Bibliotekos veikla Lietuvai atkūrus nepriklausomybę (nuo 1990 m. iki šių dienų)

2014 metai

2014 m. sausio 16 d.

Bibliotekos darbuotojas informacinio raštingumo koordinatorius Aivaras Neimontas asociacijai „Bibliotekininkų klubas“ sukūrė tinklalapį.


Rūta Juzėnienė

2014 m. vasario 4 d.

Bibliotekininkystės ekspertei Rūtai Juzėnienei IX Lietuvos bibliotekininkų draugijos suvažiavime įteikta LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkės A. Pitrėnienės padėka. Lietuvos bibliotekininkų draugijos G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos skyriui vadovaujančiai ir 2013-aisiais Lietuvos LIONS klubų asociacijos ir LBD projektą „Skaitymas: sėkmė ir džiaugsmas“ koordinavusiai kolegei padėkota už lojalumą bibliotekininko darbui, meilę žmonėms ir knygai, iniciatyvas skatinant skaitymą ir plėtojant bibliotekininkystę.


Jaunieji kūrėjai

2014 m. vasario 6 d.

Biblioteka išleido jaunųjų panevėžiečių kūrėjų kūrybos rinktinę. (Nevėžis, 2013 : jaunųjų kūrėjų almanachas. Panevėžys, 2014. 136  p.)


Elenos Mezginaitės kertė

2014 m. vasario 7 d.

Bibliotekoje atidaryta Elenos Mezginaitės kertė – Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro aktorė Ligita Kondrotaitė skaitė eilėraščių programą „Gyvenimas eilėmis“.


Nuo 2014 m.

Bibliotekininkystės ekspertė Rūta Juzėnienė išrinkta į Lietuvos bibliotekininkų draugijos Tarybą.


Japonijos ambasados diplomatas antrasis sekretorius Takuro Mori

2014 m. vasario 25 d.

Bibliotekoje lankėsi Japonijos ambasados diplomatas antrasis sekretorius Takuro Mori.


Arnoldas Simėnas

2014 m. kovo 30 d.

LR Seimo apdovanojimo Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliu „Tarnaukite Lietuvai“ apdovanotas Bibliotekos Juozo Urbšio visuomeninės minties ir kultūros centro vadovas Arnoldas Simėnas – „už parlamentarizmo tradicijų puoselėjimą ir skleidimą“.


2014 m. balandžio 2 d.

Vaikų ir jaunimo literatūros centras pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Panevėžio moksleivių namais.


Bibliotekų savaitė

2014 m. balandžio 23–29 d.

Bibliotekoje vyko 14-osios Nacionalinės Bibliotekų Savaitės „Biblioteka – vienas pasaulis, daug istorijų“renginiai.


2014 m. balandžio 24 d.

Bibliotekoje lankėsi Nepaprastasis ir įgaliotasis Rumunijos ambasadorius Lietuvos Respublikoje Danas Adrianas Balanescu.


LBD apdovanojimas

2014 m. balandžio 29 d.

Lietuvos bibliotekininkų draugijos PAVB skyrius išrinktas 2013-ųjų geriausiu LBD skyriumi.


2014 m. gegužės 2 d.

Vaikų ir jaunimo literatūros centras pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Panevėžio jaunuolių dienos centru.


Tryro bibliotekoje

2014 m. gegužės 5–10 d.

Grupė Bibliotekos darbuotojų vyko į pažintinę kelionę po Vokietiją, be kitų objektų lankėsi ir Vokietijos – Tryro ir Heidelbergo universitetų bibliotekose.


Tulpių paroda

2014 m. gegužės 14 d.

Bibliotekoje atidaryta gėlių selekcininko Janio Salenso (Latvija) personalinė tulpių paroda „Žydinti Latvija“, vėliau tapusi tradicine.


Marselio biblioteka

2014 m. gegužės 15–24 d.

Grupė bibliotekos darbuotojų vyko į pažintinę-kvalifikacinę kelionę „Kultūrinių paslaugų spektras Prancūzijos bibliotekose“. Aplankytos šv. Galo vienuolyno biblioteka, Nicos biblioteka, Marselio biblioteka.


Apdovanojimas LBD projektui Neužmirštuolės

2014 m. birželio 6 d.

Lietuvos ryšių su visuomene specialistų sąjungos apdovanojimuose pagerbtos geriausiai 2013–2014 metais komunikavusios organizacijos ir jų atstovai, įvertinti geriausi projektai. Metų bronziniu projektu paskelbtas Lietuvos bibliotekininkų draugijos projektas „Neužmirštuolės“. Šio projekto iniciatorė – Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka. Kartu su Panevėžio J. Balčikonio gimnazijos dailės mokytoju Gintaru Grigu kaip netradicinio protesto priemonė sukurtas atvirukas „Neužmirštuolės“ buvo išsiųstas iš daugelio Lietuvos bibliotekų, kad atkreiptų valdžios atstovų dėmesį į bibliotekininkų situaciją. Apdovanojimą atsiėmė Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos direktorė Rima Maselytė.


PAVB komanda

2014 m. birželio 14–15 d.

Panevėžio rajone vyko VI Aukštaitijos bibliotekininkų kultūros ir sporto sąskrydis ,,Viežlybųjų šiaurės rytų Lietuvos regiono bibliotekininkų sueiga“. Organizatoriai – Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka.


