Projektinė veikla

Bibliotekos įgyvendinami projektai bendradarbiaujant su Panevėžio regiono bibliotekomis:

Projektas „Stalo žaidimo „Kelionė į devintą stotį“ kūrimas”

Projekto trukmė: 2019 02 01–2019 11 15

Projekto pristatymas:
Stalo žaidimas planuojamas kurti atsiliepiant į 2019 metų paskelbimą Pasaulio lietuvių metais. Žaidimo turinys bus apie išeivius vaikų literatūros kūrėjus. Kviesime bibliotekas rinkti ir pateikti įdomius klausimus apie savo kraštiečius. Stalo žaidimą bus galima žaisti ir tradiciniu būdu, bet šalia to jam bus kuriama programėlė, kurioje bus įdėti inovatyvūs klausimų variantai: dėlionės, rebusai, vaizdo ir garso užduotys ir kiti formatai. Žaidimo herojus „Ponulis literatas“ kvies visus domėtis literatūra ir atsakius teisingai laimėti prizus. Kursime galimybę žaisti prisijungus su bendraminčiais iš kitų miestų, žaisti klasėms ar net vienam. Ir dar daug įdomių grafinių ir faktinių sprendimų bei veiklų. Dalyvaujančios bibliotekos gaus šį stalo žaidimą naudoti savo bibliotekose. Šalia žaidimo planuojamos įvairios veiklos: seminaras bibliotekininkams, žaidimo turnyrai, susitikimai su autoriais, knygų skaitymai ir kitos.

Projekto metu planuojamos veiklos:

•Bendradarbiaujant su pasaulio lietuvių bendruomene ir mobiliųjų programų kūrėjais patraukliai pateikti žinias vaikams apie išeivijos literatūrą ir jos kūrėjus;

•Panaudojant sukurtą inovatyvų žaidimą dalintis juo su projekte Panevėžio regiono dalyvaujančiomis bibliotekomis ir mokyklomis, nevyriausybinių organizacijų sektoriumi ir kitais partneriais;

•Projektu sukurtą interaktyvią edukacinę priemonę kartu su regiono Vaikų literatūros skyrių specialistais pristatyti tokiuose masiniuose renginiuose kaip Vilniaus knygų mugė, „Expo Aukštaitija“, Mokyklų mugė;

•Vaikų bibliotekų specialistams ir mokytojams surengti technologinių sprendimų populiarinimo seminarą, supažindinti su inovatyvių paslaugų kūrimu, jų pritaikymu dirbant su vaikais, praplėsti jų kompetenciją ir gebėjimus.

Numatomas projekto rezultatas:
Bendradarbiaujant su kūrybinių industrijų atstovaus ir pritaikant naujausius technologinius sprendimus didinti Panevėžio regiono jaunesniojo ir vidutinio mokyklinio amžiaus vaikų domėjimąsi išeivijos vaikų literatūros kūrėjais per jiems patraukliausią priemonę – inovatyvų žaidimą. Spręsti Panevėžio regiono vaikų užimtumo problemą bibliotekose, bendrojo ugdymo mokyklose ir už jų ribų. Siekiamas rezultatas – nauja interaktyvi paslauga; per 1000 vaikų, naujais būdais susipažinusių su pasaulio lietuviais, kūrusiais ir kuriančiais vaikams; apmokyta 50 specialistų

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Greta Ratkutė, Vaikų literatūros skyriaus vedėja, mob. 8 643 049 29, el. p. greta.ratkute@pavb.lt

Projektą finansuoja
LKT_Logotipas

Projektas „Jaunųjų kūrėjų galimybių tribūna NEVĖŽIS“

Projekto trukmė: 2019 01 02–2019 12 30

Projekto pristatymas:
Regioninis projektas. Projekto tikslas – kūrėjo geno vaikuose skatinimas. Projekte vaikai mokosi suvokti žodžio prasmės svarbą, kalbos tikslumą. Projekto  įgyvendintojai bei mokytojai  turi galimybę stebėti dalyvių tobulėjimą, kūrybinį brendimą, meno suvokimo, skonio, realybės traktuotės pokyčius. Nepertraukiamas procesas kelia jaunųjų kūrėjų ir bendradarbiaujančių projekte mokytojų pasitikėjimą. Jaunųjų literatų ir iliustruotojų kūryba kartą per mėnesį  spausdinama krašto dienraščio ,,Sekundė“ skiltyje „Nevėžis“, platinama partnerių svetainėse.

