmens motyvaciją ir konkurencingumą darbo rinkoje. Į projekto vykdymą bus siekiama įtraukti ir miesto bendruomenę, kuriamas bendradarbiavimo tinklas.

Numatomas projekto rezultatas
Projekto metu jaunimui ir miesto bendruomenei bus sudaromos galimybės mokytis ir naudotis bibliotekoje įkurta „Virtualios grafikos studija“, kurioje lankytojams bus vedamos įvairios edukacinės programos, pažintinės veiklos, bus siekiama mažinti jaunuolių socialinę atskirtį per organizuojamas kompetencijų ugdymo, savirealizacijos veiklas.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Malvina Zimblienė, Renginių ir leidybos skyriaus kultūrinės veiklos vadybininkė,
el. paštas malvina.zimbliene@pavb.lt.

Projektą finansuoja:

PVVG ir ES logo

Naujųjų medijų laboratorija: 2020

Projekto trukmė: 2020 04 01–2020 12 31

Projekto pristatymas
Projektas įvairių meninių, kūrybinių veiklų pagalba mokys jaunimą kūrybiško mąstymo, komandinio darbo, gilins supratimą apie meną, technologijas ir ryšį tarp jų. Vienas iš pagrindinių projekto uždavinių yra paneigti vis dar klestintį stereotipą, kad menai ir technologijos yra nesuderinami tarpusavyje.

Projekto metu planuojamos veiklos
Projekto metu bus organizuojami mokymai vaikams ir jaunimui ugdantys įvairias menines kompetencijas šiomis temomis: 3D objektų kūrimo ir jų spausdinimas, fotografijos mokymai, piešimo ir tapybos pagrindų mokymai, grafinio dizaino mokymai, kūrybinio programavimo mokymai. Įvairiomis meninėmis veiklomis bus skatinama vaikų ir jaunimo savirealizacija, ugdomos socialinės ir komandinio darbo kompetencijos, stiprinamas bendruomeniškumas siekiant emocinės gerovės per saugios aplinkos ir palaikymo kultūros sukūrimą veiklų ir užsiėmimų metu. Bus vystomas bendruomeniškumas įtraukiant į projektą mieste veikiančias su jaunimu ir vaikais dirbančias organizacijas ir institucijas.

Projekto rezultatas
Projektas leis jaunuoliams susipažinti su skirtingomis meno sritimis, naujomis kūrybinėmis technologijų galimybėmis, parodys, kad kultūrinis gyvenimas gali būti įdomus, įtraukiantis, įrodys jog technologijos ir menas yra tarpusavyje suderinami, paskatins ir toliau domėtis miesto kultūra ir meno veiklomis. Apimdamas daug skirtingų sričių ir veiklų, projektas paskatins glaudų bendradarbiavimą tarp mokslo, meno, verslo ir žiniasklaidos institucijų. Projektas bus išsamiai pristatomas socialiniuose tinkluose, regiono spaudoje ir prisidės prie bibliotekos bei miesto vardo garsinimo. 

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Giedrius Zaura, tinklo administratorius, virtualios grafikos studijos koordinatorius, el. p giedrius.zaura@pavb.lt, tel. +370 670 45 558

Projektą finansuoja:

Panevezio-miesto-savivaldybe

IX Lietuvos moksleivių ir jaunimo dainuojamosios poezijos festivalis-konkursas ,,Mano senas drauge…“, skirtas Elenai Mezginaitei atminti

Projekto trukmė: 2020 04 01–2021 06 30

Projekto pristatymas
Vienas esminių festivalio leitmotyvų – žinia jaunimui apie Elenos Mezginaitės kūrybos savitumą, priminimas apie iškiliausią Aukštaitijos regiono poetę, kritikų vertinamą kaip europinio lygio poezijos kūrėją. Projektas skatina moksleivius domėtis poezija, mokytis ją skaityti, pajusti dvasinį pasitenkinimą, kuriant bendrą produktą kartu su žodžio meistru, ugdo pagarbą partnerio kūrybai, autorystei.

Projekto metu planuojamos veiklos
Projekto dalyviams – jauniesiems dainų autoriams ir atlikėjams suteikiama galimybė pasidalinti savo kūryba, pateikti individualią poezijos muzikinę interpretaciją plačiajai auditorijai. Iki projekto festivalio savanoriams bus surengtas asociacijos LATGA edukacinis užsiėmimas apie autorių teises, pagarbą intelektinei nuosavybei ir nepakantumą neteisėtam jos naudojimui. Festivalis susideda iš dviejų dalių: visų dainų autorių ir atlikėjų konkursinis koncertas; laureatų koncertas. Laureatų koncertas bus transliuojamas internetu live stream metodu per festivalio facebook paskyrą. Po renginių bus sukurtas filmas apie laureatų koncertą, kuris plačiajai visuomenei bus prieinamas internetu.

Projekto rezultatas
Jaunųjų meno kūrėjų ugdymas, vaikų ir jaunimo saviraiškos kultūrinėje, meninėje veikloje skatinimas per dainuojamosios poezijos žanrą ir žymiausios Aukštaitijos poetės Elenos Mezginaitės bei kitų poetų kūrybą. Lietuvių poezijos populiarinimas, mokymas išgirsti lietuvių kalbos skambesį, meilės savo kalbai ugdymas.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Arnoldas Simėnas, kultūrinių renginių organizatorius, el.p. arnoldas.simenas@pavb.lt, tel. (8 45) 46 55 65

Projektą finansuoja

Lietuvos Respublikos Kultūros taryba

Jaunųjų kūrėjų galimybių tribūna NEVĖŽIS

Projekto trukmė: 2020 01 02–2020 12 29

Projekto pristatymas
Jaunųjų kūrėjų galimybių tribūna „Nevėžis“ – tai aštuntus metus vykstantis, vienas stipriausių Panevėžio regiono kuriantį jaunimą telkiančių projektų. Per minimus metus projekte dalyvavo daugiau nei 500 moksleivių, apie 30 proc. jų – kelis metus iš eilės. Idėja – visiems sudaryti galimybes ar išprovokuoti išbandyti kūrybines galias yra novatoriška, gilias visuomenės problemas sprendžianti meniniu ugdymu.

Projekto metu planuojamos veiklos
1. Įtraukti įvairaus profilio mokyklų pedagogus į misijos „pastebėk kuriantį” vykdymą.
2. Sudaryti saviraiškos sąlygas polinkį kūrybai turintiems mokiniams, įtraukti į kūrybinę veiklą ne tik dėl socialinės atskirties, negalios, geografinio nutolimo ar pan. nedalyvaujančius joje, bet ir dėl psichologinių savybių užsisklendusius mokinius, „vienišius“ kūrėjus (apie 100 moksleivių).
3. Surengti 3 kūrybines dirbtuves kuriantiems mokiniams ir pedagogams.
4. Išleisti 12 ,,Nevėžio” atlankų krašto dienraštyje „Sekundė“ ir parengti 12 ,,Nevėžio” puslapių portaluose – AINA ir JP.
5. Išleisti 15 jaunųjų kūrybos puslapių regiono miestų (Biržų, Pasvalio, Kupiškio, Rokiškio, Anykščių) tradiciniuose laikraščiuose.
6. Parengti ir išspausdinti, ,,Jaunųjų kūrėjų almanachą 2018″ (Tiražas 300 egz.).
7. Surengti almanacho pristatymo ir ,,SIDABRINIO NEVĖŽIO” skulptūrėlių įteikimo renginį, kaip pagarbos jauno žmogaus kūrybinėms pastangoms ženklas. Išplėsti misijos „pastebėk kuriantį“ vykdytojų ratą, pasitelkiant projekto „ambasadorius“ regiono bibliotekose, aktyviausiose mokyklose, žiniasklaidos priemonėse, skatinti įvairių gyvenimo sričių atstovų bendradarbiavimą.

Projekto rezultatas
Jaunųjų meno kūrėjų ugdymas, vaikų ir jaunimo saviraiškos kūrybinėje veikloje skatinimas, skaitymo skatinimas, ypač lietuvių autorių kūrybos, populiarinimas, mokymas išgirsti lietuvių kalbos skambesį, meilės savo kalbai ugdymas.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Arnoldas Simėnas, kultūrinių renginių organizatorius, el.p. arnoldas.simenas@pavb.lt, tel. (8 45) 46 55 65

Projektą finansuoja

LKT_LogotipasPanevezio-miesto-savivaldybe

SAULĖ IR VĖJAS. Tikras išsigelbėjimas

Projekto trukmė 2020 05 01–2020 09 30

Projekto pristatymas
Projekto tikslas – užtikrinti vaikų vasaros užimtumą prasminga veikla, pasiūlant vaikams kokybiškas kūrybiškumą per skaitymą ugdančias paslaugas, ekologijos temą nagrinėjančias edukacijas ir pažintinius susitikimus. Siekiama supažindinti vaikus su gamtos apsaugos temomis, organizuojant įdomių objektų lankymą, pasiūlant išbandyti rūšiavimo, gamtos saugojimo veiklas.

Projekto metu planuojamos veiklos
Vasaros stovyklos atidarymo renginys ir leidinių parodos „Kas, kur ir kaip gamtoje?“ pristatymas vyks liepos 1 d. Paroda veiks visą vasarą. Liepos mėnesį projekto dalyviai bus pakviesti dalyvauti įvairiose veiklose. Kino centre „Garsas“ vyks filmo ekologine tema  peržiūra ir aptarimas. Vaikų lauks įdomi pažintis su viena iš ekologiškiausių Panevėžio įmonių „Asistemos“, kurioje jie pamatys elektromobilius, saulės jėgaines ir pan. Stovyklos dalyviai apsilankys ekologiškame viešbutyje „Romantic“, turintį žaliojo rakto programos sertifikatą. Bus organizuojamos kelionės dviračiais: mieste, į Nevėžninkų kaime esančią nuotekų valymo stotį. Stovyklautojai prisidės prie gerų darbų gamtai: bus statomas vabalėlių „viešbutis“, tvarkoma pasirinkta teritorija, žaidimo forma bus mokomasi rūšiuoti atliekas prieš tai aplankius Panevėžio regioninį sąvartyną. Vaikus kvies vitamino D gamybos ir Vėjo malūnų kūrybinės dirbtuvės. Projekto dalyviai taps meno kūrėjais –  parko teritorijoje kurs „Žemės“ meno kūrinius, dalyvaus plenere žemės meno tema Galerijoje „Pamatai“. Numatyta  kelionė į saulės modulių gamyklą Šiauliuose, „Saulės mieste“. Stovyklos užbaigimo renginys vyks Pagėgių seniūnijoje, didžiausiame 30 vėjo jėgainių parke Lietuvoje. Bus parengta keliaujanti fotografijų paroda apie draugiškus gamtai Panevėžio  žmones, jų pasiekimus, stovyklos akimirkas.

