Bibliotekos veikla Lietuvai atkūrus nepriklausomybę (nuo 1990 m. iki šių dienų)

2022 metai

Vaizdas be pavadinimo

2022 m. sausio 1 d.

Bibliotekos vykdytas vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimas atskleidė, kad ne vienas iš respondentų į biblioteką mielai atsivestų savo augintinį ir kad tai paskatintų dažniau apsilankyti. Reaguodama į skaitytojų išsakytą poreikį biblioteka tapo draugiška gyvūnams.


2022 m. vasario mėn.

Biblioteka gavo Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti padėką už dalyvavimą tradicinėje iniciatyvoje, skirtoje prisiminti ir paminėti Laisvės gynėjų dieną – Sausio 13-ąją.


2022 m. vasario 1 d.

Biblioteka pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Panevėžio vyskupijos kurija. Biblioteka įsipareigojo vyskupijos kurijoje esančias nuotraukas skaitmeninti, aprašyti ir viešinti, o ruošiantis Panevėžio vyskupijos 100-mečiui atrinkti nuotraukas būsimam leidiniui.


2022 m. vasario 3 d.

Biblioteka pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos moterų lygos Panevėžio skyriumi. Įsipareigojo bendradarbiauti rengiant ir įgyvendinant projekto „Jie kūrė Panevėžio tapatybę 1940–1990 m.“ veiklas.


Vaizdas be pavadinimo

2022 m. vasario 4 d.

Biblioteka išleido moksleivių kūrybos leidinį „Nevėžis, 2021: jaunųjų kūrėjų almanachas“ (Panevėžys, 2022).


Vaizdas be pavadinimo

2022 m. vasario 10 d.

Bibliotekos Atviroje jaunimo erdvėje įvyko pirmasis Pasakojimo (storytelling) klubo susitikimas. Susitikimų vedėja – veiklų jaunimui organizatorė Malvina Zimblienė – pasakojimo įgūdžių, teorinių ir praktinių žinių įgijusi kursuose „The Village Storytelling“ mokymų centre Škotijoje.


2022 m. vasario 15 d.

Biblioteka pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Panevėžio šeimų asociacija. Įsipareigojo organizuoti veiklas ir bendradarbiauti tarptautiniame pasakojimo festivalyje SEKAS 2022.


2022 m. vasario 15 d.

Biblioteka pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Dembavos lopšeliu-darželiu „Smalsutis“. Įstaigos įsipareigojo bendradarbiauti rengiant ir įgyvendinant bendrus skaitymo skatinimo, kultūros ir istorijos pažinimo projektus.


2022 m. vasario 18 d.

Biblioteka pasirašė bendradarbiavimo sutartį su VšĮ Visapusiško lavinimo centru. Įstaigos įsipareigojo bendradarbiauti rengiamuose ir vykdomuose neformaliojo švietimo projektuose.


2022 m. vasario 21 d.

Biblioteka pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Panevėžio lopšeliu-darželiu „Rūta“. Įstaigos įsipareigojo bendradarbiauti rengiant ir įgyvendinant bendrus skaitymo skatinimo, kultūros ir istorijos pažinimo projektus.


2022 m. vasario 24–27 d.

Bibliotekos edukatorės dalyvavo 22-ojoje Vilniaus knygų mugėje „Vaizdas kaip tekstas“. Jungtiniame Panevėžio regiono bibliotekų stende pristatytos pasakojimo edukacijos.


Vaizdas be pavadinimo

2022 m. kovo mėn.

Išleistas naujas elektroninis leidinys „Kaip pasakoti istorijas: Vadovas pradedantiesiems“ (sudarytoja Greta Kėvelaitienė. Panevėžys, 2021).

Leidinio autorės – Latvijos pasakotoja Baiba Ivane, Švedijos pasakotoja, Legendų muziejaus vadovė Tine Winther ir bibliotekos darbuotojos: Angelė Mikelinskaitė, Greta Kėvelaitienė, Greta Brimonienė, Ieva Spietinienė, Ilona Mažylytė, Malvina Zimblienė, Rūta Juzėnienė, Šarūnė Leikienė, Toma Apynytė-Kirslienė, Vida Mikelevičiūtė.


2022 m. kovo 10 d.

