Už laisvę ir Tėvynę! Vilnius 1794

uz-laisve-ir-tevyne-vilnius-1794

2024-aisiais sukanka 230 metų nuo 1794 metų sukilimo, nukreipto prieš Lenkijos ir Lietuvos valstybės okupaciją, kurią norėjo įvykdyti Austrijos, Prūsijos ir Rusijos imperijos. Lietuvos žmonės po 1772 m. pirmojo Lenkijos ir Lietuvos valstybės padalijimo gerai žinojo, kas jų laukia. 1792 m. kilo Lenkijos ir Lietuvos valstybės karas su Rusija ir 1793 m. įvykdytas antrasis padalijimas. Į Lietuvos teritoriją prigužėjo Rusijos karinių dalinių. Lietuvos iždas buvo tuščias, valdininkijos viršūnėse klestėjo korupcija, Rusijos kariuomenės išlaikymo našta slėgė visų luomų Lietuvos žmones. Lietuvos kariuomenėje brendo sukilimo nuotaikos, nes Seimas nutarė ją dar labiau sumažinti. Karininkams iškilo atleidimo, o kareiviams – tarnavimo rekrutais Rusijos kariuomenėje grėsmė. Sukilimo organizatoriai savo reikalavimais numatė ne tik išvyti Prūsijos ir Rusijos kariuomenes, bet ir atkurti valstybę su 1772 metų sienomis, leisti įgyvendinti Ketverių metų (1788–1791) reformas. Štai tokiomis aplinkybėmis 1794-ųjų kovą Lenkijoje prasidėjo sukilimas, kuriam vadovavo generolas Tadas Kosciuška.