Projekto rezultatas
Įgyvendinus 2020-ųjų metų vasaros projektą „SAULĖ IR VĖJAS. Tikras išsigelbėjimas“ projekto veiklomis pasinaudos per 300 Panevėžio miesto bendrojo ugdymo mokyklų, „Šviesos“ specialiojo ugdymo centro auklėtinių.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Greta Kėvelaitienė, Vaikų literatūros skyriaus vedėja, el. p. greta.kevelaitiene@pavb.lt, tel. tel. (8 45) 43 56 77

Projektą finansuoja

Panevezio-miesto-savivaldybe

Žalia – pati saugiausia spalva

Projekto trukmė: 2020 04 01–2020 07 01

Projekto pristatymas
Projekto tikslas – užtikrinti aplinkosaugos temų sklaidą vaikams, didinti užimtumą prasminga veikla, pasiūlant vaikams kokybiškas kūrybiškumą per skaitymą ugdančias paslaugas. Vaikai bus supažindinti su aplinkosaugos veiklomis, inicijuojant prisidėjimą prie miesto erdvių gražinimo ir organizuojant susipažinimą su aplinkosaugos objektais, bei susitikimą su Selemonu Paltanavičiumi.

Projekto metu planuojamos veiklos
Leidinių apie aplinkos saugojimą, ir saugojimo prevenciją bus pristatoma tarptautinę aplinkosaugos diena- birželio 5 d. Paroda Bibliotekos vaikų literatūros skyriuje veiks visą vasarą. Numatomos edukacinės veiklos Panevėžio gamtos mokykloje- vaikams bus pristatomos Panevėžio gamtos mokyklos edukacijos, kurių metu dalyviai aplankys „Gyvūnėlių sodą“, susipažins su mokyklos edukacinėmis aplinkosauginėmis erdvėmis, kalbėsis apie žmogaus atsakomybę saugant gamtą ir aplinką, aiškinsis taupaus ir tausojančio vartojimo svarbą, atliekų rūšiavimo naudą, susipažins su perdirbimo ir rūšiavimo simboliais. Kino centre „Garsas“ sužinos ar kino žiūrovai turi galimybę rūšiuoti ir ar tai daro atsakingai. Lankantis įstaigoje bus parinktas filmas nagrinėjantis aplinkosaugos temą ir vaikai po jo peržiūrės kartu su koordinatore jį aptars. Vaikai, kaip niekas kitas, žino kurios miesto vietos galėtų būti tvarkingesnės ir gražesnės. Atsižvelgiant į jų norus bus išrinkta viena miesto vieta ir vaikai surinks ir išrūšiuos teritorijoje rastas atliekas, grėbs lapus ar kitas organines atliekas. Projekto dalyviai kartu su Panevėžio dailės mokyklos mokytojais Panevėžio Skaistakalnio parke iš gamtos dovanų (kankorėžių, šakų, lapų ir t.t) kurs gamtos paveikslus ant grindinio, juos fotografuos. Sukurti ornamentai džiugins ir miesto gyventojus. Projekto veiklas vainikuos kelionė Kurtuvėnų  regioninį parką, ten yra Juodlės ežero 4,5 km. ilgio pažintinis takas. Būdami regioniniame parke vaikai iš arti susipažins su ten augančiais augalais, sužinos apie regioninio parko veiklą ir kodėl jie mums yra svarbūs. Parke jų lauks susitikimas su knygų autoriumi, gamtos mylėtoju ir puoselėtoju Selemonu Paltanavičiumi.

Projekto rezultatas
Įgyvendinus 2020-ųjų metų aplinkosaugos švietimo projektą „Žalia – pati saugiausia spalva“, projekto veiklomis pasinaudos per 210 Panevėžio miesto bendrojo ugdymo mokyklų auklėtinių.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Greta Kėvelaitienė, Vaikų literatūros skyriaus vedėja, el. p. greta.kevelaitiene@pavb.lt, tel. tel. (8 45) 43 56 77

Projektą finansuoja

Panevezio-miesto-savivaldybe

2019 m. įgyvendinti projektai

Tarptautinė kvalifikacija novatoriškoms bibliotekų idėjoms 2

Projekto trukmė: 2016–2019 m.

Projekto pristatymas
Projekto tikslas – išplėsti Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje vartotojų neformalųjį ugdymą skatinančių edukacinių paslaugų spektrą, panaudojant pažangių ES šalių bibliotekų patirtį ir skatinti bibliotekos darbuotojus siekti tarptautinės kvalifikacijos edukacinių medijų raštingumo srityje.

Projekto metu planuojamos veiklos
Skirtingose bibliotekinėse veiklose dirbantys PAVB darbuotojai 2017–2019 m. sieks tarptautinės kvalifikacijos darbo stebėjimo vizituose pažangiose Vokietijos Kelno viešojoje bibliotekoje, Rijekos viešojoje bibliotekoje Kroatijoje ir Amsterdamo viešojoje bibliotekoje Olandijoje bei individualiai susipažins su vartotojams organizuojamomis edukacinėmis programomis, paremtomis šiuolaikinėmis IT, sėkmingais įvairioms bendruomenių grupėms įgyvendinamais kūrybiškumą, skaitymą, mokymąsi skatinančiais projektais, įgys praktinių įgūdžių, padedančių gerinti skaitytojų aptarnavimo kokybę, perims skaitytojų mokymų patirtį.

Numatomas projekto rezultatas
PAVB skaitytojams bus kuriamos naujos inovatyvios edukacinės programos įvairioms vartotojų grupėms (šeimoms, neįgaliesiems, socialinėje atskirtyje esantiems asmenims ir kt.), vyks gerosios patirties perdavimo renginiai regiono viešosioms bibliotekoms, bus tęsiamas tarptautinis profesinis bendradarbiavimas su pažangiomis užsienio bibliotekomis.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Laima Butkūnienė, Regiono bibliotekų strateginės veiklos skyriaus projektų koordinatorė, el. p. laima.butkuniene@pavb.lt, tel. (8 45) 50 20 38

Projektą finansuoja
Švietimo mainų paramos fondo Erasmus+ programa
Švietimo mainų paramos fondas

Literatūros ir kino dienos bibliotekoje, X

Projekto trukmė: 2019 02 01–2019 12 20

Projekto pristatymas
Tai tęstinis bibliotekos vykdomas skaitymo skatinimo projektas, skirtas visoms gyventojų amžiaus ir socialinėms grupėms. Juo per literatūrą ir meninius bei dokumentinius filmus siekiama populiarinti įvairių meno sričių Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatų kūrybą, skatinti gyventojų nacionalinės literatūros skaitymą ir domėjimąsi vertingomis lietuvių autorių knygomis.

Projekto metu planuojamos veiklos
Projektas susideda iš trijų renginių ciklų – pavasarį ir rudenį rengiamų kūrybos vakarų, skirtų Nacionaline premija apdovanotiems rašytojams. Vasarą organizuojamų „Literatūros ir kino“ ketvirtadienių, kuriuose vyksta naujų knygų sutiktuvės, meninių ar dokumentinių filmų peržiūros bei diskusijos, skirtos įvairių meno sričių Nacionalinės premijos laureatų kūrybos populiarinimui. Naujovė 2019 metų projekte – interaktyviai sprendžiamų kryžiažodžių sudarymas Valstybės kultūros ir meno premijų laureatų kūrybai populiarinti ir dalyviams pritraukti. Kryžiažodžiai bus prieinami bibliotekos internetinėje svetainėje.

Projekto rezultatas
Užtikrinama iškilių Lietuvos meno kūrėjų kūrybos sklaida Panevėžio regiono bibliotekose ir sudaroma galimybė regiono gyventojams gyvai pažinti Valstybės kultūros ir meno premijomis apdovanotus, kultūrai ir menui nusipelniusius asmenis.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Laima Butkūnienė, Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus projektų koordinatorė
el. p.laima.butkuniene@pavb.lt, tel. (8 45) 50 16 49

Projektą finansuoja

LTK_Logotipas Panevezio-miesto-savivaldybe logo

Jaunųjų kūrėjų galimybių tribūna NEVĖŽIS

Projekto trukmė: 2019 01 02–2019 12 30

Projekto pristatymas
Jaunųjų literatūros kūrėjų tribūna ,,Nevėžis“ – tęstinis projektas. Kartą per mėnesį  krašto dienraštyje ,,Sekundė“ skiriamas atlankas „Nevėžis“ jaunųjų literatų kūrybai, kuris įkeliamas ir į internetinius portalus AINA, JP, išplatinamas partnerių svetainėse. 2019 metais bus parengtas ir išleistas regiono jaunųjų literatų ir iliustruotojų kūrybos specialaus dizaino almanachas. Jį iliustruoja projekto partnerių –Panevėžio dailės mokyklos ir Panevėžio menų gimnazijos – vyresniųjų klasių jaunieji dailininkai. Naujovė – 2019 metų projekte kaip iliustruotojai dalyvaus ir jaunieji fotografai. Atskiroje iškilmingoje ceremonijoje iš kelių pretendentų atrinktiems nominantams, jaunajam literatui ir iliustruotojui, bus įteiktas metų apdovanojimas – skulptoriaus Vytauto Tallat-Kelpšos specialiai sukurtos statulėlės ,,SIDABRINIS NEVĖŽIS“, kitas nominacijas žymintys prizai „Sidabriniams Nevėžiukams“. Šiame Metų renginyje bus pristatomas ir septintasis „Jaunųjų kūrėjų almanachas”.

Projekto metu planuojamos veiklos
Įtraukti įvairaus profilio mokyklų pedagogus į misijos „pastebėk kuriantį” vykdymą; sudaryti sąlygas turintiems polinkį kūrybai mokiniams saviraiškai, kuriant išliekamąją  edukacinę vertę turintį produktą – metų almanachą; įtraukti į kūrybinę veiklą ne tik dėl socialinės atskirties, negalios, geografinio nutolimo ar pan. nedalyvaujančius joje, bet ir dėl psichologinių savybių užsisklendusius mokinius, „vienišius“ kūrėjus; mokyti jaunuosius kūrėjus rasti tinkamiausius žodžius minčiai išreikšti, branginti rašomą žodį, be įkyrios didaktikos, naudojant jų kūrybą ir profesionaliosios kūrybos pavyzdžius, suvokti meną, skatinti skaityti didžiąją literatūrą.

Projekto rezultatas
Sutelkti Panevėžio regiono įvairių meno sričių moksleiviją į bendruomenę, kurios veiklos bendras vardiklis būtų menas ir kultūra, motyvuotas požiūris į dvasinį tobulėjimą, asmenybės kūrybiškumą, pagarbą autoriniam darbui:
– 12 atlankų „Nevėžis“ Panevėžio krašto dienraštyje „Sekundė“,
– leidinys „Jaunųjų kūrėjų almanachas 2019“.

Ilgainiui projektas taps vienu iš svarbiausių veiksnių, įtakojančių Panevėžio jaunimo kultūrą. 2019 metais bus paskatinti literatūrinei kūrybai apie 80-90, iliustravimo menui – apie 40 moksleivių.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Arnoldas Simėnas, Kultūrinių renginių ir leidybos skyriaus kultūrinių renginių organizatorius,
el.p. arnoldas.simenas@pavb.lt, tel. (8 45) 46 55 65

Projektą finansuoja

LTK_Logotipas Panevėžio miesto savivaldybė

Stalo žaidimo „Kelionė į devintą stotį“ kūrimas

Projekto trukmė: 2019 02 01–2019 11 15

Projekto pristatymas
2019-aisiais metais, minint Pasaulio lietuvių metus, Bibliotekos vaikų literatūros skyrius inicijuoja projektą „Stalo žaidimo „Kelionė į devintą stotį“ kūrimas“, skirtą Panevėžio regiono jaunesniojo ir vidutinio mokyklinio amžiaus vaikams. Projekto metu bendradarbiaujant su regiono bibliotekų vaikų literatūros skyriais, kūrybinių industrijų atstovais sukurti papildytos realybės, inovatyvų, originalų ir įdomų stalo žaidimą vaikams, pagrįstą mobilių aplikacijų naudojimu, pritaikytą „Android“ operacinės sistemos mobiliesiems įrenginiams. Mobilioje aplikacijoje, pasitelkus grafinio dizaino elementus, vaizdinę ir garsinę medžiagą bus pateikti įdomiausi klausimai apie pasaulio lietuvius kuriančias ir kūrusius vaikams.