Biblioteka pasirašė bendradarbiavimo sutartį su VšĮ Gerų naujienų televizija. Įsipareigojo bendradarbiauti vystant bendrus projektus visuomenės informavimo, švietimo, kultūros pažinimo srityse.


2022 m. kovo 16 d.

Nuotoliniame Latvijos bibliotekininkų seminare bibliotekos Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyriaus vadovė Greta Kėvelaitienė perskaitė pranešimą „Pasakojančių bibliotekų tinklas Panevėžio regione. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos patirtis“.


2022 m. kovo 21 d.  

Menų skaitykloje – pirmasis mezgimo klubo „Visos geros“ susitikimas. Klubo kuratorė – Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkė-metodininkė Rūta Juzėnienė.


2022 m. kovo 23–25 d.  

Bibliotekos darbuotoja suaugusiųjų švietimo veiklų koordinatorė Virginija Švedienė dalyvavo Portlande (JAV) vykusioje nuotolinėje tarptautinėje metinėje Viešųjų bibliotekų asociacijos (Public Libraries Association) konferencijoje.


2022 m. balandžio 7 d.

Biblioteka tapo Europos pasakotojų federacijos (FEST) nare.


2022 m. balandžio 21 d.

Biblioteka organizavo tarptautinį nuotolinį patirties dalijimosi seminarą „Suaugusiųjų lankytojų mokymosi ir laisvalaikio praleidimo galimybės bibliotekose“. Seminare pranešimus skaitė ir gerąja patirtimi dalinosi vienuolika Panevėžio regiono bei Europos viešųjų bibliotekų specialistų. Seminare bibliotekos darbuotoja suaugusiųjų švietimo veiklų koordinatė Virginija Švedienė perskaitė pranešimą „Bendruomenės būrimas bibliotekoje: bibliotekos ir bendruomenės narių iniciatyvos“.


2022 m. balandžio 20–23 d.

Bibliotekos specialistės – projektų vadovė Kristina Jakubauskaitė-Veršelienė, Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyriaus vadovė Toma Apynytė-Kirslienė, administratorė Santa Seibutienė ir vyr. metodininkė Irmina Girnienė kartu su grupe kolegų iš Panevėžio, Kauno ir Klaipėdos apskričių viešųjų bibliotekų viešėjo Osle (Norvegija), kur susitiko su projekto „Inovatyvūs Lietuvos bibliotekų skaitymo skatinimo sprendimai vaikų ir jaunimo socialinių santykių kūrimui su aplinka“ partneriais – žaidimų kūrimo studija „Black book“. Susitikimo metu buvo priimti galutiniai kūrybiniai sprendimai dėl kuriamo virtualaus žaidimo.


Vaizdas be pavadinimo

2022 m. balandžio 23–29 d.

Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė „Tvari biblioteka“. Virtualią 22-osios Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės „Tvari biblioteka“ diskusiją „Knygų nurašymas tvarumo kontekste“ moderavo bibliotekos Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyriaus vadovė Greta Kėvelaitienė. Bibliotekos direktorė Jurgita Bugailiškienė dalyvavo Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 85-mečio minėjimo konferencijoje „Tvari biblioteka. Molėtų viešajai bibliotekai-85“ ir perskaitė pranešimą „Tvari biblioteka: (ne)išnaudotos Lietuvos bibliotekų galimybės“.


Vaizdas be pavadinimo

2022 m. balandžio 24–28 d.

Bibliotekos direktorė Jurgita Bugailiškienė, Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vadovė Gitana Užkurėlienė ir suaugusiųjų švietimo veiklų koordinatorė Virginija Švedienė kartu su Panevėžio regiono viešųjų bibliotekų specialistų grupe vyko darbo stebėjimo vizitu į Estijos Pernu centrinę biblioteką ir jos filialus bei kitas Pernu apskrities viešąsias bibliotekas; vizito metu susipažino su Estijos bibliotekų darbu.


Vaizdas be pavadinimo

2022 m. gegužės 13–14 d.

Atrijaus terasoje atidaryta septintoji latvių gėlininko Janio Salenso tulpių paroda.


2022 m. gegužės 14 d.

