Įgyvendinti projektai

2023 m. įgyvendinti projektai

Tarptautinis projektas „Inovatyvūs Lietuvos bibliotekų skaitymo skatinimo sprendimai vaikų ir jaunimo socialinių santykių kūrimui su aplinka“

Projekto trukmė: 2021 07 20–2023 11 22

Projekto pristatymas
Projektu siekiama 5–8 klasių (10–15 metų) moksleiviams sukurti inovatyvų skaitymo skatinimo produktą – skaitymo iššūkio virtualų žaidimą, kurio scenarijus vystytųsi kaip įvykių ir užduočių grandinė, orientuota į pasirinkimus, sprendimus, susijusius su žaidimo herojaus elgesiu. Virtualus žaidimas savo turiniu bus susietas su trimis knygų kolekcijomis, keliaujančiomis Panevėžio, Kauno ir Klaipėdos regionų viešųjų bibliotekų tinkle. Žaisdami šį žaidimą vaikai ir paaugliai ieškos atsakymų bei patarimų tikslinėje literatūroje. Skaitymo iššūkis ir jį papildanti literatūra padės vaikams ir jaunimui spręsti socialinių santykių su aplinka problemas, o tuo pačiu – ugdyti skaitymo įpročius, formuoti bręstančio žmogaus vertybių pasaulį. Skaitymo iššūkio žaidimas ir knygų kolekcija tikslinei grupei bus prieinami nemokamoje mobilioje programėlėje, o su žaidimo užduotimis susieta literatūra – specialiose teminėse lentynose regionų bibliotekose ir specialiuose knygų išdavimo „paštomatuose“ savivaldybių rajonų ir kaimiškose vietovėse, kuriose yra ugdymo įstaigos (siekiant maksimalaus prieinamumo, bekontakčio knygų išdavimo). Į žaidimo kūrimą bus įtraukti užsienio partneriai, kultūros, meno, mokslo ir kūrybinių industrijų atstovai, jaunimo savanoriai. Siekiant projekto metu sudaryti sąlygas tikslinės grupės dalyvavimui kultūrinio švietimo veiklose, pagal virtualaus žaidimo ir knygų kolekcijos turinį, ekspertai edukatoriai parengs edukacinių-kultūrinių veiklų rinkinį. 5–8 klasių moksleiviai turės galimybę regiono ir vietos lygio bibliotekose sistemingai dalyvauti edukaciniuose užsiėmimuose, kuriuose knygų skaitymas bus pateikiamas kaip įdomus užsiėmimas, skatinantis vaizduotę ir kūrybiškumą, padedantis rasti ir įvertinti savo ir kitų žmonių poelgius, suprasti jausmus ir kt. Skaitymo iššūkio žaidimas bus tęsiamas pasibaigus projektui, pildant kolekcijas naujomis knygomis ir inicijuojant naujus skaitymo iššūkius.

Projekto metu planuojamos veiklos
1. Tyrimas, skirtas tikslinės grupės skaitymo įgūdžių ir socialinių santykių problematikos identifikavimui, vykdomas projekte dalyvaujančių apskričių bibliotekų specialistų.
2. Tyrimas, skirtas nustatyti kiek padidėjo kultūrinių veiklų prieinamumas savivaldybių rajonų  ar kaimiškose seniūnijose gyvenantiems vaikams ir jaunimui, vykdomas projekte dalyvaujančių apskričių bibliotekų specialistų.
3. Knygų kolekcijų tikslinei grupei kūrimas su tiesioginiais (projekte dalyvaujančios apskričių bibliotekos ir Norvegijos mokslo ir kultūros institutas) ir netiesioginiais (IBIS nariai, vertėjų ir leidyklų atstovai) partneriais.
4. Skaitymo iššūkio žaidimo, susieto su knygų kolekcijomis, kūrimas su projekto partneriais, jaunimo savanoriais ir kūrybinių industrijų atstovais.
5. Knygų kolekcijų atpažinimo vietų bibliotekose įrengimas pagal menininkų parengtą koncepciją.
6. Sukurto produkto (žaidimo) pristatymo renginiai, organizuojami vienu metu 34-ose Panevėžio, Kauno ir Klaipėdos regionų viešųjų bibliotekų tinklą sudarančiose bibliotekose: 1 regioninėje, 28-ose savivaldybių lygmens, 5-iose vietos lygmens (savivaldybių rajonų/kaimiškose seniūnijose).
7. Edukaciniai užsiėmimai  5–8 klasių moksleiviams ir vyresniems 5 k./ mėn. iš viso 39-iose viešosiose bibliotekose;  iš viso 1755 užsiėmimai.
8. Skaitymo iššūkio žaidimo dalyvių apdovanojimo renginiai organizuojami vienu metu iš viso 39-iose bibliotekose, kuriose bus apdovanojama 117 dalyvių, laimėjusių žaidimą.

Projekto rezultatas
Pagrindinėmis projekto veiklomis – skaitymo iššūkio žaidimo ir edukacinių veiklų organizavimu – Panevėžio, Kauno ir Klaipėdos viešųjų bibliotekų tinkle bus plėtojamas skaitymo motyvaciją didinančių kultūrinio švietimo veiklų prieinamumas 5–8 klasių (10–15 metų) moksleiviams. Su skaitymo iššūkiu susietos knygų kolekcijos tikslinei projekto grupei sudarys galimybę rinktis gerai jų poreikius atitinkančius, naujausius leidinius ir gauti greitą poreikio išpildymą. Platus viešųjų bibliotekų tinklas užtikrins projekto veiklų pasiekiamumą itin didelei tikslinei auditorijai. Skaitymo iššūkio žaidimu, kaip pagrindine tikslinės auditorijos pritraukimo ir skaitymo motyvacijos didinimo priemone, bus siekiama pritraukti 880 unikalių tikslinės grupės dalyvių. Edukacinėse veiklose, organizuojamose bibliotekose regionų ir vietos lygmeniu, bus siekiama pritraukti 12285 tikslinės grupės dalyvių. Į projekto veiklas bus siekiama įtraukti 30 % tikslinės grupės 5–8 klasių moksleivių, gyvenančių savivaldybių rajonų/kaimiškose seniūnijose, tačiau besimokančių mokyklose, esančiose artimiausiuose savivaldybių centruose. Šio projekto metu sukurta keliaujančių knygų kolekcijų dalinimosi sistema – tai inovatyvus knygų sklaidos ir prieinamumo sprendimas, kuris ateityje galės būti tobulinamas ir pritaikomas visuose Lietuvos regionuose.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Raimonda Gvozdienė, Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus projektų vadovė, el. p. raimonda.gvozdiene@pavb.lt, tel. +370 669 50 674

Informacinis partneris:

Logo

Projektą finansuoja:

iceland

Renginių ciklas „Literatūros ir kino dienos bibliotekoje XIV“

Projekto trukmė 2023 01 02–2023 12 15

Projekto pristatymas 
Tai jau 14 metų iš eilės Panevėžio G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos kartu su regiono bibliotekomis vykdomas projektas, kurio metu regiono gyventojai supažindinami su iškiliomis, Valstybės kultūros ir meno premijomis (nacionalinė ir vyriausybės) apdovanotomis asmenybėmis bei jų kūryba.

Projekto metu planuojamos veiklos 
Įgyvendinant projektą G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje, Panevėžio regiono viešosiose bibliotekose ir kitose viešosiose erdvėse auditorijai pateikiama plati, aukštos kultūrinės vertės programa – susitikimai, literatūros vakarai bei filmų peržiūros, paroda.