Projekto metu planuojamos veiklos
Bendradarbiaujant su pasaulio lietuvių bendruomene ir mobilių aplikacijų kūrėjais patraukliai pateikti žinias vaikams apie išeivijos literatūrą ir jos kūrėjus.
Panaudojant sukurtą inovatyvų žaidimą dalintis juo su projekte Panevėžio regiono dalyvaujančiomis bibliotekomis ir mokyklomis, nevyriausybinių organizacijų sektoriumi ir kitais partneriais.
Projektu sukurtą interaktyvią edukacinę priemonę kartu su regiono Vaikų literatūros skyrių specialistais pristatyti tokiuose masiniuose renginiuose kaip Vilniaus knygų mugė, „Expo Aukštaitija“, Mokyklų mugė.
Vaikų bibliotekų specialistams ir mokytojams surengti technologinių sprendimų populiarinimo seminarą, supažindinti su inovatyvių paslaugų kūrimu, jų pritaikymu dirbant su vaikais, praplėsti jų kompetenciją ir gebėjimus.

Projekto rezultatas
Nauja interaktyvi paslauga.
Per 1000 vaikų inovatyviais būdais susipažinusių su Pasaulio lietuviais kūrusiais ir kuriančiais vaikams.
Apmokyta 50 specialistų.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Greta Ratkutė, Vaikų literatūros skyriaus vedėja
el. p. greta.ratkute@pavb.lt , tel. (8 45) 43 56 77

Projektą finansuoja

LTK_Logotipas

Fantastiška vasara Panevėžyje

Projekto trukmė: 2019 05 01–2019 09 30

Projekto pristatymas
Atliepiant į Panevėžio miesto bandymą tapti robotikos centru, Bibliotekos vaikų literatūros skyrius inicijuoja projektą „Fantastiška vasara Panevėžyje”, skirtą Panevėžio miesto jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikams, kiekvieną vasarą bibliotekoje ieškantiems įdomių veiklų, o šią vasarą suteiks galimybę kiekvienam pasijausti ateities žmogumi, pafantazuoti, pamatyti fantastiškiausias miesto vietas ir susitikti su robotais.

Planuojamos veiklos
Prasidėjus vasarai vaikai, jų tėveliai, auklėtojai, jaunieji savanoriai, bus pakviesti į projekto pradžios renginį. Jame bibliotekos darbuotojai pristatys vasaros veiklas ir knygų parodą „Pirmyn į fantastišką kelionę!“. Parodoje susirinkusieji galės susipažinti su vaikų vasaros skaitymui atrinktomis fantastikos žanro knygomis.

Birželio–liepos mėnesiais, nuo pirmadienio iki ketvirtadienio, didžiausios Panevėžio vaikų bibliotekos Panevėžio mieste lankytojai bus ugdomi  edukaciniuose kūrybiškumo lavinimo užsiėmimuose. Juose vaikai bus supažindinami su įvairiausiomis fantastikos formomis, ieškos fantastiškiausio vaizduo nuo bažnyčios stogo, gerėsis fantastiškais rezultatais sporto muziejuje „Cido” arenoje, gerėsis fantastišku menustiklo dirbtuvėse „GlassRemis”, o svarbiausia – susitiks su robotikos akademijos atstovais, robotikos klubo nariais ir skaitys knygas robotui vardu Pradžius, kuris gyvena bibliotekoje.

Liepos–rugpjūčio mėnesiais vyks vaikų piešinių paroda, kurioje jie bandys atvaizduoti miesto ateitį. Paroda bus eksponuojama miesto Vaikų literatūros skyriuje.

Projekto rezultatas
Įgyvendinus 2019-ųjų metų vasaros projektą „Fantastiška vasara Panevėžyje“, projekto veiklomis pasinaudos per 300 Panevėžio miesto vaikų iš Aukštaičių ir Centro mikrorajonų bendrojo lavinimo mokyklų.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Greta Ratkutė, Vaikų literatūros skyriaus vedėja
el. p. greta.ratkute@pavb.lt, tel. (8 45) 43 56 77

Projektą finansuoja

Panevėžio miesto savivaldybė

 

Miltinis ir jo teatro ženklai Panevėžyje virtualiai

Projekto trukmė: 2019 01 07–2019 12 20

Projekto pristatymas
Tęsiant modernizuotos Miltinio centro ekspozicijos erdvės švietėjiškų veiklų įgyvendinimą ir atsižvelgiant į šiuolaikinio vartotojo poreikius, projektu siekiama įsigyti interaktyvų, lietimų jautrų multifunkcinį stalą su mobiliu, poziciją bet kokiu kampu galinčiu transformuoti įrenginio stovu bei internetinio turinio naudojimo galimybe ir sukurti interaktyvų edukacinį turinį. Įrenginio privalumas – jo mobilumas – galimybė ne tik naudoti bet kurioje Miltinio namų erdvėje, išvykstamųjų-reprezentacinių renginių metu ar vykdyti išvykstamąsias edukacijas, bet ir sudaryti sąlygas turiniu naudotis regėjimo negalią turintiems asmenims dėl galimybės maksimaliai didinti jame patalpintus vaizdus ir tekstus. Kiekvieno paveikslėlio įkėlimo veiksmas apie objektą susietas ir su garsine informacija, ir su vaizdine informacija.
Tikslas:
Atnaujintos ekspozicijos aktualinimas toliau diegiant inovatyvias ir mobilias technologijas, suteikiant galimybę Miltinio centro lankytojams modernių technologijų pagalba atrasti ir inovatyviai susipažinti su istorinėmis Panevėžio dramos teatro vietomis mieste.
Ugdyti kultūrinį ir istorinį tapatumą.
Vykdyti edukacines išvykas į miesto ir regiono įstaigas ir mokyklas.

Projekto metu planuojamos veiklos
Edukaciniame žaidime-viktorinoje bus naudojami skaitmeninti su teatro istorijos vietomis susiję vaizdai ir įdomiai pateiktas turinys. Edukacijos dalyviai bus supažindinti su istorinėmis Miltinio ir jo teatro vietomis, galės patys jomis apkeliauti interaktyviame stale, o vėliau domėtis iš savo kompiuterių ar mobiliųjų įrenginių. Žaidimo pabaigoje – vedlys į viktoriną pažintinių žinių užtvirtinimui.

Edukacija bus patraukli ne tik inovatyviu turinio pateikimu, bet ir pažintine prasme. Jos privalumas – informacijos pritaikymas tiek jaunesnių, tiek vyresnių klasių moksleiviams. Įrenginys bus laisvai prieinamas tiek individualiai, tiek grupėms, be to tai bus ne tik kultūrinio bei istorinio tapatumo ugdymo vieta, bet ir IT kompetencijų ugdomoji priemonė, susipažinimo su inovatyviomis technologijomis vieta.

Numatomas projekto rezultatas
Įsigyti interaktyvų stalą Miltinio centro edukacinėms veikloms. Interaktyvaus stalo platformoje virtualiai pateikti su Panevėžio teatro istorija susijusias vietas. Sukurti virtualų edukacinį mokomąjį žaidimą

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Angelė Mikelinskaitė, Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vyr. bibliotekininkė, el. p. angele.mikelinskaite@pavb.lt
tel. (8 45) 43 69 89

Projektą finansuoja

LTK_LogotipasPanevezio-miesto-savivaldybe logo


Maža žemėlapyje, didi pasaulyje

Projekto trukmė: 2019 01 03–2019 12 29

Projekto pristatymas
Per beveik jau šimtmetį trunkantį savo veiklos periodą Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka užsitarnavo regiono gyventojų pasitikėjimą kaip kultūrines žmogaus kompetencijas ir kūrybingumą visą gyvenimą ugdanti institucija.
Biblioteka ketina organizuoti renginių ciklą Pasaulio lietuvių metams paminėti, kartu sudarydama galimybę susipažinti su žymiausiomis Lietuvos, Panevėžio krašto diasporos asmenybėmis ir jų kultūriniu palikimu, kurti ryšius su išvykusiais ir dabar aktyviai įvairiose gyvenimo srityse besidarbuojančiais kraštiečiais.

Projekto metu planuojamos veiklos
Projekto renginių ciklą pradės dešimtoji išeivijos rašytojo Kazimiero Barėno literatūrinės premijos jaunajam (iki 35 metų) Lietuvos rašytojui teikimo šventė;
Bibliotekos kraštotyros specialistai parengs dokumentų parodas;
Bus pristatytos 5 solidžios profesionaliojo meno parodos;
Organizuojami 5 literatūros ir knygų pristatymai;
Susitikimai su išeivijos visuomenės veikėjais.

Numatomas projekto rezultatas
Visuomenės dėmesio atkreipimas į lietuvių sukurtą intelektualinį turtą visame pasaulyje;
Tautinės tapatybės ir tautinio identiteto akcentavimas;
Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių lietuvių vienybės jausmo stiprinimas.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Skirmantė Karpavičienė,
Kultūrinių renginių ir leidybos skyriaus vedėja,
el. p. skirmante.karpaviciene@pavb.lt, tel. (8 45) 50 16 48

Projektą finansuoja
Panevezio-miesto-savivaldybe logoLTK_Logotipas1
Aš esu knygos herojus

Projekto trukmė: 2019 03 01–2019 12 20

Projekto pristatymas
Projektas „Aš esu knygos herojus“ yra 2017 metais bibliotekoje sėkmingai įgyvendinto inovatyvaus projekto „Knygomanija” tęsinys, kur jaunieji vartotojai buvo kviečiami per vaizdines priemones perteikti savo mintis apie knygą, kuriant knygų vaizdo anonsus.

Projektu „Aš esu knygos herojus“ siekiama dar daugiau skatinti jaunuosius skaitytojus kurti, suteikti jiems daugiau naudingų darbo su išmaniosiomis technologijomis įgūdžių, taip pat, atskleisti dar neatrastą interaktyvią skaitymo pusę: knygos skaitytoją iš knygos siužeto stebėtojo perkelti į magišką knygos pasaulį ir suteikti jam galimybę pasijusti knygos herojumi.

