Biblioteka okupacijų metais (1940–1989)

1958 metai

1958 metai

Pradėta sudarinėti žurnalų ir laikraščių straipsnių kartoteka.