Tarptautinio turizmo plėtra ir ekonominis vertinimas

Tarptautinio turizmo plėtra ir ekonominis vertinimas

Studentams užduotas klausimas, su kuo jums asociuojasi sąvoka „turizmas“, yra vienas iš tų, kurie sukelia pačias geriausias emocijas, pralaužia ledus bendravimo pradžioje ir nuteikia pozityviai. „Keliauti – reiškia gyventi“, – buvo pasakęs Hansas Kristianas Andersenas. Šiuo gyvenimo principu besivadovaujanti šiuolaikinė visuomenė pavertė turizmą viena labiausiai klestinčių ūkio šakų, pritraukiančių tiek verslininkų, tiek politikų, tiek mokslininkų susidomėjimą. Turizmas yra itin daugiaplanė sąvoka: vieniems tai pomėgis, kitiems – darbas, vieniems jis reiškia pajamas, kitiems – išlaidas, vieniems turizmas neatskiriamas nuo beveik tobulo proceso valdymo, kitiems jis – tiesiog nuotykis. Tikslų, interesų, požiūrių skirtumas skatina analizuoti turizmą įvairiais pjūviais, juo labiau kad ir turizmas yra dinamiška, gana sparčiai savo kokybinėmis charakteristikomis kintanti veikla.

Klaipėdos universitete pasirinkusi rekreacijos studijas, neišvengiamai pradėjau domėtis turizmo moksliniais tyrimais. Turizmo veiklos ekonominis turinys, ekonominio vertinimo modeliai ir metodai buvo viena labiausiai dominančių temų. Domėjimasis įvairių autorių tiriamaisiais darbais ir įgyta praktinė veiklos turizmo versle patirtis paskatino pereiti nuo grynai ekonominio turizmo traktavimo prie platesnio požiūrio į turizmą, nes analizuojant valstybių ar atskirų ūkio subjektų gerosios (ar blogosios) patirties turizmo rinkoje atvejus, neretai tenka pripažinti, kad sėkmę (ar nesėkmę), konkurencinį pranašumą ar augančią paklausą didele dalimi lemia ne grynai ekonominės prigimties veiksniai.

Monografija skiriama aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems turizmo, turizmo verslo studijų programas. Skatindama domėtis turizmu ir kelionėmis, noriu priminti, kad dar J. W. von Goethe sakė, jog geriausią išsilavinimą išmintingas žmogus įgyja keliaudamas.

Autorė