Muziejų naktis bibliotekoje „Skani kultūra“. Apsilankiusieji susitiko su aktoriumi ir dainų kūrėju Dominyku Vaitiekūnu, Panevėžio kultūros ir istorijos žurnalo „Senvagė“ kūrybine grupe, žiūrėjo filmą „Juozas Miltinis. Knygos gravitacija“. Muziejų nakties renginiuose apsilankė beveik 600 lankytojų.


Vaizdas be pavadinimo

2022 m. gegužės 16–19 d.

Bibliotekos direktorė Jurgita Bugailiškienė, veiklų jaunimui organizatorė Malvina Zimblienė, vyr. bibliotekininkė Angelė Mikelinskaitė, suaugusiųjų švietimo koordinatorė Virginija Švedienė, projektų koordinatorė Laima Butkūnienė, Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyriaus vadovė Greta Kėvelaitienė ir Panevėžio regiono viešųjų bibliotekų specialistų grupė vyko darbo stebėjimo vizitui į  Šelefteo miesto biblioteką (Švedija). Vizito metu pristatė projektą „Pasakojimo meno ir metodo modelio sukūrimas Lietuvos bibliotekoms“, taip pat susitiko su Nordic Storytelling centro atstovais dėl bendradarbiavimo tęstinumo.


2022 m. gegužės 24 d.

Biblioteka pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru. Įstaigos įsipareigojo bendradarbiauti įgyvendinant projektą „Kokybiškų karjeros paslaugų teikimas realioje ir virtualioje aplinkoje“.


Vaizdas be pavadinimo

2022 m. gegužės 31 d.

Bibliotekoje vyko projekto „Pasakojimo meno ir metodo modelio sukūrimas Lietuvos bibliotekoms“ tarptautinė baigiamoji konferencija. Pranešimus skaitė lektoriai iš Švedijos, Norvegijos, Latvijos, Lietuvos. Vyko edukacinių pasakojimo programų mugė.


Vaizdas be pavadinimo

2022 m. birželio mėn.

Bibliotekos Pažinimo erdvėje (II a.) įkurta erdvė nuo karo pabėgusiems ir naujų namų ieškantiems ukrainiečių vaikams.


Vaizdas be pavadinimo

2022 m. birželio 2–3 d.

Vilniuje, Socialinių mokslų kolegijoje, vykusioje Europos pasakotojų federacijos kasmetinėje konferencijoje bibliotekos suaugusiųjų švietimo veiklų koordinatorė Virginija Švedienė kartu su profesionaliomis pasakotojomis Rose Marie Lindfors (Švedija) ir Tyril Bryn (Norvegija) pristatė pasakojimo projektą „Pasakojimo meno ir metodo modelio sukūrimas Lietuvos bibliotekoms“. Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyriaus vadovė Greta Kėvelaitienė pristatė pasakojančių bibliotekų tinklą ir visas pasakojimo veiklas, įvykusias per pastaruosius 3 metus.


2022 m. birželio 10 d.

Laisvės aikštėje biblioteka surengė Lietuvos leidyklų knygų mugę „Vasaros knygų fiesta“. Renginyje dalyvavo 15 šalies leidyklų, bibliotekos edukatorės pristatė naują pasakojimo edukaciją pagal Ievos Babilaitės tyliąją (bežodę) knygą „(Ne)vienas“.


2022 m. liepos 14 d.

Biblioteka pasirašė bendradarbiavimo sutartis su Pasvalio, Molėtų, Kupiškio, Zarasų, Biržų, Anykščių, Rokiškio, Ignalinos, Utenos ir Visagino miestų bei Panevėžio rajono savivaldybių viešosiomis bibliotekomis dėl projekto „Inovatyvūs Lietuvos bibliotekų skaitymo skatinimo sprendimai vaikų ir jaunimo socialinių santykių kūrimui su aplinka“ bendrų veiklų įgyvendinimo.


2022 m. liepos 27 d.

Biblioteka pasirašė bendradarbiavimo sutartį su VšĮ Panevėžio plėtros agentūra. Įstaigos, atsižvelgdamos į Panevėžio miesto 2021–2027 metų strateginį plėtros planą, susitarė dėl abipusiai naudingo bendradarbiavimo plėtojimo, siekiant stiprinti kultūrinio turizmo vystymą Panevėžio mieste ir regione, didinti partnerių organizuojamų kultūros ir turizmo veiklų sklaidą bei visuomenės įtraukimą į jas.