Projekto metu planuojamos veiklos
Projekto metu biblioteka numato sukurti naują inovatyvią paslaugą, kur vartotojai turės galimybę išmokti naudotis papildyto vaizdo technologija ir programuojant vaizdus galės persikelti į knygos herojų pasaulį. Ši paslauga skirsis iš kitų, nes suteiks galimybę vartotojams atitrūkti nuo kasdienybės ir persikelti į kitokią – knygos aplinką. Projektu siekiama, kad kiekvienas vartotojas, nepriklausomai nuo jo socialinės padėties ir fizinių gebėjimų, galėtų savarankiškai pasinaudoti paslauga, todėl bus užtikrintas nesudėtingas išmaniųjų technologijų ir programos valdymas. Viskas, ką reikės padaryti – išsirinkti skaitymui knygą, atskirti, kokio žanro yra pasirinkta knyga (fantastinė, istorinė, pasaka ir kt.), pasirinkti knygos žanrą išmaniajame ekrane, atsistoti pažymėtoje vietoje ir programa ekrane sugeneruos didelio formato atvaizdą, kuriame vartotojas matys save stovintį pasirinktos tematikos knygos pasaulyje, šalia kitų knygos herojų.

Numatomas projekto rezultatas
Naujos interaktyvios paslaugos, netradiciniu būdu įtraukiančios į su skaitymu susijusias veiklas bibliotekoje sukūrimas.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Toma Apynytė-Kirslienė, Vartotojų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkė, el. p. toma.apynyte-kirsliene.@pavb.lt,
tel. (8 45) 50 20 36

Projektą finansuoja

LTK_Logotipas

Mokslinė konferencija išeivijos dokumentiniam paveldui aktualinti „Baltijos šalių diasporos kultūrinė raiška 1944–2018 metais: dokumentinis paveldas“, skirta Pasaulio lietuvių metams paminėti

Projekto trukmė: 2019 02 01–2019 12 16

Projekto pristatymas
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka nuo 1998 m. rengia mokslines konferencijas, kuriose tyrinėjama Panevėžio krašto knygos ir bibliotekų raida, spaudos leidyba ir sklaida, pristatomi rankraščiai ir įvairus egodokumentinis paveldas, skiriamas dėmesys bendro pobūdžio teorinėms ir praktinėms problemoms, aktualioms tarptautiniu mastu, spręsti ir aktualizuoti. 2019 m. nuspręsta mokslinę konferenciją skirti Pasaulio lietuvių metams ir pakviesti tyrinėtojus panagrinėti išeivijos dokumentinį paveldą. Šis bibliotekos renginys yra įtrauktas į Lietuvos vyriausybės renginių Pasaulio lietuvių metams programą.

Projekto metu planuojamos veiklos
2019 m. gegužės mėn. 14 d. kartu su projekto organizaciniu partneriu Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetu bus surengta tarptautinė mokslinė konferencija Pasaulio lietuvių metams „Baltijos šalių diasporos kultūrinė raiška 1944–2018 metais: dokumentinis paveldas“.

Numatomas projekto rezultatas
Sukurta konferencijos interneto svetainė, organizuotas tarptautinės mokslinės konferencijos „Baltijos šalių diasporos kultūrinė raiška 1944–2018 metais: dokumentinis paveldas“ renginys. Pranešimų pagrindu parengtus straipsnius planuojama skelbti specialiame 2020 metų Vilniaus universiteto mokslinio žurnalo „Knygotyra“ tome. Bibliotekos svetainėje bus sukurta nauja rubrika konferencijų rezultatų sklaidai, kurioje talpinamas visų konferencijų archyvas, suskaitmeninti buvusių konferencijų medžiagų leidiniai.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Audronė Palionienė, Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vedėja, el. p. audrone.palioniene@pavb.lt, tel. (8 45) 58 25 40

Projektą finansuoja

LKT_Logotipas

Panevėžio krašto istorijos ir kultūros atodangos: atsiminimai jungia kartas ir bendruomenes

Projekto trukmė: 2019 01 07–2019 12 16

Projekto pristatymas
Biblioteka – kraštotyrinius paveldo rinkinius sauganti, skaitmeninanti, virtualioje erdvėje viešinanti institucija. Projektinių veiklų metu sukurtos naujos paslaugos ir virtualūs produktai bibliotekos lankytojams: portalas krašto istorijai ir kultūrai pažinti „Panevėžio kraštas virtualiai“, bibliotekoje įrengta asmeninių archyvų dokumentų skaitmeninimo savitarnos erdvė, sukurtas žaidybinis edukacinis turinys, virtualios parodos ir video paskaitos, kuriama skaitmeninė kolekcija, vykdomi mokymai ir konsultacijos.  Tęsiant projektinę „Panevėžio krašto istorijos ir kultūros atodangų“ veiklą siekiame Bibliotekos paveldo fondų pristatymo bendruomenei, mokymų specialistams pagalba populiarinti ir gausinti Bibliotekos rankraštinių paveldo dokumentų fondą bei aktualią paveldo informaciją apie Panevėžio miestą ir jo žymius žmones.

Projekto metu planuojamos veiklos
Projekto eigoje, siekiant aktualizuoti atminties išsaugojimo svarbą, numatoma vykdyti veiklas keliomis kryptimis: 1. Viešinti sukauptą kultūros paveldo informaciją. Išleisti ir pristatyti gausiai iliustruotą atsiminimų iš bibliotekos rankraščių fondų leidinį „Tarpukario Panevėžys ir panevėžiečiai amžininkų akimis: atsiminimų rinkinys“ ir sukurti Panevėžyje gyvenusių žymių žmonių atminimo įamžinimo vietų (paminklinių lentų) galeriją portale „Panevėžio kraštas virtualiai“. 2. Įtraukti bendruomenių narius į atsiminimų apie Panevėžį rinkimą. Populiarinti ir gausinti Bibliotekos kraštotyrinių rankraštinių paveldo dokumentų fondą, įtraukiant įvairias miesto bendruomenes, akcentuojant atsiminimų rinkimo svarbą. Skatinti naujos rubrikos „Parašyk apie Panevėžį“ pildymą. 3. Vykdyti mokymus bibliotekininkams apie kraštotyrinių paveldo dokumentų rinkimo ir sklaidos veiklas. Organizuoti seminarą Panevėžio regiono savivaldybių bei mokyklų bibliotekų bibliotekininkams apie krašto kultūros paveldo dokumentų ir kitos kraštotyrinės medžiagos atpažinimą, užrašymą, rinkimą ir panaudojimą.

Numatomas projekto rezultatas
Išleistas iliustruotas atsiminimų iš bibliotekos rankraštyno fondų leidinys „Tarpukario Panevėžys ir panevėžiečiai amžininkų akimis: atsiminimų rinkinys“ (300 egz.), pristatytas bibliotekoje ar bendruomenėse pagal pageidavimą; sukurta Panevėžyje gyvenusių žymių žmonių atminimo įamžinimo vietų (atminimo lentų) virtuali galerija portale „Panevėžio kraštas virtualiai”; organizuota įvairių bendruomenių narių įtraukimo į rubrikos „Parašyk apie Panevėžį” pildymą akcija; organizuotas seminaras Panevėžio regiono savivaldybių bei mokyklų bibliotekų bibliotekininkams krašto kultūros paveldo dokumentų rinkimo ir aktualinimo tematika.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Audronė Palionienė, Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vedėja, el. p. audrone.palioniene@pavb.lt,
tel. (8 45) 58 25 40

Projektą finansuoja

LKT_Logotipas Panevezio-miesto-savivaldybe logo

Hario Poterio naktis bibliotekoje

Projekto trukmė: 2019 m. spalis – lapkritis

Projekto pristatymas: Tradicija tampantis Hario Poterio nakties projektas kasmet įgyja vis didesnį mastą ir reikšmę jaunimo kultūriniame gyvenime. Šis projektas ne tik suteikia turtingą meninę edukacinę programą renginio metu, bet įtraukia miesto jaunuolius į aktyvią ir kūrybišką savanorišką veiklą ruošiantis renginiui. Tai skatina jaunimo pilietiškumą, iniciatyvumą, ugdo socialines kompetencijas.

Projekto tikslas: Skatinti jaunimo įsitraukimą per savanorišką veiklą ir aktyvų dalyvavimą kokybiškame, edukaciniame, kultūriniame didelio masto renginyje.

Projekto metu planuojamos veiklos:

 • „Aukso šmaukšto paieškos“ (orientacinės varžybos su kūrybinėmis užduotimis),
 • „Dumbldoro protmūšis“,
 • magiškųjų lazdelių dirbtuvės,
 • kūrybinio rašymo ir kaligrafijos dirbtuvės autentiškoje G. Petkevičaitės-Bitės aplinkoje „Parašyk laišką Hariui Poteriui“,
 • jaunimo parašytų laiškų ekspozicija,
 • tatuiruočių dirbtuvės su Henna,
 • valso pamoka,
 • fotografavimo dirbtuvės,
 • jaunimo padarytų fotografijų paroda,
 • komiksų ir iliustracijų dirbtuvės,
 • pažintis su lietuvių raganystės ir magijos papročiais,
 • improvizuotas orkestras su Linu Švirinu,
 • Hario Poterių filmų maratonas,
 • geriausio kostiumo rinkimai
 • projekto partnerių inicijuotos veiklo (magiški stalo žaidimai, kūrybiškumo mokymai ir kt.)

Numatomas projekto rezultatas:
Projekto užsiėmimai ugdo aktyvų jaunimo įsitraukimą, komandinio darbo gebėjimus, saviraišką, viešojo kalbėjimo įgūdžius, kūrybiškumą, menines kompetencijas, domėjimąsi literatūra ir istorija. Numatoma, kad renginyje dalyvaus iki 150 dalyvių, bus organizuojamos 7 skirtingos veiklos.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Malvina Zimblienė, Renginių ir leidybos skyriaus kultūrinės veiklos vadybininkė, el.p. malvina.zimbliene@pavb.lt, tel. 8 616 19 175

Projektą finansuoja:

Panevėžio miesto savivaldybė

Panevėžio AJE – įgūdžių laboratorija 2019

Projekto trukmė: 2019 02 18–2019 12 31

Projekto pristatymas:
Pagrindinis projekto tikslas – suteikti prasmingos veiklos ir saugaus laisvalaikio galimybes savirealizacijos erdvės ieškantiems 14–29 m. Panevėžio miesto jaunuoliams ir palengvinti jų integraciją į gyvenamąją aplinką suteikiant erdvės ir galimybės eksperimentuoti, bei įgauti naujų darbo rinkoje ir kasdieniniame gyvenime reikalingų įgūdžių.

Projekto metu planuojamos veiklos:
Projekto metu bus organizuojamos įvairios socializacijos, kompetencijų ugdymo, prevencijos ir laisvalaikio veiklos (fotografavimo, streso valdymo, viešo kalbėjimo, kūrybinio rašymo, savireklamos ir medijų, laiko planavimo lyderystės mokymai, būgnų, dailės terapiniai užsiėmimai, susitikimai su rašytojais, jaunimo knygų klubas, įvairūs užsiėmimai jaunoms mamytėms ir t.t.)

Daugiau informacijos apie projekto renginius rasite facebook paskyroje – Atvira jaunimo erdvė bibliotekoje.

