Virgilijaus Norvaišos meno kolekcija

Virgilijaus-Norvaisos-meno-kolekcija

Knygoje pristatyti kolekcijos dailininkų Prano Gailiaus, Lino Katino, Heinzo Hermanno Jurczeko, Romualdo Petrausko ir Arvydo Každailio kūriniai, publikuojami Jolantos Marcišauskytės-Jurašienės, Kristinos Liepinaitės (Civinskienės), prof. dr. Ramintos Jurėnaitės, prof. dr. Ramutės Rachlevičiūtės, akad. Antano Andrijausko tekstai apie kolekciją ir dailininkus, pokalbiai su kolekcijos savininku Virgilijumi Norvaiša ir meno galerijos „e.k.art“ vadovu Edmondu Kelmicku. Knygos sudarytoja Jolanta Lebednykienė, knygos dizainą kūrė Evaldas Ivanauskas, fotografas Marius Rudžianskas. Knygą išleido UAB „Amalkera“.