2022 m. rugsėjo 1 d.

Biblioteka minėjo reikšmingą 100 metų gyvavimo sukaktį. Gimtadienio dieną susirinkusieji buvo pakviesti apžiūrėti naują bibliotekos šimtmečiui skirtą parodą, išbandyti įdomų pasakojimų žaidimą, apžiūrėti bibliotekos erdves. Svarbiausiu šventės akcentu tapo pirmosios bibliotekos vadovės Elžbietos Jodinskaitės vardu pavadintos kraštotyros skaityklos atidarymas. 


2022 m. rugsėjo 2 d.

Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos konferencijoje – diskusijų forume „Juozo Keliuočio idėjos šiuolaikinėje žurnalistikoje“, skirtoje Juozo Keliuočio 120-osioms gimimo metinėms, Bibliotekos Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyriaus vyriausioji bibliotekininkė Angelė Mikelinskaitė perskaitė pranešimą „Juozas Keliuotis ir jo „Naujoji Romuva“.


Vaizdas be pavadinimo

2022 m. rugsėjo 12 d.

Panevėžio bendruomenių rūmų padėka Bibliotekai ir direktorei Jurgitai Bugailiškienei už dalyvavimą ir bendrystės jausmą 519 Panevėžio miesto gimtadienio šventėje.


Vaizdas be pavadinimo

2022 m. rugsėjo 13–16 d.

Bibliotekos Suaugusiųjų aptarnavimo skyriaus suaugusiųjų švietimo veiklų koordinatorė Virginija Švedienė dalyvavo Varšuvoje (Lenkija) vykusiame tarptautinio bendradarbiavimo veiklos kontaktiniame seminare „Your actions matter. How to supportt refugess through Adult Education projeects“ („Kaip padėti pabėgėliams vykdant suaugusiųjų švietimo projektus“).


2022 m. rugsėjo 14 d.

Biblioteka pasirašė bendradarbiavimo sutartį su VšĮ „Septynios akimirkos“. Įstaigos susitarė dėl abiems šalims naudingo kultūrinio, švietėjiško, socialinio ir projektinio bendradarbiavimo įgyvendinant veiklas ir projektus, skirtus jaunimui ir suaugusiems.


Vaizdas be pavadinimo

2022 m. rugsėjo 23 d.

Panevėžio miesto dailės galerijoje vykusiuose VšĮ „Septynios akimirkos“ inicijuotuose „Social’INGAS 2022“  apdovanojimuose Biblioteka apdovanota kaip socialiai atsakinga švietimo įstaiga.


2022 m. rugsėjo 30 – spalio 1 d.

Bibliotekos Atvira jaunimo erdvė ir Panevėžio miesto savivaldybė surengė Panevėžio jaunimo forumą „Pramušant sienas“.


Vaizdas be pavadinimo

2022 m. spalio mėn.

Vilniaus universiteto biblioteka dėkojo Bitės bibliotekai už bendradarbiavimą, įgyvendinant projektą „Lietuva Vilniaus universiteto bibliotekoje“.


Vaizdas be pavadinimo

2022 m. spalio 3 d.

Atviroje jaunimo erdvėje įkurtas scenarijaus rašymo klubas. Klubo vadovas Andrius Kolpakovas.


2022 m. spalio 13 d.

Biblioteka pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos kurčiųjų draugija. Partnerės susitarė bendradarbiauti rengiant ir įgyvendinant bendras veiklas, prisidedančias prie visuomenės švietimo apie kurčiuosius, kurčiųjų kultūrą, taip pat prisidedančias prie bibliotekos specialistų kompetencijų ugdymo.


Vaizdas be pavadinimo

2022 m. spalio 24–31 d.

Biblioteka tapo Pasaulinės medijų ir informacinio raštingumo savaitės koordinatore.


Vaizdas be pavadinimo

2022 m. spalio 25–29 d.

Panevėžio regiono viešųjų bibliotekų vadovų ir specialistų darbo stebėjimo vizitas Reikjaviko miesto (Islandija) bibliotekos padaliniuose. Bibliotekai atstovavo direktorė Jurgita Bugailiškienė, direktorės pavaduotoja kultūrinei veiklai Audronė Palionienė ir suaugusiųjų švietimo veiklų koordinatorė Virginija Švedienė.