Projekto metu planuojamos veiklos:

▪ Įtraukti įvairaus profilio mokyklų pedagogus į misijos „pastebėk kuriantį“ vykdymą;

▪ Sudaryti saviraiškos sąlygas polinkį kūrybai turintiems mokiniams, įtraukti į kūrybinę veiklą ne tik dėl socialinės atskirties, negalios, geografinio nutolimo ar pan. nedalyvaujančius joje, bet ir dėl psichologinių savybių užsisklendusius mokinius, „vienišius“ kūrėjus;

▪ Surengti 4 kūrybines dirbtuves kuriantiems mokiniams ir pedagogams;

▪ Išleisti 12 ,,Nevėžio“ atlankų  krašto dienraštyje „Sekundė“ ir parengti 12 ,,Nevėžio“ puslapių  portaluose AINA ir „Jūsų Panevėžys“;

▪ Išleisti 15 jaunųjų kūrybos puslapių regiono miestų (Biržų, Pasvalio, Kupiškio, Rokiškio, Anykščių) tradiciniuose laikraščiuose;

▪ Parengti ir išspausdinti leidinį ,,Jaunųjų kūrėjų almanachas 2018“ (Tiražas 300 egz.);

▪ Surengti almanacho pristatymo ir SIDABRINIO NEVĖŽIO skulptūrėlių įteikimo renginį.

Numatomas projekto rezultatas:
Kūrėjo geno vaikuose skatinimas. Panevėžio regiono moksleivijos ir pedagogų telkimas į bendruomenę, kurios veiklos bendras vardiklis – menas, kultūra, motyvuotas požiūris į dvasinį tobulėjimą, asmenybės kūrybiškumą, pagarbą autoriniam darbui.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Arnoldas Simėnas, kultūrinių renginių organizatorius, arnoldas.simenas@pavb.lt, tel. (8 45) 46 55 65

Projektą finansuoja

Panevezio-miesto-savivaldybe logo

LKT_Logotipas

Projektas „Literatūros ir kino dienos bibliotekoje X“

Projekto trukmė: 2019 02 01–2019 12 20

Projekto pristatymas: Projektas tęstinis, skirtas Panevėžio ir Utenos regiono bibliotekoms. Panevėžio regiono bibliotekose pavasarį ir rudenį organizuojami renginiai, skirti rašytojams, Valstybės kultūros ir meno premijų laureatams. Vasaros metu PAVB organizuojamos filmų, susijusių su Valstybės kultūros ir meno premijų laureatais, peržiūros su diskusijomis.

Projekto metu planuojamos veiklos:

▪ Sutelkti Valstybės kultūros ir meno premijomis (Nacionaline ir Vyriausybės) apdovanotus įvairių meno sričių kūrėjus: literatūrologus, kinematografininkus, skaitymo ir muzikos atlikėjus Valstybės kultūros ir meno premijų laureatų kūrybos pristatymams Panevėžio regione bendradarbiaujant su Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla;

▪ Surengti Panevėžio regiono bibliotekose 30 aukštos kultūrinės vertės renginių, skirtų rašytojams, Valstybės kultūros ir meno premijomis apdovanotiems laureatams;

▪ Pritraukti į organizuojamus renginius per 1000 Panevėžio regiono bibliotekų lankytojų;

▪ Papildyti bibliotekos mediateką meniniais ir dokumentiniais filmais apie įvairių meno sričių Valstybės kultūros ir meno premijų laureatus, skirtą regiono bibliotekų lankytojams;

▪ Organizuoti Panevėžio regiono gyventojams Valstybės kultūros ir meno premijų laureatų kūrybos propagavimui skirtą informacinę sklaidą.

Numatomas projekto rezultatas:
Užtikrinti iškilių Lietuvos meno kūrėjų kūrybos sklaidą Panevėžio regiono bibliotekose ir sudaryti galimybę regiono gyventojams gyvai pažinti Valstybės kultūros ir meno premijomis apdovanotus, kultūrai ir menui nusipelniusius asmenis.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Laima Butkūnienė, Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus projektų koordinatorė, el. p.  laima.butkuniene@pavb.lt, tel. (8 45) 50 20 38

Projektą finansuoja

Lietuvos Respublikos Kultūros tarybaPanevezio-miesto-savivaldybe

 

Projektas „Tarptautinė kvalifikacija novatoriškoms bibliotekų idėjoms 2“

Projekto trukmė: 2016–2019

Projekto pristatymas
Projekto tikslas – išplėsti Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje vartotojų neformalųjį ugdymą skatinančių edukacinių paslaugų spektrą, panaudojant pažangių ES šalių bibliotekų patirtį, ir skatinti bibliotekos darbuotojus siekti tarptautinės kvalifikacijos edukacinių medijų raštingumo srityje.