Su skaitykle

2014 m. liepos 11 d.

Pagal Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos projektą „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ Bibliotekai skirta 10 elektroninių knygų skaityklių.


Konferencijos Baltijos kelias programa

2014 m. rugpjūčio 22 d.

Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Juozo Urbšio visuomeninės minties ir kultūros centras kartu su Panevėžio kraštotyros muziejumi surengė konferenciją „Baltijos kelias – tautos savimonės išraiška“, skirtą Baltijos kelio 25-erių metų sukakčiai.


2014 m. rugpjūčio 25 d.

Bibliotekos I a. kuluaruose pastatytas fortepijonas „Bluthner“, kurį Bibliotekai padovanojo Europos Parlamento narys Antanas Guoga, taip tesėdamas savo priešrinkiminį pažadą. Fortepijoną nupirko Antano Guogos paramos fondas.


Brolių Vizbarų apsilankymas bibliotekoje

2014 m. rugsėjo 5 d.

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos globėjai Dominykas, Kristijonas ir Augustinas Vizbarai apsilankė bibliotekoje. Broliai Vizbarai tapo Bibliotekos globėjais atsiliepdami į „Bibliotekos pažangai 2“ projekto iniciatyvą „Atrask vaikystės biblioteką“. Jaunieji mokslininkai, naujų aukštųjų technologijų išradėjai, įmonės „Brolis Semiconductors“ savininkai Vizbarai kilę iš Panevėžio.


Sodiname ąžuolą

2014 m. rugsėjo 8 d.

Laisvės aikštėje Bibliotekos kolektyvas kartu su Panevėžio K. Donelaičio draugija pasodino Kristijono Donelaičio 300-ųjų gimimo metų ąžuolą.


Bendradarbiavimo sutarties pasirašymas

2014 m. rugsėjo 22 d.

Biblioteka ir Panevėžio miesto apylinkės teismas pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kuria abi įstaigos susitarė bendradarbiauti rengiant švietėjiškus projektus, organizuoti bendrus renginius – seminarus, paskaitas, diskusijas visuomenei.


Koncerto afiša

2014 m. rugsėjo 25 d.

Bibliotekoje vyko šventinis koncertas „Mecenatystės šviesoj svajonės pildosi“. Vyko pirmasis projekto „Jaunųjų talentų sugrįžimai iš Europos kultūros centrų į gimtąjį Panevėžį“ koncertas. Atlikėjai – mecosopranas Milda Tubelytė (Lietuva, Vokietija) ir Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos mokiniai. Projektu inicijuotas jaunuomenės kultūrinių renginių ciklas Panevėžyje, kai kiekvienais metais į gimtąjį Panevėžį kviečiami koncertuoti ar pristatyti savo kūrybą įvairiose užsienio šalyse menus studijuojantys ar dirbantys jaunieji talentai.


Stiklinio frizo atidarymas

2014 m. rugsėjo 27 d.

Bibliotekos centrinių rūmų ekspozicijų erdvėse stiklinėje interjero pertvaroje atidarytas stiklinis frizas, sukurtas Vilniaus dailės akademijos vitražo studijos IX tarptautinio vitražo simpoziumo „1+1“ dalyvių.


VJLC leidinys

2014 m. rugsėjo mėn.

Vaikų ir jaunimo literatūros centras išleido leidinį. [Panevėžys, 2014]. 26 p.


Konferencijos pranešėjai ir svečiai

2014 m. spalio 15 d.

Biblioteka kartu su VU Komunikacijos fakultetu surengė krašto kultūros istorijos tyrinėjimų mokslinę konferenciją „Kelionių aprašymai kaip egodokumentinis paveldas: nuo Panevėžio iki Paryžiaus“. Išleista konferencijos pranešimų medžiaga. (Kelionių aprašymai kaip egodokumentinis paveldas : [konferencijos medžiaga, 2014 10 15]. Panevėžys, 2015. 159 p.)

Kelionių aprašymai


2014 m. spalio 31 d.

Atnaujinti Bibliotekos mokymo centro kompiuteriai pagal Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos „Bibliotekų kompiuterizavimo 2014 m.“ projektą. Gauta 10 stacionarių kompiuterių, 11 nešiojamų kompiuterių (prie jų dar 11 monitorių) ir projektorius.


Knygos gravitacija

2014 m. lapkričio 12 d.

Pagal Juozo Miltinio palikimo studijų centro projektą „Teatrinė atmintis“ sukurtas videofilmas „Juozas Miltinis: knygos gravitacija“. Režisierius A. Keleris.


Knyga Trys lietuvių tautos pagrindai

2014 m. lapkričio 13 d.

Lietuvos istorijos instituto dienos renginyje pristatyta instituto išleista knyga – kunigo Juozapo Stakausko„Trys lietuvių tautos pagrindai“. Leidinio rankraštis saugomas Bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriuje. (Trys lietuvių tautos pagrindai : iš [kunigo, visuomenės veikėjo] atsiminimų / Juozas Stakauskas. Vilnius, 2014. 363 p.)


Festivalio apdovanojimai

2014 m. gruodžio 5–6 d.

Bibliotekoje vyko XII tarptautinio festivalio „Panevėžio literatūrinė žiema“ renginiai: dalyvavo 70 poetų ir eseistų iš Lietuvos ir užsienio – Latvijos, Suomijos ir Prancūzijos.