Projektas „Panevėžio regiono bibliotekų edukatorių kvalifikacijos gerinimas, 2“

Projekto trukmė: 2018 02 01–2018 07 31

Projekto pristatymas
Projekto  „Panevėžio regiono bibliotekų edukatorių kvalifikacijos gerinimas, 2“ metu Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka siekia sustiprinti veiklos teritorijoje dirbančių bibliotekininkų kompetencijas edukacinėje srityje, surengiant kvalifikacijos kėlimo mokymus ir tarptautinį simpoziumą.

Projekto metu planuojamos veiklos
PAVB  surengs 6 kvalifikacijos kėlimo mokymus: dviejų dienų 14 val. trukmės trys seminarai ta pačia tema „Tarpkultūrinis ir pilietiškumo ugdymas“, kuriuos ves Vilniaus universiteto edukologijos mokslo ir neformalaus ugdymo lektorės: doc. dr. Irena Stankuvienė ir dokt. Justina Garbauskaitė-Jakimovska, bei tarptautinį simpoziumą (12 val.) Seminaruose regiono savivaldybių viešųjų bibliotekų specialistai atliks praktines užduotis, grupėse ieškos atsakymų, kaip bibliotekos edukacinėmis veiklomis galėtų prisidėti prie asmens socialinių, tarpkultūrinių ir pilietinių kompetencijų stiprinimo. Projekto tikslinės grupės pedagoginių kompetencijų gerinimui Panevėžio ir Utenos bibliotekose bus surengti 8 val. trukmės praktiniai mokymai „Šiuolaikinės mokymosi tendencijos: kūrybiškumas – ne siekiamybė, o būtinybė“.

Projekto rezultatas
Įgyvendinus projekte numatytą mokymų programą 2018 m. birželio 6–7 d. surengtas tarptautinis simpoziumas „Inovatyvios edukacinės praktikos bibliotekininko darbe. Edukacinės veiklos iššūkiai ir galimybės“, sutelkiantis akademinės bendruomenės specialistus ir praktikus apibendrinti bibliotekų edukacinės veiklos plėtros galimybes, analizuoti ir įvertinti veiklos rezultatus, stiprinti bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir užsienio bibliotekų bei dalintis gerąja patirtimi. Projekto dalyviams Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje surengti 8 val. trukmės mokymai „Biblioteka ateičiai:  IT galimybių panaudojimas bibliotekų edukacinėje veikloje“.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Ramunė Greiciūnienė, Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus vedėja,
el. p. ramune.greiciuniene@pavb.lt, tel. (8 45) 50 16 49

LTK_Logotipas