Bibliotekos veikla Lietuvai atkūrus nepriklausomybę (nuo 1990 m. iki šių dienų)

2000 metai

Elena Gabulaitė
Elena Gabulaitė

2000 m. vasario 26 d.

Biblioteka įsigijo pedagogių Aleksandros Šilgalytės ir Elenos Gabulaitės asmeninę biblioteką (2 237 spaudiniai).

Aleksandra Šilgalytė
Aleksandra Šilgalytė

2000 m. kovo 1 d.

Bibliotekoje įsteigtas Panevėžio apskrities Europos informacijos centras (EIC). Jo misija – informuoti Lietuvos visuomenę apie Lietuvos integraciją į Europos Sąjungą bei pačią ES. Centro steigėjai – Europos komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka. Centro vadove paskirta Alina Misiūnienė. Oficialus centro atidarymas įvyko spalio 27 d.


Konferencijos metu J. E. vyskupas Juozas Preikšas ir prof. Vladas Žukas. Foto I. Giedraitienės

2000 m. kovo 23 d.

Biblioteka surengė konferenciją „Panevėžio krašto spauda: leidyba ir sklaida“. Išleista konferencijos medžiaga.

Panevėžio krašto spauda: leidyba ir sklaida

Kazimieras Barėnas

2000 m. rugsėjo 26 d.

Biblioteka gavo pirmąją rašytojo Kazimiero Barėno asmeninės dokumentų kolekcijos siuntą iš Londono (Didžioji Britanija).


Bibliotekos galerijoje „2-as aukštas“ Edukacinės literatūros ir muzikos centro darbuotojos prie švedų vaikų literatūros parodos su švedų rašytojais S. Olssonu ir A. Jacobssonu.]

2000 m. spalio 9 d.

Bibliotekoje įvyko trečiasis, paskutinis, Švedijos kultūros instituto Stokholme projekto „Susipažinkite – vaikai” renginys. Buvo atidaryta švedų vaikų literatūros paroda. Vyko seminaras „Skaitymo malonumai“. Renginyje dalyvavo švedų rašytojai Sorenas Olssonas ir Andersas Jacobssonas.
Nuotraukoje: Bibliotekos galerijoje „2-as aukštas“ Edukacinės literatūros ir muzikos centro darbuotojos prie švedų vaikų literatūros parodos su švedų rašytojais S. Olssonu ir A. Jacobssonu.]


2000 m. gruodžio 6 d.

Bibliotekoje pradėtas LIBIS programinės įrangos instaliavimas. Ji įdiegta Spaudinių tvarkymo skyriuje.


2000 m. gruodžio 20 d.

Galerijoje „2-asis aukštas“ surengtos parodos „Britų dizainas“ atidaryme dalyvavo Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos karalystės ambasadorius Lietuvoje Christopher Robbins, Britų tarybos direktorius Baltijos šalims Ian Stewart.


2000 m. rugsėjo 29 d.

Prie Bibliotekos pastato Smetonos g. 30 (jame saugotas mainų fondas) atidengta paminklinė lenta sovietų represuotiems Panevėžio miesto ir apskrities viršininkams Vladui RozmanuiBroniui Stasiūnui, Antanui StaškevičiuiJonui Šlepečiui ir Pranui Morkui atminti.


2000 metai

Bibliotekos patalpose – Respublikos g. 37, Vasario 16-osios g. 10 ir Respublikos g. 14 – įrengti kompiuteriniai tinklai. Įsigyta internetinio tinklo įranga ir 5 kompiuteriai.

Pertvarkyta Bibliotekos struktūra: Jaunimo ir vaikų literatūros skyriai sujungti į vieną – Moksleivių aptarnavimo skyrių. Muzikos skyrius perkeltas iš Vasario 16-osios g. 10 į Aukštaičių g. 4 ir kartu su Moksleivių aptarnavimo skyriumi sujungtas į Edukacinės literatūros ir muzikos centrą. Centro vadovė – Gema Dromantienė.
Užsienio literatūros skyrius iš Aukštaičių g. 4 perkeltas į Vasario 16-osios g. 10 ir įkurtas Visuomenės informavimo centras, kurį sudarė – Užsienio literatūros skyrius, Europos informacijos centras, galerija „2-asis aukštas“. Centro vadovė – Alina Misiūnienė.
Senų spaudinių ir rankraščių skyrius reorganizuotas į savarankiškus padalinius, vedėjos Ilona Mažylytė ir Stasė Mikeliūnienė. Jie kartu su Kraštotyros skyriumi ir Juozo Miltinio palikimo studijų centru sudarė Krašto kultūros dokumentavimo centrą. Centro vadovė – Margarita Mašalienė.