Žvilgsnis į kintančią visuomenę

vilgsnis-i-kintancia-visuomene--xx-a

Virginija Apanavičienė, Lietuvos muzikologė, 5 knygų autorė. 1975-1982 m. dirbo Lietuvos radijo laidų vaikams ir jaunimui redakcijoje, 1986-1988 m. – savaitraščio „Literatūra ir menas“ muzikos skyriaus vedėja, 1997 m. – žurnalo „Muzikos barai“ vyr. redaktoriaus pavaduotoja. Nuo 1982 m. dirba LMTA Muzikos teorijos katedroje (nuo 2020 m. – Muzikologijos katedra); lektorė, 2010-2016 m. – docentė; dėsto muzikos teorijos kursą „Muzikos kalba: viduramžiai; renesansas; barokas; klasicizmas; romantizmas“. Dalyvavo 47-iose tarptautinėse tarpdisciplininėse įvairių universitetų konferencijose, universitetų mokslo bei kituose recenzuojamuose leidiniuose yra paskelbusi 33 straipsnius, iš kurių 28 yra referuojami duomenų bazėje „Lituanistika“.

Šioje šeštoje Virginijos Apanavičienės knygoje spausdinami straipsniai kultūros ir visuomenės gyvenimo temomis bei pastarųjų metų mokslo straipsniai, nagrinėjantys globaliosios kultūros įtakas akademinei lietuvių muzikai. Meno bei muzikos pasaulį veikiant IV-osios Pramonės revoliucijos (Industry 4.0) fenomenui, pastebėjus jo neabejotiną poveikį, pirmąkart skelbiamas terminas Muzika 4.0, susijęs su dirbtinio intelekto įtaka muzikos kūrybai.