Numatomas projekto rezultatas:
Projekto metu organizuojamų socializacijos, kompetencijų ugdymo, prevencijos ir laisvalaikio veiklų pagalba jaunimas įgys naujų darbo rinkai reikalingų įgūdžių, pastiprins įvairias kompetencijas, atras idomias veiklas ir savirealizacijos galimybes bibliotekos AJE.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Malvina Zimblienė, Renginių ir leidybos skyriaus kultūrinės veiklos vadybininkė,
el.p. malvina.zimbliene@pavb.lt, tel. 8 616 19 175

Projektą finansuoja:
jrd logo

XII konferencija, skirta Baltijos keliui ir Juodojo kaspino dienai atminti

Projekto trukmė: 2018 03 31–2019 12 15

Projekto pristatymas
Tai – gyvosios istorijos konferencija, kasmet rengiama Juodojo kaspino ir Baltijos kelio dienai paminėti. Partneris – Panevėžio kraštotyros muziejus. Pirmoji konferencijos dalis tradiciškai organizuojama paskutiniojo tarpukario Lietuvos užsienio reikalų ministro Juozo Urbšio tėviškės sodyboje, Čiūrų k., kur dalyviai turi galimybę susipažinti su nuolatine ekspozicija, Lietuvos diplomato,  vertėjo gyvenimu ir veikla. Antroji konferencijos dalis vyksta Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos konferencijų salėje, kur skaitomi pranešimai naujosios istorijos temomis. Planuojamas išleisti konferencijos pranešimų leidinys.

Projekto metu planuojamos veiklos
2019 metais rugpjūčio mėnesį  vyks jau dvyliktoji konferencija. Konferenciją pradės vienas iš dainų autorių ir atlikėjų: Vladas Bagdonas, Povilas Girdenis,  Kitava, Laura Remeikienė arba „Kūjeliai“. Programoje –patriotiškumo, pilietiškumo motyvas, akcentuojant, jog menas ir kultūra yra neatsiejami nuo tautos minties brendimo, savimonės ir istorinės atminties. Renginį ves profesionalus aktorius, Scenos Kryžiaus kavalierius Albinas Kėleris. Pranešimus skaitys istorikai, Nepriklausomybės Atkūrimo akto signatarai, žinomi Lietuvoje valstybininkai, visuomenininkai, sovietmečio disidentas.

Projekto rezultatas
Pasitelkiant istorikus, mokslininkus, įvairų sričių menininkus ir naujausiąja Lietuvos istorija besidominčią visuomenę, rugpjūčio 23-iąją, Baltijos kelio dieną, bus paminėta reikšminga Lietuvos valstybei data. Konferencijoje paskelbti pranešimai bus paskleisti internetinėje erdvėje, darant juos plačiau prieinamus Lietuvos naująja istorija besidominčiai visuomenei.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Arnoldas Simėnas, Kultūrinių renginių ir leidybos skyriaus kultūrinių renginių organizatorius, el.p. arnoldas.simenas@pavb.lt, tel. (8 45) 46 55 65

Projektą finansuoja
Panevezio-miesto-savivaldybe

Ad astra

Projekto trukmė: 2019 04 16–2019 05 31

Projekto pristatymas
Projektas skirtas supažindinti Panevėžio  regiono bendruomenes su bibliotekininkų profesionalumo nuopelnais savo organizacijos ir bendruomenės labui. Pagal Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos 2017 metais Panevėžio regiono (Panevėžio ir Utenos apskričių) bibliotekų darbuotojams įsteigtą nominaciją „Ad astra“ kiekvienais metais konkurso būdu išrenkami ir apdovanojami geriausi bibliotekininkai trijose – Panevėžio regiono savivaldybių viešųjų bibliotekų,  Panevėžio regiono savivaldybių viešųjų bibliotekų filialų ir Panevėžio regiono mokyklų bibliotekų (išskyrus aukštąsias) – kategorijose. Jiems teikiamas iš sidabro ir rodolito panevėžiečio skulptoriaus Alfrido Pajuodžio sukurtas ženklas „Ad astra“, neatsitiktinai pavadintas rašytojos G. Petkevičaitės-Bitės romano „Ad astra“ pavadinimu. Tuo norint pagerbti žymiausią krašto švietėją, pedagogę, filantropę, kultūros ir visuomenės veikėją, ir atkreipti visuomenės dėmesį į rašytojos romane išsakytas gyvenimiškas nuostatas – kilnumą, dvasinio tobulėjimo siekimą, pagalbą kitiems, dažnai sutampančias su bibliotekininkų vykdoma kasdienine misija.

Projekto metu planuojamos veiklos
Metų geriausių  regiono bibliotekininkų konkurso ir  apdovanojimų renginio organizavimas G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje. Iškilmingame renginyje išskirtiniais ženklais „Ad astra“ bus pagerbti trys geriausi Metų bibliotekininkai. Apdovanojamus bibliotekininkus pasveikinti atvyks jų miestų/rajonų savivaldybių merai, kultūros ir švietimo skyrių vadovai, LR KM, bendruomenių atstovai ir kt. kultūros sektoriui svarbūs asmenys. Šventėje koncertuoti bus kviečiami Panevėžio miesto koncertinių įstaigų atlikėjai. Renginį vesti tradiciškai bus kviečiamas Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos globėjas aktorius Gintaras Mikalauskas.

Numatomas projekto rezultatas
Tęsiama prieš du metus Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje sukurta iniciatyva, skirta parodyti Panevėžio regiono bendruomenėms kaip šiandieninės bibliotekos, dėka dirbančiųjų jose, yra pasikeitusios, kokios jos tapo atviros bendravimui ir bendradarbiavimui, kokie vyksta pokyčiai bei inovacijos.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Laima Butkūnienė, Regiono bibliotekų strateginės veiklos skyriaus projektų koordinatorė
el. p.laima.butkuniene@pavb.ltl, tel. (8 45) 50 16 49

Projektą finansuoja

Panevezio-miesto-savivaldybe logo

VIII Lietuvos moksleivių ir jaunimo dainuojamosios poezijos festivalis-konkursas ,,Mano senas drauge…“, skirtas Elenai Mezginaitei atminti

Tikslinė grupė
Moksleiviai iki 19 metų.

Projekto tikslas
Per dainuojamosios poezijos žanrą ugdyti Lietuvos moksleivių – jaunųjų meno kūrėjų – saviraišką, įtraukiant juos į kultūrinę meninę veiklą, skirtą žymiausiai Aukštaitijos poetei Elenai Mezginaitei.

Projekto uždaviniai
1. Organizuoti respublikinės reikšmės dainuojamosios poezijos festivalį-konkursą ir sudaryti sąlygas jaunimo meninei saviraiškai, aktyviam ir prasmingam dalyvavimui kultūroje.

2. Įtraukti Lietuvos jaunuosius kūrėjus – per 30 autorių ir per 80 atlikėjų – į iškiliausios kraštietės poetės Elenos  Mezginaitės kūrybos populiarinimo festivalį-konkursą ir skatinti jaunimo iniciatyvas bei kūrybinius ieškojimus.

3. Vykdyti festivalio jaunųjų autorių ir atlikėjų kūrinių viešinimą ir puoselėti autorinių teisių kultūrą.

Projekto trukmė 2019 04 01–2019 12 15

Organizatoriai ir partneriai

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, atsakingas asmuo Arnoldas Simėnas, 8 688 75 727, el. p. arnoldas.simenas@pavb.lt

Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazija

Panevėžio muzikinis teatras

Projekto pristatymas
Festivalis-konkursas organizuojamas viešojoje interneto erdvėje visoms Lietuvos mokykloms skelbiant oficialų kvietimą ir festivalio-konkurso nuostatus. Norintys dalyvauti festivalyje-konkurse turi užpildyti anketą ir pateikti organizatoriams. Pagal festivalio-konkurso nuostatus solistai ir duetai vienai iš dviejų autorinių dainų, tercetai, kvartetai ir t.t. – vienai iš dviejų-trijų dainų turi pasirinkti Elenos Mezginaitės tekstą ir atlikti tik autorinę muziką. Festivalis-konkursas vykdomas Panevėžio muzikiniame teatre. Per vieną dieną surengiamas visų dainų autorių ir atlikėjų konkursinis koncertas ir žiuri atrinktų laureatų koncertas. Dalyviams sudaromos sąlygos repetuoti. Organizatorių sudaryta kompetentinga komisija solistus ir ansamblius festivalyje-konkurse vertina už tekstų muzikinę interpretaciją, kūrinio ir atlikimo įtaigumą, atlikimo profesionalumą, kūrybos originalumą. Festivalio laureatams skiriamos I, II ir III vietos už Elenos Mezginaitės poezijos muzikinę interpretaciją; I, II ir III vietos už profesionalų atstovavimą dainuojamosios poezijos žanrui. Vienas iš atlikėjų skelbiamas festivalio-konkurso Didžiojo prizo (Grand prix) laimėtoju.  Festivalio laureatų koncerto dalyviai apdovanojami Nominanto, Laureato diplomais, rėmėjų įsteigtais prizais ir dovanomis. Su laureatų koncerto dalyviais (autoriais) sudaromos autorinės sutartys. Visi dalyviai konkursiniame koncerte apdovanojami festivalio afišomis su žiuri pirmininko autografu. Dainų autoriai apdovanojami Elenos Mezginaitės visos kūrybos rinktine „Mano senas drauge…“.

Projektą finansuoja
Panevezio-miesto-savivaldybe

 

Rėmėjai
UAB „Burbuliukas“, AB Panevėžio energija, Dailiųjų amatų įmonė „Midenė“

2018 m. įgyvendinti projektai

Žmogus iš didžiosios Ž

Projekto trukmė: 2018 05 01–2018 09 30

Projekto pristatymas
Vaikai savo aplinkoje labai dažnai girdi posakį – Žmogus iš didžiosios raidės. Po šio posakio seka įvairiausių pavyzdžių apie į istoriją įėjusias asmenybes, pokyčius pasaulyje padariusius asmenis. Susiformuoja nuomonė, kad vaikas negali būti didis, jei nepadarė kažko įsimintino. Atsiliepdamas į šią aktualiją, Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyrius inicijuoja projektą „Žmogus iš didžiosios Ž”, skirtą Panevėžio miesto jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikams, kiekvieną vasarą bibliotekoje ieškantiems įdomių veiklų, o šią vasarą suteiks galimybę kiekvienam pasijausti Žmogumi iš didžiosios Ž.

Projekto metu planuojamos veiklos
Birželio–liepos mėnesiais didžiausios Panevėžio vaikų bibliotekos Panevėžio mieste vaikai bus ugdomi edukaciniuose kūrybiškumo lavinimo užsiėmimuose. Vaikai išsirinks labiausiai tinkančius žaidimus ir knygas, kurios bus patalpintos į „Ž” raidę ir bus mokomi pasitelkiant savo fantaziją kurti kryžiažodžius, žaidimus, legendas bei mitus. Už kūrybiškumą vaikai bus apdovanoti projekto baigiamajame renginyje.

Numatomas projekto rezultatas
Projekto „Žmogus iš didžiosios Ž“ tikslas – didžiausioje bibliotekoje Panevėžio mieste užtikrinti vasarą vaikų užimtumą prasminga veikla, pasiūlant jiems kokybiškas kūrybiškumą per skaitymą ugdančias paslaugas.

