Pirmoji Vyriausybė – vizijos ir galimybės

pirmoji-vyriausybe--vizijos-ir-galimybes

Knygoje pasakojama apie Kazimieros Prunskienės vadovaujamos pirmosios Vyriausybės veiklą, atskleidžiamos sudėtingos vidaus ir tarptautinės politikos aplinkybės, perėjimo į naują socialinį bei ekonominį būvį sunkumai, sovietinės kariuomenės siautėjimas, Kremliaus paskelbtos ekonominės blokados padariniai. Pasiaukojamo ministrų darbo užkulisiai rodo, kaip buvo grindžiamas pradinis kelio į tikrąją Lietuvos nepriklausomybę, Europos Sąjungą ir NATO etapas. Politinės publicistikos knygoje atskleidžiami sudėtingi Vyriausybės ir Aukščiausiosios Tarybos santykiai, pirmojo ministrų kabineto atsistatydinimo aplinkybės. Remiamasi Vyriausybės priimtais dokumentas, jų analize ir ministrų liudijimais

„Knygą su įdomumu perskaitys ir prisimenantieji anuos laisvi-nimosi iš sovietinės okupacijos įvykius, išgyventą nepapras-tos, sakytume, šventos pakylėjančios bendrystės jauseną, ir apie tuos laikus tik bent kiek nuvokiantieji iš tėvų pasakojimų ir mokyklinių vadovėlių. Prisimenančiųjų skaitymas prikels asmeninius išgyvenimus, jau nusėdusius atmintyje, ir apsitrynusius mitingų, demonstracijų, savųjų politinių kovų vaizdinius, vers ginčytis, nesutikti ar pritarti knygoje išsakomiems vertinimams. Autorė sukaupusi ne tik didelę žurnalistinio darbo, bet ir „knaisiojimosi” archyvuose patirtį. Skaitytojas neabejotinai pajus knygoje tvyrančią nuoširdaus bendravimo su kalbinamais žmonėmis nuotaiką. Prisiminimai daugeliui istorinių dokumentų suteikia papildomos prasmės, sykiu istoriją priartina prie gyvenimo, iškelia gyvenimiškąsias, žmonių santykių, jų lūkesčių ir nevilčių prasmes. Autorė kai kuriuos įvykius ir ryškiausių mūsų politinių vadovų santykius nušviečia kitaip, nei esame įpratę vertinti. Suvokti anuo metu vykusių vietinių „pilkųjų” politinių kovų niuansus, išlaikant tam tikrą distanciją, jai padeda asmeninė aktyvios sąjūdietės patirtis, buvusios ir išlikusios pažintys su daugeliu mūsų politinės scenos veikėjų – ne tik didžiūnų, bet ir juodadarbių. Neabejotina, kad pateiktų ir aptartų dokumentų gausa, pirmosios Vyriausybės narių prisiminimai sudomins ir profesionalius istorikus.“
Dr. Vytautas Rubavičius