Numatyta surengti poeto, vertėjo, prozininko, dramaturgo Gintaro Patacko kūrybos vakarą ir filmuotos medžiagos apie jį peržiūrą; susitikimą su pianiste Mūza Rubackyte ir jos knygos „Gimusi po fortepijonu“ pristatymą; susitikimą su Prancūzijos ir Lietuvos aktore, visuomenės veikėja Karolina Masiulytė-Paliuliene; žurnalistės, dokumentinio kino kūrėjos Nijolės Baužytės kūrybos vakarą; susitikimą su kino režisieriumi Linu Mikuta; kūrybos vakarą „Menininkų duetas: apie fotografijas kalbasi Virginijus Kinčinaitis ir Algimantas Aleksandravičius“. Kino aktorė Agnė Šataitė skaitys poečių, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureačių – Onės Baliukonės ir Juditos Vaičiūnaitės kūrybą. Bendradarbiaujant su Lietuvos nacionaliniu muziejumi surengti fotomenininko Rimanto Dichavičiaus portretų parodą „Veidai, tapę mūsų laiko ženklais“, kurios atidaryme dalyvaus autorius ir menotyrininkė Ramutė Rachlevičiūtė. Bendradarbiaujant su Kauno miesto kameriniu teatru kartu pristatyti G. Padegimo režisuotą spektaklį „Noktiurnas”, specialiai pritaikytą mažoms erdvėms.

Projekto rezultatas 
1. Suorganizuoti 16 aukštos meninės vertės renginius.
2. Įvykdyti 4 filmų, filmuotos medžiagos peržiūras.
3. Surengti  Rimanto Dichavičiaus parodą „Veidai, tapę mūsų laiko ženklais“.
4. Įsigyti premijų laureatų naujausių leidinių, skirtų bibliotekų lankytojams.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Skirmantė Karpavičienė, Komunikacijos ir kultūros vadybos skyrius, kultūrinės veiklos vadybininkė, el. p. skirmante.karpaviciene@pavb.lt, tel. (8 45) 50 20 39.

Projektą finansuoja

LKT_Logotipas 

Bibliotekų edukatorių vadybinių kompetencijų gerinimas pasakojimo metodais grįstų edukacijų plėtrai Panevėžio regione

Projekto trukmė: 2023 02 01–2023 10 31

Projekto pristatymas 
Projektas, skirtas suteikti vadybinių žinių Panevėžio regiono viešųjų bibliotekų darbuotojams, įgijusiems kompetencijų pagal Europos pasakojimo federacijos (FEST) sukurtą ugdymo modelį ir pasakojimo metodais vykdantiems edukacijas viešosiose bibliotekose, siekiant gerinti pasakojimo edukacijų prieinamumą įvairaus amžiaus vartotojų grupėms Panevėžio regiono viešųjų bibliotekų tinkle.

Projekto metu planuojamos veiklos
1. Organizuojami pagal parengtą mokymų programą Paslaugų dizaino metodo mokymai (24 val.):
– 20 asm. grupei Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje;
– 20 asm. grupei Molėtų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje.
2. Atliekamas projekto poveikio vertinimo tyrimas.
3. Atliekamas mokymų kokybės vertinimo tyrimas.
4. Vykdomas projekto rezultatų viešinimas.

Projekto rezultatas
1. 40 Panevėžio regiono viešųjų bibliotekų darbuotojų įgys žinių ir praktinių įgūdžių pagal Paslaugų dizaino mąstymo metodiką (angl. „design thinking“).
2. Projekto organizatoriai parengs anketas prieš/po mokymų, skirtas ištirti ar pagerėjo mokymų dalyvių kompetencijos ir tyrimo išvadose išanalizuos kaip praktiškai taikomos mokymų metu įgytos žinios ir įgūdžiai.
3. Projekto organizatoriai mokymų dalyviams po kiekvienų mokymų pateiks mokymų kokybės vertinimo anketas, jas išanalizuos ir parengs tyrimo išvadas.
4. Projekto organizatoriai parengs straipsnį, pristatantį projekto rezultatus profesinei bendruomenei ir visuomenei. Straipsnis bus publikuojamas žurnale Tarp knygų, Europos elektroninėje švietimo platformoje EPALE, Panevėžio regiono bibliotekų tinklaraštyje, Regiono bibliotekų svetainėse ir Facebook paskyrose.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje
Laima Butkūnienė, Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyrius, projektų koordinatorė, el. p. laima.butkuniene@pavb.lt, tel. (8 45) 50 20 38

Projektą finansuoja:

LKT_Logotipas

Jaunųjų kūrėjų galimybių tribūna NEVĖŽIS 2023

Projekto trukmė: 2023 01 02–2023 12 28

Projekto pristatymas 
Tai tęstinis projektas, skirtas telkti  literatūrai ir vizualiesiems menams polinkį turinčius  Panevėžio regiono jaunuolius ir atsidavusius savo profesijai mokytojus jaunojo kūrėjo kūrybos puoselėjimui.

Projekto metu planuojamos veiklos
1. Bus organizuojama projekto misija „Pastebėk kuriantį“: projekto organizatorius ir partneriai analizuos ir vykdys geriausių jaunųjų kūrėjų darbų atranką publikuoti kartą per mėnesį dienraščio ,,Sekundė“ atlanke „Nevėžis“ bei nominantų apdovanojimams.  
2. Projekto organizatorius jaunųjų literatų ir iliustruotojų kūrybą rengs publikuoti portaluose AINA, JP, partnerių svetainėse. 2023 metais numatoma jaunųjų kūrėjų darbus spausdinti Panevėžio regiono laikraščiuose: „Darbas“ (Pasvalio r.), „Kupiškėnų mintys“, „Tėvynė“ (Panevėžio r.).
4. Projekto organizatorius parengs leidybai regiono jaunųjų literatų ir iliustruotojų kūrybos metinį almanachą.
5. Bus organizuojamas iškilmingas dalyvių apdovanojimų renginys.

Projekto rezultatas 
1. Į projekto misijos „Pastebėk kuriantį” vykdymą bus įtraukti per 30 regiono mokyklų pedagogų.
2. Sudarytos palankios sąlygos jaunimo kūrybiškumo plėtrai, į veiklas bus siekiama  įtraukti per 150 dalyvių. 2023 metų projekte bus skatinami dalyvauti ir jaunieji fotografai.
3. Surengtos dvi kūrybinės dirbtuvės kuriantiems jaunuoliams ir seminaras-diskusija pedagogams.
4. Išleisti 12 „Nevėžio“ atlankų krašto dienraštyje „Sekundė“ ir parengta po 12 „Nevėžio“ puslapių portaluose AINA ir JP; išleisti jaunųjų kūrybos puslapiai regiono miestų laikraščiuose.
5. Parengtas ir išspausdintas „Jaunųjų kūrėjų almanachas 2023“ 300 egz. tiražu.
6. Surengtas projekto baigiamasis renginys – nominantų apdovanojimai skulptoriaus Vytauto Tallat-Kelpšos sukurtomis statulėlėmis ,,Sidabrinis Nevėžis“, Panevėžio miesto mero prizu bei nominacijas žyminčiais diplomais „Sidabriniai Nevėžiukai“. Pristatytas „Jaunųjų kūrėjų almanachas“.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Arnoldas Simėnas, ​Komunikacijos ir kultūros vadybos skyriaus kultūros projektų vadovas, el. p. arnoldas.simenas@pavb.lt, tel. 8 688 757 27.

