Veliuonos bažnyčia: istorija, architektūra ir dailė

20210929_140252

Veliuonos krašto istorijos muziejus įgyvendino projektą „Veliuonos bažnyčia, istorija ir sakralinės dailės paveldas“ , skirtą Veliuonos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčios  600 metų jubiliejui. Projekto metu buvo parengta ir išleista knyga „Veliuonos bažnyčia: istorija, architektūra ir  dailė “. Leidinyje VDU profesorė Vaida Kamuntavičienė pristato straipsnį „Sielovados problemos Veliuonos parapijoje XVI–XVII a. Gintautas Žalėnas,  dailės istorikas,  papasakoja apie Veliuonos bažnyčios architektūrą. Rima Valinčiūtė – Varnė,  VDU Menų fakulteto lektorė, Menotyros katedros mokslo darbuotoja, pristato bažnyčios altorius. Asta Giniūnienė,  Lietuvos kultūros tyrimų instituto vyresn. mokslo darbuotoja, kalba apie dailės kūrinius, saugomus šioje bažnyčioje. Svetlana Poligienė,  Kultūros paveldo centro  Duomenų skyriaus Kilnojamųjų objektų poskyrio vedėja, supažindina su bažnyčioje saugomais tekstilės kūriniais – arnotais, stulomis, kapomis ir pan.