Bibliotekos veikla Lietuvai atkūrus nepriklausomybę (nuo 1990 m. iki šių dienų)

2002 metai

2002 m. sausio 1 d.

Metodikos skyrius reorganizuotas į Bibliotekininkystės ir visuomenės informavimo skyrių. Jis kartu su Užsienio literatūros skaitykla, galerija „2-asis aukštas“ ir Europos informacijos centru sujungtas į Visuomenės švietimo ir informavimo centrą. Centro vadovė – Ramunė Greiciūnienė.


Konferencijos prelegentai ir svečiai. Foto A. Pakarklio

2002 m. balandžio 4 d.

Biblioteka surengė mokslinę konferenciją „Panevėžio kultūrinė erdvė ir žmonės: Lietuvos pirmosios nepriklausomybės tarpsnis“. Išleista konferencijos medžiaga.

„Panevėžio kultūrinė erdvė ir žmonės: Lietuvos pirmosios nepriklausomybės tarpsnis“

2002 m. gegužės 11 d.

Vidmanto Staniulio knygynas, XXVII knygos mėgėjų draugija ir Kauno V. Kudirkos viešoji biblioteka už geriausią 2001 metais parengtą ir išleistą bibliofilinį leidinį trečiąją premiją skyrė Panevėžio a. G. Petkevičaitės-Bitės viešajai bibliotekai už leidinį Panevėžio krašto spauda: leidyba ir sklaida.


2002 m. gegužės mėn.

Pradėjo veikti Bibliotekos svetainė www.bite.avb.lt


2002 metų nusipelnę panevėžiečiai: Stasys Petronaitis, Regina Zdanavičiūtė, Vytautas Lapėnas, Stasė Mikeliūnienė, Arvydas Rudys, Benas Budvytis, Jonas Bareišis

2002 m. rugpjūčio 27 d.

Bibliotekos darbuotoja Stasė Mikeliūnienė Panevėžio savivaldybės organizuotuose rinkimuose miestiečių išrinkta 2002 m. labiausiai nusipelniusia panevėžiete įvairiapusėje švietėjiškoje kultūros srityje.


Bibliotekos 80-mečiui paminėti išleistas leidinys

2002 m. rugsėjo mėn.

Bibliotekos 80-mečiui paminėti išleistas leidinys „Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka.- Panevėžys, 2002.


2002 m. spalio mėn.

Informacijos ir bibliografijos skyriuje įkurtas Nevyriausybinių organizacijų informacijos punktas. Tai įgyvendinta, laimėjus Atviros Lietuvos Fondo finansuojamą projektą „Atramos taškas“, skirtą NVO ir neformalių bendruomenės grupių veiklai paremti.


Nuotraukoje IBBY (Tarptautinė vaikų ir jaunimo asociacija) Lietuvos skyriaus narių delegacija Stokholme: 3-ias iš kairės grupės vadovas, literatūrologas prof. K. Urba, 4-ta O. Kaluinienė

2002 m. spalio 8–14 d.

Bibliotekos Edukacinės literatūros ir muzikos centro darbuotoja Ona Kaluinienė lankėsi Švedijos kultūros institute Stokholme, kur perskaitė pranešimą „Bendradarbiavimas su mokyklų bibliotekomis“.

Nuotraukoje IBBY (Tarptautinė vaikų ir jaunimo asociacija) Lietuvos skyriaus narių delegacija Stokholme: 3-ias iš kairės grupės vadovas, literatūrologas prof. K. Urba, 4-ta O. Kaluinienė.


2002 metai

Biblioteka įsigijo prelato Kazimiero Dulksnio asmeninės bibliotekos kolekciją (624 egz.) ir asmeninį archyvą.


2002 m. gruodžio 10 d.

Biblioteka pasirašė sutartį su LNB „Dėl nacionalinės bibliografijos duomenų banko kūrimo“. Biblioteka įsipareigojo teikti vietos periodinių leidinių (pagal numatytą sąrašą) analizinius bibliografinius įrašus į Nacionalinės bibliografijos duomenų banką (NBDB). Biblioteka gavo teisę laisvai prieiti prie NBDB analizinių bibliografinių įrašų – juos importuoti į Bibliotekos katalogą, redaguoti.