Projektą finansuoja:

LKT_Logotipas

Elenos Mezginaitės XII Lietuvos moksleivių dainuojamosios poezijos festivalis-konkursas „Mano senas drauge…“

Projekto trukmė: 2023 01 03–2023 12 15

Projekto pristatymas 
Dainuojamosios poezijos festivalyje-konkurse „Mano senas drauge…“ kviečiami dalyvauti Lietuvos moksleiviai iki 19 m. Paraiškas dalyvavimui gali teikti solistai, ansambliai ir grupės. Konkurse skiriami apdovanojimai laureatams: I, II ir III vietos skiriamos už Elenos Mezginaitės poezijos muzikinę interpretaciją ir I, II ir III vietos už profesionalų atstovavimą dainuojamosios poezijos žanrui. Laureatų koncerto metu žiuri skelbia individualias nominacijas. Vienas iš atlikėjų skelbiamas Festivalio-konkurso DIDŽIOJO PRIZO laimėtoju. Vienas dalyvis apdovanojamas Panevėžio miesto mero prizu. Visi kūrėjai laureatai  apdovanojami didžiąja Elenos Mezginaitės kūrybos rinktine „Mano senas drauge…“. Festivalis kiekvienais metais sutraukia per 120 kūrėjų ir atlikėjų. Tai renginys, padėjęs ne vienam jaunuoliui užkopti į didžiąją sceną!

Projekto metu planuojamos veiklos
1. Vykdyti festivalio organizacinį darbą, puoselėjant autorinių teisių kultūrą bendradarbiaujant su  Panevėžio V. Žemkalnio gimnazijos mokytojais ir moksleiviais.
2. Vykdyti festivalio viešinimo kampaniją ir transliuoti internete laureatų koncertą per bibliotekos facebook’o paskyrą.
3. Sukurti filmą apie laureatų koncertą.

Projekto rezultatas
1. Surengti du koncertai – konkursinis ir laureatų.
2. Pravesta 1 diskusija su dalyviais ir jų mokytojais.
3. Sukurta dainos „Mano senas drauge…“ (ž. Elenos Mezginaitės, muz. Egidijus Štaras ir Edmundas Petrovas) aranžuotė styginių kvartetui ir festivalio šaukiniui.
4. Sukurtas laureatų koncerto filmas.
5. Įgyvendinta festivalio viešinimo kampanija.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Arnoldas Simėnas, ​Komunikacijos ir kultūros vadybos skyriaus kultūros projektų vadovas, el. p. arnoldas.simenas@pavb.lt, tel. 8 688 757 27.

Projektą finansuoja:

LKT_Logotipas 

Juozo Miltinio kultūrinio paveldo sklaida, pasitelkiant papildytos realybės technologijas

Projekto trukmė: 2023 02 07–2023 12 11

Projekto pristatymas
Tai antrasis ir baigiamasis projekto „Juozo Miltinio kultūrinio paveldo sklaida, pasitelkiant papildytos realybės technologijas“ etapas, kurį įgyvendinus bus sudaryta galimybė virtualiai atskleisti svarbiausius Juozo Miltinio gyvenimo ir kūrybos faktus, išvežti, parodyti ir pristatyti visuomenei režisieriaus Juozo Miltinio namus, jo teatrą Panevėžio miesto ir regiono įstaigose bei viešosiose erdvėse.

Projekto metu planuojamos veiklos
1. Virtualios ekspozicijos programavimo darbai.
2.  Licencijavimas (licencijos nupirkimas) pagal pasirinktą papildytos realybės platformą.
3.  Galutinės versijos patalpinimas į „Google Play“ elektroninę parduotuvę viešai, nemokamai vartotojų prieigai.
4. Profesionalus tekstų įgarsinimas.
5. Virtualios ekspozicijos sklaida regiono kultūros įstaigose.

Projekto rezultatas
1. Suprogramuota mobilioji papildytos realybės programėlė ant kilnojamos parodos skydelių. Programėlė sukurta tiek „Android“, tiek „iOS“ sistemų naudotojams.
2. Papildytos realybės programėle pasiekiami tekstai bus įgarsinti  lietuvių ir anglų kalbomis. 
3. Kilnojamos parodos su papildytos realybės technologijomis pristatymas Panevėžio mieste ir regione.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Angelė Mikelinskaitė, Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyrius, vyriausioji bibliotekininkė, el. p. miltinis@pavb.lt, tel. (8 45) 43 69 89

Projektą finansuoja

LKT_Logotipas 

Renginių ciklas „Maža žemėlapyje, didi pasaulyje 5“

Projekto trukmė: 2023 01 02–2023 12 15

Projekto pristatymas
Šiuo tęstiniu projektu biblioteka siekia išryškinti Lietuvą garsinančių Panevėžio regiono menininkų kūrybą, per novatorišką formą ieškoti skirtingų meno šakų sintezės ir bendradarbiavimo.

Projekto metu planuojamos veiklos
Minint 2023-iuosius – Aukštaitijos – metus, projekte numatomi penki pagrindiniai, tarpusavyje derantys ar net susiliejantys, renginių ciklai: literatūros, dailės, muzikos, leidinių ir dokumentų, teatro. Literatūros ciklas apims literatūrinius minėjimus, susitikimus su Lietuvoje ir pasaulyje pamėgtais Panevėžio regiono literatais. Dailės ciklas apims panevėžiečių menininkų, garsinančių miestą šalyje ir užsienyje, kūrybos parodas. Muzikos ciklas kvies koncertuoti garsius iš Panevėžio krašto kilusius klasikinės muzikos atlikėjus bei susitikti su orkestrų, kolektyvų vadovais. Leidinių ir dokumentų parodų ciklui bus skirtos parodos, garsinančios savo krašto asmenybes „Savo Tėvynę laikyk visu pasauliu“, minint Aukštaitijos metus, kitos parodos. Teatro ciklas apims susitikimus su režisieriais ir aktoriais.

Projekto rezultatas
Ši veiklų visuma skleis žinią apie Panevėžio regiono istoriją, populiarins garsius jo žmones, kels krašto įvaizdį įtvirtinant jį kaip svarbų ir kultūriškai aktyvų ne tik šalies mastu, bet ir užsienyje. Platus renginių spektras pritrauks skirtingomis meno sritimis besidominčius žmones, skatins tarpdisciplininį bendradarbiavimą, augins pasididžiavimą savo krašto menininkais.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Skirmantė Karpavičienė, Komunikacijos ir kultūros vadybos skyrius, kultūrinės veikos vadybininkė, el. p. skirmante.karpaviciene@pavb.lt, tel. (8 45) 50 20 39.

Projektą finansuoja

  LKT_Logotipas  

Knygos festivalis „Vasaros knygų fiesta“, skirtas Aukštaitijos metams

Projekto trukmė: 2023 01 02–2023 09 30

Projekto pristatymas
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka daug metų puoselėja tradiciją rengti knygos festivalį „Vasaros knygų fiesta“. Šis knygos festivalis suburs mažuosius ir didesnius knygų leidėjus, supažindins su naujausiomis įvairaus žanro knygomis.

Projekto metu planuojamos veiklos
Renginio metu vyks knygų, leidinių prekyba, vyks leidyklų naujausių leidinių pristatymai, edukaciniai užsiėmimai. Knygų leidėjų pristatomi autoriai patraukliuose susitikimuose supažindins su naujausiais savo kūriniais.

Projekto rezultatas
Knygos festivalis į Panevėžį sukvies žmones iš Aukštaitijos regiono – tiek pačius dalyvius, tiek žiūrovus. Tai prisidės prie kultūrinio turizmo plėtojimo.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje
Skirmantė Karpavičienė, Komunikacijos ir kultūros vadybos skyrius, kultūrinės veikos vadybininkė, el. p. skirmante.karpaviciene@pavb.lt, tel. (8 45) 50 20 39.

