Signatarų genealogijos: 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai 

Signataru-genealogijos-1

Tokios mokslinės sisteminės studijos apie signatarų genealogiją iki šiol nebuvo. Jos sudarymą ir leidybą inicijavo Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija. Lietuvos ir užsienio archyvuose dirbę istorikai, tyrėjai atrado naujos patikslintos informacijos apie signatarų kilmę, gimines, ištaisė jau paplitusias klaidas. Knygos rengėjai įvykdė išsikeltą tikslą – atskleisti signatarų biografinius ir genealoginius faktus bei juos dokumentuotai patikslinti ir pagrįsti.

Medžiaga apie kiekvieną signatarą pateikta su šaltinių nuorodomis, sudarytos signatarų genealoginės schemos. Knygoje pateiktos bažnyčios metrikų kopijos originalo kalba, atspindinčios tiesioginę signatarų genealoginę liniją, po jomis pateikiamas prasminis vertimas į lietuvių kalbą. Knyga gausiai iliustruota plačiajai visuomenei mažiau žinomomis signatarų ir jų šeimų nuotraukomis. Sudarytos išsamios asmenvardžių ir vietovardžių rodyklės.