Valdymo apskaita. Įmonės išlaidų ir biudžeto valdymas

-valdymo-apskaita-imones-islaidu-ir-biudzete_1

Valdymo apskaita skirtingose įmonėse labai skiriasi, tačiau jos informacijai formuoti naudojami tam tikri bendrieji principai, kurie ir pateikiami šioje mokomojoje knygoje. Tai antrasis pataisytas ir papildytas knygos „Valdymo apskaita“ (2013) leidimas. Joje skaitytojai supažindinami su valdymo apskaitos esme, jos diegimo įmonėje galimybėmis, išlaidų apskaitos ir valdymo procesu bei pagrindiniais savikainos skaičiavimo ir išlaidų valdymo metodais, daug dėmesio skiriama įmonės biudžetų rengimui ir jų vykdymo kontrolei.

Knygoje „Valdymo apskaita: įmonės išlaidų ir biudžeto valdymas“ teoriniai valdymo apskaitos aspektai yra nagrinėjami ne tik remiantis pavyzdžiais, bet ir pateikiami uždaviniai bei jų sprendimai ir atsakymai. Tokia leidinio struktūra skatina savarankišką studentų darbą.