Šiluminės energetikos pradžia ir plėtra Lietuvoje 

le x small

 Tai naujausias iš serijos „Lietuvos energetika“ X tomas, skirtas centrinio šildymo ir kogeneracijos vystymuisi Lietuvos miestuose ir miesteliuose. Leidinyje nušviesta centrinio šildymo infrastruktūros statybos raida, iliustruoti tipiniai technologiniai sprendimai, paminėtos įmonės ir asmenys daug prisidėję prie šilumos ūkio kūrimo Lietuvoje.