Biblioteka okupacijų metais (1940–1989)

1963 metai

1963 metai

Biblioteka turėjo 6 darbuotojus bibliotekininkus ir 1 valytoją.


Pirmosios bibliotekininko dienos svečiai. 1-je eilėje iš dešinės mokytojas Domas Pinigis, šalia – mokytoja Emilija Mickevičienė.

1963 m. gegužės 23 d.

Švęsta pirmoji miesto bibliotekininko diena.
Nuotraukoje: Pirmosios bibliotekininko dienos svečiai. 1-je eilėje iš dešinės mokytojas Domas Pinigis, šalia – mokytoja Emilija Mickevičienė.