Biblioteka okupacijų metais (1940–1989)

1940 metai

1940 metai

Biblioteka buvo sukaupusi apie 16 000 vienetų spaudinių.