Projektą finansuoja

Biblioterapijos ir kūrybiškumo stovykla jaunimui „Kėdes į lauką“

Projekto trukmė 2023 04 01–2023 09 30

Projekto pristatymas
Tai apdovanojimą pelnęs, jau 4-us metus vykdomas projektas 14-29 m. miesto jaunimui. Projekte susilieja terapija ir kūrybiškumas, knyga ir technologijos, meninis ugdymas ir jaunimui patrauklios pramogos/veiklos. Naudojami paveikūs, retai taikomi metodai, tokie kaip biblioterapija ir pasakojimas (storytelling), dizaino mąstysena (desing thinking). Jie prisideda prie asmeninių dalyvių pokyčių ir augimo. Stovyklos veiklos numatomos įvairiose bibliotekos ir Panevėžio miesto erdvėse (bibliotekos kiemelyje, Kultūros, poilsio ir pramogų parke, Dailės galerijos kiemelyje, Kraštotyros muziejuje, J. Miltinio dramos teatre ir kt.). Bus organizuojamos išvykos į Panevėžio regioną, lankomos kitos jaunimo erdvės ir gamtos objektai. Šiemet minint Aukštaitijos metus bus skiriama dėmesio Aukštaitijos krašto tradicijoms.

Projekto metu planuojamos veiklos

 1. Dalyvių susipažinimas ir įvadas į kūrybinį rašymą.
 2. Biblioterapija aplink mus (pasakų, poezijos terapija ir kt.).
 3. Grupės formavimo ir intensyvūs kūrybinio rašymo užsiėmimai.
 4. Kūrybiškumas ir komandinį darbą lavinantys pratimai (desing thinking, storytelling, vizualinio mąstymo ir kt.).
 5. Kūrybinio ir terapinio rašymo dirbtuvės taikant biblioterapijos ir pasakojimo storytelling technikas.
 6. Išvykos ir pažintis su Juozo Miltinio asmenybe (aplankomas J. Miltinio dramos teatras, memorialinis butas).
 7. Edukacinės programos, viktorinos, orientacinis užsiėmimas, ekskursijos ir pan.
 8. Susitikimai su įdomiais, kūrybiškumą ir emocinę sveikatą stiprinančiais lektoriais.
 9. Mitų ir legendų kūrimas, gilinimasis į aukštaičių papročius.
 10. Pojūčių ir terapinis kortelių žaidimas „Jaukis“ ir kt.

Projekto rezultatas
Planuojama, kad į projekto veiklas įsitrauks 18–25 jaunuoliai, 5–8 savanoriai.
Dalyviai įgis naujų žinių, stiprins kompetencijas, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, atskleis savo gebėjimus. Sužinos apie įvairias jaunimo konsultavimo, laisvalaikio vietas mieste. Dalyvaus kūrybinėse ir komandinėse užduotyse, ugdys lyderystę, skatins kūrybinę raišką, įsitrauks į komandinį darbą. Susipažinę su meditacijos, streso, biblioterapijos ir kitomis streso valdymo technikomis taps atsparesni nepalankioms situacijoms.
Atras daugiau savirealizacijos galimybių, įgis renginių organizavimo, vadybos patirties.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje
Malvina Zimblienė, Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyrius, veiklų jaunimui organizatorė
El. p. malvina.zimbliene@pavb.lt, tel. 8 616 19175

Projektą finansuoja

Nešdavo save į šventę ir pats buvo šventė. Aktoriui Algirdui Paulavičiui – 80

Projekto trukmė: 2023 07 03–2023 12 18

Projekto pristatymas
Projektas skirtas Panevėžio krašto visuomenei aktualizuoti aktoriaus Algirdo Paulavičiaus (1943–2020) intelektualinį ir kūrybinį palikimą. Projekto parengimo ir įgyvendinimo veiklose dalyvaus Panevėžio kraštui svarbūs žmonės ir institucijos – Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatras, Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka. Projekto rezultatų  (paroda, filmas) sklaida bus vykdoma regiono bibliotekose.

Projekto metu planuojamos veiklos
1. Parengti kilnojamąją parodą apie aktoriaus Algirdo Paulavičiaus gyvenimą ir kūrybą.
2. Sukurti dokumentinį filmą.
3. Surengti Algirdo Paulavičiaus teatralizuotą vakarą.
4. Viešinti projekto veiklas žiniasklaidoje ir medijose.
5. Tirti projekto metu sukurtų kultūros produktų (renginys, paroda, filmas) poveikį visuomenei. 

Projekto rezultatas
Parengta kilnojamoji paroda ir sukurtas dokumentinis filmas.
Surengtas teatralizuotas paminėjimo vakaras.
Projekto veiklos paviešintos žiniasklaidoje ir medijose.
Apibendrintas projekto metu sukurtų kultūros produktų poveikio visuomenei tyrimas.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje
Angelė Mikelinskaitė,  Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyrius, vyriausioji bibliotekininkė, el. p. miltinis@pavb.lt, tel. (8 45) 43 69 89

Projektą finansuoja

LKT_Logotipas 

Dokumentų rinkinio „Karo verpetuose. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka 1940–1944 metais“ leidyba ir sklaida

Projekto trukmė: 2023 05 01–2023 12 01

Projekto pristatymas
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka skaičiuodama savo veiklos 100-metį leidžia dokumentų rinkinį „Karo verpetuose. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka 1940–1944 metais“. Šiame leidinyje bus skelbiami dokumentai, atspindintys Bibliotekos veiklą Antrojo pasaulinio karo laikotarpiu. Karo, kurio metu Lietuva prarado savo valstybingumą, o jos teritorija buvo okupuota Sovietų Sąjungos, Vokietijos ir vėl Sovietų Sąjungos kariuomenių. Trys viena paskui kitą sekusios okupacijos sunaikino visa tai, ką Lietuva buvo sukūrusi per nepriklausomos valstybės gyvavimo dvidešimtmetį. Okupacijų metu įvykusi radikali visuomenės gyvenimo transformacija neaplenkė ir Panevėžyje veikusios bibliotekos, tada vadintos Panevėžio valstybine viešąja biblioteka.

Projekto metu planuojamos veiklos
Numatomi leidinio pristatymo renginiai ir nauja archyvine informacija papildytos Bibliotekos ekskursijos.

Projekto rezultatas
Iš viso planuojama publikuoti 97 archyvinius dokumentus ir periodinėje spaudoje paskelbtus straipsnius bei informacinius pranešimus, susijusius su Bibliotekos veikla 1940–1944 metais. Archyvinių dokumentų paieška buvo atliekama Lietuvos valstybės centriniame archyve (LCVA) saugomuose Lietuvos TSR liaudies švietimo ministerijos (f. R-762) ir karo metais veikusios Švietimo vadybos (f. R-629) fonduose bei PAVB rankraštyne (f. 22). Bus išleistas 300 egz. mokslinis dokumentų rinkinio tiražas.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje
Greta Kėvelaitienė, Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyriaus vadovė, el.p. greta.kevelaitiene@pavb.lt, tel. +370 643 04929

Projektą finansuoja

Pasakojame apie kultūros paveldą II

Projekto trukmė: 2023 07 31–2023 11 30

Projekto pristatymas
Europos kultūros paveldo dienų (rugsėjo 8–17 d.) metu Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka kartu su partneriais visuomenei pristatys Panevėžio regiono nekilnojamojo kultūros paveldo objektus. Atminties institucijos susiduria su problema, kad apie istorines asmenybes ir su jomis susijusį nekilnojamąjį kultūros paveldą informacijos yra mažai, todėl aktualu kurti įdomų ir įtraukiantį pasakojimą.

Projekto metu planuojamos veiklos
Biblioteka organizuos mokymus su pasakojimo (storytelling) specialiste Milda Varnauskaite. Su ja bus parengtos iškalbingos pasakojimo ekskursijos apie istorines asmenybes ir pastatus. Panevėžio regiono bibliotekų specialistai lankysis restauravimo centruose Lietuvoje.

