Tiksintis vaikas: atsiminimai

Tiksintis vaikas

Lietuvos ir Jungtinių Amerikos Valstijų aplinkos menininkė Aleksandra Fledžinskaitė-Kašubienė-Kasuba (1923–2019) – viena ryškiausių XX a. kūrėjų, palikusi ženklų pėdsaką praėjusio amžiaus meno ir kultūros istorijoje. LNDM A. Kasubos padovanota unikali 1942–2019 m. sukurtų darbų kolekcija yra nepaprastai svarbi kultūrinės tapatybės dalis, atskleidžianti itin plačią menininkės, vizionierės kūrybinių interesų panoramą: nuo ankstyvosios tekstilės darbų, plytelių pano, mozaikų, tapybos, akvarelių, kūrinių JAV viešosiose erdvėse projektų bei jų brėžinių iki unikalių erdvinių aplinkų – tampriųjų buveinių. Tačiau svarbią A. Kasubos kūrybos dalį sudaro ir tekstai. „Tiksintis vaikas“ – tai menininkės prisiminimai apie vaikystę Ginkūnuose iki to laiko, kai jai sukako 9 metai, tai lietuviškųjų jos šaknų įamžinimas. Nepaprastai jautriai, su įsimenančiomis detalėmis menininkė pasakoja apie dvaro aplinką, ten vykusį gyvenimą, kasdienybės momentus, nusėdusius jos atmintyje prieš daugelį metų, mamą, seserį ir brolius, guvernantes, šventes ir sezonų kaitą. Prieš akis kaip gyvas iškyla XX a. I p. dvaro paveikslas, pamatytas vaiko akimis – trapus, subtilus, estetiškas, tačiau kupinas pirmųjų gyvenimo pažinimų, suformavusių būsimos menininkės charakterį. Tai tekstas, kuriame atsiskleidžia ne tik vaiko augimo ir pasaulio patyrimo akimirkos, bet ir praeitin nugrimzdusio lietuviško dvaro gyvenimas.