Biblioteka okupacijų metais (1940–1989)

1969 metai

1969 m. liepos 1 d.

LSSR Kultūros ministro įsakymu Masinės bibliotekos Nr. 1 bazėje įkurta Panevėžio viešoji biblioteka, penktoji tokios paskirties biblioteka Lietuvoje, finansuojama iš respublikinio biudžeto. Pradėta komplektuoti ne tik grožinė ir populiarioji bet ir mokslinė literatūra. Bibliotekoje – 5 skyriai su 16 darbuotojų.


Leonas Jonušas

1969 m. rugsėjo 1 d.

Gautas direktoriaus pavaduotojo mokslo reikalams etatas. Šioms pareigoms paskirtas Vilniaus universiteto absolventas Leonas Jonušas.


Vaikų bibliotekos darbuotojos (iš dešinės): vedėja V. Paškauskienė, L. Morkūnienė ir L. Kancienė. 1965 m.

1969 m. lapkričio 5 d.

LSSR Kultūros ministerijos įsakymu nuo 1970 m. pradėta vykdyti masinių bibliotekų centralizacija. Buvusios masinės bibliotekos Nr. 1 ir Nr. 2 bei Vaikų centrinė biblioteka tapo Viešosios bibliotekos filialais.
Nuotraukoje: Vaikų bibliotekos darbuotojos (iš dešinės): vedėja V. Paškauskienė, L. Morkūnienė ir L. Kancienė. 1965 m.


1969 metai

Biblioteka fonduose turėjo sukaupusi 85 311 spaudinių, beveik pusę jų – rusų kalba.

Biblioteka įsigijo autobiblioteką GAZ-51 „Kubanj” ir dauginimo-kopijavimo aparatą „ERA-M“.

Biblioteka įsigijo mokytojo, kalbininko Leono Kuodžio tarpukariu sukauptą asmeninę biblioteką.

Leonas Kuodys
Leonas Kuodys