Bibliotekos veikla Lietuvai atkūrus nepriklausomybę (nuo 1990 m. iki šių dienų)

2010 metai

Andrius Jakučiūnas

2010 m. sausio 7 d.

Bibliotekos įsteigtos Kazimiero Barėno literatūros premijos antruoju laureatu tapo prozininkas Andrius Jakučiūnas už romaną Tėvynė.


2010 m. vasario 6 d.

Bibliotekos svetainėje Skaitytojų aptarnavimo skyriaus darbuotojų iniciatyva pradėtas rašyti tinklaraštis „Geros knygos“. Jo tikslas – kartu su skaitytojais dalintis informacija apie knygas.


2010 m. vasario 12 d.

Biblioteka pasirašė ES struktūrinių fondų finansuojamo projekto (2010–2012) „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ partnerystės sutartį. Projekto tikslas – užtikrinti Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninto turinio kūrimo ir sklaidos tęstinumą, plėtojant virtualią elektroninio paveldo sistemą.


Knygų mugėje

2010 m. vasario 19 d.

Tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje Biblioteka pirmą kartą pasirodė kaip dalyvė. Pristatytas Bibliotekos leidinys Juozo Miltinio asmeninė biblioteka: katalogas: / Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Juozo Miltinio palikimo studijų centras; sudarytoja Angelė Mikelinskaitė – Panevėžys, 2008.
Nuotraukoje: Leidinio sudarytoja Angelė Mikelinskaitė ir buvęs ilgametis Panevėžio miesto vadovas Bronislovas Kačkus. Foto V. Benašo


Konferencijos medžiaga

2010 m. balandžio 8 d.

Biblioteka surengė mokslinę konferenciją „Gabrielė Petkevičaitė-Bitė Lietuvos kultūros kontekste“. Išleista konferencijos medžiaga.
Konferencijos metu LR kultūros ministras Remigijus Vilkaitis įteikė bibliotekos darbuotojams Genovaitei Astrauskienei, Margaritai Mašalienei ir Raimundui Klimavičiui LR Vyriausybės Ministro Pirmininko padėkos raštus ir atminimo medalius už reikšmingą indėlį į Panevėžio krašto knygos ir bibliotekų istorijos tyrimus, rašytinio paveldo sklaidą, profesionalią informacinę veiklą ir bibliotekos tradicijų puoselėjimą.
Nuotraukoje: LR kultūros ministras Remigijus Vilkaitis teikia apdovanojimą Margaritai Mašalienei. Foto V. Benašo


2010 m. gegužės 19 d.

Biblioteka pradėjo įgyvendinti tęstinį projektą „Literatūros ir kino dienos bibliotekoje“. Jo tikslas – populiarinti lietuvių literatūrą Panevėžio apskrities gyventojams, ypač jaunimui, organizuoti knygų pristatymų renginių ciklą, integruojantį filmų peržiūras.


2010 m. gegužės 20 d.

Skaitytojų patogumui prie Bibliotekos pagrindinio pastato (Respublikos g. 14) pradėjo veikti Dokumentų grąžinimo įrenginys su integruota vaizdo kamera, skirtas grąžinti knygas Bibliotekos nedarbo valandomis ir poilsio dienomis. Įrenginys įsigytas pagal LNB vykdomą projektą „Interaktyvių elektroninių paslaugų, skirtų leidiniams ir publikacijoms užsakyti bei gauti VB plėtra“.


Pirmoji birželio knygų mugė

2010 m. birželio 17 d.

Biblioteka organizavo pirmąją Birželio knygų mugę, vėliau tapusią tradicine. Mugėje prisistato ir savo produkcija prekiauja įvairios Lietuvos leidyklos.


2010 m. liepos 1 d.

Panaikinus Panevėžio apskrities viršininko administraciją, Bibliotekos steigėjo teisės perduotos LR Kultūros ministerijai.


2010 m. rugpjūčio 10 d.

Bibliotekoje svečiavosi kultūros ministras Arūnas Gelūnas.


Konferencijos medžiaga

2010 m. rugpjūčio 20 d.

Bibliotekos Juozo Urbšio visuomeninės minties ir kultūros centras kartu su Panevėžio kraštotyros muziejumi organizavo konferenciją „Du atkurtosios Nepriklausomybės dešimtmečiai. 1990–2010”. Išleista konferencijos medžiaga.


2010 m. spalio 1 d.

Pakeista bibliotekos struktūra: Krašto kultūros dokumentavimo centras tapo Krašto kultūros paveldo sklaidos centru su padaliniais: Retų knygų ir rankraščių skyrius (buv. Retų knygų skyrius ir Rankraščių skyrius), vedėja – Audronė Palionienė, Krašto kultūros dokumentavimo skyrius (buv. Kraštotyros skyrius), vedėja – Loreta Dundulienė, Juozo Miltinio palikimo studijų centras, vadovė – Angelė Mikelinskaitė, Juozo Urbšio visuomeninės minties ir kultūros centras, vadovas – Arnoldas Simėnas. Centro vadovė – Ilona Mažylytė. 
Nustatyta Vaikų ir jaunimo literatūros centro struktūra: Moksleivių aptarnavimo skyriaus pavadinimas pakeistas į Vaikų literatūros sklaidos skyrių, vedėja – Ona Kaluinienė, Skaityklos pavadinimas pakeistas į Aptarnavimo skyrių, vedėja – Palmira Styrienė.
Vykdant ES ir LR Vyriausybės finansuojamą projektą „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ Bibliotekoje įkurtas Virtualios bibliotekos skyrius (patalpos Vasario 16-osios g. Nr. 10), vedėja – Margarita Mašalienė. Skyriaus uždavinys – užtikrinti Bibliotekos skaitmeninių kolekcijų kaupimą, tvarkymą, saugojimą ir pateikimą vartotojams.


2010 m. gruodžio 8 d.

Panevėžio moterų klubas „Veiklios moterys“ paskelbė ir pasveikino septyniasdešimt miesto moterų, kurios nuoširdžiai ir sąžiningai dirba savo darbus bei garsina miestą. Iš jų – trys Bibliotekos darbuotojos: direktorė Rima Maselytė, renginių vadybininkė Elvyra Pažemeckaitė, Skaitytojų aptarnavimo skyriaus darbuotoja Albina Saladūnaitė.


2010 m. gruodžio 17 d.

Biblioteka įsigijo pirmąją elektroninių knygų skaityklę BOOKEEN Cybook Orizon, kurioje – apie 100 elektroninių knygų, 12 iš jų – lietuvių kalba.