Uždaviniai:
• supažindinti vaikus su objektų konstravimo pagrindais, darbų sauga, lavinti erdvinį mąstymą vykdant vaikų pažinimą ir kūrybiškumą skatinančias veiklas;
• sudaryti sąlygas jaunųjų skaitytojų-savanorių, dalyvavusių praėjusių vasarų užsiėmimų veiklose, kūrybinei veiklai – kai bendraamžis jaunesniam padeda piešti, lipdyti, kurti, konstruoti, karpyti, kartu žaidžia, seka pasakas ir istorijas ir pan.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Greta Ratkutė, Vaikų literatūros skyriaus vadovė,
el. p. greta.ratkute@pavb.lt, tel. (8 45) 43 56 77

Projektą finansuoja
Panevėžio miesto savivaldybė

Po repeticijų

Projekto trukmė: 2018 04 01–2018 12 20

Projekto pristatymas
Miltinio centras, palaikydamas ryšius su vietos bendruomene, jaunimu, mokyklų ir gimnazijų moksleiviais, ieško būdų renginius pristatyti įdomiai ir patraukliai bei surasti deramą vietą šiuolaikinių technologijų amžiuje. Palaikant ryšius su įvairių sričių menininkais stengiamasi pristatyti ne tik jų kūrybą, bet ir parodyti vieno ar kito meno žanro savitumą, raiškos galimybių spektrą, apjungiant į bendrą visumą kelias skirtingas raiškos formas. Tokiu būdu pristatomi ir eksponuojami ne tik skirtingų žanrų meno kūriniai, bet ir apžvelgiama jų atlikimo technika, istorija, supažindinama su naujausiomis ir inovatyviausiomis meno žanro tendencijomis. Tokios iniciatyvos labiausiai pasiteisina ir sulaukiama maksimaliai gerų rezultatų, kai jaunimas, moksleiviai bendradarbiauja su tos srities žinovais, profesionaliais menininkais, kai iš karto gali gauti atsakymus į jiems rūpimus klausimus, išbandyti juos dominančias meno atlikimo technikas.

Žinomas fotomenininkas Stasys Povilaitis ilgus metus bendradarbiavo ir palaikė ryšius su režisieriumi Juozu Miltiniu, lankėsi jo namuose, susitiko ir bičiuliavosi su jo aplinkos žmonėmis, aktoriais. Šiuos nedažnus susitikimus, įvairias progas, kartu praleistas laiko akimirkas, aktorių persikūnijimą į personažus ir teatro užkulisinę kasdienybę fotomeninkas fiksavo fotografijose, kurios ir bus eksponuojamos parodoje „Po repeticijų“.

Projekto metu planuojamos veiklos
Paroda
Edukaciniai užsiėmimai

Numatomas projekto rezultatas
Surengta fotomenininko Stasio Povilaičio netikėtų ir unikalių fotografijų paroda;
Suorganizuota kūrybinė edukacija „Po parodos“;
Išleistas parodos katalogas.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Angelė Mikelinskaitė, Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vyr. bibliotekininkė, el. p.angele.mikelinskaite@pavb.lt
tel. (8 45) 43 69 89

Projektą finansuoja

LTK_Logotipas

XI konferencija, skirta Baltijos keliui ir Juodojo kaspino dienai atminti, arba dvi datos, lėmusios istoriją

Projekto trukmė: 2018 03 31–2018 12 30

Projekto pristatymas
Projektas yra svarbus, jo veiklos daro teigiamą poveikį ir teikia naudą visuomenei. Tai įrodo jo ilgalaikiškumas. Tikslinės grupės – jaunimas ir vyresnioji naujausiąja Lietuvos istorija besidominti visuomenės dalis ne tik iš Panevėžio regiono, bet ir iš tolimiausių Lietuvos vietų. Mažinant kultūrinę, socialinę atskirtį tarp regiono centro ir periferijos, yra užsimezgęs glaudus ryšys su krašto bendruomenių (Krekenavos, Naujamiesčio, Upytės ir kt. seniūnijų) gyventojais, kurie per laiką tapo nuolatiniais renginių J. Urbšio tėviškėje lankytojais. Gausinant projekto prasmes, pasirinkta inovatyvi konferencijos struktūra: I dalis vyksta ne tradicinėje konferencijų salėje, o paskutiniojo tarpukario Lietuvos užsienio reikalų ministro Juozo Urbšio, kuris baigė Juozo Balčikonio gimnaziją (tuomet Vyrų realinę), tėviškės sodyboje, Čiūrų k., kur atvykusieji į konferenciją turi galimybę susipažinti su nuolatine ekspozicija Lietuvos diplomato, vertėjo gyvenimu ir veikla. Konferencijos dieną norintiems dalyvauti sudaroma galimybė atvykti į J. Urbšio tėviškę.
Pagrindinė konferencijos temų parinkimo ir pateikimo nuostata – „ne tiems, kurie jau ŽINO, o tie, kurie NORI žinoti“. Taip praplečiamas turinio adresatų ratas, projektu sukuriamos prielaidos savišvietai, asmeniniam tobulėjimui.

Projekto metu planuojamos veiklos
Konferencija prasidės profesionalios muzikos teminiu koncertu. Atlikėjas parenkamas ne atsitiktinai. Buvusiąsias konferencijas buvo pradėję autorinėmis programomis V. V. Landsbergis, Deivydas Norvilas, Sąjūdžio dainius Vytautas (Simas) Babravičius. 2018 m. konferenciją pradės dainų autorė ir atlikėja Rugiaveidė. Programoje – patriotiškumo, pilietiškumo motyvas, akcentuojant, jog menas, kultūra yra neatsiejami nuo tautos minties brendimo, savimonės ir istorinės atminties.
Kviestieji atlikėjai tradiciškai pradeda konferencijos akademinę dalį, sugiedodami Lietuvos himną.
Renginį ves profesionalus aktorius, Scenos Kryžiaus kavalierius Albinas Kėleris. Jis sujungs konferencijos dalis, skaitydamas Baltijos kelio ir Juodojo kaspino dienai paminėti atrinktus tekstus.
Pranešimus skaitys istorikai, Nepriklausomybės Atkūrimo akto signatarai, žinomi Lietuvoje valstybininkai, visuomenininkai, sovietmečio disidentas. Jei pavyks, dalyvaus svečias iš Estijos liaudies fronto organizatorių arba Lenkijos judėjimo  „Solidarnošč“.
Dalyvaujantiems renginyje bus sudaromos galimybės pabendrauti, padiskutuoti su lektoriais – I dalyje tradicinės „Gilių kavos pertraukėlės“ metu po Urbšio ąžuolu ir II dalyje – Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje.

Projekto rezultatas
Deramai paminėtos dvi reikšmingas atkurtosios Lietuvos valstybės šimtmečio datas, suburiant kuo daugiau bendruomenių, net geografiškai nutolusių nuo centrų, narių;
Nestandartiškai pažymint minėtinas šalies istorijos datas ugdomas visuomenės raštingumas, pagarba savo šalies praeičiai;
Fiksuoti konferencijai parengti pranešimai, planuojant išleisti juos leidiniu, skirtu moksleivijai, jaunimui ir vyresniajai Lietuvos naująja istorija besidominčiai visuomenės daliai;
Puoselėjamas diplomatinės tarnybos palikimas ir atmintis apie totalitarizmo ir okupacijų režimus.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Arnoldas Simėnas, Kultūrinių renginių ir leidybos skyriaus renginių organizatorius,
el.p. arnoldas.simenas@pavb.lt, tel. (8 45) 46 55 65

Projektą finansuoja
Panevėžio miesto savivaldybė

Pasivaikščiojimai po šimtmetį mininčias šalis

Projekto trukmė: 2018 03 28–2018 05 11

Projekto pristatymas
Per savo 95 metų veiklos periodą Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka užsitarnavo regiono gyventojų pasitikėjimą, kaip kultūrines žmogaus kompetencijas ir kūrybingumą visą gyvenimą ugdanti institucija. Vartotojų, besidominčių bibliotekos teikiamomis paslaugomis bei renginiais, skaičius nuolat auga. Šis augimas įpareigoja nuolat organizuoti įvairias aktualias veiklas miesto gyventojams. 2018 m. – Europos kultūros paveldo metai, net penkios Europos sąjungos šalys mini valstybės atkūrimo šimtmetį. Siekdami supažindinti lankytojus su Europos Sąjungos narėmis, jos istorija, paveldu, bibliotekoje organizuosime veiklas įvairaus amžiaus lankytojams.

Projekto metu planuojamos veiklos
Bibliotekos turimame multifunkciniame, didelės įstrižainės ekrane bus parengtos patrauklios interaktyvios dėlionės bei klausimynai, kurių pagalba supažindinsime bibliotekos lankytojus su Europos Sąjunga, penkių šalių, švenčiančių valstybės atkūrimą, paveldu ir tradicijomis. Mažiesiems bibliotekos lankytojams pateiksime interaktyvias dėliones. Vyresniems lankytojams pateiksime interaktyvų klausimyną.
Vyks dviejų dalių renginys „Pasivaikščiojimai po šimtmetį mininčias Europos šalis“. Renginio lankytojai bus supažindinti su Europos Sąjungos penkių šalių kultūriniu paveldu, vyks diskusija su lankytojais. Antroje dalyje pakviesime renginio svečius į minėtų šalių tradicinių patiekalų degustaciją, kurią paruoš bibliotekos partneris – pokylių namai Vasaris.

Projekto rezultatas
Renginio dalyviai informuojami apie Europos kultūros paveldo metus, supažindinami su šalimis, mininčiomis valstybės atkūrimo šimtmečius, per jų kultūrinį paveldą, architektūrą, maisto tradicijas, organizuojant renginį su visų penkių šalių tradicinių patiekalų degustacija. Supažindinama su penkiomis Europos Sąjungos šalimis (Lietuva, Latvija, Estija, Lenkija ir Rumunija), švenčiančiomis valstybių atkūrimo šimtmečius.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Skirmantė Karpavičienė, Kultūrinių renginių ir leidybos skyriaus vedėja,
el. p. skirmante.karpaviciene@pavb.lt, tel. (8 45) 50 16 48

Projektą finansuoja
Europos komisija logo

Tarptautinė kvalifikacija novatoriškoms bibliotekų idėjoms 2

Projekto trukmė: 2016–2019 m.

Projekto pristatymas
Projekto tikslas – išplėsti Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje vartotojų neformalųjį ugdymą skatinančių edukacinių paslaugų spektrą, panaudojant pažangių ES šalių bibliotekų patirtį ir skatinti bibliotekos darbuotojus siekti tarptautinės kvalifikacijos edukacinių medijų raštingumo srityje.

Projekto metu planuojamos veiklos
Skirtingose bibliotekinėse veiklose dirbantys PAVB darbuotojai 2017–2019 m. sieks tarptautinės kvalifikacijos darbo stebėjimo vizituose pažangiose Vokietijos Kelno viešojoje bibliotekoje, Rijekos viešojoje bibliotekoje Kroatijoje ir Amsterdamo viešojoje bibliotekoje Olandijoje bei individualiai susipažins su vartotojams organizuojamomis edukacinėmis programomis, paremtomis šiuolaikinėmis IT, sėkmingais įvairioms bendruomenių grupėms įgyvendinamais kūrybiškumą, skaitymą, mokymąsi skatinančiais projektais, įgys praktinių įgūdžių, padedančių gerinti skaitytojų aptarnavimo kokybę, perims skaitytojų mokymų patirtį.