Projekto rezultatas
Mokymuose dalyvaus 20 regiono bibliotekų specialistų. Planuojama, kad per „Kultūros paveldo dienų“ renginius bibliotekoje apsilankys apie 300 dalyvių. Panevėžio regiono bibliotekų specialistai susipažins su dokumentinio kultūros paveldo restauravimo metodikomis restauravimo centruose Lietuvoje.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje
Greta Kėvelaitienė, Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyriaus vadovė, el.p. greta.kevelaitiene@pavb.lt, tel. +370 643 04 929.

Projektą finansuoja
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

2022 m. įgyvendinti projektai

Pasakojimo meno ir metodo modelio sukūrimas Lietuvos bibliotekoms

Projekto trukmė: 2020 09 19–2022 06 30

Projekto pristatymas
Projektas skirtas plėtoti šiuolaikinį pasakojimo meną Lietuvoje ir partnerių iš Švedijos bei Norvegijos pagalba sukurti pasakojimo meno ir metodo taikymo modelį Lietuvos bibliotekoms, išbandyti ir įveiklinti jį kaip naują edukacinę paslaugą įvairaus amžiaus ir socialinių grupių vartotojams.

Projekto metu planuojamos veiklos
Inovatyvaus metodo patirties perėmimas bus vykdomas Šiaurės rytų Lietuvos regiono bibliotekininkams organizuojant pasakojimo meno ir metodo mokymų sesijas, lydimas išbandymų fokus grupėse, refleksijos renginių bei parengiant projektą pristatančią parodą atstovavimui Lietuvoje ir Šiaurės šalyse.

Projekto rezultatas

– 2020 m. suorganizuota 6 val. trukmės įvadinė pasakojimo metodų mokymų sesija „Žodinis pasakojimas. Istorija, pasakotojas ir klausytojas“ viešųjų bibliotekų specialistams. Lektorė – edukatorė, projektų vadovė Rose Marie Lindfors iš Šiaurės pasakojimo meno centro (Nordic Storytelling Centre, Švedija). Dviejų dienų mokymuose dalyvavo 215 dalyvių. Lektorė supažindino mokymų dalyvius su žodinio pasakojimo metodais, dalinosi savo sėkmingiausiais pasakojimo taikymo metodais bibliotekose. Mokymų dalyviai praktiškai mokėsi taikyti pasakojimo metodus nesinaudojant knygomis, pasitelkiant tik vaizduotę, mokėsi pristatyti begarses knygas ir kt.

– 2021 m. suorganizuoti 5 dienų trukmės (40 val.) edukacinių pasakojimo programų kūrimo mokymai Panevėžio regiono bibliotekų specialistams. Lektorės Rose Marie Lindfors iš Šiaurės pasakojimo meno centro (Nordic Storytelling Centre, Švedija) ir profesionali pasakotoja, menininkė Tiril Bryn (Norvegija). Mokymų programa paremta Europos pasakojimo federacijos (FEST) sukurtu pasakotojo kompetencijų ugdymo modeliu. Mokymų metu 40-čiai Panevėžio ir Utenos apskričių bibliotekų specialistų ugdytos 8 pasakotojo kompetencijos. Panevėžio ir Utenos apskričių bibliotekų specialistai, padedami profesionalių pasakotojų, sukūrė 5-ias unikalias edukacines programas, skirtas skirtingoms bibliotekų auditorijoms. Pasakojimo programoms edukacinių priemonių rinkinius parengė menininkė Neringa Minkevičienė. Mokymų metu bibliotekininkų sukurtas edukacijos metodiškai aprašytos Edutekoje.

– 2022 m. vasario mėn. 24–27 d. jungtinis Panevėžio regiono bibliotekininkų sukurtų edukacinių programų pristatymas Vilniaus knygų mugėje. Molėtų VB, Panevėžio Elenos Mezginaitės VB, Anykščių VB, Anykščių VB filialo Istorijų dvarelis, Pasvalio VB, Biržų VB ir Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos edukatorės mugės lankytojams iš viso pravedė 41 edukaciją, dalyvavo 441 dalyvis.

– 2022 m. iki birželio mėn. 30 d. bibliotekų specialistai panaudodami edukacinių priemonių rinkinius Panevėžio ir Utenos apskričių bibliotekose iš viso pravedė per 200 pasakojimo edukacinių užsiėmimų vaikų, jaunimo, suaugusiųjų auditorijoms.

– 2022 m. gegužės mėn. 16–18 d. projekto metu sukauptos patirties pristatymas Šiaurės pasakojimo meno centre (Nordic Storytelling Centre, Skellefteå miestas, Švedija). Dalyvavo 9-ios pasakojimo edukacijų vedėjos iš Panevėžio miesto ir rajono, Biržų, Kupiškio, Molėtų, Utenos, Rokiškio ir Zarasų bibliotekų.

– 2022 m. gegužės 31 d. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje surengta projekto baigiamoji konferencija, skirta dalintis patirtimi su šalies bibliotekininkais. Dalyvavo projekto partnerės Rose Marie Lindfors ir Tiril Bryn bei Lietuvos bibliotekų bendruomenė. Iš viso 71 dalyvis. Konferencijos programa

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje
Laima Butkūnienė, Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyrius, projektų koordinatorė, el. p. laima.butkuniene@pavb.lt, tel. (8 45) 50 20 38

Projektą finansuoja

Nordic culture point logotipas

Elenos Mezginaitės XI Lietuvos moksleivių dainuojamosios poezijos festivalis – konkursas „Mano senas drauge“

Apie festivalį-konkursą „Mano senas drauge…“

Kuo ypatingas festivalio žanras? Dainuojamoji poezija skatina jaunimą dainuoti lietuvių kalba, skaityti, ieškoti sau artimos minties, emocijos, suprasti žodžio prasmę, išgirsti poetinės kalbos skambesį. 

Vienas iš esminių festivalio leitmotyvų – žinia apie Elenos Mezginaitės kūrybos savitumą, priminimas apie iškiliausią Aukštaitijos regiono poetę, kritikų vertinamą kaip europinio lygio poezijos kūrėją. E. Mezginaitė tapo įkvėpimo šaltiniu ne vienam dainų autoriui ir atlikėjui. Jos tekstus savo dainoms rinkosi kompozitoriai Laimis Vilkončius, Alvydas Jegelevičius, roko grupė  „Hiperbolė“, dainininkas Kastytis Kerbedis, dainuojantys aktoriai Vladas Bagdonas, Kristina Kazlauskaitė, „Keistuolių teatras“, vienas iš žanro pradininkų Alfredas Kukaitis ir kt.

2022 m. vyks vienuoliktasis festivalis-konkursas

XI Lietuvos moksleivių ir jaunimo dainuojamosios poezijos festivalis-konkursas ,,Mano senas drauge…“, skirtas Elenai Mezginaitei atminti, vyks 2022 m. lapkričio 25 d. Panevėžio Muzikiniame teatre, adresu Nepriklausomybės aikštė 8. Aktualiausia informaciją sekite Facebook renginio diskusijoje.

Festivalio-konkurso nuostatai

Festivalio-konkurso paraiška pildymui

Užpildytą paraišką iki 2022 m. lapkričio 21 d. siųskite el. paštu rasa.majauskiene@gmail.com

Dainuojamosios poezijos festivalyje-konkurse „Mano senas drauge…“ dalyvauti gali moksleiviai iki 19 m. iš visos Lietuvos. Paraiškas teikti gali tiek solistai, tiek ansambliai, grupės. Renginys, padėjęs ne vienam jaunajam atlikėjui užkopti į didesnes scenas, gali tapti ir jūsų kūrybinio proveržio vieta!

