Žmogus, jungęs epochas

Zmogus junges epochas

Tai atkurtos nepriklausomos Lietuvos pirmojo prezidento mokslinė biografija, kurioje autoriai remiasi gausiais archyvų dokumentais, moksline bei publicistine medžiaga, interviu.

Algirdas Brazauskas – neeilinė asmenybė. Šioje monografijoje ieškoma atsakymo į klausimą kaip politikas tapo tuo, kuo buvo. Tai pasakojimas apie žmogų-politiką: nuo vaikystės iki sovietmečio inžinieriaus, nuo politinės karjeros komjaunime ir komunistų partijoje iki nepriklausomybės atkūrimo ir prezidento posto. Nors knygos centre konkreti asmenybė, tai ištisos žmonių kartos gyvenimo liudijimas ir atspindys.

Šalia svarbiausių Algirdo Brazausko gyvenimo įvykių monografijoje stengiamasi atspindėti jo pažiūras ir aplinkybes, lėmusias jo, kaip politiko, veiklą, paaiškinti politinius jo pasirinkimus ir rasti atsakymą į klausimą – koks buvo jo sėkmės receptas prezidento rinkimuose.

Iki šiol apie Algirdo Brazausko asmenybę buvo žinoma tik iš artimųjų ar jį pažinojusių žmonių pasakojimų – nebūta tyrimo, kuriame analizuojama visa prieinama faktinė medžiaga, nebuvo ir mokslinius kriterijus atitinkančios biografijos.

Knygoje „Žmogus, jungęs epochas: Algirdo Brazausko politinė biografija“ remiamasi ne tik vėlyvojo sovietmečio dokumentais, bet analizuojami ir paties šešiolikmečio Algirdo rašyti dienoraščiai bei jo vienuoliktos klasės rašiniai. Tai pasakojimas apie asmenį, asmenybę ir lyderį, kurį veikė to meto politinės, socialinės ir ekonominės aplinkybių.

Vienas iš knygos bendraautorių, Lietuvos istorijos instituto mokslininkas Saulius Grybkauskas pasakoja, kad tokio pobūdžio knygos rašymą apsunkina tai, kad šalyje nesama politinės biografijos kūrimo tradicijos. Kartu su Lietuvos edukologijos universiteto dėstytoju Mindaugu Tamošaičiu jie mėgino į visą vėlyvojo sovietmečio epochą pažvelgti per konkrečios istorinės asmenybės prizmę. Mokslininkai įsitikinę, kad prieš imantis A. Brazausko veiklos vertinimų, reikia suprasti istorinį kontekstą – sovietizaciją pokario laikais, visuomenę ir jos nuostatas. Tik tada galima suprasti konkretaus asmens veiksmų motyvaciją ir ją įvertinti.

Ilgametis Algirdo Brazausko bendražygis Nepriklausomybės akto signataras ir buvęs Seimo pirmininkas Česlovas Juršėnas sako, kad knygoje išvengta vienpusiškumo ir asmenybės garbinimo. Politikas teigia, kad joje netrūksta kritinio žvilgsnio į kai kuriuos abejotinus Brazausko sprendimus ir nėra noro įsiteikti skaitytojams.