Raudona kėdė fontano viduryje

Raudona kėdė fontano vidury

 Tai novelių ir apsakymų rinktinė.
Novelėms ir apsakymams būdinga intriguojanti fabula ir prasmės paslaptis. Nevengiama skaudžių dalykų, dramatiškumo. Ne vieno herojaus komplikuotas dvasinis pasaulis, prigimties dvilypumas. Kūriniuose nemažai ironijos, subtilios satyros elementų. Tarp autoriaus Leono Paleckio-Kaktavičiaus išgalvotų herojų – ir viena kita praeityje gyvenusi žinoma asmenybė.