Bibliotekos veikla Lietuvai atkūrus nepriklausomybę (nuo 1990 m. iki šių dienų)

2017 metai

Kazimiera Kazijevaitė-Astratovienė

2017 m. sausio 12 d.

2016-ųjų Kazimiero Barėno literatūrine premija apdovanota Kazimiera Kazijevaitė-Astratovienė už apysaką „Septynios kartos“.


Adventur parodoje

2017 m. sausio 21 d.

Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Juozo Miltinio palikimo studijų centras pristatė savo veiklas tarptautinėje turizmo ir aktyvaus laisvalaikio parodoje „Adventur 2017“.


Nevėžis 2016

2017 m. sausio 31 d.

Biblioteka išleido moksleivių kūrybos leidinį: Nevėžis, 2016: jaunųjų kūrėjų almanachas. Panevėžys, 2017. 166 p.


2017 m. vasario 2 d.

Patvirtinta nauja bibliotekos struktūra:
Direkcija (direktorė R. Maselytė), Buhalterinės apskaitos skyrius (buhalterė J. Žmoginienė), Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyrius (vedėja R. Greiciūnienė), Vartotojų aptarnavimo skyrius (vedėja J. Janickienė), Kultūrinių renginių ir leidybos skyrius (vedėja S. Karpavičienė), Krašto kultūros paveldo sklaidos skyrius (vedėja A. Palionienė), Regioninis skaitmeninimo skyrius (vedėja J. Verbickienė), Vaikų literatūros skyrius (vedėja G. Ratkutė), Informacinių išteklių valdymo skyrius (vedėja R. Lukošiūnienė), Informacinių technologijų skyrius (vedėjas A. Jakimovas), Ūkio skyrius (vedėjas P. Kabošius).


Ad Astra

2017 m. vasario 3 d.

Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, siekdama informuoti visuomenę apie kūrybiškai ir inovatyviai dirbančių regiono bibliotekų darbuotojų išskirtinę veiklą, įvertinti jų aukštą profesionalumą ir reikšmingus darbus savo organizacijos bei bendruomenės labui, inicijavo Panevėžio regiono bibliotekų darbuotojų Metų nominaciją „Ad astra“. Šio apdovanojimo materialusis įprasminimas, teikiamas nominaciją pelniusiam darbuotojui – ženklas „Ad astra“, kurio pavadinimas siejamas su rašytojos Gabrielės Petkevičaitės-Bitės to paties pavadinimo romanu. Šis ženklas įprasmina vienus svarbiausių principų, kuriais savo gyvenime vadovavosi ir rašytoja – kilnumą, dvasinio tobulėjimo siekimą, padedant kitiems.


Parodos atidarymas

2017 m. vasario 10 d.

Bibliotekoje atidaryta Panevėžio dailės galerijos paroda „Skambanti keramika“ iš Panevėžio tarptautinių keramikos simpoziumų kolekcijos. Visus metus meno kūriniai eksponuoti įvairiose bibliotekos erdvėse.


Plakatas

2017 m. vasario 13 d.

Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vyko dokumentinės parodos „Juozas Urbšys: gyvenimu liudiju istoriją“ atidarymas. Vienas parodos partnerių – Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Juozo Urbšio visuomeninės minties ir kultūros centras.


Iškilminga ceremonija

2017 m. vasario 15 d.

Bibliotekos Konferencijų salėje vyko „Jaunųjų kūrėjų almanacho 2016“ sutiktuvės, apdovanojimų ir „Sidabrinio Nevėžio“ statulėlių įteikimo Metų literatui ir Metų iliustruotojui ceremonija.


Konferencijos svečiai

2017 m. kovo 22 d.

Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka ir Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų institutas organizavo XVIII mokslinę knygos kultūros tyrinėjimų konferenciją „Egodokumentika Aukštaitijos knygos kultūros kontekste“.


Bibliotekų savaitė

2017 m. balandžio 24–29 d.

Bibliotekoje vyko Nacionalinės bibliotekų savaitės „#tuesibiblioteka“ renginiai.


2017 m. gegužės 11 d.