Projekto metu planuojamos veiklos
▪ Skirtingose bibliotekinėse veiklose dirbantys PAVB darbuotojai 2017–2019 m. sieks tarptautinės kvalifikacijos darbo stebėjimo vizituose pažangiose Vokietijos Kelno viešojoje bibliotekoje, Kroatijos Rijekos viešojoje bibliotekoje ir Olandijos Amsterdamo viešojoje bibliotekoje;

▪ individualiai susipažins su vartotojams organizuojamomis edukacinėmis programomis, paremtomis šiuolaikinėmis IT, sėkmingais įvairioms bendruomenių grupėms įgyvendinamais kūrybiškumą, skaitymą, mokymąsi skatinančiais projektais, įgis praktinių įgūdžių, padedančių gerinti skaitytojų aptarnavimo kokybę, perims skaitytojų mokymų patirtį.

Numatomas projekto rezultatas
PAVB skaitytojams bus kuriamos naujos inovatyvios edukacinės programos įvairioms vartotojų grupėms (šeimoms, neįgaliesiems, socialinėje atskirtyje esantiems asmenims ir kt.), vyks gerosios patirties perdavimo renginiai regiono viešosioms bibliotekoms, bus tęsiamas tarptautinis profesinis bendradarbiavimas su pažangiomis užsienio bibliotekomis.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Laima Butkūnienė, Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyrius, el. p. laima.butkuniene@pavb.lt, tel. (8 45) 50 20 38

Projektą finansuoja
Švietimo mainų paramos fondo Erasmus+ programa

Švietimo mainų paramos fondas

Projektas „Panevėžio regiono bibliotekų edukatorių kvalifikacijos gerinimas, 2“

Projekto trukmė: 2018 02 01–2018 07 31

Projekto pristatymas
Projekto  „Panevėžio regiono bibliotekų edukatorių kvalifikacijos gerinimas, 2“ metu Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka siekia sustiprinti veiklos teritorijoje dirbančių bibliotekininkų kompetencijas edukacinėje srityje, surengiant kvalifikacijos kėlimo mokymus ir tarptautinį simpoziumą.

Projekto metu planuojamos veiklos
PAVB  surengs 6 kvalifikacijos kėlimo mokymus: dviejų dienų 14 val. trukmės trys seminarai ta pačia tema „Tarpkultūrinis ir pilietiškumo ugdymas“, kuriuos ves Vilniaus universiteto edukologijos mokslo ir neformalaus ugdymo lektorės: doc. dr. Irena Stankuvienė ir dokt. Justina Garbauskaitė-Jakimovska, bei tarptautinį simpoziumą (12 val.) Seminaruose regiono savivaldybių viešųjų bibliotekų specialistai atliks praktines užduotis, grupėse ieškos atsakymų, kaip bibliotekos edukacinėmis veiklomis galėtų prisidėti prie asmens socialinių, tarpkultūrinių ir pilietinių kompetencijų stiprinimo. Projekto tikslinės grupės pedagoginių kompetencijų gerinimui Panevėžio ir Utenos bibliotekose bus surengti 8 val. trukmės praktiniai mokymai „Šiuolaikinės mokymosi tendencijos: kūrybiškumas – ne siekiamybė, o būtinybė“.

Projekto rezultatas
Įgyvendinus projekte numatytą mokymų programą 2018 m. birželio 6–7 d. surengtas tarptautinis simpoziumas „Inovatyvios edukacinės praktikos bibliotekininko darbe. Edukacinės veiklos iššūkiai ir galimybės“, sutelkiantis akademinės bendruomenės specialistus ir praktikus apibendrinti bibliotekų edukacinės veiklos plėtros galimybes, analizuoti ir įvertinti veiklos rezultatus, stiprinti bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir užsienio bibliotekų bei dalintis gerąja patirtimi. Projekto dalyviams Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje surengti 8 val. trukmės mokymai „Biblioteka ateičiai:  IT galimybių panaudojimas bibliotekų edukacinėje veikloje“.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Ramunė Greiciūnienė, Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus vedėja,
el. p. ramune.greiciuniene@pavb.lt, tel. (8 45) 50 16 49

LTK_Logotipas