2022 m. lapkričio mėn.

Bibliotekos Suaugusiųjų aptarnavimo skyriaus suaugusiųjų švietimo veiklų koordinatorė Virginija Švedienė tapo IFLA (Tarptautinės bibliotekų asociacijų ir institucijų federacijos) Bibliotekų paslaugų daugiakultūrinėms bendruomenėms sekcijos (Library Services to Multicultural Populations Section) nuolatinio komiteto nare.


Vaizdas be pavadinimo

2022 m. lapkričio 10 d.

Bibliotekos Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyriaus vadovė Greta Kėvelaitienė dalyvavo Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos organizuotoje konferencijoje „Knygos kelias: nuo knygnešių iki modernios bibliotekos“ ir perskaitė pranešimą „Biblioteka šiandien: ar jau galime keisti pavadinimą?“.


2022 m. lapkričio 14 d.

Bibliotekoje įkurtas italų kalbos ir kultūros klubas „Bella Italia“. Klubo vadovė Aušra Bimbaitė.


2022 m. lapkričio 17 d.

Nuotoliniame tarptautiniame bibliotekų partnerystės forume Bibliotekos Suaugusiųjų aptarnavimo skyriaus suaugusiųjų švietimo veiklų koordinatorė Virginija Švedienė pristatė ukrainiečiams teikiamas paslaugas ir veiklas. Forumą organizavo paramos fondas „Бібліотечна країна“ („Bibliotekų šalis“) ir Ukrainos bibliotekininkų asociacija.


Vaizdas be pavadinimo

2022 m. lapkričio 23 d.

Susitikimas su režisiere Agne Marcinkevičiūte ir dokumentinio filmo, skirto Bibliotekos 100-mečiui, „Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, žmonės ir laikas“ premjera.


2022 m. lapkričio 24 d.

Vyko XXII mokslinė konferencija „Istorijos saugotojų istorija: atminties institucijų istorijos tyrinėjimų perspektyva, dabartis, ateities galimybės“. Konferencijos metu vykusiame forume „Ateities organizacijos vizija“ Bibliotekos direktorė Jurgita Bugailiškienė perskaitė pranešimą „Saugome praeitį, kuriame ateitį: antrojo bibliotekos šimtmečio pradžia“.


Vaizdas be pavadinimo

2022 m. gruodžio 6 d.

Panevėžio Elenos Mezginaitės viešosios bibliotekos VI konferencijoje „Iškilios Panevėžio krašto moterys“ Bibliotekos Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyriaus vadovė Greta Kėvelaitienė perskaitė pranešimą „Kotryna Dičkienė – knygos žinovė sunkiu istorijos laikotarpiu“.


Vaizdas be pavadinimo

2022 m. gruodžio 6–7 d.

Vytauto Didžiojo universiteto renginyje „DIGIRES: žinome, kaip veikia dezinformacija. O kas toliau?“ Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyriaus vadovė Greta Kėvelaitienė perskaitė pranešimą „Bibliotekų vaidmuo ir tikslai visuomenės medijų raštingumo ugdyme 2023 metais“.


2022 m. bendradarbiavimo sutartys

Vasario 1 d. biblioteka pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Panevėžio vyskupijos kurija. Susitarta ruošiantis Panevėžio vyskupijos 100-mečiui atrinkti nuotraukas būsimam leidiniui. Panevėžio vyskupijos kurijoje esančiais nuotraukas skaitmeninti, aprašyti ir paviešinti. Sutarties įvykdymo data 2024 12 31.

Vasario 3 d. biblioteka pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos moterų lygos Panevėžio skyriumi. Partneriai susitarė bendradarbiauti rengiant ir įgyvendinant projekto „Jie kūrė Panevėžio tapatybę 1940-1990“ veiklas, t.y. rengiant virtualią ir kilnojamą parodą apie projekte apibrėžto laikmečio  Panevėžio miesto iškilias asmenybes: teatralus, literatus, pasipriešinimo sovietiniai okupacijai dalyvius, menininkus, sportininkus, mokslininkus, inžinierius ir architektus. Sutarties įvykdymo data 2023 12 31.

