Biblioteka okupacijų metais (1940–1989)

1940 metai

1940 metai

Biblioteka buvo sukaupusi apie 16 000 vienetų spaudinių.


1940 m. birželio 20 d.

Pradėtas vykdyti pirmasis sovietinės valdžios bibliotekos fondų „valymas“: pagal Švietimo ministerijos įsakymą iš bibliotekos pašalinti leidiniai, „nesuderinami su sovietų socialistinės Lietuvos kūrimo dvasia“.


1940 m. rugpjūtis

Panevėžio valstybinėje viešojoje bibliotekoje bibliotekininke dirbti pradėjo Leonora Bugytė.