Bibliotekoje lankėsi japonų kalbos kursus KTU PTVF vedantis lektorius iš Tokijo (Japonija) Susumu Nakagawa


Karlovy Vary biblioteka

2017 m. birželio 27–29 d.

PAVB darbuotojos Toma Apynytė-Kirslienė ir Virginija Švedienė lankėsi Karlovy Vary krašto bibliotekoje ir viename jos filialų. Vizito tikslas – perimti šios bibliotekos sėkmingą patirtį darbo su neįgaliaisiais srityje, pasidomėti, kokias veiklas Karlovy Vary biblioteka siūlo socialinės atskirties vartotojų grupėms, supažindinti Čekijos kolegas su Lietuvos viešųjų bibliotekų sistema ir jų šiandienos veiklos kryptimis bei prioritetais, pristatyti Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos veiklas, paslaugas, svarbiausius projektus.
Vizito metu pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Karlovy Vary regionine biblioteka. Tai pirmoji tarptautinė bendradarbiavimo sutartis, pasirašyta bibliotekos veiklos periodu Lietuvai atkūrus nepriklausomybę. Sutarta su kolegomis čekais keistis informacija apie įvairias bibliotekininkystės srities aktualijas ir naujoves, organizuoti bendrus informacinius-bibliotekinius, švietėjiškus renginius, skirtus čekų ir lietuvių tautų kultūrinio ir visuomeninio gyvenimo reikšmingiems įvykiams pažymėti, skleisti informaciją apie abiejų šalių kultūros ir meno projektus.


Angelė Mikelinskaitė

2017 m. rugpjūčio 16–17 d.

Vilniuje Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje IFLA lydinčiojoje konferencijoje Angelė Mikelinskaitė skaitė pranešimą „Knygų dedikacijos: kultūrinio ir nacionalinio identiteto išraiška“.


IFLA konferencijoje

2017 m. rugpjūčio 19–25 d.

Vroclave (Wroclaw, Lenkija) vyko 83-ioji Tarptautinė bibliotekų asociacijų ir institucijų federacijos IFLA konferencija, jos tema – „Bibliotekos. Solidarumas. Visuomenė“. Konferencijos renginiuose dalyvavo Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos atstovai: Angelė Mikelinskaitė, Virginija Švedienė, Toma Apynytė-Kirslienė.


Lina Ruokytė-Jonsson

2017 m. rugpjūčio 24 d.

Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekoje vyko kultūros ministrės Lianos Ruokytės-Jonsson ir ministrės patarėjo Viktoro Bachmetjevo susitikimas su miesto kultūros bendruomene.


Rubrika

2017 m. rugsėjo 18 d.

Pasitinkant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka savo interneto svetainėje įvedė naują rubriką „Šią savaitę prieš šimtą metų“. Kiekvieną pirmadienį iki 2018 m. vasario 16 d. pateikiamas kiekvienos tos savaitės dienos įvykis arba faktas, užfiksuotas tą dieną prieš šimtą metų. Rubriką parengė Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus darbuotojas Raimundas Klimavičius.


Dokumentu rinkinys

2017 m. spalio 16 d.

Minėdama 95-uosius gyvavimo metus biblioteka išleido leidinį – dokumentų rinkinį Kelio pradžia: Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka 1921-1940 metais.  (Panevėžys, 2017). Leidinio sudarytojas – Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus darbuotojas Raimundas Klimavičius.


Sutarties pasirasymas

2017 m. lapkričio 16 d.

Bibliotekos Konferencijų salėje vyko iškilmingas bendradarbiavimo sutarties pasirašymas tarp Lietuvos istorijos instituto ir Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos. Bendradarbiavimo sutartį ISTORIJOS vakaro metu pasirašė Lietuvos istorijos instituto direktorius dr. Rimantas Miknys ir Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos direktorė Rima Maselytė. Sutarties objektas – ilgalaikis bendradarbiavimas įgyvendinant Instituto ir Bibliotekos misiją mokslinių tyrimų, švietėjiškos bei kultūrinės veiklos, leidybos ir kitose srityse, siekiant racionalaus išteklių ir pajėgų panaudojimo bei maksimalaus poveikio visuomenei rezultato.