Numatomas projekto rezultatas
PAVB skaitytojams bus kuriamos naujos inovatyvios edukacinės programos įvairioms vartotojų grupėms (šeimoms, neįgaliesiems, socialinėje atskirtyje esantiems asmenims ir kt.), vyks gerosios patirties perdavimo renginiai regiono viešosioms bibliotekoms, bus tęsiamas tarptautinis profesinis bendradarbiavimas su pažangiomis užsienio bibliotekomis.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Laima Butkūnienė, Regiono bibliotekų strateginės veiklos skyriaus projektų koordinatorė, el. p. laima.butkuniene@pavb.lt, tel. (8 45) 50 20 38

Projektą finansuoja
Švietimo mainų paramos fondo Erasmus+ programa
Švietimo mainų paramos fondas

XIV tarptautinis literatūros festivalis „Panevėžio literatūrinė žiema“

Projekto trukmė: 2018 02 01–2018 12 15

Projekto pristatymas
Tarptautinis literatūros festivalis, lydimas fotografijų parodos, knygų pristatymų, poezijos ir eseistikos, tarmiškų ir Panevėžio regiono moksleivių skaitymų, poezijos pamokų Panevėžio gimnazijose, literatūrinės diskusijos, užsienio svečių kūrybos ir premijų teikimo vakarų, koncerto.

Projekto metu planuojamos veiklos
Festivalis sukvies per 80 žodžio meistrų, literatūrologų, kitų meno sričių profesionalų: fotografų, muzikos atlikėjų. Renginių metu į visumą ketinama sujungti lietuvių ir užsienio poeziją ir eseistiką, filosofiją. Specialiai Festivaliui kuriami nauji literatūros kūriniai, bei jų vertimai, parodos, muzikiniai projektai.

Numatomas projekto rezultatas
Festivalis skatins Panevėžio regiono gyventojų skaitymą, žodžio meną, įtrauks poezijos ir eseistikos gerbėjus į savo krašto kultūrinį gyvenimą. Festivalyje vyks naujai išleistų knygų pristatymai, literatūriniai skaitymai, tarmiškos poezijos skaitymai, literatūriniai-filosofiniai debatai, diskusijos. Rašytojams bus skirtos Julijono Lindės-Dobilo ir Elenos Mezginaitės literatūrinės premijos, Panevėžio miesto mero premija literatams kraštiečiams, Jaunųjų poetų ir rašytojų  premijos Panevėžio krašto bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviams.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Elvyra Pažemeckaitė,  Kultūrinių renginių ir leidybos skyriaus kultūrinių renginių organizatorė 
el. p. elvyra.pazemeckaite@pavb.lt, tel. (8 45) 46 55 54

Projektą finasuoja

LTK_Logotipas     Panevėžio miesto savivaldybė

Režisieriaus Juozo Miltinio palikimas – modernios visuomenės poreikiams

Projekto trukmė: 2018 02 01–2018 12 22

Projekto pristatymas
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Juozo Miltinio palikimo studijų centras visuomenei atvėrė  šiuolaikiškai įrengtą ekspoziciją, kurioje inovatyviai ir moderniai atkurta legendinio  režisieriaus Juozo Miltinio Teatro magija. Naujai suprojektuota ekspozicija kviečia prisiminti teatro istoriją, naudojant informacines technologijas pažvelgti į J. Miltinio asmenybę, gyvenimą, dramos studiją, veikusią teatre, pamatyti, kaip gimsta režisieriaus ir aktoriaus bendras kūrinys – spektaklis. Ekspozicija parengė UAB Ekspobalta ir partneriai, bendradarbiaudami kartu su Juozo Miltinio palikimo studijų centru.

Projekto metu planuojamos veiklos
Pateikta ir išeksponuota archyvine medžiaga skatinama pažinti ir integruoti kultūrinį palikimą į ugdymo procesą ir integralios asmenybės formavimą, ieškoma būdų sukurti laiko aktualijas atitinkančią, modernią ekspoziciją ir įdiegti inovatyvias elektronines priemones – informacinį terminalą, kuriame bus atrinkti ugdomojo pobūdžio vaizdai ir žaidybine (viktorinos) forma apipavidalinti su nuolatos atnaujinama ir pristatoma informacija apie turinį. 

Vartotojai galės:
informacinio liečiamojo terminalo pagalba susipažinti su iliustratyviai pateikta teatro istorija;
laiko juostoje išdėstytais Miltinio gyvenimo ir veiklos faktais, papildytais to meto daiktinėmis kultūros vertybėmis;
gauti išsamios informacijos apie rodomų eksponatų turinį, naudojant QR code ir NFC);
aktyviai dalyvauti teatrinėse edukacijose: Teatras yra žaidimas, Su režisieriaus Juozo Miltinio legenda – į XXI amžių.
Šioms veikloms bus panaudojamos modernios priemonės ir įtraukiami profesionalūs atlikėjai – aktoriai, režisieriai, dailininkai.

Projekto rezultatas
Modernizuota ir atnaujinta ekspozicija, nauja turinio struktūra, dokumentinės ir vaizdinės medžiagos pateikimo turinys bei šiuolaikinės įrangos panaudojimas sukurs dinamiškos ir veržlios Juozo Miltinio asmenybės ir jo teatro aplinkos įspūdį. Ekspozicijoje bus panaudoti J. Miltinio kurtų spektaklių vaizdai, sukuriama režsieriaus, stebinčio savąjį spektaklį, aliuzija, mistiškai akinanti projektoriaus šviesa su rodomais vaizdais sukurs teatro scenos įspūdį. Lankytojas galės pajusti ir išgyventi teatro paslaptį ir magiją.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Angelė Mikelinskaitė, Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vyr. bibliotekininkė,
Juozo Miltinio palikimo studijų centro vadovė, el. p. angele.mikelinskaite@pavb.lt
tel. (8 45) 43 69 89

Projektą finansuoja
LTK_Logotipas

Panevėžio regiono bibliotekų edukatorių kvalifikacijos gerinimas, 2

Projekto trukmė: 2018 02 01–2018 07 31

Projekto pristatymas
Projekto  „Panevėžio regiono bibliotekų edukatorių kvalifikacijos gerinimas, 2“ metu Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka siekia sustiprinti veiklos teritorijoje dirbančių bibliotekininkų kompetencijas edukacinėje srityje, surengiant kvalifikacijos kėlimo mokymus ir tarptautinį simpoziumą.

Projekto metu planuojamos veiklos
PAVB  surengs 6 kvalifikacijos kėlimo mokymus: dviejų dienų 14 val. trukmės trys seminarai ta pačia tema „Tarpkultūrinis ir pilietiškumo ugdymas“, kuriuos ves Vilniaus universiteto edukologijos mokslo ir neformalaus ugdymo lektorės: doc. dr. Irena Stankuvienė ir dokt. Justina Garbauskaitė-Jakimovska, bei tarptautinį simpoziumą (12 val.) Seminaruose regiono savivaldybių viešųjų bibliotekų specialistai atliks praktines užduotis, grupėse ieškos atsakymų kaip bibliotekos edukacinėmis veiklomis galėtų prisidėti prie asmens socialinių, tarpkultūrinių ir pilietinių kompetencijų stiprinimo. Projekto tikslinės grupės pedagoginių kompetencijų gerinimui Panevėžio ir Utenos bibliotekose bus surengti 8 val. trukmės praktiniai mokymai „Šiuolaikinės mokymosi tendencijos: kūrybiškumas – ne siekiamybė, o būtinybė“.

Projekto rezultatas
Įgyvendinus projekte numatytą mokymų programą 2018 m. birželio 6–7 d. surengtas tarptautinis simpoziumas „Inovatyvios edukacinės praktikos bibliotekininko darbe. Edukacinės veiklos iššūkiai ir galimybės“, sutelkiantis akademinės bendruomenės specialistus ir praktikus apibendrinti bibliotekų edukacinės veiklos plėtros galimybes, analizuoti ir įvertinti veiklos rezultatus, stiprinti bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir užsienio bibliotekų bei dalintis gerąja patirtimi. Projekto dalyviams Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje surengti 8 val. trukmės mokymai „Biblioteka ateičiai:  IT galimybių panaudojimas bibliotekų edukacinėje veikloje“.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Ramunė Greiciūnienė, Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus vedėja,
el. p.  ramune.greiciuniene@pavb.lt., tel. (8 45) 50 16 49

Projektą finansuoja
LTK_Logotipas

Mokslinė konferencija „Genealogija ir lokalioji istorija: šaltiniai, tyrinėjimai, sklaida

Projekto trukmė: 2018 02 01–2018 12 01

Projekto pristatymas
Bibliotekoje organizuoti  XIX mokslinę konferenciją, kviečiančią   mokslininkus, paveldo tyrinėtojus aptarti genealogijos ir lokalinės istorijos vaidmenį tinklaveikos visuomenėje, bendruomenių įtraukimą, pristatyti aktualius projektus, genealoginių tapatumų tyrimų rezultatus ir šaltinius, padiskutuoti apie jų prieigą, skaitmeninimą, sklaidą. 

Projekto metu planuojamos veiklos
XIX mokslinės konferencijos „Genealogija ir lokalioji istorija: šaltiniai, tyrinėjimai, sklaida” lokalaus paveldo aktualinimui ir sklaidai surengimas Panevėžyje, bendradarbiaujant su Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetu ir kitomis paveldo tyrinėjimų veiklą vykdančiomis mokslo institucijomis. Iki 2018 m. pabaigos planuojama parengti pranešimų pagrindu sudarytą mokslinių (recenzuojamų) straipsnių rinkinį tęstiniame Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto leidžiamame mokslo darbų rinkinyje, serijoje „Bibliotheca Lituana“.  

Projekto rezultatas
Organizuotas knygos kultūros tyrinėjimų renginys sukvies pranešėjus iš įvairių šalies institucijų, gausią klausytojų ir kolegų (per 110 dalyvių) auditoriją. Konferencijoje bus užmegzti nauji ir sutvirtinti jau esami ryšiai tarp tyrinėtojų iš įvairių mokslo įstaigų, akcentuota lokalių (šiuo atveju – Panevėžio krašto) kultūros tyrinėjimų svarba. Bendradarbiaujant tyrinėtojams bus išvystyta daugiau projektinių kultūros tyrimų aktualinimo ir kultūros paveldo sklaidos organizavimo idėjų. Šio forumo vertybė – solidūs, pasižymintys netikėtomis įžvalgomis, lyginamuoju aspektu pranešimai, parengti įvairių mokslo sričių atstovų. Publikuoti mokslo leidinyje straipsniai naudojami studentų ir mokslininkų, rengiant studijų darbus, vykdant tolesnius tyrinėjimus. Daugelyje konferencijoje pristatomų tyrinėjimų dominuos lokalios, t.y. Panevėžio krašto kultūros istorijos, genealogijos, kraštotyros, šaltiniotyros tema, kas leis plėsti konferencijos dalyvių bei, vėliau, straipsnių rinkinio skaitytojų žinias apie Panevėžio miestą, kraštą, skatins atrasti naujas iš šio krašto kilusias ar jame gyvenusias kultūrai nusipelniusias ir įdomias asmenybes. Konferencijos svečiai turės galimybę susipažinti su Panevėžio miestu, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešąja biblioteka, lankyti išskirtines šia proga pristatomas parodas bibliotekoje.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Genovaitė Astrauskienė, direktorės pavaduotoja kultūrinei veiklai,
genovaite.astrauskiene@pavb.lt, tel. (8 45) 46 68 61

Projektą finansuoja
Panevėžio miesto savivaldybė

Literatūros ir kino dienos bibliotekoje, IX

Projekto trukmė: 2018 02 01–2018 11 30

Projekto pristatymas
Tai tęstinis skaitymo skatinimo bibliotekos vykdomas projektas, skirtas visoms gyventojų amžiaus ir socialinėms grupėms, kuriuo per literatūrą ir meninius bei dokumentinius filmus siekiama populiarinti įvairių meno sričių Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatų kūrybą, skatinti gyventojų nacionalinės literatūros skaitymą ir domėjimąsi vertingomis lietuvių autorių knygomis.

