Translyčių asmenų padėtis Lietuvoje

Translyčių asmenų padėtis Lietuvoje

Šią apžvalgą sudaro trys pagrindinės struktūrinės dalys: (a) tarptautinių organizacijų ir valstybės institucijų požiūrio į translyčių asmenų klausimą analizė, (b) visuomenės požiūrio į translyčių asmenų klausimą analizė bei (c) translyčių asmenų padėties vertinimas pagal konkrečias sritis teisiniu ir socialiniu aspektais.
Pirmiausia aptariamas tarptautinių organizacijų bei valstybės institucijų požiūris į su lytinės tapatybės pripažinimu susijusius klausimus, šios srities viešosios politikos pagrindai.
Antrojoje dalyje apžvelgiamas Lietuvos visuomenės požiūris į translyčius asmenis, remiantis reprezentatyvaus kiekybinio tyrimo rezultatais. Trečiojoje dalyje išsamiai apžvelgiamos translyčiams asmenims, jau realizavusiems teisę į lyties tapatybės pripažinimą Lietuvoje teismo keliu, aktualiausios problemos.
Translyčių asmenų padėtis Lietuvoje