Konkurso pasirodymus koncerto metu vertins komisija, kurią sudaro:

 • Vienas iš dainuojamosios poezijos žanro pradininkų Virgis Stakėnas,
 • poetės Elenos Mezginaitės dukra Mėta Kvetkienė,
 • festivalio organizatorius Arnoldas Simėnas,
 • festivalio globėjas, meninės keramikos įmonės „Midenė“ direktorius Gražvydas Žegulis.

Vertinimo kriterijai:

 • tekstų muzikinė interpretacija;
 • kūrinio ir atlikimo įtaigumas;
 • atlikimo profesionalumas;
 • kūrybos originalumas.

Praėjusių metų įspūdžiai

Jau dešimtmetį vykstantis festivalis-konkursas savo scenoje turėjo nemažai šiuo metu žinomų atlikėjų, grupių, dainų autorių. Konkurso dalyviai auga ir tobulėja kartu su organizatoriais.

Įvyko dainuojamosios poezijos festivalis-konkursas „Mano senas drauge…“

X Lietuvos moksleivių dainuojamosios poezijos festivalis-konkursas „Mano senas drauge…“, vaizdo įrašas


Organizatoriai ir partneriai


Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka
Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazija
Panevėžio muzikinis teatras
Panevėžio Elenos Mezginaitės viešoji biblioteka

Projektą finansuoja

LKT_Logotipas  Panevėžio miesto savivaldybės logotipas 

Jaunųjų kūrėjų galimybių tribūna NEVĖŽIS

Projekto trukmė 2022 01 04–2022 12 31

Projekto pristatymas
Jaunųjų kūrėjų galimybių tribūna „Nevėžis“ – tai dešimtus metus vykstantis, vienas masiškiausių Panevėžio regiono kuriantį jaunimą telkiančių projektų. Per praėjusius devynis sezonus metus projekte dalyvavo daugiau nei 900 moksleivių, apie 30 proc. jų – kelerius metus iš eilės.
Patyrusi projekto organizatorių komanda kartu su dalyvaujančių mokyklų pedagogais taiko aiškias, išbandytas priemones, kaip įtraukti, skatinti kuriančius mokinius.

Projekto metu planuojamos veiklos
Mokiniai teikia savo kūrinius projektui. Jų kūryba analizuojama, atrenkami išskirtiniausi darbai. Kartą per mėnesį krašto dienraštyje ,,Sekundė“ jaunųjų literatų ir iliustruotojų kūrybai yra skiriamas atlankas „Nevėžis“, kuris įkeliamas ir į internetinius portalus AINA, JP, išplatinamas partnerių svetainėse. 2022 m. projektu numatoma tęsti plėtrą – jaunųjų kūrėjų darbus spausdinti ir kituose Panevėžio regiono laikraščiuose: „Darbas“ (Pasvalio r.), „Kupiškėnų mintys“. Bus parengtas ir išleistas regiono jaunųjų literatų ir iliustruotojų kūrybos specialaus dizaino jubiliejinis – dešimtasis almanachas. Jį iliustruos projekto partnerių – Panevėžio dailės mokyklos ir Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos jaunieji dailininkai. 2022 metų projekte kaip iliustruotojai dalyvaus ir jaunieji fotografai.

Projekto metu bibliotekos „Elenos Mezginaitės kertėje“ bus organizuojamos 3 kūrybinės dirbtuvės – „ABC klasė“ jauniesiems literatams ir iliustruotojams, kurių temos: „Iliustracija tekstui“; „Eilėdara, žodžių paieškos“; „Leidybos pagrindai“. 2022 m. naujovė – 1 kūrybinės dirbtuvės-diskusija pedagogams, dirbantiems su kuriančiais vaikais.

Projekto rezultatas
Kūrėjo geno vaikuose skatinimas. Panevėžio regiono moksleivijos ir pedagogų, žiniasklaidos telkimas į bendruomenę, kurios veiklos bendras vardiklis – menas, kultūra, motyvuotas požiūris į dvasinį tobulėjimą, asmenybės kūrybiškumą, pagarbą autoriniam darbui. Gal didesnė dalis jaunųjų autorių ir netaps profesionaliais rašytojais, dailininkais, bet jie išliks kūrėjais, kultūrinės spaudos skaitytojais, gebančiais vertinti kūrybinių raiškų įvairovę.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje
Arnoldas Simėnas, ​Komunikacijos ir kultūros vadybos skyriaus kultūros projektų vadovas, el. p. arnoldas.simenas@pavb.lt, tel. 8 688 757 27.

Projektą finansuoja

LKT_Logotipas  Panevėžio miesto savivaldybės logotipas 

Literatūros ir kino dienos bibliotekoje XIII

Projekto trukmė: 2022 03 01–2022 12 23

Projekto pristatymas
„Literatūros ir kino dienos bibliotekoje XIII“ –  tai tęstinis G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos projektas, skirtas Panevėžio regiono gyventojams populiarinti Valstybės kultūros ir meno premijomis (nacionalinė ir vyriausybės) apdovanotų menininkų kūrybą.

Projekto metu planuojamos veiklos
Projekto metu G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje ir 10-yje Panevėžio regiono viešųjų bibliotekų bus organizuojama Valstybės kultūros ir meno premijomis apdovanotų menininkų naujausios kūrybos pristatymo programa. Renginiai numatomi laureatams skulptoriams Gediminui Karaliui, Stanislovui Kuzmai, vienam žymiausių Panevėžio krašto lietuvių kompozitoriui ir pedagogui – Broniui Kutavičiui. Vyks vakarai, skirti tarpdisciplininiam menininkui Artūrui Railai, kino operatoriui Jonui Tomaševičiui, dramaturgui, rašytojui Sauliui Šalteniui. Planuojamas iš Biržų krašto kilusio, pasaulinio garso menininko Jono Meko 100-ųjų gimimo metinių vakaras. Vyks poezijos, dienoraščių, laiškų skaitymai ir filmo peržiūra. Numatytas menotyrininko Helmuto Šabasevičiaus knygos „Šokio erdvėse. Balerinos Loretos Bartusevičiūtės kūryba“ pristatymas bei dar daugelis kitų vakarų, susitikimų.

Projekto rezultatas
Numatyta surengti aukštos kultūrinės vertės renginių, parengtų bendradarbiaujant su Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Projektu įgyvendinamos veiklos užtikrins iškilių Lietuvos meno kūrėjų kūrybos sklaidą Panevėžio regiono bibliotekose ir sudarys galimybę regiono gyventojams gyvai pažinti Valstybės kultūros ir meno premijomis apdovanotus, kultūrai ir menui nusipelniusius asmenis.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Skirmantė Karpavičienė, Komunikacijos ir kultūros vadybos skyrius, kultūrinės veikos vadybininkė, el. p. skirmante.karpaviciene@pavb.lt, tel. (8 45) 50 20 39.

Projektą finansuoja

Panevėžio miesto savivaldybės logotipas  LKT_Logotipas

Maža žemėlapyje, didi pasaulyje 4

Projekto trukmė: 2022 03 01–2022 12 23

Projekto pristatymas
Šiuo tęstiniu projektu biblioteka siekia išryškinti Lietuvą garsinančių Panevėžio regiono menininkų kūrybą, per novatorišką formą ieškoti skirtingų meno šakų sintezės ir bendradarbiavimo.

