Biblioteka okupacijų metais (1940–1989)

1971 metai

1971 m. vasario 23 d.

LSSR Kultūros ministerijos įsakymu Nr. 81 perskirstomos metodinės veiklos zonos viešosioms bibliotekoms. Panevėžio viešajai bibliotekai paskiriamas Panevėžio rajonas ir Panevėžio miestas.


Vaikų ir jaunimo literatūros skyriaus patalpos Aukštaičių g.

1971 m. balandžio 9 d.

Vaikų filialas iš Respublikos g. Nr. 37 persikėlė į naujas patalpas Aukštaičių g. Suformuotas Vaikų ir jaunimo literatūros skyrius.


1971 metai

Įkurta Knygų saugykla, nuo 1973 m. kartu su mainų rezerviniu fondu pavadinta Knygų fondo saugojimo skyriumi.