Pristatytas Istorijos instituto parengtas leidinys „Antanas Pauliukas. Dienynas 1918–1941 m.: I knyga, 1918 m. rugsėjo 1-oji – 1926 m. birželio 30-oji“. Dalyvavo dr. Gediminas Rudis, dr. Vilma Žaltauskaitė ir dr. Dangiras Mačiulis. Biblioteka – rankraščio išleidimo partnerė. Taip pat buvo pristatytas PAVB išleistas leidinys„Kelio pradžia: Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka 1921–1940 metais“ Leidinį parengė bibliotekos Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus istorikas-konsultantas Raimundas Klimavičius.

ISTORIJOS vakaro dalyviai


Darbo vieta

2017 m. lapkričio 22 d.

Įgyvendindama Lietuvos kultūros Ministerijos priemonę „Aprūpinti bibliotekas socialinės bei informacinės atskirties gyventojų grupėms skirta įranga bei priemonėmis“ PAVB  vietoje Informacijos skaityklos  atidarė Pažinimo erdvę. Pirmame aukšte  įrengta nauja kompiuterinė darbo vieta vartotojams, turintiems įvairių negalių.


95 Bibliotekos gimtadienis

2017 m. lapkričio 30 d.

Biblioteka minėjo 95-ąjį gimtadienį. Gimtadienio dieną lankytojus vaišinome kava, bibliotekoje skambėjo muzika, buvo rašomi palinkėjimai bibliotekai. Šventiška nuotaika iš bibliotekos persikėlė į Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatrą. Vyko svečių sutikimai, sveikinimai, bičiulystės fotosesija. Buvo rodomas spektaklis „Kelio pradžia“ režisierius Gintautas Žiogas.

Bibliotekai buvo skirti ir atstovų perskaityti LR Seimo pirmininko prof. Viktoro Pranckiečio, Lietuvos kultūros ministrės Lianos Ruokytės-Jonsson, Lietuvos mokslų akademijos prezidento akad. Valdemaro Razumo sveikinimai. Šventės proga miesto mero R. Račkausko padėkos įteiktos bibliotekos darbuotojams: A. Neimontui, A. Dalindai, A. Jakimovui, I. Girnienei, M. Zimblienei, A. Mikelinskaitei, J. Stankaitytei. LR kultūros ministerijos padėkos: direktorei R. Maselytei, dir. pavaduotojai G. Astrauskienei, J. Janickienei, V. Švedienei, J. Sriubienei, A. Saladūnaitei, L. Butkūnienei, R. Greiciūnienei, G. Dromantienei, D. Gaidelienei, E. Breivei, V. Mikelevičiūtei, R. Klimavičiui. Povilo Urbšio padėkos raštais apdovanoti: T. Apynytė-Kirslienė, S. Marcinkevičienė, O. Štoda. Vakaro kulminacija naujų idėjų kamerinio orkestro NIKO koncertas (vadovas Gediminas Gelgotas).


Festivalio-konkurso Mano senas drauge dalyviai

2017 m. gruodžio 1 d.

Panevėžio muzikiniame teatre vyko šventė dainuojamosios poezijos gerbėjams. VI Lietuvos vaikų ir jaunimo dainuojamosios poezijos festivalis-konkursas „Mano senas drauge…“, skirtas Elenai Mezginaitei atminti.


Hario Poterio naktis bibliotekoje

2017 m. gruodžio 15 d.

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje – HARIO POTERIO NAKTIS. Rengėjas Atviroji Jaunimo Erdvė.


Susitikimas su Panevėžio m. Vyskupu J.E. Linu Vodopjanovu OFM

2017 m. gruodžio 19 d.

Bibliotekos Menų skaitykloje  vyko darbuotojų susitikimas su Panevėžio m. Vyskupu J.E. Linu Vodopjanovu OFM.


Malvina Zimblienė

2017 m. gruodžio 22 d.

Kolegė, kultūrinės veiklos vadybininkė, bibliotekos Atviros jaunimo erdvės koordinatorė Malvina Zimblienė apdovanota „Geriausios jaunimo darbuotojos “nominacija.