Projekto metu planuojamos veiklos
Projekte numatomi keturi pagrindiniai, tarpusavyje derantys ar net susiliejantys renginių ciklai: : literatūros, dailės, muzikos, leidinių ir dokumentų, paskaitų, šokio, teatro bei performanso. Literatūros ciklas apims literatūrinius minėjimus, susitikimus su Lietuvoje ir pasaulyje pamėgtais Panevėžio regiono literatais.
Dailės ir fotografijos ciklas apims panevėžiečių menininkų, garsinančių miestą šalyje ir užsienyje kūrybos parodas.
Muzikos ciklas kvies garsius iš Panevėžio krašto kilusius klasikinės muzikos atlikėjus, garsinančius Lietuvą įvairiose Europos šalyse.
Leidinių ir dokumentų parodų ciklui bus skirtos Jono ir Adolfo Mekų dokumentų paroda iš Biržų viešosios bibliotekos bei minint G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekos 100-mečiui.
Teatro ciklas apims susitikimus su aktoriais.

Projekto rezultatas
Ši veiklų visuma prisidės prie žinių apie Panevėžio regiono istoriją ir garsius jo žmones populiarinimo, krašto įvaizdžio kėlimo, įtvirtinant jį kaip svarbų ir kultūriškai aktyvų ne tik šalies mastu, bet ir užsienyje. Platus renginių spektras pritrauks skirtingomis meno sritimis besidominčius žmones, skatins tarpdisciplininį bendradarbiavimą, augins pasididžiavimą savo krašto menininkais.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Skirmantė Karpavičienė, Komunikacijos ir kultūros vadybos skyrius, kultūrinės veikos vadybininkė, el. p. skirmante.karpaviciene@pavb.lt, tel. (8 45) 50 20 39.

Projektą finansuoja

Panevėžio miesto savivaldybės logotipas

Tarptautinis pasakojimo festivalis SEKAS 2022

Projekto trukmė 2022 06 01–2022 12 31

Projekto pristatymas
Tarptautinis pasakojimo festivalis SEKAS 2022 – tai projektas, siekiantis atkreipti visuomenės dėmesį į seniausią meno formą – istorijų pasakojimą. 2022 metų festivalio tema – šeimos-giminės istorijos. Festivalio formatas kuriamas tokiu būdu, jog užtikrintų tikslinių auditorijų aktyvaus dalyvavimo veiklose galimybes, taikomojo pasakojimo meno praktikų ir metodų integravimą šeimų, regiono bibliotekų bei mokyklų mokymosi veiklų procesuose bei lietuvių pasakotojų bendruomenės meistriškumo augimą.

Projekto metu planuojamos veiklos
Festivalio programa apima profesionalių pasakotojų pasirodymus, kūrybines dirbtuves, pasakojimo edukacinių renginių ciklą „Pasakojis“ , skirtą vaikams ir jų tėveliams bei istorijų pasakojimo akciją visuomenei. Festivalio programoje numatytos veiklos supažindins plačiąją visuomenę su pasakojimo meno formų įvairove ir plačiomis jo pritaikymo galimybėmis. Kviesime literatūros ir atminties institucijų specialistus semtis patirties integruoti pasakojimo meną ir metodus savo veiklose. Festivalyje pasakojimo pasirodymus surengti bus kviečiami Lietuvos ir užsienio profesionalūs istorijų pasakotojai.

Projekto rezultatas
Pasakojimo festivalio veiklos paskatins istorijų pasakojimo žanro plėtrą Lietuvoje, aktualizuos kultūros vartotojams lietuvių tautosaką (sakmes, padavimus, pasakas) ir literatūrą, leis prisiminti savo šeimos-giminės istorijas. Inspiruos atminties institucijų specialistus naudoti istorijų pasakojimą, kaip įrankį, kalbant apie literatūrą, lavinant mąstymo ir kalbos įgūdžius vaikų ir jaunimo tarpe.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Skirmantė Karpavičienė, Komunikacijos ir kultūros vadybos skyrius, kultūrinės veiklos vadybininkė el. p. skirmante.karpaviciene@pavb.lt, tel. (8 45) 50 20 39

Projektą finansuoja

Panevėžio miesto savivaldybės logotipas

Veiklios šeimos Panevėžyje

Projekto trukmė: 2022 09 08–2022 12 15

Projekto pristatymas
Tęstinis projektas „Veiklios šeimos Panevėžyje“ spręs jaunų šeimų socialinės įtraukties, užimtumo problemas, didins bendruomeniškumą, plėtos įvairias pozityvias užimtumo ir laisvalaikio iniciatyvas, skatins sveikos gyvensenos ir emocinės gerovės ugdymą, skatins išreikšti kūrybines galias.

Projekto metu planuojamos veiklos
Numatoma 14 kiekvieną savaitę  vyksiančių susitikimų šeimoms aktualiomis temomis su įvairių sričių specialistais: psichologais, edukologais, sveikatos specialistais ir kitais. Susitikimai formuojami taip, kad šalia fizinių vyktų ir nuotolinės transliacijos, siekiant platesnės tikslinės auditorijos įtraukties.

Programa sudaryta apimant keturias dimensijas, tai:

 • Psichologinė gerovė – ieškomi psichologinės gerovės stiprinimo būdai, akcentuojant kiekvieno šeimos nario svarbą, kalbama apie teigiamą savęs vertinimą, harmonijos namuose kūrimą;
 • Specialistų (logopedai, psichologai) atsakymai – padedantys vaikus auginantiems tėvams spręsti aktualius klausimus, kurie susiję su kalbinės raidos problemomis, saviraiškos galimybėmis; kalbantys apie jaunų žmonių virsmą tėvais, kylančius iššūkius ir kaip pozityviai priimti naujas patirtis;
 • Skaitymas ir skaitymo strategijos – ankstyvojo skaitymo svarba, sensorinių skaitymų mokymai bendruomenei siekiant šio metodo individualaus pritaikymo šeimose;
 • Kūrybiškumas – dalyvavimas skirtinguose kūrybiniuose užsiėmimuose, terapinių metodų ir formų praktikavimas, skatinant bendruomeniškumą ir susitelkimą, formuojant turiningo ir kokybiško laisvalaikio įpročius.

Projekto rezultatas
Planuojama, kad projekto veiklose dalyvaus apie 1000 dalyvių. Projekto pasisekimo atveju planuojama, kad programa bus vykdoma ir 2023 metais, tęsiant šeimoms aktualias temas.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Šarūnė Leikienė, vyr. bibliotekininkė-metodininkė, el. p. sarune.leikiene@pavb.lt, tel. 8 652 148 54.

Projektą finansuoja

Panevėžio miesto savivaldybės logotipas
XXII tarptautinė mokslinė konferencija, skirta Bibliotekos šimtmečiui paminėti

Projekto trukmė 2022 06 01–2022 12 01

Projekto pristatymas
Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos kartu su Vilniaus universitetu, Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvos istorijos instituto ir kitų svarbiausių mokslinių įstaigų mokslininkais Panevėžyje, bibliotekos patalpose, organizuos XXII mokslinę konferenciją, skatinančią tarptautinį ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą bei atminties institucijų darbuotojus, mokslininkus, paveldo tyrinėtojus kvies aptarti ne tik tradicinę kraštotyros veiklą, bet ir gilintis į mikroistorijos tyrimus per institucijų istoriją. Konferencija pavadinimu „Istorijos saugotojų istorija: atminties institucijų istorijos tyrinėjimų retrospektyva, dabartis, ateities galimybės“. kvies ne tik skaityti pranešimus, bet ir rengti mokslinius straipsnius, kurie bus išleisti elektroniniame leidinyje ir prieinami ne tik mokslininkams ir tyrinėtojams, bet ir kraštotyros tyrimų mėgėjams.