Projekto metu planuojamos veiklos
Projektas susideda iš trijų renginių ciklų – pavasarį ir rudenį rengiamų kūrybos vakarų, skirtų Nacionaline premija apdovanotiems rašytojams. Vasarą organizuojamų „Literatūros ir kino“ ketvirtadienių, kuriuose vyksta naujų knygų sutiktuvės, meninių ar dokumentinių filmų peržiūros bei diskusijos, skirtos įvairių meno sričių Nacionalinės premijos laureatų kūrybos populiarinimui.

Projekto rezultatas
Populiarinama įvairių meno sričių Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatų kūryba, gyventojai skatinami skaityti nacionalinę literatūrą ir domėtis vertingomis lietuvių autorių knygomis. Nacionalinės premijos laureatų kūrybos pažinimą projekte papildanti veikla – prieš renginius organizuojamos dokumentų parodos ir mini knygų mugės, kuriose pristatomos Nacionalinės premijos laureatų kūrybos naujienos ir leidyklų naujausi leidiniai.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Laima Butkūnienė, Regiono bibliotekų strateginės veiklos skyriaus projektų koordinatorė
el. p.laima.butkuniene@pavb.lt, tel. (8 45) 50 16 49

Aukštaitijos ETNO kilimas

Projekto trukmė: 2018 02 01–2018 12 20

Projekto pristatymas
Inovatyvia skaitmenine technologija siekiama sudominti Panevėžio regiono jaunesniojo ir vidutinio mokyklinio amžiaus vaikus savo krašto ETNO paveldu ir spręsti Panevėžio regiono vaikų užimtumo problemą bibliotekose, bendrojo lavinimo mokyklose ir už jų ribų. Bibliotekų ir mokyklų specialistus – supažindinti su inovatyvių paslaugų kūrimu, jų pritaikymu dirbant su vaikais, praplėsti jų kompetenciją ir gebėjimus.

Projekto metu planuojamos veiklos
Kūrybinių industrijų atstovai tęs mobilios aplikacijos kūrimą, kilimo iliustracijas, įgarsins padavimus, sukurs vietos nustatymo ir prieinamumo programą;
6 Projekte dalyvaujančios bibliotekos savarankiškai rengs edukacines programas vaikams;
3 Projekte dalyvaujančios mokyklos savo įstaigose pristatys ETNO kilimą, ves edukacijas;
Projekto pareiškėjo kultūros renginių organizatorius Virginijus Benašas parengs edukaciją apie Panevėžio regione esantį ETNO objektą.

Projekto rezultatas
Bendradarbiaujant su Panevėžio miesto kraštotyros muziejaus specialistais, dailininku ir mobilių aplikacijų kūrėjais bus patobulinta inovatyvi priemonė – interaktyvus ETNO kilimas su Aukštaitijos krašto mitologiniais objektais. Per 1000 vaikų inovatyviais būdais susipažinus su Aukštaitijos krašto ETNO kultūra. Bus apmokyta 50 specialistų.

Panaudojant sukurtą interaktyvų ETNO kilimą parengtos ir vykdomos edukacinės programos, jomis dalinamasi su projekte dalyvaujančiomis bibliotekomis ir mokyklomis.

Projektu sukurta interaktyvi edukacinė priemonė kartu su regiono Vaikų literatūros skyrių specialistais pristatoma tokiuose masiniuose renginiuose, kaip Vilniaus knygų mugė, „Expo Aukštaitija“, Mokyklų mugė.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Greta Ratkutė, Vaikų literatūros skyriaus vadovė, tel. 8 643 049 29, el. p. greta.ratkute@pavb.lt

Projektą finansuoja
LTK_Logotipas

Panevėžio krašto istorijos ir kultūros virtualios atodangos – IV

Projekto trukmė: 2018 01 08–2018 12 21

Projekto pristatymas
Siekiant pažymėti 2018 m. svarbias šaliai ir mūsų miestui datas,  projekto vykdymo metu bus įgyvendintas priemonių ciklas įvairaus amžiaus lankytojams: eksponuojami „Panevėžio veido dėlionės“ reklaminiai patrauklaus dizaino plakatai, siekiant kuo didesniam visuomenės narių ratui parodyti patrauklų Panevėžio veidą bei supažindinti su jo kultūriniu paveldu, parengta stacionari atsiminimų apie Panevėžį paroda, organizuota tradicinė tarptautinė X-oji kardelių (gladiolus) paroda, miesto šventės metu Laisvės aikštėje veiks „Istorinių knygų ne tik apie Panevėžį skaitykla“ ir kiti renginiai.

Projekto metu planuojamos veiklos
Renginiai, stacionarios ir virtualios parodos bei akcijos Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui  ir Panevėžio 515-ajam gimtadieniui. Naujos internetinės rubrikos „Panevėžio veido dėlionė“ sukūrimas ir informacijos sklaida portale „Panevėžio kraštas virtualiai” bei Vilniaus, Kauno ir Panevėžio transporto stotelių reklaminiuose stenduose.

Numatomas projekto rezultatas
Virtualios pažintinės Panevėžio krašto ir miesto paveldo informacijos sklaida portale „Panevėžio kraštas virtualiai”, renginių ciklo Lietuvos atkūrimo 100-mečiui ir Panevėžio jubiliejinei sukakčiai organizavimas, naujų vartotojų pritraukimas taikant inovatyvias informacijos pateikimo, sklaidos ir reklamos priemones, sudarančias galimybę mažinti kultūrinę atskirtį.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Audronė Palionienė, Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vedėja, el. p. audrone.palioniene@pavb.lt,
tel. (8 45) 58 25 40

Pojektą finansuoja
LTK_Logotipas       Panevėžio miesto savivaldybė

Jaunųjų kūrėjų galimybių tribūna NEVĖŽIS

Projekto trukmė: 2018 01 02–2018 12 30

Projekto pristatymas
Jaunųjų literatūros kūrėjų tribūna ,,Nevėžis“ – tai bendras Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Juozo Urbšio visuomeninės minties ir kultūros centro, partnerių – dienraščio „Panevėžio balsas“, regiono radijo stoties „Pulsas“, Panevėžio dailės mokyklos – tęstinis projektas. Kartą per mėnesį tradiciniame Panevėžio dienraštyje „Panevėžio balsas“ skiriamas puslapis „Nevėžis“ jaunųjų literatų kūrybai. Po jo pasirodymo autoriai dalyvauja regiono radijo stoties „Pulsas“ akademinės valandos trukmės pokalbių laidose. Gale metų iš pretendentų atrinktam nominantui  įteikiamas metų apdovanojimas – statulėlė „Sidabrinis Nevėžis“ (autorius – skulptorius Vytautas Tallat-Kelpša). Kasmet  parengiamas ir išleidžiamas regiono jaunųjų literatų metų kūrybos almanachas.

Projekto metu planuojamos veiklos
Įtraukti įvairaus profilio mokyklų pedagogus į misijos „pastebėk kuriantį” vykdymą; sudaryti sąlygas turintiems polinkį kūrybai mokiniams saviraiškai, kuriant išliekamąją  edukacinę vertę turintį produktą – metų almanachą; įtraukti į kūrybinę veiklą ne tik dėl socialinės atskirties, negalios, geografinio nutolimo ar pan. nedalyvaujančius joje, bet ir dėl psichologinių savybių užsisklendusius mokinius, „vienišius“ kūrėjus; mokyti jaunuosius kūrėjus rasti tinkamiausius žodžius minčiai išreikšti, branginti rašomą žodį, be įkyrios didaktikos, naudojant jų kūrybą ir profesionaliosios kūrybos pavyzdžius, suvokti meną, skatinti skaityti didžiąją literatūrą.

Projekto rezultatas
Sutelkti Panevėžio regiono įvairių meno sričių moksleiviją į bendruomenę, kurios veiklos bendras vardiklis būtų menas ir kultūra, motyvuotas požiūris į dvasinį tobulėjimą, asmenybės kūrybiškumą, pagarbą autoriniam darbui.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Arnoldas Simėnas, kultūrinių renginių organizatorius,
el.p. arnoldas.simenas@pavb.lt, tel. (8 45) 46 55 65

Projektą finansuoja
Panevėžio miesto savivaldybė

Hario Poterio naktis bibliotekoje

Projekto trukmė: 2018 04 18–2018 12 18

Projekto pristatymas
Hario Poterio naktis bibliotekoje – kūrybiškumo, skaitymo skatinimo projektas, kurio didžiąją dalį veiklų sudarys kūrybiniai, edukaciniai užsiėmimai jaunimui. Šis tradicija tampamtis ir nemažo susidomėjimo tarp vaikų ir jaunimo sulaukęs renginys skatina jaunimo saviraišką, darbo komandoje įgūdžius, meninius gebėjimus, išbandant save įvairiose meninėse, reakcijos ir žinių rungtyse.

Projekto metu planuojamos veiklos
Hario Poterio nakties dalyviai „Stebuklingos paskirstymo skrybelės“ dėka bus kviečiami įsitraukti į komandines „Aukso šmaukšto paieškas“ (orientacinės varžybos su kūrybinėmis rungtimis), „Dumbldoro protmūšį“, turės galimybę atskleisti save individualiuose ar grupiniuose  užsiėmimuose (kūrybinio rašymo dirbtuvėse, scenarijaus kūrimo ir trumpametražių filmų kūrimo mokymuose įamžins naktinį siautulį, vyksiantį bibliotekoje).

Projekto rezultatas
Dalyvavimas projekto veiklose  pastiprins jaunimo pasitikėjimą savo meniniais gebėjimais, padės rasti juos dominančią sritį, išbandyti kitas meno ir veiklos sritis, padės mokytis dirbti tiek individualiai, tiek komandoje ir atrasti skaitymo džiaugsmą bei naudą, atskleidžiant kūrybišką literatūros pritaikymą.
Šis projektas skatina įvairių kultūros, švietimo ir kitų su jaunimu dirbančių įstaigų bendradarbiavimą, projektas padės susipažinti bendrus pomėgius turintiems jaunuoliams, išmokys juos susitelkti bendrai kūrybinei veiklai tiek renginio metu, tiek po jo.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Malvina Zimblienė, Renginių ir leidybos skyriaus kultūrinės veiklos vadybininkė,
el.p. malvina.zimbliene@pavb.lt,
mobilus tel. +370 616 19 175

Projektą finansuoja
Panevėžio miesto savivaldybė

Susipažinkite su šiuo metu vykdomais projektais čia.