Vasario 15 d. biblioteka pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Asociacija Panevėžio šeimos. Partneriai  susitarė organizuoti veiklas ir bendradarbiauti Tarptautiniame pasakojimo festivalyje SEKAS 2022. Sutarties įvykdymo data 2024 02 15.

Vasario 15 d. biblioteka pasirašė bendradarbiavo sutartį su Dembavos lopšeliu-darželiu „Smalsutis“. Partneriai susitarė bendradarbiauti ir būti partneriais rengiant ir įgyvendinant bendrus skaitymo skatinimo, kultūros ir istorijos pažinimo projektus, kuriant ir dalinantis aktualiu edukacinių programų turiniu. Partneriai susitarė sutelkti savo žmogiškuosius ir techninius išteklius, ekspertinę patirtį ir viešąją infrastruktūrą minėtų veiklų įgyvendinimui. Sutarties įvykdymo data 2025 12 31.

Vasario 18 d. biblioteka pasirašė bendradarbiavimo sutartį su VšĮ Visapusiško lavinimo centras. Susitarta bendrai organizuoti veiklas ir bendradarbiauti bendrai rengiamuose ir vykdomuose neformaliojo švietimo projektuose. Sutarties įvykdymo data 2024 02 18.

Vasario 21 d. biblioteka pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Panevėžio lopšeliu-darželiu „Rūta“. Partneriai susitarė bendradarbiauti ir būti partneriais rengiant ir įgyvendinant bendrus skaitymo skatinimo, kultūros ir istorijos pažinimo projektus, kuriant ir dalinantis aktualiu edukacinių programų turiniu. Partneriai susitarė sutelkti savo žmogiškuosius ir techninius išteklius, ekspertinę patirtį ir viešąją infrastruktūrą minėtų veiklų įgyvendinimui. Sutarties įvykdymo data 2025 12 31.

Kovo 10 d. biblioteka pasirašė bendradarbiavimo sutartį su VšĮ Gerų naujienų televizija. Partneriai nutarė bendradarbiauti  vystant bendrus projektus visuomenės informavimo, švietimo, kultūrinio pažinimo srityse, didinant kultūros prieinamumą visuomenei informacijos sklaidos priemonėmis. Sutarties įvykdymo data 2022 12 31.

Gegužės 24 d. biblioteka pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru. Bendradarbiavimas – Profesinis veiklinimas regioniniuose karjeros centruose įgyvendinant projektą „Kokybiškų karjeros paslaugų teikimas realioje ir virtualioje aplinkoje. Sutarties įvykdymo data 2023 08 31

Liepos 14 d. biblioteka pasirašė bendradarbiavimo sutartis su Pasvalio, Molėtų, Kupiškio, Zarasų, Biržų, Anykščių, Rokiškio, Ignalinos, Utenos ir Visagino miestų bei Panevėžio rajono savivaldybių viešosiomis bibliotekomis dėl projekto „Inovatyvūs Lietuvos bibliotekų skaitymo skatinimo sprendimai vaikų ir jaunimo socialinių santykių kūrimui su aplinka“ bendrų veiklų įgyvendinimo.

Liepos 27 d. biblioteka pasirašė bendradarbiavimo sutartį su VšĮ Panevėžio plėtros agentūra. Įstaigos, atsižvelgdamos į Panevėžio miesto 2021–2027 metų strateginį plėtros planą, susitarė dėl abipusiai naudingo bendradarbiavimo plėtojimo, siekiant stiprinti kultūrinio turizmo vystymą Panevėžio mieste ir regione, didinti partnerių organizuojamų kultūros ir turizmo veiklų sklaidą bei visuomenės įtraukimą į jas.

Rugsėjo 14 d. biblioteka pasirašė bendradarbiavimo sutartį su VšĮ Septynios akimirkos. Įstaigos susitarė dėl abiems šalims naudingo kultūrinio, švietėjiško, socialinio ir projektinio bendradarbiavimo įgyvendinant veiklas ir projektus, skirtus jaunimui ir suaugusiems.

 Spalio 13 d. biblioteka pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos kurčiųjų draugija. Partnerės susitarė bendradarbiauti, rengiant ir įgyvendinant bendras veiklas, prisidedančias prie visuomenės švietimo apie kurčiuosius, kurčiųjų kultūrą, taip pat prisidėti prie bibliotekos specialistų kompetencijų ugdymo.