Projekto metu planuojamos veiklos
XXII mokslinė konferencija „Istorijos saugotojų istorija: atminties institucijų istorijos tyrinėjimų retrospektyva, dabartis, ateities galimybės“ skirta mikroistorijos turimų aktualinimui ir sklaidai surengimas Panevėžyje, bendradarbiaujant su paveldo tyrinėjimų veiklą vykdančiomis mokslo institucijomis.

Projekto rezultatas
Organizuotas mikroistorijos tyrinėjimų renginys sukvies pranešėjus iš įvairių pasaulio ir šalies institucijų, gausią klausytojų ir kolegų auditoriją. Konferencijoje bus užmegzti nauji ir sutvirtinti jau esami ryšiai tarp tyrinėtojų iš įvairių mokslo įstaigų, akcentuota tarptautinių kultūros tyrinėjimų svarba. Šios konferencijos vertybė – solidūs, pasižymintys netikėtomis įžvalgomis, pranešimai ir straipsniai parengti įvairių mokslo sričių atstovų. Daugelyje konferencijoje pristatomų tyrinėjimų dominuos krašto kultūros istorijos, pilietinės istorijos, kraštotyros, šaltiniotyros tema, kas leis plėsti konferencijos dalyvių bei, vėliau, straipsnių rinkinio skaitytojų žinias apie institucijų tyrinėjimus.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Greta Kėvelaitienė, Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyriaus vadovė, el.p. greta.kevelaitiene@pavb.lt, tel. +370 643 04929.

Projektą finansuoja

Panevėžio miesto savivaldybės logotipas
Pasakojame apie kultūros paveldą

Projekto trukmė: 2022 07 01–2022 11 01

Projekto pristatymas
Organizuojant Europos kultūros dienas (rugsėjo 9-18 dienomis), Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka kartu su partneriais planuoja pristatyti Panevėžio regiono nekilnojamo kultūros paveldo objektus.

Projekto metu planuojamos veiklos
Atliepiant į Kultūros paveldo pristatymą tvariai, biblioteka organizuos mokymus su pasakojimo (ang. storytelling) specialiste Milda Varnauskaite kurios pagalba bus parengtos pasakojimo ekskursijos apie istorines asmenybes ir pastatus pasitelkiant žymiai iškalbingesnius metodus. Pasakojimas- pats tvariausias pristatymo metodas, jis nereikalauja jokių papildomų priemonių tik pačio pasakotojo kompetencijų ir pasirengimo. Atminties institucijos susiduria su problema, kad apie istorines asmenybes ir su jais susijusį nekilnojamą kultūros paveldą informacijos yra tikrai mažai, tai kaip sukurti įdomų ir įtraukiantį pasakojimą, įterpti mitus ir legendas?

Projekto rezultatas
Mokymuose dalyvaus 15 regiono bibliotekų specialistų. Planuojama, kad per „Kultūros paveldo dienų“ renginius bibliotekoje apsilankys apie 200 dalyvių.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Greta Kėvelaitienė, Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyriaus vadovė, el.p. greta.kevelaitiene@pavb.lt, tel. +370 643 04929.

Projektą finansuoja

Panevėžio regiono viešųjų bibliotekų darbuotojų psichologinio atsparumo įgūdžių ir socialinių emocinių kompetencijų stiprinimas pasitelkiant kultūros ir meno intervencijas

Projekto trukmė 2022 07 21–2022 12 01

Projekto pristatymas
Projektas skirtas stiprinti vyresnio amžiaus Panevėžio regiono viešųjų bibliotekų specialistų, tiesiogiai dirbančių su įvairaus amžiaus ir socialinių grupių vartotojais, emocinį atsparumą neigiamiems psichikos sveikatos rizikos veiksniams (stresui, nerimui, konfliktams, tarpasmeniniams santykiams ir kt.), sudarant sąlygas darbo vietoje mokytis pažangių ir veiksmingų streso įveikimo būdų, paremtų įtraukiojo meno pažinimo metodika.

Projekto metu planuojamos veiklos
1. Kontaktiniai 8 savaičių mokymai pagal Dėmesingu įsisąmoninimu grįstą streso valdymo (MBSR) metodiką Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje ir Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje.
2. Nuotoliniai 8 savaičių mokymai pagal Dėmesingu įsisąmoninimu grįstą streso valdymo (MBSR) metodiką mažesnių miestelių filialuose ir kaimiškose vietovėse dirbantiems bibliotekininkams, kurie dažniausiai dirba po vieną ir negali visai dienai uždaryti bibliotekos.
3. Vienos dienos išvažiuojamoji edukacija pagal Vizualinio mąstymo metodiką į MO muziejų: gyvi susitikimai įžangai į mokymus ar mokymų pabaigoje.
4. Keturi nuotoliniai Vizualinio mąstymo metodo edukaciniai užsiėmimai grupėse (ne didesnei kaip 20 asmenų grupei).
5. Bendradarbiaujant su mokymų partneriais parengti viešai internetu prieinamą metodiką ir vykdyti jos sklaidą Lietuvos bibliotekoms bei visuomenei.
6. Parengti internetines anketas ir vykdyti mokymų dalyvių apklausas mokymų kokybės vertinimui ir projekto poveikio prieš ir po veiklų identifikavimui, parengiant apibendrinimus, išvadas ir vykdant viešinimą.
7. Projekto veiklų viešinimo kampanijos organizavimas ir vykdymas.

Projekto rezultatas
– Išmokyta ne mažiau kaip 200 unikalių Panevėžio regiono viešųjų bibliotekų specialistų, kurie įgys streso valdymo ir kūrybiškumo įgūdžių pagal Dėmesingu įsisąmoninimu grįstą streso valdymo (MBSR) ir  Vizualinio mąstymo metodikas.
– 200 mokymų dalyvių Dėmesingu įsisąmoninimu grįsto streso valdymo (MBSR) mokymuose įgaus žinių ir streso valdymo įgūdžių, reikalingų pojūčių pritaikymui mokantis pažinti meną pagal Vizualinio mąstymo metodiką. Su naujai suformuotais dėmesingumo sensorikai įgūdžiais Vizualinio mąstymo edukaciniuose užsiėmimuose įgyti gebėjimai leis juos pritaikyti asmeniškai ir savo bibliotekų bendruomenėse, edukacinėse veiklose, emocinės būsenos gerinimo veiklose su vartotojais.
– Projekto metu bus parengtos iš viso trys internetinės mokymų dalyvių apklausos, skirtos nustatyti   mokymų kokybę ir parengti projekto poveikio vertinimo tyrimą. Duomenys bus susisteminti, parengtos mokymų kokybės ir projekto poveikio išvados.
– Projekto Dėmesingu įsisąmoninimu grįsto streso valdymo (MBSR) mokymų lektorius parengs viešam naudojimui metodinę priemonę apie bibliotekų darbuotojų emocinės būklės darbo vietose gerinimą, skirtą Lietuvos bibliotekų ir kt. kultūros įstaigų specialistams, dirbantiems su vaikų, jaunimo, suaugusiųjų ir kt. auditorijomis.
– Projekto metu bus įgyvendinta projekto veiklų viešinimo strategija, skirta informuoti visuomenę apie projekto veiklų įgyvendinimą ir dalintis projekto metu sukurtais produktais (metodika, tyrimai) bei gerąja patirtimi su Lietuvos bibliotekų specialistų bendruomene.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje
Laima Butkūnienė, Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus projektų koordinatorė, el. p. laima.butkuniene@pavb.lt, tel. (8 45) 50 16 49

Projektas finansuojamas Visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis, kurį administruoja Sveikatos apsaugos ministerija

2021 m. įgyvendinti projektai

2020 m. įgyvendinti projektai

2019 m. įgyvendinti projektai

2018 m. įgyvendinti projektai

Susipažinkite su šiuo metu vykdomais projektais čia.